Přeložení textu v jiném jazyce

Pomocí systému Microsoft Office lze přeložit text napsaný v jiném jazyce, například fráze a odstavce či jednotlivá slova (pomocí funkce Minipřekladač), nebo celý soubor. Překlad textu do některých jazyků může vyžadovat splnění určitých požadavků na operační systém pro konkrétní jazyky – například jazyky se zápisem zprava doleva potřebují speciální podporu.

Poznámka    Příkaz Přeložit je k dispozici pouze v následujících aplikacích systému Microsoft Office: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel a Visio.

Můžete také vytvořit dokument v jednom jazyce a potom provést jeho překlad do jiného jazyka pomocí služby strojového překladu. Další informace naleznete v části Přeložení celého souboru.

Co chcete udělat?

Přeložení celého souboru

Přeložení vybraného textu

Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač

Přeložení celého souboru

Můžete si nechat přeložit celý soubor počítačem a zobrazit jej v internetovém prohlížeči. Zvolíte-li tento druh překladu, obsah souboru bude odeslán přes Internet poskytovateli služby.

Poznámka    Strojový překlad je užitečný ke zprostředkování základních informací o tématu dokumentu a ke zjištění, zda má jeho obsah pro vás význam. Důležité nebo důvěrné soubory by měli překládat lidé, protože při strojovém překladu nemusí být zachován úplný význam a vyznění textu.

 1. V souboru, který si chcete nechat přeložit, klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk a klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Klikněte na příkaz Zvolit jazyk překladu.

 3. V části Zvolte jazyky pro překlad dokumentu klikněte v rozevíracích seznamech Přeložit z jazyka a Přeložit do jazyka na požadované jazyky a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 5. Klikněte na položku Přeložit dokument. V rozvíracích seznamech Z a Do se zobrazí vybrané jazyky.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Otevře se instance prohlížeče se souborem zobrazeným v původním jazyce a přeloženým do jazyka, který jste vybrali.

Poznámka    Pokud používáte překladatelské služby poprvé, nainstalujte kliknutím na tlačítko OK dvojjazyčné slovníky a povolte překladatelskou službu v podokně Zdroje informací. Chcete-li se podívat, které dvojjazyčné slovníky a služby strojového překladu jste povolili, klikněte na odkaz Možnosti překladu v podokně Zdroje informací.

Začátek stránky

Přeložení vybraného textu

Frázi, větu nebo odstavec lze přeložit mezi několika vybranými dvojicemi jazyků v následujících aplikacích systému Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Pokud nepoužijete minipřekladač, překlady se zobrazí v podokně Zdroje informací.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v souboru a v místní nabídce vyberte příkaz Přeložit. Otevře se podokno Zdroje informací. Podokno Zdroje informací můžete zobrazit také tak, že kliknete na kartu Revize a potom kliknete na položku Zdroje informací ve skupině Kontrola pravopisu.

 2. V podokně Zdroje informací klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Překlad.

  Kde tuto funkci najdu?

  Podokno Zdroje informací

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přeložit konkrétní slovo, stiskněte klávesu ALT a klikněte na dané slovo. Výsledky se zobrazí v podokně Zdroje informací v části Překlad. Jestliže je zapnutá funkce Minipřekladač, můžete také nastavit ukazatel myši na slovo, které chcete přeložit, a funkce Minipřekladač zobrazí překlad. Další informace o funkci Minipřekladač najdete v části Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

  • Jestliže chcete přeložit krátkou frázi, vyberte požadovaná slova, stiskněte klávesu ALT a poté klikněte na výběr. Výsledky se zobrazí v podokně Zdroje informací v části Překlad.

  • Chcete-li přeložit slovo nebo frázi, zadejte je do pole Hledat a potom klikněte na tlačítko Spustit hledání.

   Poznámky   

   • Pokud používáte překladatelské služby poprvé, nainstalujte kliknutím na tlačítko OK dvojjazyčné slovníky a povolte překladatelskou službu v podokně Zdroje informací.

   • Také se můžete podívat, které dvojjazyčné slovníky a služby strojového překladu jste povolili, a to tak, že kliknete na odkaz Možnosti překladu v podokně Zdroje informací.

   • Chcete-li změnit jazyky používané pro překlad, vyberte v podokně Zdroje informací v části Překlad zdrojový a cílový jazyk překladu. Chcete-li například překládat z angličtiny do francouzštiny, klikněte v seznamu Z na možnost Angličtina (USA) a v seznamu Do vyberte jazyk Francouzština (Francie).

   • Jestliže chcete nastavit, které zdroje se mají pro překlad využívat, klikněte na možnost Možnosti překladu a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač

Minipřekladač zobrazí překlad jednotlivého slova, když na ně nastavíte ukazatel myši. Umožňuje také zkopírovat přeložený text do schránky, vložit jej do jiného dokumentu nebo si přehrát výslovnost přeloženého slova.

 • Klikněte na kartu Revize, ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit a potom klikněte na položku Minipřekladač.

 • Nastavte na slovo nebo frázi, které chcete přeložit, ukazatel myši.

Pokud není funkce Minipřekladač zapnutá, zapněte ji kliknutím na tlačítko Minipřekladač. Další informace naleznete v části Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Kterou aplikaci systému Microsoft Office používáte?

Aplikace Excel

Aplikace OneNote

Aplikace Outlook

Přijaté zprávy

Vytvářené zprávy

Aplikace PowerPoint

Aplikace Publisher

Aplikace Visio

Aplikace Word

Další informace

Aplikace Excel

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

Aplikace OneNote

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Aplikace Outlook

Text obdrženého e-mailu můžete přeložit v textu zprávy nebo v podokně čtení. Funkci Přeložit lze použít také při vytváření e-mailu.

Přijaté zprávy

 1. V e-mailu, který jste obdrželi, vyberte text ve zprávě, klikněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Vytvářené zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text ve zprávě, klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Aplikace PowerPoint

Poznámka    Najednou lze přeložit vždy jen jedno textové pole na snímku.

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Aplikace Publisher

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

Aplikace Visio

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

Aplikace Word

 1. Klikněte na kartu Revize a poté na tlačítko Přeložit.

  Tip    Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v dokumentu a potom klikněte na příkaz Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Další jazykové nástroje

Další informace o možnostech překladu souborů a práce v různých jazycích naleznete v článku Kde jsou možnosti překladu?

Informace o překladu textu přímo v prohlížeči naleznete v článku Microsoft Translator.

Informace o získání dalších nástrojů pro práci s cizími jazyky díky instalaci jazykových sad nebo sad Language Interface Pack naleznete v článku Jazykové možnosti Office.

Další informace

Začátek stránky

Použít na: Visio 2013, Office Shared 2013, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk