Přepnutí z běží v offline režimu na online

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Outlooku máte flexibilitu při spolupráci aplikace Outlook online nebo offline s e-mailového serveru.

Jak poznáte, když pracujete offline nebo online v Outlook ? Existuje vizuálních pomůcek začínající na stavový řádek v dolní části okna Outlook. Pokud jeden z těchto ukazatelů stavu se zobrazují, znamená to, že Outlook není připojený k poštovnímu serveru.

Stav Práce offline nebo Stav Odpojeno

Nejde posílat a dostávat e-maily až po opětovném připojení.

Stav: Běží v offline režimu

Práce offline obvykle se vyplatí. Návratu do režimu online práce je jednoduchý proces.

 • V Outlook na kartě Odesílání a přijímání zvolte Pracovat Offline se znovu připojit.

  Možnost Práce offline na kartě Odeslat a přijmout

Poznámky : 

 • Tlačítko pracovat Offline na pozadí je zobrazeno šedě (jak je znázorněno na obrázku nahoře), že nebudete připojení. Ale pokud na pozadí je jasné, budete připojeni.

 • Pokud nevidíte tlačítko pracovat Offline a e-mailový účet je účet serveru Microsoft Exchange, Režim Cached Exchange je vypnutý. Postupujte podle pokynů v tématu Změna nastavení Zapnout režim Cached Exchange . Nebo kontaktovat někoho, kdo vám spravuje Exchange server pro vaši organizaci.

Stav: odpojeno

Může být různých důvodů, proč odpojení od Outlook. Jaké takto je pár příkladů některé z možných příčin.

 • Pokud vám funguje připojení k internetu, může jít o problém s poštovním serverem.

 • Pokud jste přihlášení e-mailu z webu – například http://outlook.com – zkontrolujte, jestli můžete přijímání a odesílání e-mailem tak. Na webu nefunguje k e-mailu, kontaktujte technickou podporu na svém poskytovatele e-mailových služeb nápovědu.

 • Pokud můžete odesílat a přijímat poštu na webu, potom poštovní server je v pořádku. Ale váš počítač potřebovat aktualizace nebo může jít o problém s nastavení účtu.

Tipy pro opětovné připojení Outlook

Tady jsou některé navrhované způsoby připojení k Outlook.

Obnovit stav práce Offline

 • Na kartě Odesílání a přijímání zvolte Pracovat Offline a zkontrolujte, zda stavový řádek. Pokud je ve stavu práce Offline, zopakujte akce změny stavu připojení.

Dialogové okno Kontrola aktualizací

Vytvoření nového profilu

K odstranění možnost, která je k chybě v aktuálním Outlook profilu, vytvořte nový profil. Pokud otevřete Outlook s novým profilem a je pořád odpojený, zkuste svůj účet odebrat a pak ho zase zase přidejte.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem na název účtu a pak zvolte Odebrat  < název účtu >.

 2. Postupujte podle pokynů pokračujte Tento účet zase přidejte .

Pokud na stavovém řádku v dolní části okna aplikace Microsoft Outlook zobrazuje Práci v offline režimu, znamená to referenční to od ní odpojilo z e-mailového serveru. Nejde posílat a dostávat e-maily až po opětovném připojení.

Stavový řádek aplikace Outlook s stav práce Offline

První věc, kterou chcete zkontrolovat je připojení k Internetu pokus o připojení k webu. Pokud připojení k Internetu funguje, zkuste se znovu připojit k poštovnímu serveru. Tady je způsob:

 1. Klikněte na tlačítko Odeslat a přijmout.

  Všimněte si, že při Outlook nastavení Pracovat Offline, je zvýrazněná na tlačítko.

  Příkaz Pracovat offline na pásu karet označující, že je nastaven offline režim

 2. Klikněte na Pracovat Offline se vrátíte na práci online.

  Po opětovném připojení k serveru, na tlačítko Pracovat Offline má pozadí s jednoduchým:

  Příkaz Pracovat offline na pásu karet označující, že je nastaven online režim

Pořád žádné štěstí? Pokud používáte tuto e-mailového účtu s web, třeba Outlook.com, najdete v článku zda můžete přijímání a odesílání nových e-mailů pomocí tohoto webu. Není možné, kontaktujte technickou podporu na svém nebo poskytovatele e-mailu nápovědu.

Pokud můžete získat a odesíláte poštu na webu, je v pořádku poštovnímu serveru. Ale Outlook může být nutné aktualizace nebo může jít o problém s nastavením účtu pošty. Pokud používáte účet Exchange, Vyhledat aktualizace a nainstalujte všechny požadované z nich. (Je vždy dobré aktuálnost s aktualizacemi.)

Desperate? E-mailovému účtu, možná musí svěže start. Zkuste vytvořit nový poštovní profil.

Pokud můžete chtít práci v offline režimu

Když pracujete s aplikací Outlook a e-mailového serveru online, nebudete dostávat nová pošta a doručení zpráv, které odesíláte se hned odesílá. Ale někdy může stát při práci v režimu online není praktické. Například možná je bez připojení k dispozici. Nebo možná není v síti k dispozici, ale nechcete, aby se připojit k němu z důvodu překročen datový tarif nebo se bude účtovat poplatku.

V aplikaci Outlook máte možnost vyberte, jestli chcete pracovat online nebo offline a můžete to udělat automaticky nebo ručně. Pokud se rozhodl práci v offline režimu, ale budete chtít ručně spustit operaci odesílání a přijímání, jednoduše klikněte na Odesílání a přijímání > Odeslat a přijmout všechny složky.

Pás karet v aplikaci Outlook

Práce offline pod svým účtem Microsoft Exchange Server

Pokud používáte účet Microsoft Exchange Server, se ukládají zpráv v poštovních schránce na serveru. Pokud jste připojení k serveru a pracujete online, můžete všechny funkce v aplikaci Outlook, jako jsou například položky otevření přesunutí mezi složkami a odstraňování položek. Však při práci v offline režimu, ztratíte přístup k všech položek na serveru. Je to při offline složky, které jsou uloženy v offline datového souboru Outlooku (.ost) na vašem počítači, jsou užitečné.

Soubor offline datový soubor aplikace Outlook (OST) je otevřené nebo kopírovat poštovní schránky serveru Exchange. Pokud jste online, tento soubor automaticky synchronizována se serverem tak, aby obě kopie jsou stejné a druhý provedené změny provedené v jedné kopii. Automatické spuštění v režimu offline, nemůže vytvořit připojení k Exchange aplikace Outlook můžete nakonfigurovat. Můžete taky ručně přepínat mezi režimy online a offline a zvolte složek Exchange, které jsou aktualizovaly místně na vašem počítači.

Používáte-li e-mailový účet na serveru Exchange, doporučujeme pracovat v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Při tomto režimu zanikne většina důvodů pro práci v offline režimu. Nemožnost připojení k síti na vás nemá prakticky žádný vliv, protože v práci s položkami můžete pokračovat.

Ve výchozím nastavení režimu Cached Exchange vytvoří používá offline datového souboru Outlooku (.ost) a soubory ke stažení a udržuje synchronizované kopie položek v seznamu všechny složky v poštovní schránce. Práce s vaše informace ve vašem počítači a Outlook synchronizuje se serverem.

Ať jste v kanceláři, doma nebo v letadle, nemá změna sítě nebo její dostupnost na vaši práci žádný vliv. Pokud je připojení k serveru Exchange přerušeno, můžete ve zpracování svých dat pokračovat. Po obnovení připojení aplikace Outlook automaticky synchronizuje změny, takže složky a položky na serveru a v počítači budou opět shodné. Aplikace Outlook spravuje připojení k serveru a zajišťuje aktuálnost dat. Není třeba přepnout do offline režimu a pak se znovu pokoušet navázat spojení – vše probíhá automaticky.

Díky režimu serveru Exchange s mezipamětí také nemusíte nastavovat skupiny pro odesílání a přijímání, pouze si v něm zvolíte složky, které chcete mít k dispozici offline, a tyto složky jsou pak průběžně synchronizovány.

Jediným důvodem, proč byste raději chtěli i nadále pracovat v offline režimu, by mohla být situace, kdy potřebujete lepší kontrolu nad údaji stahovanými do místní kopie poštovní schránky na serveru Exchange. To může být vhodné například v případě, kdy je připojení zpoplatňováno podle množství přenesených dat. Režim serveru Exchange s mezipamětí udržuje všechny údaje aktuální. Při práci v offline režimu můžete také používat skupiny pro odesílání a přijímání, jejichž pomocí můžete přesněji určit množství a typ synchronizovaných informací.

Co dělat, pokud nepoužíváte účet Exchange? Více lidem pomocí účtu POP3 nebo IMAP z jejich poskytovatel internetových služeb (ISP) nebo Web-based účtem, třeba Outlook.com (dřív Hotmail).

Nejrychlejší způsob, jak pracovat offline se má použít výchozí nastavení aplikace Outlook. Pokud chcete přizpůsobit nastavení, včetně umístění pro uložení offline datový soubor Outlooku (.ost), použijte pokyny Vlastní nastavení .

Rychlé nastavení

 1. Na kartě Odesílání a příjem klikněte ve skupině Preference na tlačítko Pracovat offline.

 2. Pokud chcete nastavit offline datového souboru Outlooku (.ost), klikněte na OK.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit při spuštění výzvu ke zvolení práce offline nebo online. Chcete-li, aby byla aplikace spuštěna v online režimu vždy, když je k dispozici připojení, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Po vytvoření souboru offline datový soubor aplikace Outlook (OST) při ukončením a restartováním aplikace Outlook, musíte synchronizace poštovní schránky serveru Exchange s nový soubor. Můžete to udělat nejrychleji takto: na kartě odesílání a příjem klikněte ve skupině Odeslat a přijmout klikněte na Odesílání a přijímání všechny složky.

Vlastní nastavení

Pokud chcete přizpůsobit offline datový soubor aplikace Outlook (OST) nastavení, například kde je soubor uložený v počítači, postupujte takto:

 1. Pokud jste to ještě neudělali, vytvoření offline datového souboru Outlooku (.ost).

  Vytvoření offline datového souboru aplikace Outlook (OST)

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  3. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klikněte na změnit.

  4. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

  5. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Soubor složek offline.

  6. Do pole Soubor zadejte cestu k souboru, který chcete použít jako soubor OST.

   Výchozí název souboru je Outlook.ost. Pokud již tento soubor existuje, budete vyzváni k zadání nového názvu.

 2. Klikněte na nabídku soubor

 3. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

 4. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 5. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 6. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Automatické spuštění aplikace Outlook vždy v offline režimu:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom na přepínač Pracovat offline, používat telefonické připojení sítě.

  2. Zobrazení dotazu, zda chcete pracovat v offline nebo online režimu, při každém spuštění aplikace Outlook:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Při spuštění nabídnout druh připojení.

  3. Automatický pokus o připojení k síti:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Připojit se po síti.

  4. Automatické zjišťování dostupnosti připojení aplikace Outlook k serveru:     Klepněte na přepínač Automaticky zjišťovat způsob připojení. Pokud se aplikace Outlook nebude moci připojit k poštovnímu serveru, bude automaticky spuštěna v offline režimu.

   Poznámka : Dobu čekání na odezvu serveru před zobrazením oznámení s možnostmi opakovat akci nebo pracovat v offline režimu můžete zadat pomocí číselníku Časový limit (s) pro připojení k serveru.

Začátek stránky

Informace o práci offline

Když pracujete s aplikací Outlook 2007 a e-mailového serveru online, nebudete dostávat nová pošta a doručení zpráv, které odesíláte se hned odesílá. Můžou ale nastat situace, kdy pracujete v režimu online není praktické. Například někdy může stát při připojení k síti není dostupné kvůli vaší polohy. Jsou taky případy při i když připojení může být k dispozici, nechcete používat účtovány poplatky za připojení.

Pokud je účet připojen k serveru Exchange, jsou zprávy ukládány do vaší poštovní schránky na serveru. Jestliže jste připojeni k serveru a pracujete v online režimu, můžete využívat veškeré funkce aplikace Outlook, například otevírat položky, přesouvat je mezi složkami nebo je odstraňovat. Při práci v offline režimu ale ztrácíte přístup ke všem položkám na serveru. V takovém případě jsou užitečné offline složky, které se v počítači ukládají do souboru offline složek s příponou OST.

Soubor OST je replikou (kopií) poštovní schránky na serveru Exchange. Pracujete-li v online režimu, probíhá automatická synchronizace souboru OST se serverem, tedy změny provedené v jedné kopii se projeví i v druhé a obě kopie budou stejné. Aplikaci Outlook lze nakonfigurovat tak, aby se automaticky spouštěla v offline režimu, pokud nelze vytvořit připojení k serveru Exchange. Můžete také ručně přepínat mezi online a offline režimy a zároveň lze určit, které složky na serveru Exchange budou kopírovány do místního počítače a aktualizovány v něm.

Používáte-li e-mailový účet na serveru Exchange, doporučujeme pracovat v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Při tomto režimu zanikne většina důvodů pro práci v offline režimu. Nemožnost připojení k síti na vás nemá prakticky žádný vliv, protože v práci s položkami můžete pokračovat.

Režim serveru Exchange s mezipamětí ve výchozím nastavení vytvoří a používá soubor offline složek (OST) a poté stáhne a udržuje synchronizovanou kopii položek ve všech složkách poštovní schránky. Můžete pokračovat v práci a aplikace Outlook vaše údaje synchronizuje se serverem.

Ať jste v kanceláři, doma nebo v letadle, nemá změna sítě nebo její dostupnost na vaši práci žádný vliv. Pokud je připojení k serveru Exchange přerušeno, můžete ve zpracování svých dat pokračovat. Po obnovení připojení aplikace Outlook automaticky synchronizuje změny, takže složky a položky na serveru a v počítači budou opět shodné. Aplikace Outlook spravuje připojení k serveru a zajišťuje aktuálnost dat. Není třeba přepnout do offline režimu a pak se znovu pokoušet navázat spojení – vše probíhá automaticky.

Díky režimu serveru Exchange s mezipamětí také nemusíte nastavovat skupiny pro odesílání a přijímání, pouze si v něm zvolíte složky, které chcete mít k dispozici offline, a tyto složky jsou pak průběžně synchronizovány.

Jediným důvodem, proč byste raději chtěli i nadále pracovat v offline režimu, by mohla být situace, kdy potřebujete lepší kontrolu nad údaji stahovanými do místní kopie poštovní schránky na serveru Exchange. To může být vhodné například v případě, kdy je připojení zpoplatňováno podle množství přenesených dat. Režim serveru Exchange s mezipamětí udržuje všechny údaje aktuální. Při práci v offline režimu můžete také používat skupiny pro odesílání a přijímání, jejichž pomocí můžete přesněji určit množství a typ synchronizovaných informací.

Co dělat v případě, že nepoužíváte účet serveru Exchange? Mnoho uživatelů používá účty POP3 nebo IMAP od poskytovatele služeb Internetu nebo účet HTTP (například služba Microsoft Windows Live Mail). Při práci v online režimu, kdy je k dispozici připojení k poštovnímu serveru, aplikace Outlook odesílá a přijímá zprávy okamžitě u všech účtů na serveru Exchange a účtů IMAP a HTTP. Zprávy z e-mailových účtů POP3 se odesílají okamžitě, pokud je na kartě Nastavení pošty (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti) zaškrtnuto políčko Při spojení odesílat okamžitě. V offline režimu využívají všechny účty čas odesílání a přijímání naplánovaný v dialogovém okně Skupiny pro odesílání a přijímání. U e-mailových účtů IMAP nejsou při práci v offline režimu k dispozici složky.

Pracujete-li v offline režimu, připojí se aplikace Outlook k poštovnímu serveru pouze tehdy, když jí k tomu zadáte pokyn. V offline režimu se aplikace Outlook nepokouší připojovat k poštovnímu serveru, hledat nové zprávy, stahovat záhlaví označená ke stažení ani odesílat zprávy.

Začátek stránky

Účet serveru Microsoft Exchange

Po restartování aplikace Outlook 2007 můžete přepínat mezi online a offline režimem. Používejte režim Cached Exchange pro větší flexibilitu při přechodu mezi online a offline stavy.

Nejrychlejší způsob, jak pracovat offline se má použít výchozí nastavení aplikace Outlook. Pokud chcete přizpůsobit nastavení, včetně umístění pro uložení souboru Offline složek (.ost), použijte pokyny Vlastní nastavení .

Rychlé nastavení

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz pracovat Offline v nabídce Soubor

 2. Soubor offline složek (OST) vytvoříte klepnutím na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zobrazit při spuštění výzvu ke zvolení práce offline nebo online. Chcete-li, aby byla aplikace spuštěna v online režimu vždy, když je k dispozici připojení, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Po vytvoření souboru OST a ukončení a opětovném spuštění aplikace Outlook je třeba provést synchronizaci poštovní schránky na serveru Exchange a souboru OST. Tento krok nejsnadněji provedete následujícím způsobem: V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a klepněte na příkaz Odeslat a přijmout vše.

Vlastní nastavení

Pokud chcete přizpůsobit nastavení souboru offline složek (OST), například určit umístění, do kterého bude v počítači uložen, proveďte následující kroky:

 1. Pokud jste ještě nevytvořili soubor offline složek (OST), vytvořte jej.

  Vytvoření souboru Offline složek (OST)

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  2. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

  3. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

  4. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Soubor složek offline.

  5. Do pole Soubor zadejte cestu k souboru, který chcete použít jako soubor OST.

   Výchozí název souboru je Outlook.ost. Pokud již tento soubor existuje, budete vyzváni k zadání nového názvu.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

 3. Na kartě E-mail vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Automatické spuštění aplikace Outlook vždy v offline režimu:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom na přepínač Pracovat offline, používat telefonické připojení sítě.

  2. Zobrazení dotazu, zda chcete pracovat v offline nebo online režimu, při každém spuštění aplikace Outlook:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Při spuštění nabídnout druh připojení.

  3. Automatický pokus o připojení k síti:     Klepněte na přepínač Ručně řídit způsob připojení a potom zaškrtněte políčko Připojit se po síti.

  4. Automatické zjišťování dostupnosti připojení aplikace Outlook k serveru:     Klepněte na přepínač Automaticky zjišťovat způsob připojení. Pokud se aplikace Outlook nebude moci připojit k poštovnímu serveru, bude automaticky spuštěna v offline režimu.

   Poznámka : Dobu čekání na odezvu serveru před zobrazením oznámení s možnostmi opakovat akci nebo pracovat v offline režimu můžete zadat pomocí číselníku Časový limit (s) pro připojení k serveru.

Začátek stránky

Účet serveru Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz pracovat Offline v nabídce Soubor

Začátek stránky

Účet POP3, IMAP nebo HTTP

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Pracovat offline.

  Příkaz pracovat Offline v nabídce Soubor

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×