Přehled integrace služby Reporting Services serveru SQL Server s Centrem sestav

Tento článek obsahuje přehled požadavků, jež jsou nutné pro integraci služby Reporting Services serveru SQL Server 2005 s Centrem sestav na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Získáte informace o spolupráci různých serverových součástí a o odkazech přidaných na panel Snadné spuštění při použití šablony Centrum sestav, jež díky integraci se službou Reporting Services rozšiřují možnosti sestav serveru SharePoint.

Integrace služby Reporting Services s Centrem sestav vyžaduje instalaci následujících součástí.

Služba Reporting Services serveru SQL Server 2005

Je hostitelem sestav služby Reporting Services a komunikuje se serverem Office SharePoint Server 2007 pomocí rozhraní webové služby. Server služby Reporting Services také spravuje odběry a ukládání sestav do mezipaměti. Tento server může být oddělen od serveru, na němž je spuštěn Office SharePoint Server 2007, avšak je nutné provést základní instalaci serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 na server služby Reporting Services, aby bylo zajištěno, že je nainstalován objektový model služby Windows SharePoint Services 3.0.

SQL Server 2005 Service Pack 2

Povoluje integraci serveru Office SharePoint Server 2007 a služby Reporting Services na serveru sestav.

Office SharePoint Server 2007

Slouží jako centrální přístupový bod pro všechny sestavy a obchodní data. Alternativně můžete použít službu Windows SharePoint Services 3.0.

Doplněk služby Reporting Services serveru SQL Server 2005 pro technologie SharePoint

Obsahuje webovou část Prohlížeč sestav a nové uživatelské rozhraní pro správu sestav.

Následující schéma znázorňuje spolupráci různých součástí.

Schéma integrace

Začátek stránky

Integrace se službou Reporting Services serveru SQL Server 2005

SQL Server 2005 umožňuje rozsáhlou integraci služby Reporting Services a produktů a technologií Microsoft SharePoint (služby Windows SharePoint Services 3.0 a serveru Office SharePoint Server 2007). Centrum sestav – šablona webu, jež je součástí serveru Office SharePoint Server 2007 – podporuje integraci se serverem SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2). Tato integrace umožňuje pomocí Centra sestav zobrazovat a spravovat sestavy přímo z knihovny dokumentů služby SharePoint. Integrace služby Reporting Services se serverem Office SharePoint Server 2007 je nazývána – ze strany serveru SQL Server 2005 – režim integrace serveru SharePoint. Uchovávání hostitelských sestav služby Reporting Services pouze v databázi služby Reporting Services bez integrace se serverem Office SharePoint Server 2007 se nazývá nativní režim.

Poznámka : Integrace služby Reporting Services a serveru Office SharePoint Server 2007 vyžaduje, aby byla nejprve provedena určitá konfigurace. Po instalaci výše uvedených součástí na server sestav a na server, na kterém bude spuštěn Office SharePoint Server 2007, je nutné oba servery nakonfigurovat. Další informace o integraci služby Reporting Services serveru SQL Server 2005 se serverem Office SharePoint Server 2007 získáte v článku Integrace systému Microsoft Office 2007 Business Intelligence se serverem SQL Server 2005 (v angličtině) nebo od svého správce.

Integrace s Centrem sestav

Sestavy služby Reporting Services lze spravovat na libovolném webu nebo v knihovně dokumentů. Office SharePoint Server 2007 obsahuje šablonu webu Centrum sestav jako přednastavenou funkci pro obchodní sestavy. Centrum sestav slouží k vytvoření webu SharePoint, který bude hostitelem sestav. Vytvoříte-li web pomocí této šablony, budou na panel Snadné spuštění přidány odkazy umožňující snadnější správu zdrojů sestav, jak je znázorněno zde.

Navigační odkazy Centra sestav

1. Dokumenty (sestavy) dat – knihovna dokumentů pro uchovávání kolekce dokumentů

2. Tabule sestav – seznam všech tabulí, které lze konfigurovat

3. Zdroje – složka obsahující následující zdroje, které lze používat se sestavami služby Reporting Services:

  • Datová připojení:    Knihovna dokumentů obsahující zdroje sdílených dat a modely sestav, které lze použít pro všechny sestavy.

  • Kalendář sestav:    Seznam kalendáře, který obsahuje všechny kalendářní informace týkající se sestavy nebo plánu sestavy. Můžete například označit dny, kdy budou data sestavy aktualizována nebo načítána. Tato položka nemá žádné konkrétní integrační body se službou Reporting Services.

  • Knihovna odkazů:    Knihovna dokumentů, ve které můžete uchovávat dokumenty, jež koncovým uživatelům usnadňují navigaci a používání Centra sestav. Tato položka nemá žádné konkrétní integrační body se službou Reporting Services.

Jakmile vy nebo správce úspěšně nastavíte integraci služby Reporting Services a serveru Office SharePoint Server 2007, můžete vytvořit a nasadit sestavy na server, na kterém je spuštěn Office SharePoint Server 2007.

Poznámka : Před vytvářením vlastních sestav je nutné, aby vývojář nebo správce nejprve publikoval model sestav na Office SharePoint Server 2007. Model sestav definuje zdroj dat pro sestavu, parametry zabezpečení pro zdroj dat, tabulky, pole a vztahy pro prezentaci dat v sestavě.

Další informace o spolupráci služby Reporting Services a produktů a technologií SharePoint, jež usnadňuje vytváření a nasazování sestav, naleznete v tématu Integrace služby Reporting Services a technologie SharePoint (v angličtině).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×