Přehled formulářů v aplikaci Outlook

Formulář představuje jednoduchý způsob elektronické distribuce a sběru informací. Formuláře lze použít například k objednání zboží nebo k odeslání dat do Veřejná složka. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 jsou k dispozici integrované formuláře, jako je formulář Zpráva pro vytvoření zprávy a formulář Kontakt pro zadání informací o kontaktu. Pokud jste odeslali e-mailovou zprávu nebo vytvořili událost, použili jste formulář. Na formuláři jsou založeny všechny Položka aplikace Outlook.

Nápovědu k formulářům aplikace Outlook získáte v tématu Přehled nápovědy k formulářům (v angličtině).

Vlastní formuláře pro různé scénáře

Aplikace Office Outlook 2007 nabízí 3 možnosti vývoje a vlastního nastavení formulářů, které lze použít různými způsoby v závislosti na organizaci a prostředcích. Jedná se o tyto možnosti:

Vlastní stránky formulářů

Oblasti formulářů aplikace Outlook

Formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath integrované s aplikací Office Outlook 2007

Vlastní stránky formulářů

Tyto formuláře fungují s aplikací Office Outlook 2007 a starší verzí. Aplikace Outlook obsahuje návrhové prostředí formulářů aplikace Outlook, které slouží k vytváření vlastních formulářů. Pomocí integrovaného formuláře můžete využít všechny funkce položky, která je s ním spojena. Chcete-li do vlastního formuláře zahrnout například automatickou kontrolu jmen, vytvoříte potřebnou funkci z formuláře, který je založen na e-mailové zprávě. Šablonu formuláře lze změnit přidáním a odebráním polí, ovládacích prvků, přepínačů a stránek formulářů. Vytvořený formulář obsahující vlastní stránky formulářů je také možné uložit jako soubor, který lze používat jako šablonu, nebo jej můžete uložit do knihovny formulářů, kde bude k dispozici ostatním uživatelům.

Vývojáři mohou formuláře rozšířit o ovládací prvky Microsoft ActiveX a pomocí ovládacího prvku webového prohlížeče umístit webové stránky přímo do svých formulářů. Standardní vlastní formuláře aplikace Outlook je možné naprogramovat pomocí jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Začátek stránky

Oblasti formulářů aplikace Outlook

Oblasti formulářů aplikace Outlook představují novou funkci v aplikaci Office Outlook 2007 a přispívají k rozšíření možností práce s vlastními formuláři. Oblasti formulářů lze také navrhnout pomocí nástroje pro navrhování formulářů v aplikaci Outlook a přidat je ke standardním formulářům aplikace Outlook.

Na vlastní oblasti formulářů se nevztahuje řada omezení platných pro vlastní stránky formulářů. Oblasti formulářů například umožňují přepis jakékoli části šablony formuláře aplikace Outlook nebo vlastního formuláře, včetně první stránky formuláře.

Pomocí oblastí formulářů mohou vývojáři rozšířit formuláře aplikace Outlook o ovládací prvky ActiveX a pomocí ovládacího prvku webového prohlížeče umístit webové stránky do formuláře. Formuláře, které zahrnují oblasti formulářů, jsou navrženy jako jednotlivé soubory OFS (Outlook Form Storage), z nichž každý obsahuje jednu oblast formuláře. Ke stejné třídě zpráv je možné přidat více souborů OFS, které vytvoří úplný formulář s více stránkami formulářů.

Poznámka :  Na rozdíl od formulářů aplikace Outlook je u formulářů obsahujících oblasti formulářů nutné, aby byly nainstalovány do každého počítače, ve kterém budou používány, a to u odesílatelů i příjemců.

K dalším výhodám používání oblastí formulářů patří:

  • Oblasti formulářů umožňují, aby se formuláře bezproblémově zobrazovaly jako součást uživatelských rozhraní systému Microsoft Windows XP i programu.

  • Formuláře, které jsou navrženy pomocí oblastí formulářů, je možné zobrazit v hlavním okně aplikace Office Outlook 2007 i v podokně čtení.

  • Oblasti formulářů lze do aplikace Outlook nasadit pomocí doplňku a nejsou závislé na veřejných složkách serveru Exchange.

Nápovědu k oblastem formulářů aplikace Outlook získáte v tématu Přehled nápovědy k formulářům (v angličtině).

Začátek stránky

Formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath integrované s aplikací Office Outlook 2007

Pokud již formuláře aplikace InfoPath používáte u úkolů, jako je odesílání týdenních zpráv o stavu, a ke správě e-mailových zpráv používáte aplikaci Office Outlook 2007, můžete pomocí e-mailových formulářů aplikace InfoPath usnadnit procesy, které používáte ke spolupráci a sdílení dat. To znamená, že díky tomu můžete otevírat, vyplňovat a odesílat formuláře aplikace InfoPath z aplikace Office Outlook 2007, aniž byste museli otevírat aplikaci InfoPath. Pokud obdržíte e-mailový formulář aplikace InfoPath, můžete na něj odpovědět, předat jej a uložit stejně jako jakékoli jiné položky v aplikaci Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×