Přerušení práce na úkolu (rozdělení úkolu)

Pokud je nutné přerušit práci na Úkol, můžete úkol Rozdělený úkol, takže pro část úkolu bude naplánováno pozdější zahájení.

Při přesouvání rozdělených úkolů můžete přesunout buď část úkolu nebo celý úkol včetně mezer.

Co chcete udělat?

Rozdělení úkolu

Přesunutí jedné části rozděleného úkolu

Přesunutí všech částí rozděleného úkolu

Úprava doby trvání rozděleného úkolu

Úprava stylu pruhů Ganttova diagramu pro rozdělené úkoly

Rozdělení úkolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Na kartě Úkol klikněte ve skupině Plán na tlačítko Rozdělit úkol.

 3. V pruhu úkolu Ganttova diagramu klikněte na oblast představující datum, kdy chcete úkol rozdělit, a přetáhněte druhou část pruhu na datum, kdy má práce znovu začít.

Poznámka : 

 • Úkol lze rozdělit několikrát.

 • Chcete-li odstranit rozdělení úkolu, přetáhněte část pruhu Ganttova diagramu tak, aby se dotýkala druhé části.

 • Pokud na kalendáři označujete nepracovní dobu jako rozdělení, nepracovní doba se na zobrazení Ganttova diagramu nezobrazí jako rozdělený úkol.

 • Pokud projekt obsahuje úkoly, které již byly rozděleny, nevíte však proč, je možné, že při vyrovnání projektu bylo povoleno rozdělení. Na kartě Zdroje klikněte v nabídce Nástroje ve skupině Úroveň na příkaz Možnosti vyrovnání. V dialogovém okně Vyrovnání zdrojů zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci, čímž povolíte rozdělování práce v důsledku vyrovnání zdrojů, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, čímž rozdělování práce tímto způsobem zakážete.

Začátek stránky

Přesunutí jedné části rozděleného úkolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Umístěte ukazatel myši na jinou než první část rozděleného úkolu tak, aby se kurzor změnil na čtyřstrannou šipku Ukazatel rozdělení .

 3. Dřívější zahájení vybrané části úkolu nastavíte přetažením pruhu úkolu doleva, pozdější zahájení části úkolu nastavíte přetažením pruhu úkolu doprava.

Poznámka : 

 • Přetáhnete-li první část rozděleného úkolu, bude přesunut celý úkol.

 • Přetáhnete-li část rozděleného úkolu a umístíte-li ji přímo vedle jiné části, bude začleněna do dané části rozděleného úkolu.

 • Pokud projekt obsahuje úkoly, které již byly rozděleny, nevíte však proč, je možné, že při vyrovnání projektu bylo povoleno rozdělení. Na kartě Zdroje klikněte v nabídce Nástroje ve skupině Úroveň na příkaz Možnosti vyrovnání. V dialogovém okně Vyrovnání zdrojů zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci, čímž povolíte rozdělování práce v důsledku vyrovnání zdrojů, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, čímž rozdělování práce tímto způsobem zakážete.

Začátek stránky

Přesunutí všech částí rozděleného úkolu

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Umístěte ukazatel myši na první část rozděleného úkolu tak, aby se kurzor změnil na čtyřstrannou šipku Ukazatel rozdělení .

 3. Dřívější zahájení úkolu nastavíte přetažením pruhu úkolu doleva, pozdější zahájení úkolu nastavíte přetažením pruhu úkolu doprava.

Poznámka : 

 • Pokud přetáhnete jinou než první část rozděleného úkolu, přesunete místo celého úkolu pouze danou část úkolu.

 • Celý úkol a jeho části můžete přesunout také změnou data zahájení a data dokončení.

 • Pokud projekt obsahuje úkoly, které již byly rozděleny, nevíte však proč, je možné, že při vyrovnání projektu bylo povoleno rozdělení. Na kartě Zdroje klikněte v nabídce Nástroje ve skupině Úroveň na příkaz Možnosti vyrovnání. V dialogovém okně Vyrovnání zdrojů zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci, čímž povolíte rozdělování práce v důsledku vyrovnání zdrojů, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, čímž rozdělování práce tímto způsobem zakážete.

Začátek stránky

Úprava doby trvání rozděleného úkolu

Chcete-li změnit Doba trvání celého rozděleného úkolu (včetně jeho jednotlivých částí), zadejte novou dobu trvání do pole Doba trvání ve zobrazení Ganttova diagramu. Po změně doby trvání můžete části rozděleného úkolu přesunout.

Je rovněž možné upravit dobu trvání každé části rozděleného úkolu.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Umístěte ukazatel myši na pravý konec kterékoli části rozděleného úkolu tak, aby se kurzor změnil na šipku rozšíření Šipka rozšíření .

 3. Přetažením ukazatele směrem doleva dobu trvání této části zkrátíte, přetažením doprava ji prodloužíte.

  Tip : Pokud chcete rozdělení úkolu odebrat, přetáhněte jednu část rozděleného Ganttova diagramu směrem k jeho druhé části, až se obě strany spojí.

Začátek stránky

Úprava stylu pruhů Ganttova diagramu pro rozdělené úkoly

Ve výchozím nastavení jsou rozdělené úkoly na zobrazení Ganttova diagramu zobrazeny s tečkovanými čarami mezi jednotlivými jejich částmi. Vzhled rozdělení lze změnit upravením stylu pruhu pro rozdělení.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

 2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Styl Ganttova diagramu na pole v pravém dolním rohu.

 3. V dialogovém okně Styly pruhů klikněte ve sloupci tabulky Název na možnost Rozdělit.

 4. Na kartě Pruhy v podnabídce Střed klikněte na možnosti pruhu pro rozdělení v seznamech Obrazec, Vzorek a Barva.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×