Přepínání mezi jazyky pomocí nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu

Pokud vytváříte dokumenty v několika jazycích psaných latinkou, třeba v angličtině, francouzštině nebo němčině, a potřebujete při práci mezi těmito jazyky rychle přepínat, nastavte si při psaní textu jazyk kontroly pravopisu, abyste mohli ve vytvořeném dokumentu zkontrolovat pravopis v používaných jazycích.

Pokud chcete psát v jazyce, který nepoužívá latinku, třeba v arabštině nebo čínštině, nebo chcete u každého jazyka psaného latinkou použít jeho rozložení kláves, použijte k přepnutí rozložení kláves panel jazyků. Informace na jdete v článku Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Kterou aplikaci Office 2010 používáte?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Další informace

Access

Pokud používáte rozložení klávesnice se všemi potřebnými znaky nebo znáte kódy ASCII speciálních znaků, které nejsou v rozložení klávesnice, můžete napsat požadovaný text. Když chcete v Accessu nastavit jazyk, abyste mohli napsat požadovaný text, vyberte ho a pak ho nastavte jako jazyk kontroly pravopisu. Pokud chcete kontrolovat pravopis, přepněte do tohoto jazyka i slovník.

 1. Otevřete accessovou databázi.

 2. Začněte zadávat text.

  Poznámka : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

Změna jazyka databáze, aby odpovídal jazyku databázových záznamů a polí

Důležité :  Jazyk úprav platí pro celou databázi, a není možné ho definovat pro jednotlivé záznamy nebo pole. Další informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Pokud chcete změnit jazyk databáze, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. Otevřete accessovou databázi.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Jazyk.

 5. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office v seznamu Jazyk pro úpravy vyberte jazyk úprav a pak klikněte na Nastavit jako výchozí.

  Důležité : Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

 6. Až budete příště v databázi kontrolovat pravopis, klikněte na kartě Domů na Pravopis a pak v dialogovém okně Pravopis změňte jazyk slovníku, abyste mohli databázové záznamy zkontrolovat v každém jazyce použitém v databázi. Tento krok je potřeba zopakovat pro každý jazyk použitý v databázi.

Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky

Excel

Důležité :  Jazyk úprav platí pro celý sešit. To znamená, že nejde definovat pro jednotlivé listy ani buňky. Další informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Když chcete v Excelu nastavit jazyk, pište v jazyce, který chcete použít, a pak při kontrole pravopisu klikněte na Jazyk slovníku a přepněte slovník do požadovaného jazyka.

 1. Otevřete excelový sešit.

 2. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

Změňte jazyk slovníku tak, aby odpovídal jazyku textu na listu.

Pokud chcete změnit jazyk sešitu, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. Otevřete excelový sešit.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Pod položkou Nápověda klikněte na Možnosti.

 4. Klikněte na možnost Jazyk.

 5. V dialogovém okně Nastavení jazykových předvoleb Office vyberte v seznamu Jazyk pro úpravy jazyk úprav a pak klikněte na Nastavit jako výchozí.

  Důležité : Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

 6. Až budete příště v sešitě kontrolovat pravopis, klikněte na kartě Domů na Pravopis a pak v dialogovém okně Pravopis změňte jazyk slovníku, abyste mohli sešit zkontrolovat v každém použitém jazyce. Tento krok je potřeba zopakovat pro každý jazyk použitý v sešitě.

Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky

InfoPath

InfoPath Designer

Důležité :  V InfoPath Designeru platí Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro aktuální formulářové zobrazení. Formuláře s několika zobrazeními můžou mít pro každé zobrazení jiný jazyk kontroly pravopisu. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Celý text je v zobrazení označený jako stejný jazyk.

Změna jazyka formuláře:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.

 3. Začněte zadávat text.

  Poznámka :  Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký symbol, jako je značka zaškrtnutí, použijte klávesovou zkratku. Seznam klávesových zkratek najdete v tématu Klávesové zkratky pro mezinárodní znaky.

 4. Můžete taky zkontrolovat pravopis.

  Poznámky : 

InfoPath Editor

Důležité :  V InfoPath Editoru platí Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro celý formulář. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Celý text je v zobrazení označený jako stejný jazyk.

Když chcete ve formuláři zkontrolovat pravopis, použijte následující postup:

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku pod tlačítkem Pravopis a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.

 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.

 3. Začněte zadávat text.

  Poznámka :  Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký symbol, jako je značka zaškrtnutí, použijte klávesovou zkratku. Seznam klávesových zkratek najdete v tématu Klávesové zkratky pro mezinárodní znaky.

 4. Můžete taky zkontrolovat pravopis.

  Poznámky : 

Začátek stránky

OneNote

Pokud chcete změnit jazyk poznámkového bloku, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. Umístěte kurzor do souboru, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V podokně Jazyk pro úpravy vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je potichu.

Začátek stránky

Outlook

Pokud chcete změnit jazyk e-mailové zprávy, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. V e-mailové zprávě dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku pod tlačítkem Jazyk a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je potichu.

Začátek stránky

PowerPoint

Pokud chcete změnit jazyk snímku, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. V souboru dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku pod tlačítkem Jazyk a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte jazyk, který chcete použít.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je potichu.

Začátek stránky

Publisher

Pokud chcete změnit jazyk publikace, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. V souboru dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte na šipku pod tlačítkem Jazyk a pak klikněte na Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky

Visio

Pokud chcete změnit jazyk diagramu, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. V souboru dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky

Word

Pokud chcete změnit jazyk dokumentu, abyste mohli zkontrolovat pravopis, použijte tento postup:

 1. V souboru dejte kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce. Pokud jste text už napsali, vyberte ho.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

 4. Začněte zadávat text.

  Poznámky : Pokud chcete psát speciální znaky, třeba německou přehlásku (ö), španělskou tildu (ñ), tureckou cedillu (Ç) nebo nějaký jiný symbol, jako je značka zaškrtnutí, udělejte jednu z těchto věcí:

 5. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.

 6. Můžete taky zkontrolovat pravopis a gramatiku.

  Poznámka : Pokud vaše verze Office 2010 neobsahuje nástroje kontroly pravopisu pro používaný jazyk, budete pravděpodobně potřebovat jazykovou sadu. Další informace najdete v článku Zjištění, jestli potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámka :  Video je potichu.

Začátek stránky

Další informaceByly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.