Přehled konfigurace ukazatele KPI

Při vytváření nového klíčového ukazatele výkonu (KPI) nebo otevírání existujícího ukazatele KPI Návrhář řídicích panelů automaticky zobrazí v pracovním prostoru karty Editor a Vlastnosti.

  • Pomocí karty Editor konfigurujete hodnoty pro ukazatel KPI. Můžete například konfigurovat způsob zobrazení čísel, vytvořit nebo změnit mapování zdroje dat ukazatele KPI nebo zadat mezní hodnoty pro indikátory ukazatele KPI. Můžete také určit způsob, jakým Monitorovací server PerformancePoint vypočítá skóre a souhrnné hodnoty ukazatele KPI.

  • Pomocí karty Vlastnosti konfigurujete obecné vlastnosti pro ukazatel KPI. Můžete například určit jeho název a vlastníka nebo určit vlastní vlastnosti, například odkaz na další informace. Můžete také určit uživatele, kteří mají přístup k ukazateli KPI a za jakých podmínek.

Informace o postupu pro vytvoření nového ukazatele KPI Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI).

Co chcete udělat?

Otevření pracovního prostoru Návrháře řídicích panelů za účelem konfigurace vlastností nebo nastavení

Konfigurace vlastností a nastavení ukazatele KPI

Další kroky

Otevření pracovního prostoru Návrháře řídicích panelů za účelem konfigurace vlastností nebo nastavení

Při vytváření ukazatele KPI Návrhář řídicích panelů automaticky otevře pracovní prostor pro ukazatel KPI a zobrazí karty Editor a Vlastnosti v centrálním podokně tohoto pracovního prostoru.

Pokud však chcete tento ukazatel KPI konfigurovat a publikovat, je třeba otevřít pro tento ukazatel KPI pracovní prostor pomocí následujícího postupu:

  1. Klepnutím na položku Ukazatele KPI v Prohlížeči pracovních prostorů zobrazte seznam ukazatelů KPI v tomto pracovním prostoru.

    V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor. Karta Server obsahuje všechny ukazatele KPI, které jsou publikovány na Monitorovacím serveru, a zda máte máte oprávnění k zobrazení. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny ukazatele KPI, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  2. Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam ukazatelů KPI, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud ukazatel KPI, který chcete konfigurovat, není v seznamu uveden, klepněte na kartu Server a poklepejte na ukazatel KPI, který chcete konfigurovat.

  3. Karty Editor a Vlastnosti se zobrazí v prostředním pracovním prostoru. Klepnutím na kartu Editor můžete konfigurovat hodnoty ukazatele KPI. Klepnutím kartu Vlastnosti můžete konfigurovat vlastnosti nebo oprávnění.

Začátek stránky

Konfigurace vlastností a nastavení ukazatele KPI

Chcete-li použít ukazatel KPI v přehledu výkonnostních metrik, je třeba nakonfigurovat všechna nastavení uvedená v následující tabulce. Nastavení můžete konfigurovat v libovolném pořadí.

Při konfiguraci nastavení ukazatele KPI je třeba mít na paměti následující skutečnosti:

  • Každý ukazatel KPI představuje určitou sadu metriky a každá sada metrik je připojena ke zdroji dat, který obsahuje data. Návrhář tedy musí explicitně namapovat ukazatel KPI k související podmnožině dat ve zdroji dat.

  • Každý ukazatel KPI může představovat jiný druh metriky výkonu. Například hodnota jednoho ukazatele KPI může být jednoduchý počet zaměstnanců a jiný ukazatel KPI může představovat procento zaměstnanců, kteří byli povýšeni. Návrhář musí tedy určit způsob formátování a zobrazení každé číselné hodnoty.

  • Pokud ukazatel KPI využívá řadu grafických indikátorů ke znázornění výkonu, musí návrhář určit, který indikátor má být použit pro každou sadu hodnot. Návrhář může například určit, průměrná doba čekání na služby zákazníkům musí být menší než 12 minut, a zvolit šipku dolů k označení doby čekání delší než 12 minut.

Další informace o konkrétním nastavení získáte po klepnutí na příslušný odkaz.

Nastavení nebo vlastnosti konfigurace

Popis

Konfigurace číselných formátů ukazatele KPI

Popisuje různé způsoby formátování číselných hodnot ukazatele KPI.

Konfigurace vlastností a oprávnění ukazatele KPI

Popisuje nastavení obecných vlastností a definování vlastních vlastnosti.

Nastavení mezních hodnot pro cílové hodnoty ukazatele KPI

Toto téma obsahuje postup při nastavení mezních hodnot, které Monitorovací server používá k určení, kdy se má změnit indikátor představující stav ukazatele KPI.

Mapování zdroje dat k ukazateli KPI

Popisuje postup pro mapování ukazatele KPI k pevné hodnotě nebo k multidimenzionálnímu zdroji dat.

Určení nastavení výpočtu pro ukazatel KPI

Popisuje, jak konfigurovat metody, které Monitorovací server používá k výpočtu skóre ukazatele KPI.

Začátek stránky

Další kroky

Po konfiguraci ukazatele KPI jej můžete použít v přehledu výkonnostních metrik. Klepněte na odkaz, který nejlépe odpovídá vašemu dalšímu úkolu nebo celkovému úkolu.

Postup pro přidání, odstranění nebo změnu uspořádání sloupců a řádků přehledu výkonnostních metrik

Postup pro vytvoření hierarchie přehledů výkonnostních metrik nebo změnu umístění ukazatele KPI v hierarchii

Zobrazení všech kroků požadovaných pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×