Přehled správcovských rolí a úloh hledání

Tento článek obsahuje popis úloh souvisejících s hledáním, prováděných správci, vlastníky webu a uživateli v aplikaci Microsoft Search Server 2008. Odkazy na témata nápovědy s návody k hledání a konfiguraci hledání jsou uvedeny v části Viz také.

V tomto článku

Jakým způsobem funguje hledání v aplikaci Search Server 2008

Hledání a správce služby hledání

Hledání a správce kolekce webů

Hledání a vlastníci webu

Hledání a uživatelé hledání

Jakým způsobem funguje hledání v aplikaci Search Server 2008

Hledání ve velkém množství informací je složitý úkol vyžadující výkonný a přesný nástroj pro vyhledávání. Poté, co vyberete obor hledání a spustíte dotaz, vyhledávací stroj použije index dostupných umístění a vrátí výsledky v různých formátech.

Výsledky vrácené dotazem jsou seřazeny na stránce výsledků hledání, přičemž doporučené a nejvhodnější weby jsou umístěny nahoře, základní výsledky jsou uspořádány pod nimi a externí výsledky z federovaných umístění jsou umístěny na stranu.

Výsledky hledání lze významně zlepšit spoluprací těch pracovníků organizace, kteří se podílejí na hledání. Lidé v různých rolích mohou podniknout určité kroky ke zlepšení produktivity hledání. Toto jsou klíčové správcovské role aplikace Search Server 2008:

 • Správci služby hledání vytvářejí index hledání a konfigurují spravované vlastnosti.

 • Správci kolekce webů určují obory hledání, klíčová slova a nejvhodnější dokumenty pro použití na svých webech.

 • Vlastníci webu konfigurují instance pole Hledat a web Centrum vyhledávání a spravují sdílené knihovny a seznamy.

 • Tvůrci obsahu přidělují svému obsahu názvy, názvy souborů a hodnoty vlastností.

 • Uživatelé hledání hledají informace pomocí dotazů.

Tento článek popisuje úlohy spojené s hledáním vykonávané lidmi v těchto rolích za účelem zlepšení a zpřesnění výsledků hledání.

Začátek stránky

Hledání a správce služby hledání

Správce služby hledání má širokou škálu možností, jak definovat a konfigurovat funkce hledání, které ovlivňují všechny kolekce webů. Toto jsou důležité prvky práce správce služby hledání:

Poznámka : Správce služby hledání má ve výchozím nastavení také oprávnění potřebná ke správě výchozí kolekce webů, která zahrnuje Centrum vyhledávání, a může působit jako vlastník webu této kolekce.

 • Zdroje obsahu:    Správce služby hledání určuje, která umístění a které druhy obsahu budou indexovány a učiněny dostupnými vyhledávajícím uživatelům.

 • Indexování:    Spustí-li uživatel dotaz, vyhledávací stroj nalezne výsledky hledání pomocí indexu dostupného obsahu. Tento index je automaticky aktualizován automatickým agentem, který se nazývá prohledávací modul. Správce služby hledání určuje plán, jak často bude prohledávací modul znovu vytvářet index, a také to, které weby a úložiště prohledávací modul prohledává.

 • Spravované vlastnosti:    Vlastnosti přiřazené k obsahu v rámci kolekce webů nebo úložiště dat jsou uloženy během indexování. Správce služby hledání může mapovat určité vlastnosti obsahu na spravované vlastnosti. Tyto vlastnosti pak mohou uživatelé vybrat ze seznamů vlastností v Rozšířeném hledání, nebo je zadat ručně do pole Hledání.

 • Směrodatné stránky:    Správce služby hledání může označit důležité webové stránky, například portály týmu, za směrodatné. Je-li stránka označena jako směrodatná, hodnocení obsahu této stránky se zvýší a její obsah se ve výsledcích hledání zobrazuje dříve, než by se jinak zobrazoval.

 • Řetězce předpony pro federovaná umístění:     Dotazy začínající určitým termínem nebo frází, může správce směrovat do federovaného umístění a předem je nakonfigurovat tak, aby vracely určité druhy obsahu. Například dotaz na termín počasí pro určité poštovní směrovací číslo může být směrován na službu předpovědi počasí jako požadavek na místní předpověď počasí pro zadané směrovací číslo.

Začátek stránky

Hledání a správce kolekce webů

Správce kolekce webů může vytvářet nové weby, přiřazovat k nim vlastníky, přidávat obory hledání, uspořádávat obory do skupin zobrazení, definovat klíčová slova, označovat nejvhodnější weby a přizpůsobovat weby Centra vyhledávání. Toto jsou klíčové prvky práce správce kolekce webů:

Poznámka : V aplikaci Search Server 2008 může správce služby hledání působit také jako správce kolekce webů.

 • Vytváření webů:     Správce kolekce webů vytváří nové weby, uděluje vlastníkům webů oprávnění k jejich úpravě a poskytuje standardní šablony pro vytváření webových stránek, galerie webových součástí, které lze přidat, a výchozí předlohy se styly webu.

 • Zobrazované skupiny oboru:     Obory usměrňují hledání do širších nebo užších rozsahů oblastí, nebo na obsah označený určitými hodnotami vlastností. Správce kolekce webů může vytvářet nové skupiny zobrazení a uspořádávat v rámci nich obory. To umožní vlastníkům webu, kteří na svých stránkách upravují instance webové části Pole Hledání, uvést do seznamů oborů alternativní možnosti.

 • Vlastní obory:     Správce kolekce webů může upravovat kopie výchozích oborů nebo přidávat nové obory pro použití v rámci kolekce webů. Pokud chtějí vlastníci webu na svých webových stránkách zobrazit nové obory, požádají o přidání vlastních oborů a potom pomocí skupiny zobrazení obsahující daný obor naplní seznam oborů na stránce.

 • Klíčová slova a nejvhodnější weby:     Každé klíčové slovo definované v rámci kolekce webů může obsahovat definici, seznam synonym a odkazy na nejvhodnější weby se souvisejícím obsahem. Pokud provedete hledání klíčového slova nebo jednoho z jeho synonym, zobrazí se definice tohoto slova a odkazy na nejvhodnější weby v horní části výsledků hledání.

  Užitečná klíčová slova jsou termíny, které jsou často předmětem hledání. Pro správce může být při definování klíčových slov užitečné obrátit se na seznam oblíbených webů, procesů a nástrojů v organizaci.

Začátek stránky

Hledání a vlastníci webu

Vlastníci webu spravují místní weby a jejich obsah. Mohou konfigurovat instance pole Hledat a jeho seznam oborů a spravovat sdílené knihovny a seznamy, které přiřazují vlastnosti k obsahu. Klíčové prvky práce vlastníka webu jsou následující:

Poznámka : Jako vlastník webu výchozího webu Centra vyhledávání může působit také správce služby hledání.

 • Vývoj obsahu:     Vlastníci webu požadují, organizují a spravují obsah svých webů. Sestavují webové stránky ze standardních šablon a webových částí, mohou přidávat knihovny obsahu a seznamy a požadovat pro ně obsah.

 • Pojmenování obsahu:     Vlastníci webu a obsahu by měli v tomto ohledu spolupracovat, aby byly názvy dokumentů, souborů a struktur složek srozumitelné a jednotné. Názvy a vlastnosti přiřazené k obsahu jsou základem pro snadnější nalezení informací.

 • Vlastnosti obsahu:    Vlastníci webu mohou přidávaným položkám přiřadit vlastnosti přidáváním sloupců do seznamů a knihoven. To je užitečné při hledání položek v seznamu, protože lze položku hledat podle typu vlastnosti. Sloupec může například obsahovat vlastní sloupec pro číslo zákazníka, požadované při zadávání dat. Ze sloupce číslo zákazníka se tak stane vlastnost seznamu, a proto jej lze použít při hledání položky v seznamu. Jestliže seznam obsahuje vlastní typy sloupců, stanou se z těchto typů nové vlastnosti každé položky seznamu.

  Tip : Knihovny dokumentů mohou definovat typy dokumentů, kterým by vlastníci obsahu měli při vrácení těchto souborů se změnami přiřadit hodnoty vlastností.

 • Spravované vlastnosti:    Vlastnosti obsahu a jejich hodnoty se ukládají při každém indexování kolekce webů. Správce služby hledání mapuje určité vlastnosti obsahu na spravované vlastnosti, které jsou dostupné při hledání. Jedná se o vlastnosti, které může uživatel vybrat ze seznamů vlastností na stránce Rozšířené hledání Centra vyhledávání, nebo zadat ručně do pole Hledat.

  Vlastník webu by měl upozorňovat správce služby hledání na vlastnosti obsahu, které by měly být mapovány na spravovanou vlastnosti. Například knihovna nebo seznam mohou označit tvůrce položky jako spisovatel, zatímco úložiště dat může používat vlastnost s názvem uživatel. Důležité je zajistit, aby byly vlastnosti s různými názvy, ale podobnými účely mapovány na běžnou spravovanou vlastnost, a uživatelé tak mohli podle této vlastnosti hledat.

 • Organizace webu:    Vlastníci webu sestavují stránky pomocí šablon a galerií webových částí, upravují jejich vlastnosti a uspořádávají je na fungujícím webu služby SharePoint. Uspořádání webu může ovlivnit ohodnocení jeho obsahu. Určité důležité stránky, například portály organizace, může správce služby hledání označit jako směrodatné zdroje obsahu. Díky tomu se pak jejich obsah a obsah blízkých stránek bude ve výsledcích hledání zobrazovat přednostněji.

Začátek stránky

Hledání a uživatelé hledání

Uživatelé mohou při hledání informací postupovat následovně a využít tak nastavení webu Centra vyhledávání provedené správci služby SharePoint a vlastníky webu:

 • Vyberte obor, který nasměruje vaše hledání do nejpravděpodobnějších zdrojů potřebného obsahu. Jestliže hledání v širokém oboru, například Všechny weby, vrátí příliš mnoho výsledků, vyberte užší obor, který se zaměřuje na zdroje s vyšší koncentrací užitečného obsahu.

 • Vyzkoušejte alternativní dotazy navrhované funkcí Nemáte na mysli na stránce Výsledky hledání.

 • Vlastnosti obsahu slouží k zúžení hledání podle autora nebo jiné vlastnosti položky, která je blízko požadovaným výsledkům. Pomocí hledání vlastností identifikujte obsah od spolehlivých autorů nebo z důvěryhodných zdrojů. Pomocí hodnot vlastností můžete nalézt výsledky týkající se určitého tématu nebo výsledky používající určitou technologii nebo jazyk.

 • Pokud jsou do výsledků hledání přidány nejvhodnější weby, mohou vám být nabídnuty odkazy na další informace. Například dotaz zahrnující termín mzda může zobrazit odkaz na web mezd vaší organizace. Klepnutím na tento odkaz můžete otevřít web mezd.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×