Přehled nápovědy k formulářům

Vytvářet a přizpůsobovat formuláře v aplikaci Outlook mohou uživatelé s různou úrovní zkušeností. Uživatelé základní úrovně mohou například pomocí nástroje pro navrhování formulářů upravit výchozí šablonu formuláře pro vybraný typ položky přidáním nových ovládacích prvků a vytvořením jejich vazby na standardní nebo vlastní pole. Uživatelé střední úrovně mohou pomocí nástroje pro navrhování formulářů vytvořit jednoduchý vlastní formulář pro vlastní třídu zpráv. Vývojáři mohou navrhnout doplněk pro programování výkonného řešení využívajícího formuláře. V závislosti na tom, zda je formulář určen pro osobní použití nebo pro běžnou distribuci, mohou uživatelé a správci nasadit formuláře s jakoukoli úrovní složitosti určené pro jediného klienta nebo pro širší bázi zákazníků.

Nápověda základní úrovně a střední úrovně

Informace týkající se formulářů aplikace Outlook jsou uspořádány podle složitosti úprav. Nápověda základní úrovně až střední úrovně popisuje především navrhování formulářů pomocí nástroje pro navrhování formulářů, bez použití skriptů a doplňků. Součástí této nápovědy jsou následující témata:

 • Navrhování řešení pomocí zobrazení složky

 • Výchozí formulář pro složku

 • Navrhování řešení pomocí formulářů

 • Mezipaměť formulářů

 • Úpravy formulářů pomocí nástroje pro navrhování formulářů v aplikaci Outlook

 • Výchozí formuláře pro různé typy položek aplikace Outlook

 • Použití vlastních polí

 • Použití ovládacích prvků

Získání nápovědy základní úrovně a střední úrovně

 1. V aplikaci Outlook klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Nápověda Obrázek tlačítka Nápověda .

 2. V okně nápovědy klepněte na šipku u pole Hledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat témata online nápovědy (je nutné připojení k Internetu), klepněte na možnost Obsah z webu Office Online.

  • Chcete-li vyhledat témata nápovědy uložené v počítači, klepněte na možnost Obsah z tohoto počítače.

 4. Klepněte na možnost Referenční informace pro vývojáře.

  Nápovědu lze vyhledávat ve všech kategoriích, avšak informace pro základní a střední úroveň pokročilosti naleznete v následujících kategoriích:

  • Pojmy

  • Postupy

Nápověda k programování formulářů

Nápověda pro vyšší úroveň pokročilosti v navrhování a programování řešení využívajících formuláře je k dispozici v referenčních informacích pro vývojáře. Tyto informace jsou přístupné offline ve vašem počítači i online, při připojení online však lze získat nejaktuálnější nápovědu k programování formulářů.

Získání nápovědy k programování formulářů

 1. V aplikaci Outlook klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Nápověda Obrázek tlačítka Nápověda .

 2. V okně nápovědy klepněte na šipku u pole Hledat.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vyhledat témata online nápovědy (je nutné připojení k Internetu), klepněte na možnost Obsah z webu Office Online.

  • Chcete-li vyhledat témata nápovědy uložené v počítači, klepněte na možnost Obsah z tohoto počítače.

 4. Klepněte na možnost Referenční informace pro vývojáře.

  Nápovědu lze vyhledávat ve všech kategoriích. Následující oddíly popisují obsah dvou kategorií vyšší úrovně pokročilosti.

Základní pojmy týkající se rozšiřování formulářů naleznete v kategorii Základní informace o vlastních formulářích. Obsahuje například témata:

 • Vztah výchozího formuláře a třídy zpráv

 • Pole aplikace Outlook a příslušné vlastnosti

 • Vazby ovládacích prvků na pole

 • Programování formulářů pomocí programu Script Editor, prohlížeče objektů a jazyka Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

 • Programování formulářů v programu Script Editor pomocí objektového modelu aplikace Outlook

 • Ukázkové programovací úkoly, jež k úpravám ovládacích prvků používají jazyk VBScript

Jestliže dosáhnete vyšší úrovně a chcete upravovat formuláře pomocí oblastí formulářů, můžete nápovědu vyhledat v kategorii Úpravy formulářů pomocí oblastí formulářů. Tato kategorie zahrnuje následující témata:

 • Úvod k oblastem formulářů

 • Postup pro vytvoření vlastního formuláře pomocí oblasti formuláře

 • Vytvoření ukázkového formuláře pomocí oblasti formuláře krok za krokem

 • Rozšíření oblasti formuláře pomocí doplňku

 • Porovnání úprav formulářů pomocí stránek formulářů a pomocí oblastí formulářů

Získání nápovědy k nasazení formulářů

Informace o správě související s nasazením formulářů naleznete na webu sady Office Resource Kit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×