Přehled typů záznamů aplikace Business Contact Manager

Základem při práci s informacemi v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou záznamy klientů a obchodních kontaktů, protože obsahují informace o osobách, se kterými obchodujete. Většina dalších typů kontaktů s nimi musí být propojena.

Tento článek obsahuje seznam typů záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a uvádí, které záznamy můžete nebo musíte propojit s jinými typy záznamů.

Informace o způsobu propojování záznamů naleznete v článku o daném typu záznamu.

V tomto článku

Typy záznamů

Důvody vzájemného propojování záznamů

Typy záznamů

Diagram of Business Contact Manager records and how they can be linked

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje následující typy záznamů:

 • Klient:     Klient je společnost nebo organizace, se kterou obchodujete. Pokud klientovi poskytujete službu, jako je například zdravotní či zubařská péče, může být klient zároveň Zákazník.

  Další informace o záznamech typu Klient naleznete v článku Ukládání informací o klientech v aplikaci Business Contact Manager.

 • Obchodní kontakt:     Obchodní kontakt je osoba, se kterou ve sp‏olečnosti nebo organizaci obchodujete. Obchodní kontakt může být propojen s klientem, ale nemusí.

  Další informace o obchodních kontaktech naleznete v článku Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager.

 • Potenciální zákazník:      Zájemce je osoba s pravděpodobným zájmem o nákup produktů či služeb, které vaše firma nabízí. Potenciální zákazníci mohou pracovníkům prodeje obvykle poskytnout představu o pravděpodobnosti přeměny potenciálního zákazníka v platícího zákazníka.

  Potenciální zákazník představuje typ záznamu obchodního kontaktu, protože formulář Potenciální zákazník vznikl úpravou formuláře obchodního kontaktu. Informace o vytváření vlastních typů záznamů naleznete v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

  Další informace o potenciálních zákaznících naleznete v článku Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager.

 • Příležitost:     Příležitost je záznam možného prodeje produktů či služeb klientovi nebo obchodnímu kontaktu. Každá příležitost zahrnuje produkty a služby, o které se zákazníci zajímají. Záznamy příležitosti je nutné propojit se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt.

  Další informace o záznamech příležitostí naleznete v článku Sledování potenciálních prodejních příležitostí v aplikaci Business Contact Manager.

 • Marketingová aktivita:     Marketingová Aktivita (například seznam volání nebo cílený e-mail) umožňuje plánovat a sledovat komunikační aktivity zaměřené na dosažení určitého obchodního výsledku, jako je zvýšení podílu na trhu, uvedení nového produktu nebo udržení zákazníků. Marketingové aktivity jsou samostatné, ale lze je propojit s různými typy záznamů a pak sledovat záznamy a výnosy, které daná marketingová aktivita vytvořila.

  Další informace o záznamech marketingových aktivit naleznete v článku Marketing produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

 • Obchodní projekt:     Obchodní projekt představuje jednorázovou akci, jako je uspořádání prodejní konference nebo vytvoření zahradního projektu pro zákazníka. Obchodní projekt se obvykle skládá z řady úkolů, které usnadňují dosažení definovaného cíle.

  Obchodní projekty je nutné propojit se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt.

  Další informace o obchodních projektech naleznete v článku Práce s obchodními projekty v aplikaci Business Contact Manager.

 • Úkol projektu:     Úkol projektu je pracovní položka, která je součástí obchodního projektu.

  Další informace o záznamech typu Úkol projektu naleznete v článku Použití úkolů projektu v aplikaci Business Contact Manager.

 • Položky historie komunikace:     Položky historie komunikace, jako je e-mailová zpráva, soubor nebo zápis o telefonním hovoru, umožňují sledovat komunikační aktivitu s jednotlivými klienty nebo obchodními kontakty.

  Položky historie komunikace musí být propojeny s klientem nebo obchodním kontaktem.

  Další informace o položkách historie komunikace naleznete v článku Sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

Poznámka : Můžete vytvářet vlastní typy záznamů založené na záznamu typu Klient či Obchodní kontakt. Informace o přizpůsobení záznamů naleznete v článku Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Důvody vzájemného propojování záznamů

Vzájemné propojování záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook slouží k vytváření vztahů mezi záznamy a ke snadnému přístupu k souvisejícím informacím.

Většina typů záznamů, s výjimkou marketingových aktivit a úkolů projektů, musí být propojena s klientem nebo obchodním kontaktem. To znamená, že před uložením záznamu je třeba vybrat klienta nebo obchodní kontakt pro účely propojení.

Historie komunikace záznamů klienta a obchodního kontaktu obsahuje seznam historie komunikace všech dalších záznamů, které jsou s těmito záznamy propojeny.

V následující tabulce se dozvíte, které položky lze s jednotlivými typy záznamů propojit.

Typ záznamu

Záznamy a položky, které lze propojit

Klient     

(může být samostatný)

 • Více obchodních kontaktů

 • Položky historie komunikace

  • Příležitost

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Obchodní projekt

  • Úkol

  • Soubor

   Poznámka : Úkoly projektu mohou být zahrnuty do historie komunikace záznamu klienta, nelze je však s tímto záznamem přímo propojit. Úkoly projektu jsou uvedeny, protože záznam klienta dědí úkoly propojených obchodních projektů.

Obchodní kontakt nebo potenciální zákazník    

(může být samostatný)

 • (Nadřazený) klient. Propojení s klientem je nepovinné.

 • Položky historie komunikace

  • Příležitost

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Obchodní projekt

  • Soubor

  • Úkol aplikace Outlook

  • Událost

   Poznámka : Úkoly projektu jsou zahrnuty do historie komunikace záznamu obchodního kontaktu, nelze je však s tímto záznamem přímo propojit. Úkoly projektu jsou uvedeny, protože záznam obchodního kontaktu dědí úkoly propojených obchodních projektů.

Příležitost    

(musí být propojen se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • Typ záznamu klienta nebo obchodního kontaktu (nadřazený)

 • Položky historie komunikace

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Soubor

  • Úkol aplikace Outlook

  • Událost

Obchodní projekt    

(musí být propojen se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • Typ záznamu klienta nebo obchodního kontaktu (nadřazený)

 • Položky historie komunikace

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Soubor

  • Úkol aplikace Outlook

  • Událost

Úkol projektu    

(musí být propojen s obchodním projektem)

 • Obchodní projekt (nadřazený)

Marketingová aktivita    

(může být samostatný)

 • Lze přidružit k marketingové kampani.

 • Lze přidružit k záznamům klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka a příležitosti za účelem sledování, jestliže v poli Získáno prostřednictvím záznamů klienta a obchodního kontaktu vyberete název příslušné marketingové aktivity.

Položky historie komunikace    

(musí být propojen se záznamem typu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • Příležitost

 • E-mailová zpráva

 • Obchodní poznámka

 • Zápis o telefonním hovoru

 • Obchodní projekt

 • Úkol

 • Soubor

 • Typ záznamu klienta nebo obchodního kontaktu (nadřazený)

 • Příležitost

 • Obchodní projekt

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×