Přihlásit se

Přehrávání videa na celé obrazovce

Místo přehrávání videa jako součásti snímku v prezentaci můžete video přehrávat na celé obrazovce. Tento proces se nazývá přehrávání videa na celé obrazovce. V závislosti na rozlišení původního souboru videa může při přehrávání na celé obrazovce dojít k jeho zkreslení. Proto je vždy vhodné zobrazit náhled videa, aby bylo možné v případě zkreslení nebo rozmazání videa vrátit možnost přehrávání na celé obrazovce zpět.

Pokud je zároveň nastaveno zobrazení videa na celé obrazovce a automatické spouštění, můžete rámeček videa přetáhnout mimo snímek, aby nebyl na snímku zobrazen, ani aby před zobrazením na celé obrazovce nedošlo k zablikání.

Důležité     Jestliže rámeček videa přetáhnete mimo snímek nebo rámeček videa skryjete, musíte video nastavit tak, aby se spouštělo automaticky nebo pomocí jiného druhu ovládacího prvku, například pomocí aktivační procedury. Aktivační procedura je položka na snímku, například obrázek, obrazec, tlačítko, odstavec textu nebo textové pole, která po klepnutí spustí požadovanou akci.

Nastavení videa na přehrávání na celé obrazovce

 1. V normálním zobrazení klepněte na video, které chcete přehrát na celé obrazovce.

 2. V části Filmové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Možnosti videa na tlačítko Přehrávat na celé obrazovce.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

Náhled videa

Chcete-li zobrazit náhled videa v normálním zobrazení, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Poklepejte na video.

 • Klepněte na video a potom v části Filmové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Přehrát na tlačítko Náhled.

  Karta Možnosti ve skupině Filmové nástroje

 • Klepněte na snímek obsahující video a potom klepněte na tlačítko Prezentace Obrázek tlačítka v dolní části okna aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo stiskněte klávesu F5. Pokud jste nastavili přehrávání videa na možnost po klepnutí, klepněte na rámeček videa.

Poznámka : 

 • Je-li video součástí vlastní animační sekvence, můžete zobrazit jeho náhled klepnutím na tlačítko Přehrát v Podokno úlohVlastní animace.

 • Pokud prezentace obsahuje více snímků, označte pomocí zástupného symbolu nadpisu snímek, který obsahuje rámeček videa, abyste věděli, na který snímek máte klepnout, chcete-li spustit přehrávání.

 • Pokud jste vložili video jako objekt, který bude přehráván v programu Microsoft Windows Media Player, bude pravděpodobně nutné použít k ovládání videa tlačítka Zastavit, Spustit a Pozastavit v programu Windows Media Player.Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.