Přehled produktu Office Excel 2007

Aplikace Microsoft Office Excel 2007 je výkonný nástroj, díky kterému můžete vytvářet a formátovat tabulky a analyzovat a sdílet informace. To vám pomůže kvalifikovaněji se rozhodovat. S uživatelským rozhraním Fluent systému Microsoft Office, rozsáhlými možnostmi vizualizace dat a zobrazeními kontingenční tabulky se dají snadněji vytvářet a používat profesionálně vypadající grafy. Při použití aplikace Office Excel 2007 spolu se službou Excel Services, což je nová technologie poskytovaná Microsoft Office SharePoint Serverem 2007, se dosahuje výrazného zlepšení zabezpečení při sdílení dat. Díky lepšímu zabezpečení můžete citlivé podnikové informace sdílet se všemi svými spolupracovníky, zákazníky a obchodními partnery. Při sdílení tabulky pomocí Office Excelu 2007 a služby Excel Services můžete procházet, řadit, filtrovat a zadávat parametry a pracovat se zobrazeními kontingenční tabulky přímo ve webovém prohlížeči.

V tomto článku

Vytváření lepších tabulek

Zdokonalení analýzy tabulek

Sdílení tabulek a podnikových informací s ostatními uživateli

Efektivnější správa podnikových informací

Vytváření lepších tabulek

Office Excel 2007 využívá uživatelské rozhraní Fluent systému Office a umožňuje tak snadněji získat přístup k výkonným nástrojům zvyšujícím produktivitu. Poskytuje také více prostoru pro práci a umožňuje pracovat rychleji.

 • Využijte nové uživatelské rozhraní Fluent systému Office. Pomocí nového rozhraní Fluent systému Office v Office Excelu 2007 zaměřeného na výsledky najdete požadované nástroje, když je opravdu potřebujete. Office Excel 2007 na základě činnosti, kterou chcete udělat (třeba vytvořit tabulku nebo zapsat vzorec), zobrazí v novém uživatelském rozhraní příslušné příkazy.

 • Díky zvýšení kapacity řádků a sloupců tabulek na jeden milión řádků a 16 000 sloupců můžete importovat a pracovat s velkým množstvím dat a díky podpoře konfigurace se dvěma procesory nebo s procesory s více jádry můžete při výpočtech dosáhnout vyššího výkonu.

 • Buňky a tabulky je možné rychle formátovat. Pomocí galerií stylů buněk a stylů tabulek můžete tabulku rychle formátovat tak, jak potřebujete. Tabulky obsahují automatické filtry a záhlaví sloupců zůstávají při procházení dat zobrazená. Automatické filtry zajišťují automatické naplnění tabulky daty a její rozšíření.

 • Součástí prostředí pro vytváření vzorců je řádek vzorců s možností nastavení velikosti a funkce automatického dokončování vzorců na základě kontextu, takže se dá napoprvé a pokaždé dodržet správnou syntaxi vzorce. Ve vzorcích a funkcích je možné i odkazovat na pojmenované oblasti a tabulky.

 • Grafy s profesionálním vzhledem a poutavými vizuálními efekty se dají vytvářet jen na několik málo kliknutí. Můžete použít předdefinovaná rozložení a styly grafů nebo ručně formátovat jednotlivé komponenty, například osy, názvy a další popisky grafů. Skvělé efekty, například prostorové zobrazení, měkké stínování a vyhlazování, vám můžou pomoct identifikovat důležité trendy dat a vytvořit působivější grafické souhrny. Grafy můžete vytvářet a pracovat s nimi pořád stejně (bez ohledu na používanou aplikaci), protože modul pro vytváření grafů Excelu je konzistentní s Microsoft Office Wordem 2007 a Microsoft Office PowerPointem 2007.

 • Pomocí zobrazení rozložení stránky se dá zobrazit přesný vzhled tabulky při tisku a přidat nebo upravit záhlaví a zápatí. Při úpravě okrajů stránky okamžitě vidíte, které oblasti stránky se oříznou, takže se vyhnete opakovaným pokusům o tisk.

podmíněné formátování v office excelu 2007

Office Excel 2007 obsahuje funkci pro rychlé formátování tabulek a zcela změněný modul pro vytváření grafů. To vám pomůže líp sdělovat výsledky analýzy poutavými grafy.

Začátek stránky

Zdokonalená analýza tabulek

Díky novým nástrojům pro analýzu a vizualizaci dat se usnadnila analýza informací, zjišťování trendů a přístup k podnikovým informacím.

 • Díky podmíněnému formátování a schématům s rozsáhlými možnostmi vizualizace dat je možné odhalit a objasnit důležité trendy a zvýraznit výjimky v datech pomocí barevných přechodů (teplotních map), datových čar a ikon.

 • Řazení a filtrování jsou dva nejdůležitější typy základní analýzy, které se s daty dají dělat. Díky novým možnostem řazení a filtrování, jako je třeba vícenásobný výběr u automatických filtrů, řazení či filtrování podle barev a rychlé filtry pro určité typy dat, je Office Excel 2007 ideální nástroj pro práci s velkým množstvím složitých dat.

 • Zobrazení kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu je možné vytvořit snadněji díky datovým polím, která umožňují rychle změnit uspořádání dat, vytvořit z nich souhrn a najít tak potřebné odpovědi. Stačí pouze přetáhnout pole na místo, kde ho chcete zobrazit.

 • Plná podpora služby pro Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services umožňuje vyhledávat nejaktuálnější podniková data pomocí flexibilních funkcí Office Excelu 2007. Díky novým funkcím pro datové krychle můžete vytvořit vlastní sestavu z databáze OLAP.

grafy office excelu 2007

Zdokonalením podmíněného formátování a vytváření zobrazení kontingenční tabulky a zajištěním plné podpory služby pro SQL Server 2005 Analysis Services může Office Excel 2007 pomoct při analýze informací.

Začátek stránky

Sdílení tabulek a podnikových informací s ostatními uživateli

Aplikace Office Excel 2007 usnadňuje sdílení tabulek a obchodních informací. Integrace se službou Excel Services a nový formát Microsoft Office Excel XML umožňují efektivní výměnu informací.

 • Office Excel 2007 se službou Excel Services se dá využít k bezpečnějšímu sdílení tabulek s ostatními uživateli.1 Služba Excel Services dynamicky převádí excelovou tabulku do formátu HTML, takže ostatní uživatelé můžou získat přístup k příslušným informacím přes libovolný webový prohlížeč. Vzhledem k vysokému stupni věrnosti zobrazení v klientské aplikaci Office Excel 2007 můžou uživatelé pomocí služby Excel Services procházet, řadit, filtrovat, zadávat parametry a pracovat s informacemi, a to vše ve svém webovém prohlížeči.

 • Z tabulek je možné vytvořit podnikové řídicí panely a sdílet je prostřednictvím portálu. Klíčové ukazatele výkonu vašeho podniku můžete sledovat pomocí řídicích panelů založených na prohlížeči, které se dají vytvořit z excelových tabulek a pomocí aplikace Excel Web Access a Office SharePoint Serveru 2007.

 • Ukládáním ve formátech XPS nebo PDF se usnadňuje sdílení.2 Převodem tabulky do formátu XPS (XML Paper Specification) nebo PDF (Portable Document Format) vytvoříte pevnou verzi souboru, která se dá snadněji sdílet.

 • Nový formát Excel XML umožňuje efektivnější výměnu informací. Pomocí nového formátu Excel XML se zmenšila velikost souborů s tabulkami a zlepšila se jejich slučitelnost s jinými zdroji dat.

1 Vyžaduje Microsoft Office SharePoint 2007 a podnikovou licenci CAL.
2 V aplikacích verze 2007 systému Microsoft Office se soubory dají uložit ve formátu PDF nebo XPS až po instalaci doplňku. Další informace najdete v článku Instalace a použití doplňku pro formáty PDF a XPS.

integrace office excelu 2007 s prohlížečem

Office Excel 2007 a služby Excel Services poskytují prostředky pro sdílení a zpracování tabulek ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Efektivnější správa podnikových informací

Aplikace Office Excel 2007 a služba Excel Services umožňují spravovat a řídit tabulky na serveru, čímž napomáhají k ochraně důležitých podnikových informací a zajišťují, že uživatelé budou pracovat s nejaktuálnějšími daty.

 • Publikováním tabulek na serveru Office SharePoint Server 2007 můžete centrálně spravovat citlivé informace a tím zajistit, aby členové organizace pracovali s aktuálními podnikovými informacemi, a zabránit šíření více verzí stejného souboru.

 • Pomocí funkcí pro správu sestav můžete zajistit ochranu důvěrných podnikových informací a zároveň umožnit uživatelům zobrazit potřebná data.

 • Pomocí knihovny datových připojení se můžete připojit k externím zdrojům informací. Pomocí knihovny datových připojení se můžete rychle připojit k informacím z externích zdrojů informací, jako jsou třeba databáze nebo podnikové systémy, a tyto informace importovat. Prostřednictvím Office SharePoint Serveru 2007 můžou IT pracovníci v organizaci nastavit a spravovat důvěryhodné knihovny datových připojení, které umožňují uživatelům bezpečněji a bez pomoci se připojovat k externím zdrojům dat.

 • Modul pro provádění výpočtů Excelu se dá využít i v jiných aplikacích. Pomocí rozhraní API (Application Programming Interface) webové služby Excel Services můžete serverové výpočty provedené v excelových souborech integrovat do jiných aplikací.

možnosti importu dat v office excelu 2007

Pomocí knihovny datových připojení se dají importovat externí informace, které pak můžete prohlížet v Office Excelu 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×