Přepínače příkazového řádku pro Outlook 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Outlook 2010 se spouští příkazem outlook.exe. Přepínač příkazového řádku je doplněk ve formě lomítka (/), za kterým následuje název příkazu a jeho případné parametry.

V tomto článku

Informace o příkazech a přepínačích

Jednorázové použití přepínače přidáním do příkazu Spustit

32bitový Outlook 2010 nainstalovaný v 64bitovém Windows

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

32bitový Outlook 2010 nainstalovaný v 64bitovém Windows

Dostupné přepínače

Informace o příkazech a přepínačích

Při každém spuštění aplikace spouštíte příkaz outlook.exe, přestože obvykle příkaz nezadáváte, ani jej nevidíte. Přidáním podřízených příkazů, které se nazývají přepínače, k příkazu outlook.exe můžete změnit některé vlastnosti chování aplikace při spuštění.

Přepínač má formu mezery za hlavním příkazem, za kterou následuje lomítko a název přepínače, který upřesňuje způsob spuštění příkazu.

Následující příkaz například zajistí, aby se Outlook 2010 spustil s vypnutým Podokno čtení.

Přepínače příkazového řádku Outlooku

1. na příkaz outlook.exe spustí aplikaci Outlook.

2. / na přepínač nopreview spustí aplikaci Outlook s vypnutým podoknem čtení vypnou a zůstanou vypnuté.

Začátek stránky

Jednorázové použití přepínače přidáním do příkazu Spustit

Nejdřív ověřte umístění spouštěcího souboru outlook.exe v počítači. Pokud jste při instalaci Outlooku 2010 potvrdili výchozí umístění složek, je soubor outlook.exe umístěn zde:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

32bitový Outlook 2010 nainstalovaný v 64bitovém Windows

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Pokud se soubor outlook.exe v uvedeném umístění nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Systémy Windows 7 a Windows Vista:   

   • Klikněte na tlačítko Start, přejděte na položku Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na příkaz Spustit.

  • Systém Windows XP:   

   • V operačním systému Windows klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovku, úplnou cestu k souboru outlook.exe a druhou uvozovku. Soubor můžete také vyhledat a vybrat kliknutím na tlačítko Procházet. V tomto případě jsou uvozovky zadány automaticky.

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru a přepínač.

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

Při dalším spuštění se Outlook 2010 spustí běžným způsobem. Pokud chcete, aby vlastní nastavení při spuštění bylo dostupné pro opakované použití, přečtěte si následující část.

Poznámka : 

 • Přepínače nerozlišují velká a malá písmena. Například přepínač /NOPREVIEW funguje stejně jako /nopreview.

 • Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr.

Začátek stránky

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

Nejprve ověřte umístění spouštěcího souboru outlook.exe v počítači. Jestliže jste při instalaci aplikace Outlook 2010 potvrdili výchozí umístění složky, je soubor outlook.exe pravděpodobně umístěn zde:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

32bitový Outlook 2010 nainstalovaný v 64bitovém Windows

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Pokud se soubor outlook.exe nenachází v uvedeném umístění, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na plochu systému Windows, přejděte na příkaz Nový a klikněte na příkaz Zástupce.

 2. V průvodci Vytvořit zástupce zadejte do pole Zadejte umístění položky uvozovku, úplnou cestu k souboru outlook.exe a druhou uvozovku. Soubor můžete také vyhledat kliknutím na tlačítko Procházet. V tomto případe jsou uvozovky zadány automaticky.

 3. Za koncovou uvozovku zadejte mezeru, přepínač a libovolné parametry. Můžete například zadat:

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

  Poznámka : Pokud je parametrem cesta k umístění ve vašem počítači, musí být také ohraničena uvozovkami.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Do pole Zadejte název tohoto zástupce zadejte nový název, který chcete používat pro zástupce, a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Průvodce vytvoří zástupce na ploše.

 6. Kdykoli budete chtít spustit Outlook 2010 tímto upraveným způsobem, poklikejte na zástupce.

  Tip : Chcete-li přidat zástupce z plochy do nabídky Start systému Windows, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Připojit k nabídce Start.

Je možné vytvořit celou řadu zástupců, přičemž každý z nich bude při spuštění programu používat jiné přepínače a parametry.

Poznámka : 

 • Přepínače nerozlišují velká a malá písmena. Například přepínač /NOPREVIEW funguje stejně jako /nopreview.

 • Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr.

Začátek stránky

Dostupné přepínače

Přepínač

Popis

/a

Vytvoří položku se zadaným souborem jako přílohou.

Příklad:

 • "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Pokud není zadán typ položky, je použit typ IPM.Note. Přepínače nelze používat s třídami zpráv, které nejsou z aplikace Outlook.

/altvba název_souboru_OTM

Spustí program VBA zadaný parametrem název_souboru_OTM, nikoli %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

Poznámka :  Tento přepínač příkazového řádku je dostupný, jen když je následující hodnota DWORD registru Windows nastavená na 1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c třída_zprávy

Vytvoří novou položku zadané třídy zprávy (formuláře aplikace Outlook nebo jiný platný formulář MAPI).

Příklady:

 • /c ipm.activity vytvoří položku Deníku.

 • /c ipm.appointment vytvoří událost.

 • /c ipm.contact vytvoří kontakt.

 • /c ipm.note vytvoří e-mail.

 • /c ipm.stickynote vytvoří poznámku.

 • /c ipm.task vytvoří úkol.

/checkclient

Zobrazí výzvu pro výchozího správce e-mailů, příspěvků a kontaktů.

/cleanautocompletecache

Odebere všechna jména a e-mailových adres ze seznamu automatického dokončování.

/cleancategories

Odstraní veškeré vlastní názvy kategorií, které jste vytvořili. Obnoví výchozí názvy kategorií.

/cleanclientrules

Spustí aplikaci Outlook a odstraní klientská pravidla.

/cleanconvongoingactions

Odstraní tabulku CAT (Conversations Actions Table). Platnost položek tabulky CAT pro vlákno konverzace obvykle vyprší po 30 dnech bez žádné aktivity. Tento přepínač příkazového řádku vymaže všechny značky u konverzace, pravidla pro ignorování a přesunutí položek a okamžitě zastaví všechny další akce.

/cleandmrecords

Odstraní záznamy o přihlášení uložené při odmítnutí schůzky vedoucím nebo delegátem.

/cleanfinders

Vymaže všechny složky výsledků hledání v poštovních schránce na serveru Microsoft Exchange pouze u prvního otevřeného profilu.

/cleanfreebusy

Vymaže a znovu vytvoří informace o volném čase. Tento přepínač lze použít, pouze pokud máte možnost připojení k serveru Exchange.

/cleanfromaddresses

Odebere z profilu všechny ručně přidané položky Od.

/cleanmailtipcache

Odebere všechna upozornění Než odešlete z mezipaměti.

/cleanreminders

Vymaže a obnoví připomenutí.

/cleanroamedprefs

Všechny dříve přenesené předvolby jsou odstraněny a znovu zkopírovány z místního nastavení v počítači, ve kterém je přepínač použit. To platí pro přenášení předvoleb pro připomenutí, tabulku informací o volném čase, pracovní dobu, publikování kalendáře a pravidla pro informační kanály RSS.

/cleanrules

Spustí aplikaci Outlook a odstraní klientská pravidla a pravidla serveru.

/cleanserverrules

Spustí aplikaci Outlook a odstraní pravidla serveru.

/cleansharing

Odebere všechny odběry informačních kanálů RSS, internetového kalendáře a SharePointu z nastavení účtu, ale ponechá v počítači veškerý stažený obsah. To je užitečné, pokud některý z těchto odběrů nemůžete odstranit přímo v aplikaci Outlook 2010.

/cleansniff

Přepíše programové uzamčení určující, který z počítačů (při souběžném spuštění aplikace Outlook) zpracuje položky schůzek. Proces uzamčení zabrání zobrazení duplicitních zpráv s připomenutími. Tento parametr zruší uzamčení v počítači, ve kterém je použit, a umožní tak zpracování položek schůzek v aplikaci Outlook.

/cleansubscriptions

Odstraní zprávy odběru a vlastnosti funkcí pro odběr.

/cleanviews

Obnoví výchozí zobrazení. Všechna vytvořená vlastní zobrazení budou ztracena.

/embedding

Používá se bez parametrů příkazového řádku pro standardní společné vytváření objektů OLE.

/f název_souboru_zprávy

Otevře zadaný soubor zprávy (MSG) nebo soubor Microsoft Office – uložená hledání (OSS).

/finder

Otevře dialogové okno Rozšířené hledání.

/hol název_souboru_HOL

Otevře zadaný soubor HOL.

/ical název_souboru_ICS

Otevře zadaný soubor ICS.

/importNK2

Importuje obsah souboru .nk2, který obsahuje seznam přezdívek používaných automatickou kontrolou jmen i funkcemi automatického dokončování.

/importprf název_souboru_profilu

Spustí aplikaci Outlook a otevře nebo importuje zadaný profil MAPI (soubor PRF). Pokud je aplikace Outlook již spuštěna, bude profil zařazen do fronty a importován při dalším spuštění.

/launchtraininghelp ID_položky

Otevře okno Nápověda s tématem zadaným pomocí parametru ID_položky .

/m název_e-mailu

Poskytuje uživateli možnost přidat název e-mailu k položce. Lze použít pouze společně s parametrem příkazového řádku /c.

Příklad:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m název_e-mailu

/nopreview

Spustí aplikaci Outlook s vypnutým podoknem čtení.

/p název_souboru_zprávy

Vytiskne zadanou zprávu (soubor MSG).

/profile název_profilu

Načte zadaný profil. Pokud název profilu obsahuje mezery, uveďte jej v uvozovkách (" ").

/profiles

Otevře dialogové okno Zvolit profil bez ohledu na nastavení Možnosti v nabídce Nástroje.

/promptimportprf

Stejný příkaz jako /importprf s tím rozdílem, že se zobrazí výzva a uživatel může import zrušit.

/recycle

Spustí Outlook ve stávajícím okně Outlooku, pokud je otevřené.

/remigratecategories

Spustí aplikaci Outlook a následující příkazy pro výchozí poštovní schránku:

 • Aktualizuje barevné příznaky Pro zpracování na barevné kategorie aplikace Outlook 2010.

 • Aktualizuje popisky kalendáře na barevné kategorie aplikace Outlook 2010.

 • Přidá všechny kategorie použité v položkách mimo e-mail do seznamu hlavních kategorií

Poznámka : Toto je stejný příkaz jako Upgradovat na barevné kategorie v dialogových oknech vlastností jednotlivých poštovních schránek aplikace Outlook.

/resetfolders

Obnoví chybějící složky pro výchozí umístění pro doručování pošty.

/resetfoldernames

Obnoví výchozí názvy složek (například Doručená pošta nebo Odeslaná pošta) na výchozí názvy v aktuálním jazyce uživatelského rozhraní sady Office.

Pokud se například poprvé připojíte k poštovní schránce aplikace Outlook v ruském uživatelském rozhraní, nemohou být výchozí ruské názvy složek přejmenovány. Chcete-li změnit výchozí názvy složek do jiného jazyka, například japonštiny nebo angličtiny, můžete pomocí této volby obnovit výchozí názvy složek po změně jazyka uživatelského rozhraní nebo po instalaci jiné jazykové verze aplikace Outlook.

/resetformregions

Vyprázdní mezipaměť oblastí formuláře a znovu načte definice oblastí formuláře z registru systému Windows.

/resetnavpane

Vymaže a znovu vytvoří navigační podokno aktuálního profilu.

/resetquicksteps

Obnoví výchozí rychlé kroky. Všechny rychlé kroky vytvořené uživatelem budou odstraněny.

/resetsearchcriteria

Obnoví všechna kritéria okamžitého hledání tak, aby se v jednotlivých modulech zobrazovala výchozí sada kritérií.

/resetsharedfolders

Odebere všechny sdílené složky z navigačního podokna.

/resettodobar

Vymaže a znovu generuje seznam úkolů na panelu úkolů pro aktuální profil. Složka hledání panelu úkolů je odstraněna a znovu vytvořena.

/restore

Pokusí se otevřít stejný profil a složky, které byly otevřeny před neočekávaným vypnutím aplikace Outlook.

/rpcdiag

Spustí aplikaci Outlook a zobrazí dialogové okno stavu připojení vzdálených volání procedur (RPC).

/safe

Spustí aplikaci Outlook bez podokna pro čtení nebo přizpůsobení panelu nástrojů. Nativní i spravované doplňky modelu COM jsou vypnuté.

/safe:1

Spustí aplikaci Outlook s vypnutým podoknem čtení.

/safe:3

Nativní i spravované doplňky modelu COM jsou vypnuté.

/select název_složky

Spustí aplikaci Outlook a otevře zadanou složku v novém okně. Chcete-li například spustit aplikaci Outlook a zobrazit výchozí kalendář, použijte příkaz: "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/název_souboru

/share stssync://URL

/share web://URL/název_souboru

Určuje sdílenou adresu URL pro připojení k Outlooku. Pomocí přepínače stssync://URL například můžete připojit sharepointový seznam k Outlooku.

/sniff

Spustí aplikaci Outlook, vynutí zjištění nových žádostí o schůzku ve složce Doručená pošta a potom je přidá do kalendáře.

/t název_souboru_OTF

Otevře zadaný soubor OTF.

/v název_souboru_VCF

Otevře zadaný soubor VCF.

/vcal název_souboru_VCS

Otevře zadaný soubor VCS.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×