Přehled sdílení dat a spolupráce s daty aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Excel Web Appu dostupné ve Windows Live nebo s technologií Microsoft SharePoint 2010 více uživatelů můžete upravit data na listu v prohlížeči ve stejnou dobu.
Čtení blogu nebo Vyzkoušejte Office 365!

Sdílení dat aplikace

Existuje mnoho způsobů sdílení, analyzování a předávání obchodních informací a údajů v aplikaci Microsoft Office Excel 2007. Zvolený způsob sdílení dat závisí na mnoha faktorech, včetně toho, jakým způsobem chcete, aby ostatní pracovali s daty. Chcete například zabránit úpravám citlivých nebo důležitých informací, nebo chcete uživatelům umožnit data měnit a editovat? Možná potřebujete sdílet data s uživateli, kteří nevlastní aplikaci Microsoft Office Excel, nebo vlastní jiné verze aplikace Excel. Nebo jen potřebujete sdílet jednu verzi sešitu, kterou lze snadno posílat e-mailem a tisknout.

Tento článek souží jako přehled, který popisuje, jak sílet data v aplikaci Excel, co je potřeba pro zobrazení a práci s daty a jaká omezení platí pro sdílení dat. Uvedeny jsou také odkazy na detailnější články.

V tomto článku

Sdílení dat a zachovat jednu verzi sešitu pomocí služeb Excel Services

Spolupráce na sešitech uložených na serveru správy dokumentů

Distribuce dat prostřednictvím e-mailu, faxu nebo tiskem

Výměna sešitů s uživateli používajícími starší verze aplikace Excel

Distribuce sešitů uživatelům, kteří nevlastní aplikaci Excel

Umožnění několika uživatelům současně upravovat sešit

Distribuce kopií sešitu a následné slučování dat z každé kopie

Použití služby Excel Services pro sdílení dat a zachování jedné verze sešitu

Pokud máte přístup k Excel Services, součástí Microsoft Office SharePoint Server 2007, který může službami Excel výpočtu, uložením sešitu na tento server tak, aby ostatní uživatelé přístup nebo jejích částí ho v prohlížeči.

Po uložení na server jsou sešity zobrazeny pomocí služby Microsoft Office Excel Web Access. Pomocí aplikace Excel Web Access mohou uživatelé kromě prohlížení a interakce se sešity ve známém prostředí prohlížeče také provádět výpočty, vytvářet snímky, obnovovat data a extrahovat hodnoty ze sešitů. Sešity lze také použít ve zprávách s graficky zvýrazněnými nejdůležitějšími informacemi. (Tato zpráva funguje podobně jako přístrojová deska v autě – zobrazuje kritická data v souhrnné formě, takže uživatel může na první pohled získat potřebné informace.) Uživatelé navíc mohou používat aplikaci Excel Web Access, aniž by měli na svých počítačích nainstalovanou službu Microsoft Office Excel 2007.

Následující obrázek znázorňuje aplikaci Excel Web Access ve zprávě s graficky zvýrazněnými nejdůležitějšími informacemi.

Data aplikace Excel v sestavě řídicího panelu

Při uložení sešitu do služby Excel Services celý sešit je umístěn na serveru, ale můžete zadat části sešitu (například jednotlivých listů, pojmenované oblasti nebo grafy), který se má zobrazit v prohlížeči. Můžete také nastavit parametry Povolit interaktivitu zadáním jednotlivé buňky, které lze upravovat na list, ve kterém je zobrazit. Například můžete zadat buněk, do kterých můžete uživatelé zadávat hodnoty, které využívají vzorce do jiných buněk a potom moct uživatelé zobrazit výsledky, které jsou vypočítány pomocí služeb Excel Services.

Sdílení dat pomocí služeb Excel Services při:

 • Máte přístup k Excel Services, součástí Office SharePoint Server, který může službami Excel výpočtu.

 • Chcete spravovat pouze jednu kopii sešitu nebo listu v centrálním, bezpečném umístění.

 • Uživatelé potřebují analyzovat, přesouvat a interaktivně pracovat s daty a vytvářet z nich grafy prostřednictvím prohlížeče. Uživatelé nemusí mít na počítači nainstalovanou aplikaci Excel.

 • Chcete zabezpečit a ochránit modely sešitů a data, která modely naplňují. Uživatelům můžete udělit oprávnění pouze k prohlížení, takže mohou sešity v prohlížeči zobrazit, ale nemohou k nim přistupovat přímo pomocí aplikace Excel nebo jiného klientského programu. Kromě toho můžete určit, které části sešitu mohou uživatelé v prohlížeči zobrazit.

 • Chcete používat sešit ve zprávě s graficky zvýrazněnými nejdůležitějšími informacemi na webové stránce, kde je možné rychle zobrazit a analyzovat důležité projektové informace.

 • Chcete pomocí funkcí tvorby zpráv upozorňovat uživatele na aktualizované zprávy.

Služby Excel Services navíc umožňuje správcům programově nebo ručně spravovat a distribuovat sešity aplikace Excel na serveru.

Další informace o ukládání a správě sešitů pomocí Excel Services, součástí Office SharePoint Server, najdete v článku uložení sešitu do služby Excel Services.

Začátek stránky

Spolupráce na sešitech uložených na serveru správy dokumentů

Pokud chcete jeden nebo více sešitů zpřístupnit pro spolupráci v centrálním umístění, můžete je uložit na server správy dokumentů. Server správy dokumentů umožňuje pomocí funkcí správy dokumentů, například automatizovaných sledů prací a sdílených knihoven dokumentů, rezervovat nebo vrátit dokumenty se změnami. Pokud navíc můžete využít službu Windows SharePoint Services 3.0, můžete uložením dokumentu do sdíleného pracovního prostoru ještě více usnadnit spolupráci ostatních uživatelů na dokumentu a synchronizovat místní kopii sešitu se změnami na serveru.

Uložení sešitu na server správy dokumentů

Sešity lze uložit na server správy dokumentů, například Windows SharePoint Services 3.0, a poskytnout tak uživatelům centrální umístění pro spolupráci na dokumentech a možnost s výhodou využívat mnoho funkcí správy dokumentů nabízených systémy serverů správy dokumentů.

Používejte ke spolupráci server správy dokumentů, pokud:

 • Máte přístup k serveru správy dokumentů.

 • Uživatelé mají nainstalovanou aplikaci Excel a mohou tak otevírat a používat sešity ze serveru správy dokumentů.

 • Chcete využívat funkce serveru správy dokumentů, například:

  • Automatizovaný sled prací, aby uživatelé vždy věděli, na které pracovní fázi se podílí (revize, zpětná vazba, schvalování atd.), a mohli tak podle potřeby poskytovat informace a expertízy.

  • Knihovny dokumentů, kde lze ukládat a uspořádávat sešity.

  • Rezervace sešitu, vracení sešitu se změnami nebo práce s několika verzemi sešitu.

  • Funkce správy a tvorby zpráv.

  • Funkce spolupráce, například web pracovního prostoru dokumentů.

Chcete-li publikovat sešit na serveru správy dokumentů, ujistěte se, že server správy dokumentů je dostupný, a klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku u příkazu Publikovat a potom na příkaz Server správy dokumentů. V dialogovém okně Uložit jako zvolte umístění serveru a název sešitu a potom klepněte na tlačítkoUložit.

Vytvoření webu pracovního prostoru dokumentů pomocí služby Windows SharePoint Services 3.0

Pokud chcete sdílet sešit na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 a umožnit ostatním uživatelům snadno na něm spolupracovat, zatímco místní kopii synchronizujete se změnami, můžete vytvořit a použít web pracovního prostoru dokumentů.

Web pracovního prostoru dokumentů je oblast na serveru služby Windows SharePoint Services 3.0, v níž mohou uživatelé sdílet dokumenty a informace, spravovat seznamy důležitých údajů a navzájem se informovat o průběhu určitého projektu.

Použijte web pracovního prostoru dokumentů, pokud:

 • Máte přístup k serveru, na kterém běží služba Windows SharePoint Services 3.0.

 • Můžete vytvořit a spravovat web, na kterém budete ukládat své dokumenty, a chcete uživatelům navštěvujícím tento web udělit různé úrovně oprávnění.

 • Uživatelé mají nainstalovanou aplikaci Excel a mohou tedy otevřít a používat sešity ze serveru.

 • Chcete pomocí seznamu úkolů přiřazovat členům webu pracovního prostoru dokumentů úkoly s příslušnými termíny splnění. Pokud vám jiný člen přiřadil určitý úkol, můžete jej zaškrtnout v seznamu úkolů. Když ostatní členové týmu otevřou seznam úloh v podokně Pracovního prostoru dokumentů, uvidí, že jste úkol splnili.

 • Chcete zobrazovat jména členů webu pracovního prostoru dokumentů v seznamu členů. Podokno pracovního prostoru dokumentů obsahuje kontaktní informace , například informace o volném čase, telefonní číslo a e-mailovou adresu , a další informace umožňující snadný vzájemný kontakt mezi členy. Používáte-li rychlé zasílání zpráv, můžete také vidět online stav členů webu pracovního prostoru dokumentů.

 • Chcete pomocí e-mailových oznámení upozorňovat členy na změny v seznamu, v určité položce (například ve stavu úlohy) nebo v dokumentu na webu pracovního prostoru dokumentů.

Chcete-li vytvořit web pracovního prostoru dokumentů z aplikace Excel a uložit na tento web sešit, ujistěte se, že máte nainstalovanou a dostupnou službu Windows SharePoint Services 3.0 a potom klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku u příkazu Publikovat a potom na položku Vytvořit pracovní prostor dokumentů. V podokně úloh zadejte název pro web pracovního prostoru dokumentů a potom zadejte nebo vyberte adresu URL webového serveru, kam chcete uložit sešit.

Začátek stránky

Distribuce dat prostřednictvím e-mailu, faxu nebo tiskem

Nejběžnějšími způsoby sdílení dat aplikace Excel jsou pravděpodobně posílání sešitů e-mailem, faxování sešitů a distribuce tištěných kopií sešitů. Distribuujte sešity prostřednictvím e-mailu, faxu nebo tiskem, pokud:

 • Vlastníte e-mailovou aplikaci, například Microsoft Office Outlook 2007.

 • Vlastníte faxový přístroj nebo faxový software a máte připojení k internetu.

 • Vlastníte tiskárnu a chcete používat nebo distribuovat tištěné kopie svých dat pro referenční účely.

Posílání sešitů e-mailem

Sešit lze odeslat z aplikace Excel nebo z e-mailové aplikace. Chcete-li poslat sešit z aplikace Excel, otevřete sešit, který chcete poslat, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku u příkazu Odeslat a potom na položku E-mail.

Faxování sešitů

Sešit můžete z aplikace Excel odeslat faxem, pokud jste přihlášeni u poskytovatele faxových služeb nebo vlastníte faxový software a připojení k Internetu nebo faxmodem. Sešit můžete také vytisknout a poslat jej pomocí faxového přístroje.

Chcete-li poslat sešit faxem z aplikace Excel, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu a jste přihlášeni u poskytovatele faxových služeb. Otevřete sešit obsahující informace, které chcete poslat, klepněte na tlačítkoMicrosoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na šipku u tlačítka Odeslat a potom na tlačítko Internetový fax.

Tisk sešitů

Sešit lze z aplikace Excel snadno vytisknout. Před tiskem sešitu, který obsahuje velké množství dat a grafů, jej můžete snadno upravit v zobrazení Rozložení stránky a dosáhnout tak profesionálního vzhledu. V tomto zobrazení můžete měnit rozložení a formát dat stejně jako v normálním zobrazení. Máte však také možnost měnit šířku a výšku dat pomocí pravítek, měnit orientaci stránky, přidávat nebo měnit záhlaví a zápatí stránky, nastavovat okraje pro tisk a skrývat či zobrazovat záhlaví řádků a sloupců. Další informace o zobrazení Rozložení stránky naleznete v tématu Použití zobrazení rozložení stránky k úpravě stránek před tiskem.

Další informace o tisku z Excelu najdete v tématu Tisk listu nebo sešitu.

Začátek stránky

Výměna sešitů s uživateli používajícími starší verze aplikace Excel

Pokud si chcete vyměňovat sešity s ostatními uživateli, kteří používají starší verze aplikace Excel, můžete uložit sešit místo ve formátu XML nebo binárním formátu (XLSX nebo XLSB) aplikace Office Excel 2007 ve formátu aplikace Excel 97-2003 (XLS) a pracovat na dokumentu v režimu kompatibility. Režim kompatibility se automaticky zapne při otevření sešitu aplikace Excel 97-2003. Jestliže pracujete ve formátu souboru starší verze, zobrazí se v záhlaví programu vizuální klíč Režim kompatibility.

Režim kompatibility vynutí kompatibilitu mezi aplikacemi Microsoft Office Excel 2003, Excel 2002, Excel 2000 a Office Excel 2007 potlačením funkcí aplikace Office Excel 2007, které by potenciálně mohly přidat obsah nekompatibilní se staršími verzemi sady Office. Při práci v režimu kompatibility aplikace Office Excel 2007 například není dostupný nový modul pro vytváření grafů sady Microsoft Office 2007, ale grafy lze přidávat pomocí modulu shodného s dřívějšími verzemi, což umožňuje volnou výměnu grafů.

Ukládáte-li sešit otevřený v režimu kompatibility, aplikace Excel automaticky spustí nástroj Kontrola kompatibility k odhalení problémů s kompatibilitou. Pokud nepoužíváte režim kompatibility, můžete použít nástroj Kontrola kompatibility při ukládání sešitu ve formátu souboru aplikace Office 2007 do formátů souboru dřívějších verzí aplikace Excel, například při převodu formátu XLSX (formát XML aplikace Excel) do formátu XLS (sešit aplikace Excel 97-2003), se používá nástroj Kontrola kompatibility. Nástroj Kontrola kompatibility upozorňuje na obsah v sešitu, který nemusí být kompatibilní s dřívějšími verzemi a může tak být ovlivněn převodem formátů souboru.

Použijte režim kompatibility, pokud:

 • Chcete distribuovat kopie sešitu ostatním uživatelům, kteří pracují ve starších verzích aplikace Excel.

 • Očekáváte, že ostatní uživatelé budou chtít zaslaná data měnit nebo s nimi pracovat.

 • Chcete, aby příjemci sešitu mohli při práci s daty používat známé funkce aplikace Excel.

Další informace o práci v režimu kompatibility naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2007 a dřívějších verzí aplikace Excel.

Začátek stránky

Distribuce sešitů uživatelům, kteří nevlastní aplikaci Excel

Skvělý způsob, jak umožnit uživatelům, kteří nemají Excel k zobrazení a práce s daty aplikace Excel pomocí služeb Excel Services. Další informace najdete v tématu Pomocí služeb Excel Services pro sdílení dat a zachovat jednu verzi sešitu.

Pokud nemáte přístup ke službě Excel Services, ale můžete nainstalovat doplněk pro uložení sešitu ve formátu PDF nebo XPS, uložení sešitu do jiných formátů souborů a odešlete ji příjemcům pomocí e-mailu nebo faxu nebo uložením souboru ve sdílené síťové složky nebo sdílet Web mají uživatelé přístup.

Distribuce pevných verzí dat pro prohlížení a tisk pomocí formátu PDF nebo XPS

Důležité : Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Pro tisk, vystavení nebo distribuci dat e-mailem je možné data aplikace Excel po instalaci doplňku uložit do formátu PDF (Portable Document Format) nebo XPS (XML Paper Specification). Uložením sešitu do souboru PDF nebo XPS zachytíte informace ve formě, která si zachová všechny formátovací charakteristiky a lze ji snadno šířit, přitom však nevyžaduje, aby ostatní uživatelé měli pro prohlížení nebo tisk těchto informací nainstalovanou aplikace Excel.

Uložte sešit ve formátu PDF nebo XPS, pokud:

 • Chcete distribuovat pevné verze souborů prostřednictvím e-mailu nebo síťového či webového serveru.

 • Je možné, že příjemci souboru nemají nainstalovanou aplikaci Excel.

 • Chcete umožnit uživatelům snadný tisk informací.

 • Nechcete, aby někdo měnil zdrojová data.

 • Neočekáváte častou aktualizaci dat.

Další informace o převodu sešitu do formátu PDF nebo XPS naleznete v tématu Ukládání souboru ve formátu PDF a Ukládání souboru ve formátu XPS.

Distribuce sešitů v jiných formátech souborů

Sešity aplikace Excel lze uložit v různých formátech souborů, aby je mohli v jiných aplikacích nebo datových systémech otevřít i ti, kteří nevlastní aplikaci Excel.

Ukládání souborů aplikace Excel jako XML soubory, soubory ve formátu RTF, webových stránek (souborů ve formátu HTML) a ostatní. Seznam formátů, které můžete uložit do najdete v tématu formáty souborů podporované v aplikaci Excel.

Důležité : Ne všechny funkce aplikace Excel budou při uložení do jiných formátů souborů zachovány. Často se nezachová formátování a v závislosti na použitém formátu se někdy nezachovají vzorce. Při uložení do některých formátů se navíc uloží pouze aktivní list. Proto pokud máte v sešitu několik listů a všechny chcete uložit v určitém formátu, musíte každý list uložit samostatně.

Uložte sešit do jiných formátů souborů, pokud:

 • Chcete sdílet data, ale ne nutně i s formátováním nebo funkcemi charakteristickými pro aplikaci Excel.

 • Máte systém na bázi technologie XML a chcete přenášet data pomocí standardu XML.

 • Potřebujete na jiných systémech používat jednoduché textové soubory.

 • Potřebujete vystavit informace na webu a chcete data aplikace Excel uložit jako webovou stránku a začlenit ji do svého webu.

Chcete-li soubor uložit do jiného formátu, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na příkaz Uložit jako. Klepněte na šipku vedle seznamu Typ souboru a potom v seznamu klepněte na požadovaný typ souboru.

Další informace o ukládání do jiných formátů souborů najdete v článku uložení sešitu v jiném formátu souboru.

Začátek stránky

Umožnění několika uživatelům současně upravovat sešit

Pokud chcete umožnit více uživatelům simultánně přidávat data do určitého sešitu nebo data upravovat, můžete nastavit a uložit sešit jako „sdílený“ a potom jej zpřístupnit v síťové složce (nikoli na webovém serveru).

Část dialogového okna Sdílení sešitu

Funkci sdílení sešitu používejte, pokud:

 • Chcete, aby více uživatelů mohlo simultánně upravovat data v jednom sešitu a nevadí vám, že původní data v sešitu budou upravována, doplňována, mazána a jinak měněna.

 • Máte k dispozici síťovou složku, kam je možné sešit uložit a kam mají uživatelé přístup.

  Poznámka : Sdílený sešit, uložený na webu služby Windows SharePoint Services 3.0 nemůže v jeden okamžik upravovat více než jeden uživatel. Chcete-li sešit uložit na web služby Windows SharePoint Services 3.0, měli byste tak učinit až po dokončení spolupráce na sdíleném sešitu.

 • Chcete uchovávat informace o změnách provedených v sešitu.

 • Neočekáváte, že by se v budoucnu měnily následující funkce, které po sdílení sešitu nelze měnit: sloučené buňky, podmíněné formáty, ověření dat, grafy, obrázky, objekty (včetně nakreslených objektů), hypertextové odkazy, scénáře, osnovy, souhrny, datové tabulky, kontingenční tabulky, zámky sešitu nebo listu a makra.

Důležité : Uložením sdíleného sešitu aplikace Office Excel 2007 do formátu souboru starší verze se zruší sdílení sešitu a historie revizí, která dokumentuje konflikty a řešení, bude ztracena. Potřebujete-li sešit uložit do formátu starší verze, je vhodné nejdříve uložit kopii historie revizí.

Jako majitel sešitu můžete sešit připravit na sdílení vložením a naformátováním dat, které se v něm mají vyskytovat. Po dokončení klepněte na příkaz Sdílet sešit ve skupině Změny na kartě Revize, vyberte požadované možnosti a potom sešit uložte do sdílené složky (ne na webový server), která je dostupná pro příslušné uživatele. Klepnutím na příkaz Zamknout a sdílet sešit ve skupině Změny na kartě Revize můžete také zabránit ostatním uživatelům vypnout funkci sledování změn v sešitu.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Při každém uložení sdíleného sešitu jste informováni o změnách, které jiní uživatelé uložili poté, co jste sešit naposledy uložili. Chcete-li sledovat průběh práce ve sdíleném sešitu a ponechat jej otevřený, můžete v aplikaci Microsoft Excel nastavit automatickou aktualizaci změn v určitých časových intervalech, aniž by bylo nutné sešit uložit.

Při uložení změn do sdíleného sešitu může jiný uživatel, který aktuálně provádí úpravy v sešitu, uložit změny do stejných buněk. V takovém případě dojde ke konfliktu změn a zobrazí se dialogové okno pro řešení konfliktů. V tomto okně lze rozhodnout, které změny budou zachovány.

Další informace o nastavení a používání sdílených sešitů najdete v tématu použití sdíleného sešitu ke spolupráci.

Začátek stránky

Distribuce kopií sešitu a následné slučování dat z každé kopie

Distribuce sešitů a slučování změn z každého z nich

Chcete-li distribuovat kopie sešitu a následně slučovat změny z několika z nich, musíte sešit nejdříve sdílet (viz téma Povolení současné úpravy sešitu několika uživatelům). Rozdíl je v tom, že namísto uložení sešitu v jednom umístění, kde jej může několik uživatelů upravovat, můžete kopie sešitu rozeslat a umožnit uživatelům provést změny a poslat sešity zpět. Sešity pak uložíte na jednom místě a klepnete na příkaz Porovnat a sloučit sešity. Změny můžete zkontrolovat a přijmout ty změny, které chcete zachovat, a použít v hlavním sešitu. Chcete-li přidat příkaz Porovnat a sloučit sešity do panelu nástrojů Rychlý přístup, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klepněte na Možnosti aplikace Excel a potom klepněte na položku Vlastní nastavení. V seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy, vyberte možnost Porovnat a sloučit sešity, klepněte na tlačítkoPřidat a potom na tlačítko OK.

Funkci porovnání a sloučení použijte, pokud:

 • Chcete sbírat vstupy od několika klíčových uživatelů, ale zároveň chcete mít větší kontrolu nad prováděnými a schvalovanými změnami v původní verzi.

 • Namísto uložení sešitu v jednom centrálním umístění s možným přístupem několika uživatelů chcete distribuovat kopie sešitu (například pomocí e-mailu).

 • Chcete vést záznamy o schválených změnách.

 • Pokud můžete přijmout omezení sdílených sešitů (viz část Povolení současné úpravy sešitu několika uživatelům).

Distribuce sešitů a slučování dat z několika sešitů

Pokud nastavíte podobné nebo stejné rozložení listů a kopie těchto sešitů pošlete uživatelům k vyplnění, můžete výsledky z nich shrnout na hlavním listu. Pokud máte například list s údaji o výdajích pro jednotlivé místní pobočky, můžete tyto údaje shrnout do jednoho společného listu o výdajích celé společnosti.

Příklad sloučení dat

Sloučení dat použijte, pokud:

 • Chcete shromažďovat vstup od několika klíčových uživatelů a shrnout je na jednom hlavním listu.

 • Namísto uložení sešitu v jednom centrálním umístění s možným přístupem několika uživatelů chcete distribuovat kopie sešitu (například pomocí e-mailu).

 • Již máte nebo jste ochotni vytvářet podobné nebo stejné listy, ze kterých bude slučování probíhat.

Chcete-li sloučit data, klepněte na kartě Data ve skupině Datové nástroje na položku Sloučit a potom zadejte nebo vyberte odkazy na data, která chcete sloučit.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Při sloučení dat se nabízí několik možností. Data lze sloučit podle následující možností:

Pozice     Tuto možnost zvolte, pokud jsou data na všech listech uspořádána ve stejném pořadí a jsou stejně umístěna.

Kategorie     Tuto možnost zvolte, pokud jsou data v každém listu uspořádána různě, ale všechny listy používají stejné popisky řádků a sloupců, pomocí kterých lze k sobě přiřadit odpovídající si data.

Prostorové vzorce     Tuto možnost zvolte, pokud sešity nejsou stejného typu. Je možné vytvořit vzorce, které odkazují na buňky v každé slučované oblasti dat. Vzorce odkazující na buňky na více listech se nazývají prostorové vzorce.

Další informace najdete v tématu konsolidovat data z více listů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×