Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

K přepínání mezi jazyky, které používají různá rozložení klávesnice, slouží panel jazyků. Při přepnutí jazyka pomocí panelu jazyků se rozložení klávesnice změní na nativní klávesnici pro daný jazyk.

Panel jazyků použijte v následujících situacích:

 • Chcete přepnout mezi jazykem psaným latinkou (čeština, slovenština nebo angličtina) a jazykem nepsaným latinkou (arabština nebo čínština).

 • Chcete přepnout mezi jazyky nepsanými latinkou (řečtina nebo ruština).

 • Při zadávání textu v různých jazycích psaných latinkou chcete používat nativní rozložení klávesnice.

Když jenom chcete psát v jazycích, které používají latinku, třeba v angličtině a španělštině, můžete vkládat symboly bez přepnutí na jiné rozložení klávesnice.

Co chcete udělat?

Přepnout mezi jazyky pomocí panelu jazyků

Zjistit, kde se nachází panel jazyků

Povolit rozložení klávesnice

Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků

Chcete-li zobrazit a používat panel jazyků, je nejprve nutné povolit rozložení klávesnice pro dva nebo více jazyků v operačním systému Windows. Pokud jste nepovolili rozložení klávesnice pro jazyky, které chcete používat, můžete tak učinit nyní pomocí postupu v článku Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky. Po povolení rozložení klávesnice se panel jazyků ve většině případů automaticky zobrazí na hlavním panelu nebo na ploše. Pokud se panel jazyků nezobrazí automaticky po povolení klávesnice, prostudujte si informace v části Kde se nachází panel jazyků? v tomto článku.

 1. Jakmile povolíte jazyk klávesnice, který chcete použít, i panel jazyků, otevřete dokument a umístěte v něm kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce.

 2. Klikněte na ikonu jazyka Indikátor anglické klávesnice na panelu jazyků a pak klikněte na jazyk, který chcete používat.

  Klávesová zkratka  Rozložení klávesnice se dá přepínat stisknutím kláves ALT+SHIFT.

  Poznámka   Ikona Indikátor anglické klávesnice představuje příklad a zobrazuje se v případě, že jazykem aktivního rozložení klávesnice je angličtina. Skutečná ikona zobrazená ve vašem počítači závisí na jazyce aktivního rozložení klávesnice.

  Jestliže jste pro jeden jazyk nastavili více než jedno rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na ikonu rozložení klávesnice Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

 3. Pokud chcete přepínat mezi různými jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Tip   Informaci o jazyce pro kontrolu pravopisu používaném aplikací můžete zjistit na stavovém řádku aplikace. Stavový řádek je k dispozici pouze v následujících aplikacích systému Microsoft Office: PowerPoint, Visio a Word. Chcete-li tuto možnost zapnout, klikněte na stavový řádek Stavový řádek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Jazyk. Pokud je tato možnost zapnutá, můžete kliknutím na tento segment stavového řádku zobrazit dialogové okno Jazyk a nastavit jazyk vybraného textu.

Začátek stránky

Kde se nachází Panel jazyků?

Ve většině případů se panel jazyků automaticky zobrazí na ploše nebo na hlavním panelu po povolení dvou nebo více rozložení klávesnice v operačním systému Windows. Panel jazyků nemusí být vidět, pokud je skrytý nebo pokud je v operačním systému Windows povolen jen jeden jazyk. Podrobnější informace o povolení rozložení klávesnice najdete v článku Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

Jestliže panel jazyků nevidíte, proveďte následující kroky:

Kontrola, zda panel jazyků není skrytý

Ve Windows 10 a Windows 8

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + X zobrazte seznam příkazů a možností. (Tímto způsobem se v podstatě rychle dostanete k ovládacím panelům.)

  Ovládací panely ve Windows 8 s Office 2016

 2. Klikněte na Ovládací panely.

 3. V části Hodiny, jazyk a země či oblast klikněte na Změnit metody zadávání znaků.

 4. Klikněte na Upřesnit nastavení.

 5. V části Přepínání metod zadávání znaků zaškrtněte políčko Použít panel jazyků na ploše, je-li k dispozici a potom klikněte na Možnosti.

  Přepínání metody zadávání znaků v Office 2016 ve Windows 8

 6. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom klikněte buď na Plovoucí na ploše, nebo na Na okraji hlavního panelu.

  Textové služby a vstupní jazyky ve Windows 8 s Office 2016

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

 5. Ve skupinovém rámečku Panel jazyků zkontrolujte, zda není vybrána možnost Skrytý. Pokud ano, klikněte na možnost Plovoucí na ploše nebo Na okraji hlavního panelu. Je-li již vybrána možnost Plovoucí na ploše nebo Na okraji hlavního panelu, prostudujte si informace v části Povolení rozložení klávesnice.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

 5. Ve skupinovém rámečku Panel jazyků zkontrolujte, zda není vybrána možnost Skrytý. Pokud ano, klikněte na možnost Plovoucí na ploše nebo Na okraji hlavního panelu. Je-li již vybrána možnost Plovoucí na ploše nebo Na okraji hlavního panelu, prostudujte si informace v části Povolení rozložení klávesnice.

Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom na odkaz Místní a jazykovénastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a potom na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na tlačítko Panel jazyků.

 5. V dialogovém okně Nastavení panelu jazyků zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zobrazit panel jazyků na ploše. Pokud není, zaškrtněte ho a klikněte na OK. Panel jazyků by se měl zobrazit na ploše. Pokud je toto políčko už zaškrtnuté, klikněte na Zrušit a prostudujte si informace v části Povolení rozložení klávesnice.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Začátek stránky

Povolení rozložení klávesnice

Panel jazyků se zobrazí pouze v případě, že jsou v operačním systému Windows povolena nejméně dvě rozložení klávesnice.

Jestliže se po výběru jazyka ze seznamu zobrazuje hodnota Nepovoleno, bude pravděpodobně nutné povolit rozložení klávesnice.

Ve Windows 8

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + X zobrazte seznam příkazů a možností. (Tímto způsobem se v podstatě rychle dostanete k ovládacím panelům.)

  Ovládací panely ve Windows 8 s Office 2016

 2. Klikněte na Ovládací panely.

 3. V části Hodiny, jazyk a země či oblast klikněte na Změnit metody zadávání znaků.

 4. U jazyka, pro který chcete přidat jazyk zadávání, klikněte na Možnosti.

  Možnosti metody zadávání znaků ve Windows 8 s Office 2016

 5. V části Metoda zadávání znaků klikněte na Přidat metodu zadávání znaků. Kliknutím na Náhled se můžete podívat na vzhled vstupního zařízení.

  Přidání metody zadávání znaků v Office 2016 ve Windows 8

 6. Klikněte na požadovanou metodu zadávání znaků a pak klikněte na Přidat.

  Nové metody zadávání znaků v Office 2016 ve Windows 8

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v seznamu Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v seznamu Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Windows XP

Chcete-li klávesnice pro jazyky jako je čínština, japonština nebo korejština, musí nejprve nainstalovat soubory východoasijských jazyků. U jazyků čtených zprava doleva nebo které vyžadují kontextové tvarování, zobrazit musíte nainstalovat písma se složitým zápisem pro podporu těchto jazyků. Informace o instalaci souborů východoasijských jazyků a písem se složitým zápisem naleznete v tématu Povolit systémovou podporu pro východoasijské jazyky, jazyky jihovýchodní Asie, indických a zprava doleva.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom klikněte na odkaz Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v seznamu Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 7.

  Výchozí jazyk, který vyberete, bude použitý pro všechny aplikace v počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk a potom klikněte na tlačítko OK.

 7. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk.

Další informace o zprávě Nepovoleno týkající se rozložení klávesnice naleznete v článku Co znamená hodnota Nepovoleno nebo Nenainstalováno. Další informace o povolení rozložení klávesnice najdete v článku Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, Project Professional 2013, OneNote 2007, Project Standard 2016, Word 2013, Project 2007, Word 2007, Access 2016, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2016, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk