Přejmenování obrázků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

 1. Vyberte obrázky, které chcete přejmenovat.

  Postup

  1. Zkontrolujte, že složky, ve kterých jsou obrázky, které chcete pracovat s jsou zobrazeny v podokně Zástupci obrázků. Pokud nejsou v seznamu složek, můžete je přidáte do podokna.

   Postup

   1. V podokně Zástupci obrázků klepněte na možnost Přidat zástupce obrázku.

   2. Přejděte do složky, které chcete vytvořit zástupce.

   3. Klepněte na tlačítko Přidat.

    Nový zástupce se zobrazí v seznamu Zástupci obrázků.

  2. Vyberte složky s obrázky, se kterými chcete pracovat.

   Postup

   V seznamu Zástupci obrázků proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Práce s obrázky v jedné složce, vyberte složka.

   2. Chcete-li pracovat s obrázky obsaženými ve více složkách umístěných vedle sebe, vyberte první složku ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední složku ve skupině.

   3. Práce s obrázky ve více složkách, které nejsou spolu sousedí, vyberte jednu složku, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom vyberte každý další složku, kterou chcete pracovat s.

    Všechny obrázky obsažené ve vybraných složkách jsou zobrazeny v podokně náhledu v aktuálním pořadí.

  3. Vyberte obrázek, se kterým chcete pracovat.

   Postup

   V podokně náhledu proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Chcete-li vybrat obrázek, klepněte na něj. Chcete-li změnit výběr obrázku, klepněte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás na tlačítko Další Button Image nebo Předchozí Button Image . Pracujete-li v zobrazení Jeden obrázek, je ve výchozím nastavení vybrán aktuální obrázek.

   2. Chcete-li vybrat více obrázků umístěných vedle sebe, vyberte v zobrazení Miniatura nebo Filmový pás první obrázek ve skupině, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední obrázek ve skupině.

   3. Chcete-li vybrat více obrázků, které nejsou spolu sousedí, v zobrazení miniatur nebo filmový pás výběr jednoho obrázku, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom vyberte každý další obrázek, který chcete pracovat s.

   4. Pokud chcete vybrat všechny obrázky v zobrazení miniatur nebo filmový pás, klikněte na Vybrat vše v nabídce Úpravy.

 2. Klepnutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a potom klepněte na příkaz Přejmenovat.

 3. V Podokno úloh Přejmenovat zadejte nový název obrázků.

 4. Zadejte, jakou akci chcete s novým názvem provést:

  Nahrazení stávajícího názvu novým názvem

  1. Klepněte na možnost Nahradit stávající název souboru.

  Přidání nového názvu na začátek stávajícího názvu souboru

  1. Klepněte na možnost Umístit před stávajícím názvem souboru.

  Přidání nového názvu na konec stávajícího názvu souboru

  1. Klepněte na možnost Umístit za stávajícím názvem souboru.

 5. Zadejte, zda chcete u názvů souborů použít automatické číslování.

  1. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Přidat pořadová čísla. Pokud zaškrtnete políčko zaškrtněte, vyberte požadované možnosti zbývající.

Poznámka : Po výběru možnosti přejmenování výsledné názvy souborů zobrazených v podokně úloh Přejmenovat v části Náhled. Zkontrolujte, že se zobrazí jména, která chcete před uložením změn.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×