Přejmenování nebo uspořádání sloupců v okně Externí data

Okno Externí data se zobrazí, pokud použijete příkaz Propojit data s obrazci v nabídce Data pro import dat do výkresu.

Nelze přetahovat nebo jinak upravovat data v okně Externí data, je ale možné použít dialogové okno Column Settings(Nastavení sloupce) pro přejmenování nebo uspořádání sloupců.

Přejmenování sloupců

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné záhlaví sloupce v okně Externí data a poté klepněte na položku Column Settings(Nastavení sloupce).

  2. V dialogovém okně Column Settings(Nastavení sloupce) zaškrtněte políčko u sloupce, který chcete přejmenovat. To způsobí, že název sloupce bude možné v seznamu upravit.

  3. Na místo původního názvu zadejte nový název.

    Tip :  Nelze použít název, který je již používán.

Chcete-li změnit název na název z původního zdroje dat, klepněte na tlačítko Reset Name(Obnovit název).

Změna pořadí sloupců

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nadpis libovolného sloupce v okně Externí data a poté klepněte na příkaz Column Settings(Nastavení sloupce).

  2. V dialogovém okně Externí data klepněte na sloupec, který chcete přejmenovat.

    Tip : Zaškrtněte políčko sloupce, který chcete přesunout, pokud již není zaškrtnuto. Pouze sloupce se zaškrtnutými políčky se zobrazí v okně Externí data.

  3. Klepněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×