Přehled vytváření prezentace aplikace PowerPoint 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Office PowerPoint 2007

Pokud chcete vytvořit prezentaci aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007, ale nevíte, jak začít, můžete pomocí následujících informací vytvořit bohatou přesvědčivou prezentaci. Tento článek navrhne rámec úkolů, včetně popisů jednotlivých úkolů a hypertextových odkazů na postupy, které slouží k vytvoření prezentace. V závislosti na složitosti prezentace není třeba provádět všechny postupy uvedené v tomto článku. Ačkoli postupy lze provést v libovolné posloupnosti, je doporučeno níže uvedené pořadí.

V tomto článku:

Část 1: Plánování prezentace s vaší cílovou skupinou v paměti

Při plánování prezentace myslete na cílovou skupinu. Většinu prezentací ukazuje předvádějící živému publiku. V závislosti na vaší dostupnosti a typu cílové skupiny, kterou chcete zasáhnout, můžete zvolit provádění prezentace bez předvádějícího.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Plánování prezentace, kterou předvedete přímo cílové skupině

Předvedení prezentace přímo cílové skupině je obecně nejlepší metodou, zvláště pokud je vaše sdělení složité a očekáváte, že posluchači budou mít otázky.

Chcete-li zahájit vytváření prezentace, kterou plánujete předvádět přímo cílové skupině, přejděte na Část 2: Zahájení vytváření prezentace.

Plánování prezentace, která bude předváděna bez předvádějícího

Možnost předvádění prezentace bez předvádějícího zvažte v případě některé z následujících situací:

  • Chcete prezentaci spustit bezobslužně (v cyklu) ve stánku nebo v Veřejný terminál, například na veletrhu nebo na kongresu. Můžete většinu ovládacích prvků znepřístupnit, aby publikum nemohlo provádět změny automatické prezentace. Chcete-li získat další informace, vyhledejte před pokračováním v tématu Část 2: Zahájení vytváření prezentace téma Vytvoření automatické prezentace.

  • Chcete prezentaci odeslat v e-mailové zprávě nebo umístit na Internet. Chcete-li získat další informace, vyhledejte před pokračováním v tématu Část 2: Zahájení vytváření prezentace témata Publikování prezentace na webu, Vytvoření fotoalba a Publikování fotoalba na webu.

    Tip : Příjemci prezentace musí mít ve svých počítačích nainstalovánu aplikaci Office PowerPoint 2007 nebo prohlížeč prezentací Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, aby vaši prezentaci mohli zobrazit. Další informace naleznete v tématu Instalace a spuštění prohlížeče prezentací PowerPoint Viewer.

Část 2: Zahájení vytváření prezentace

Můžete vytvořit prázdnou prezentaci nebo přizpůsobit existující prezentaci. V obou případech můžete do své prezentace přidat snímky nebo obsah snímků z jiných prezentací.

Pokud chcete, aby vaše prezentace obsahovala Motiv (včetně sladěných barev, efektů a písem), Rozložení a formátování, můžete vytvořit a použít Šablona.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Zahájení s existující prezentací

Pokud chcete ušetřit čas, použijte některé nebo všechny snímky, které už v jiné prezentaci. Jednoduše otevřít existující prezentaci uložit ho pod novým názvem souboru a upravit ho podle vašich potřeb.

Zahájení s prázdnou prezentací

Chcete-li začít s prázdnou prezentací, proveďte následující:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na Nový.

  2. Ve skupinovém rámečku Šablony klepněte na položku Prázdné a nedávné a potom poklepejte na ikonu Prázdná prezentace.

  3. V podokně, které obsahuje karty Osnova a Snímky, klepněte na kartu Osnova.

  4. Vytvoření osnovy.

  5. K přidání barev, formátování a konzistentního Rozložení použijte Šablona.

  6. Uložit prezentaci.

Vytvoření přehledu

Ať již používáte prázdnou prezentaci či začínáte s existující prezentací, klepněte na kartu Osnova, abyste uspořádali a vytvořili kostru pro vaše téma. Můžete dokonce do prezentace aplikace PowerPoint vložit text osnovy z jiného programu, například Microsoft Office Word 2007.

Karta Osnova vám pomůže důkladně rozvážit informace a umístit je postupně na každý snímek.

Chcete-li zahájit vytváření prezentace v zobrazení osnovy, přečtěte si článek Vytvoření a tisk prezentace v zobrazení osnovy.

Použití šablony

Jestliže chcete vytvořit jednotný styl, formát a barevné schéma pro sadu prezentací, které plánujete, vytvořte a použijte Šablona této prezentace. Tuto šablonu lze znovu použít k vytvoření nových prezentací se stejným vzhledem.

Chcete-li zahájit vytváření prezentace použitím existující předdefinované šablony, přečtěte si článek Přiřazení šablony k nové prezentaci. Chcete-li vytvořit vlastní šablonu a použít ji, přečtěte si článek Vytvoření šablony.

Uložení prezentace

Ať již pracujete s prázdnou prezentací či s existující prezentací, před dalším postupem prezentaci uložte.

Další informace o ukládání prezentace a formátech souborů, které jsou k dispozici, naleznete v následujících článcích:

Tip : Tipy pro vytváření užitečných prezentací naleznete v tématu Tipy pro efektivní vytváření a přednášení prezentací.

Část 3: Přidání snímků nebo bez obsah snímku

Snímky s obsahem nebo bez obsahu můžete do prezentace přidat tím, že je zkopírujete z jiné prezentace v počítači nebo ze sdíleného umístění a vložíte je. Můžete duplikovat snímky v rámci téže prezentace nebo přidat snímek z galerie rozložení v aplikaci PowerPoint 2007.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Přidání prázdného snímku z galerie rozložení snímku

Na kartě Domů ve skupině Snímky můžete přidat nový snímek z galerie rozložení snímku.

Přidání snímku ze souboru

Pokud chcete přidat snímek ze souboru, který je umístěn na serveru, v počítači nebo na disku CD, přečtěte si článek Přidání snímku ze souboru.

Duplikování snímků v rámci prezentace

Pokud chcete kopírovat snímek z jednoho místa na jiné místo v téže prezentaci, přečtěte si článek Duplikování snímků vrámci prezentace.

Zkopírování a vložení snímků

Chcete-li zkopírovat a vložit snímky z jiné prezentace a přijmout nebo odmítnout formátování, jež je jejich součástí, přečtěte si článek Zkopírování a vložení snímků.

Přidání snímku z knihovny snímků

Pokud jste připojeni k serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, můžete publikovat snímky do knihovny snímků služby SharePoint a znovu je používat. Pokud si nejste jisti, zda je počítač připojen k serveru Office SharePoint Server 2007, obraťte se na správce serveru.

Další informace o knihovně snímků naleznete v tématu Sdílení a opětovné použití obsahu snímku aplikace PowerPoint 2007.

Kopírování a vložení obsahu snímku

Kopírování a vkládání bitů obsahu snímku, jako jsou například textu nebo objektů, najdete v článku kopírování a vložení několika položek pomocí schránky sady Office a Kopírování formátování objektu, buňky listu nebo textu pomocí funkce Kopírovat formát.

Část 4: Přidat obrázky, kliparty, obrazce a jiných objektů

Chcete-li prezentace navíc bude profesionálně vypadat, můžete přidat objekty (například obrázky SmartArt, grafy, obrázky, Objekt WordArt a hypertextové odkazy), zvuk a video.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Přidání obrázku SmartArt

Obrázek SmartArt je grafika vysoké kvality, kterou lze rychle a snadno přidat do prezentace ke znázornění dat. Volbou z mnoha různých grafických rozložení (například cykly, seznamy, procesy, hierarchie, matice a další) můžete efektivně vyjádřit, co data sdělují.

Další informace o obrázcích SmartArt naleznete v tématu Další informace o obrázcích SmartArt nebo v ukázce Oživení textu pomocí obrázků SmartArt (v angličtině).

Informace o přidání obrázku SmartArt do prezentace naleznete v tématu Vytvoření obrázku SmartArt.

Přidání grafu

Využijte možnosti grafů v sadě Microsoft Office 2007.

Chcete-li ke znázornění dat v prezentaci použít graf, přečtěte si článek Použití diagramů a grafů v prezentaci.

Přidání obrázku nebo klipartu

Můžete vložit nebo zkopírovat obrázky a Klipart do prezentace Microsoft Office PowerPoint 2007 z zdrojů, jako je Bing, OneDrive nebo souborů na počítači. Taky můžete obrázky a kliparty jako pozadí snímků.

Chcete-li přidat obrázek nebo klipart, přečtěte si článek Vložení obrázku nebo klipartu.

Přidání zvuku

Chcete-li během prezentace přehrávat zvuk, přečtěte si článek Přidání a přehrání zvuků v prezentaci.

Přidání vyprávění do prezentace

Při vytváření automatické prezentace můžete do ní zahrnout mluvený komentář. Informace naleznete v tématu Přidání mluveného komentáře do prezentace.

Přidání videa

Další informace o typech videa, které lze přidat a přehrávat, a o přehrávání videa během předvádění prezentace naleznete v tématech Přidání a přehrání videa v prezentaci a Nastavení možností videa.

Přidání hypertextového odkazu

Chcete-li přidat hypertextový odkaz s jinou prezentací, dokumentu aplikace Word, Microsoft Office Excel listu nebo web, který můžete kliknout a navštívit při předvádění prezentace, najdete v článku Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu.

Vložení objektu WordArt

WordArt je galerie stylů textu, které je možné přidat do prezentace a vytvářet tak ozdobné efekty, například stínovaný nebo zrcadlený (odrážený) text. V aplikaci PowerPoint 2007 můžete také použít efekty pro stávající text a tím jej změnit na objekt WordArt.

Přidejte WordArt v prezentaci, najdete v článku Přidání nebo odstranění WordArtu.

Tip : Chcete-li pomoci určit, kdy k vizuálnímu znázornění dat použít obrázek SmartArt nebo graf, přečtěte si článek Kdy je vhodné použít obrázek SmartArt a kdy graf. Chcete-li převést text na obrázek, přečtěte si článek Převedení textu snímku na obrázek SmartArt.

Část 5: Přidání záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí se používají pro informace, jako jsou například čísla snímků a čas a datum ve snímcích, podkladech nebo poznámkách. Můžete rovněž přidat vlastní informace, například název nebo jméno přednášejícího, do horní části jednotlivých podkladů nebo poznámek v prezentaci, nebo do dolní části jednotlivých snímků, podkladů nebo poznámek.

Další informace najdete v tématu Přidání záhlaví nebo zápatí.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Přidání záhlaví nebo zápatí

Pokud chcete přidat informace do záhlaví nebo zápatí v prezentaci, najdete v článku Přidání záhlaví nebo zápatínebo v tématu Přidání čísla snímku nebo data a času kdekoli na snímku.

Poznámka : Záhlaví můžete přidat do poznámek a podkladů, nikoli však na snímky.

Formát, umístění a změna velikosti záhlaví nebo zápatí

Chcete-li změnit záhlaví nebo zápatí zástupného symbolu změníte jeho velikost, přesunout ho nebo změnou písma, velikost, barvu, velikost písmen nebo řádkování textu, najdete v článku formátování, umístění a změny velikosti záhlaví nebo zápatí v prezentaci.

Část 6: Přidání vizuální efekty

Je možné přidat vizuální efekty, například přechody mezi snímky, animovaný text nebo objekty a další prvky, jež vaši prezentaci oživí.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Animace textu nebo objektů

Můžete Animace hypertextových odkazů, text, grafiku (včetně obrázky SmartArt), diagramy, grafy a objektů k zaměřit na fakta, řízení toku informací a upoutání pozornosti na prezentaci.

Další informace naleznete v článku Animace textu nebo objektů.

Přidávání přechodů mezi snímky

Přechody mezi snímky jsou animované efekty, které se používají v zobrazení prezentace při přechodu od jednoho snímku k druhému. Lze nastavit rychlost každého efektu přechodu mezi snímky a také přidat zvuk.

Další informace naleznete v článku Přidání přechodů mezi snímky.

Část 7: Kontrola pravopisu a žádost o názoru vaši kolegové

Udržujte spolupráci se zúčastněnými stranami a členy týmu požadováním odezvy na koncept prezentace. Před odesláním prezentace jiným osobám nejprve zkontrolujte pravopis a gramatiku.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Kontrola pravopisu, gramatiky a použití slov

Chyby v pravopisu, gramatice a použití slov mohou odvádět pozornost cílové skupiny od sdělení vaší prezentace.

Další informace najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky a vyhledávání slov v tezauru.

Zobrazení značek a procházení komentářů

Po vytvoření konceptu prezentace požádejte své kolegy o jeho kontrolu a přidání komentářů a návrhů.

Další informace naleznete v článku Zobrazení značek a procházení komentářů.

Část 8: Příprava o doručení nebo distribuce prezentace

Před předvedením prezentace je vhodné procvičit předvedení a vytvořit podpůrné materiály pro cílovou skupinu. Úkoly níže jsou volitelné na základě způsobu předvedení, možností počítače používaného k předvedení a potřeb cílové skupiny.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Vyzkoušení a načasování předvádění prezentace

Předvádění prezentace si můžete vyzkoušet, abyste ověřili, že odpovídá určitému časovému rámci. Při zkoušce zaznamenejte dobu potřebnou k předvedení každého snímku pomocí funkce Časování snímků. Potom zaznamenané doby použijte k nastavení automatického přechodu na další snímky při předvádění prezentace pro skutečné publikum.

Další informace naleznete v článku Vyzkoušení a načasování promítání prezentace.

Instalace prohlížeče prezentací PowerPoint Viewer

Pokud v počítači, ve kterém bude vytvořená prezentace spuštěna, není nainstalována aplikace PowerPoint, je nutné do něj nainstalovat prohlížeč prezentací PowerPoint Viewer.

Vytváření a tisk podkladů

Prezentaci můžete vytisknout jako podklady (jeden, dva, tři, čtyři, šest nebo devět snímků na stránku). Informace obsažené v podkladech mohou posluchači využívat při vašem předvádění prezentace i později.  

Další informace naleznete v článku Vytvoření a tisk podkladů.

Vytváření a tisk poznámek

Můžete vytvořit Poznámky jako vlastní poznámky pro předvádění prezentace, nebo je můžete poskytnout publiku.

Další informace naleznete v článku Vytváření a tisk poznámek.

Náhled před tiskem

Před tiskem snímků, poznámek nebo podkladů můžete zobrazit jejich náhled a provést potřebné změny.

Další informace najdete v tématu zobrazení náhledu stránek před tiskem.

Tisk snímků

Při tisku snímků aplikace PowerPoint 2007 nastaví barvy v prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny. Pokud je tiskárna nastavena na tisk černobíle nebo Stupně šedé, vytisknou se snímky tímto způsobem.

Další informace naleznete v článku Tisk snímků.

Tisk prezentace černobíle nebo stupně šedé

Celou prezentaci (snímky, osnovu, poznámky a podklady pro účastníky) je možné vytisknout barevně, Stupně šedé nebo černobíle. Nejčastěji se pravděpodobně rozhodnete pro černobílý tisk nebo pro tisk ve stupních šedé.

Další informace naleznete v tématu Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé.

Uložit jako formát PDF (Portable Document) nebo souboru specifikace XPS (XML Paper)

Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Část 9: Předvedení a distribuce prezentace

Většinu prezentací provádí předvádějící pro živé publikum. V závislosti na vaší dostupnosti a typu cílové skupiny, kterou chcete zasáhnout, můžete zvolit provádění prezentace bez předvádějícího.

Na základě cílové skupiny a použitém způsobu předvádění zvolte postupy, které vám umožní předat sdělení, pomocí možností v následující tabulce.

Tip : Další informace naleznete v článku Tipy pro efektivní vytváření a přednášení prezentací.

Úkoly

Popisy s hypertextovými odkazy na postupy

Předvádění prezentace na dvou monitorech

Informace o předvádění prezentace z jednoho monitoru (například na pódiu), přičemž publikum sleduje druhý monitor, naleznete v článku Předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení předvádějícího.

Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku

Při kopírování prezentace aplikace PowerPoint na disk CD, do sítě nebo na místní diskovou jednotku ve vašem počítači se zkopírují rovněž prohlížeč prezentací Office PowerPoint Viewer 2007 a všechny propojené soubory (například videa nebo zvuky).

Chcete-li prezentaci a všechny propojené soubory zkopírovat na disk CD, do sítě nebo na místní diskovou jednotku, přečtěte si článek Kopírování prezentace na disk CD, síť nebo místní diskovou jednotku.

Předvádění vlastní prezentace

Informace o předvedení Vlastní prezentace naleznete v článku Vytvoření a předvedení vlastní prezentace.

Psaní na snímky během prezentace

Používáte-li k předvedení prezentace aplikaci PowerPoint, můžete pomocí zakroužkování, podtržení, nakreslení šipek nebo jiných značek na snímcích zdůraznit určitý bod nebo znázornit propojení.

Další informace naleznete v článku Psaní na snímky během prezentace.

Zobrazení ukazatele vždy v průběhu prezentace

Během prezentace ukazatel skryje automaticky po třech sekundách nečinnosti. Ukazatel se znovu zobrazí při přesunutí myši.

Další informace naleznete v článku Zobrazení ukazatele vždy v průběhu prezentace.

Publikování prezentace na webu

Při publikování prezentace na Internetu budou mít potenciální zákazníci nebo koncoví uživatelé kdykoli neomezený přístup k daným informacím.

Další informace naleznete v článku Publikování prezentace na webu.

Publikování fotoalba na webu

Při publikování fotoalba ve formě prezentace na Internetu budou mít příbuzní a další zainteresované osoby kdykoli neomezený přístup k daným fotografiím.

Další informace naleznete v článku Publikování fotoalba na webu.

Publikování snímků do knihovny snímků

Před publikováním snímků do knihovny snímků je nutné vytvořit seznam Knihovna snímků na serveru Office SharePoint Server 2007 a mít přístup k tomuto serveru.

Další informace naleznete v článku Sdílení a opakované použití obsahu snímku aplikace PowerPoint 2007.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×