Přenos kalendářů mezi aplikací Outlook 2007 a službou Google Calendar

V aplikaci Outlook 2007 můžete zobrazit svůj kalendář Google Calendar a přihlásit se k jeho odběru, abyste měli vždycky k dispozici ty nejnovější informace. Kalendář aplikace Outlook 2007 můžete také exportovat do služby Google Calendar.

Hledáte pokyny pro aplikaci Outlook 2013? Přečtěte si téma Import kalendáře Google Calendar do aplikace Outlook nebo Zobrazení kalendáře Google Calendar v aplikaci Outlook.

V tomto článku

Zobrazení kalendáře Google Calendar v aplikaci Outlook 2007 v uspořádání vedle sebe

Přihlášení k odběru svého kalendáře Google Calendar

Export kalendáře aplikace Outlook 2007 do služby Google Calendar

Zobrazení kalendáře Google Calendar v aplikaci Outlook 2007 v uspořádání vedle sebe

Snímek kalendáře je kopie kalendáře, která se neaktualizuje. Chcete-li zobrazit aktualizace snímku kalendáře, je nutné získat nový snímek kalendáře. Informace o internetových kalendářích, které jsou aktualizovány automaticky, najdete v tématu Přihlásit se k odběru kalendáře Google Calendar.

 1. Přihlaste se k účtu služby Google Calendar.

 2. V levém sloupci pod položkou Calendars (Kalendáře) klepněte na tlačítko se šipkou vedle kalendáře, který chcete importovat do aplikace Outlook.

 3. Vyberte položku Calendar settings (Nastavení kalendáře).

 4. V části Private Address (Soukromá adresa) klepněte na položku ICAL.

 5. V dialogovém okně Calendar Address (Adresa kalendáře) klepněte na zobrazenou webovou adresu kalendáře.

 6. Při zobrazení výzvy importujte klepnutím na tlačítko OK kalendář do aplikace Outlook.

  Kalendář se otevře vedle kalendáře aplikace Outlook a bude přidán do Navigační podokno v zobrazení Kalendář v seznamu Jiné kalendáře.

 7. Chcete-li si nechat kalendář aplikace Outlook aktualizovat změnami provedenými ve službě Google Calendar, přejděte k dalšímu kroku: Přihlášení k odběru svého kalendáře Google Calendar V opačném případě představuje importovaný kalendář statické zobrazení v uspořádání vedle sebe. Neaktualizuje se změnami provedenými v kalendáři Google Calendar.

Začátek stránky

Přihlášení k odběru svého kalendáře Google Calendar

Můžete se přihlásit k odběru svého kalendáře, který je vystaven ve službě Google Calendar. Přihlášením k odběru internetového kalendáře můžete udržovat svou kopii kalendáře aplikace Outlook aktualizovanou. Aplikace Outlook pravidelně zjišťuje aktualizace ve službě Google Calendar, a pokud nějaké nalezne, stáhne je do kopie kalendáře v aplikaci Outlook.

 1. Přihlaste se k vašemu účtu služby Google Calendar.

 2. V levém sloupci klepněte pod položkou Calendars (Kalendáře) na tlačítko se šipkou vedle kalendáře, který chcete přidat do aplikace Outlook jako přihlášení k odběru internetového kalendáře.

 3. Klepněte na možnost Calendar settings (Nastavení kalendáře).

 4. V části Private Address (Soukromá adresa) klepněte na položku ICAL.

 5. Vyberte zobrazenou webovou adresu v internetu a stisknutím kláves CTRL+C zkopírujte vybraný text do schránky systému Windows.

  Poznámka : Na odkaz neklepejte. Pokud na něj klepnete, otevře se kalendář v aplikaci Outlook jako snímek kalendáře, který nebude aktualizován.

 6. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Nastavení účtu.

 7. Na kartě Internetové kalendáře klepněte na Nový.

 8. Vložte webovou adresu zkopírovanou v kroku 5 stisknutím kláves CTRL+V.

 9. Klepněte na tlačítko Přidat.

 10. Do pole Název složky zadejte název kalendáře tak, jak se má zobrazovat v aplikaci Outlook, a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Chcete-li provést změny ve svém kalendáři Google Calendar, je nutné použít kalendář služby Google Calendar. Změny provedené v aplikaci Outlook nejsou odesílány do kalendáře Google.

Začátek stránky

Export kalendáře aplikace Outlook 2007 do služby Google Calendar

Sami uživatelé

 1. Výběrem kalendáře v zobrazení Kalendář aplikace Outlook změňte tento kalendář na aktivní.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru iCal. Tento název by měl být pro příjemce snadno rozpoznatelný a smysluplný.

  Vedle tlačítka Další možnosti je zobrazen souhrn názvu kalendáře, rozsahu dat a úrovně podrobností. Pokud jste se souhrnem spokojeni, pokračujte krokem 8. Jinak pokračujte krokem 4.

 4. Klepněte na tlačítko Další možnosti.

  Dialogové okno Uložit jako

 5. V seznamu Rozsah kalendářních dat zvolte kalendářní data, která chcete do souboru iCal zahrnout, nebo vyberte položku Zadat data a zadejte vlastní rozsah.

  Tip : Pokud zvolíte velký rozsah dat nebo vyberete položku Celý kalendář, bude soubor iCalendar zřejmě velký.

 6. V seznamu Podrobnosti zvolte úroveň podrobností, která má být zobrazena příjemcům. Ve výchozím nastavení je vybrána pouze položka Dostupnost. Při výběru jakékoli možnosti nejsou zahrnuty položky označené jako soukromé, pokud nezměníte nastavení ochrany osobních údajů tlačítkem Upřesnit.

 7. Po klepnutí na tlačítko Zobrazit můžete nastavit upřesňující možnosti.

  • Zahrnout podrobnosti položek označených jako soukromé.     Tato možnost vyžaduje, aby byla v seznamu Podrobnosti vybrána položka Omezené podrobnosti nebo Úplné podrobnosti. Do kalendáře bude zahrnuta informace o existenci soukromých položek, ale žádné jiné informace nebudou sdíleny.

  • Zahrnout přílohy v položkách kalendáře    Tato možnost vyžaduje, aby úroveň Podrobnosti byla nastavena na hodnotu Úplné podrobnosti. Budou zahrnuty všechny přílohy v položkách kalendáře, jako například tabulky.

   Poznámka : To může značně zvětšit velikost souboru iCalendar.

 8. Klepněte na tlačítko OK a klepněte na tlačítko Uložit.

  Pokud kalendář nebude obsahovat žádné položky, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete zrušit uložení souboru iCalendar.

 9. Přihlaste se k účtu služby Google Calendar.

 10. Klepněte na odkaz Settings (Nastavení) v horní části stránky.

 11. V části Calendar Settings (Nastavení kalendáře) klepněte na odkaz Import Calendar (Importovat kalendář).

 12. Klepněte na tlačítko Browse (Procházet) vedle pole Step 1: Select File (Krok 1: Výběr souboru), zvolte soubor vytvořený v kroku 8 a klepněte na tlačítko Open (Otevřít).

 13. V rozevíracím seznamu Step 2: Choose Calendar (Krok 2: Volba kalendáře) vyberte kalendář služby Google Calendar, do kterého chcete importovat kalendář aplikace Outlook.

 14. Klepněte na tlačítko Import u položky Step 3: Complete Import (Krok 3: Dokončení importu).

  Poznámka : Tento kalendář je statický a není aktualizován změnami, které provedete v aplikaci Outlook. Chcete-li kalendář služby Google Calendar aktualizovat změnami provedenými v kalendáři aplikace Outlook, je nutné tento postup zopakovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×