Přehled filtru nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty aplikace Microsoft Office Outlook 2007 je navržen tak, aby dokázal zachytit typické případy nevyžádané pošty a přesunout tyto zprávy do složky Nevyžádaná pošta. Tento článek obsahuje přehled informací týkajících se filtru nevyžádané pošty a možností jeho nastavení, které by vyhovovalo vašim potřebám.

V tomto článku:

Jak funguje filtr nevyžádané pošty

Složka Nevyžádaná pošta

Seznamy filtrů nevyžádané pošty

Typy e-mailových účtů podporovaných filtrem nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty s odlišnou verzí serveru Microsoft Exchange Server

Odfiltrování podvodných zpráv

Jak funguje filtr nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty vyhodnotí každou příchozí zprávu na základě několika faktorů, jako jsou čas odeslání zprávy a obsah zprávy. Filtr nevybírá konkrétního odesílatele nebo typ zprávy. Každou zprávu však analyzuje na základě jejího obsahu a struktury, aby zjistil, zda se může jednat o nevyžádanou poštu. Ve výchozím nastavení je filtr nevyžádané pošty zapnutý a úroveň ochrany je nastavena na hodnotu Nízká. Tato úroveň je určena k zachycení typické nevyžádané pošty. Filtr můžete nastavit na vyšší hodnotu změnou úrovně ochrany. Filtr nevyžádané pošty může být také pravidelně aktualizován, aby lépe ochránil vaši složku Doručená pošta před zahlcením nevyžádanou poštou, pro kterou její autoři používají nejnovější techniky.

Začátek stránky

Složka Nevyžádaná pošta

Všechny zprávy, které jsou zachyceny filtrem nevyžádané pošty, jsou přesunuty do speciální složky Nevyžádaná pošta. Občas je vhodné prohlédnout si tyto zprávy ve složce Nevyžádaná pošta, abyste se ujistili, že se nejedná o legitimní poštu, kterou si chcete přečíst. Pokud jsou tyto zprávy legitimní, můžete je přesunout zpět do složky Doručená poštazrušením jejich označení jako nevyžádaná pošta. Můžete je také přetáhnout do jakékoli složky.

Junk E-mail folder

Začátek stránky

Seznamy filtrů nevyžádané pošty

I když filtr nevyžádané pošty filtruje příchozí zprávy automaticky, můžete pomocí seznamů filtrů nevyžádané pošty určovat, co se bude považovat za nevyžádanou poštu. Tyto seznamy povolují nebo blokují zprávy, které přicházejí z konkrétních e-mailových adres a domén.

Existuje pět seznamů filtru nevyžádané pošty

Seznam bezpečných odesílatelů

Seznam bezpečných příjemců

Seznam blokovaných odesílatelů

Seznam mezinárodních blokovaných domén prvního řádu

Seznam mezinárodních blokovaných kódování

Seznam bezpečných odesílatelů

Bezpeční odesílatelé

Pokud filtr omylem označí e-mail jako nevyžádanou poštu, můžete odesílatele zprávy přidat do seznamu bezpečných odesílatelů. E-mailové adresy a názvy domén uvedené v seznamu bezpečných odesílatelů nejsou nikdy považovány za nevyžádanou poštu bez ohledu na obsah zprávy.

 • Pokud je zaškrtnuto políčko Důvěřovat rovněž e-mailovým adresám uvedeným v seznamu Kontakty (výchozí nastavení), budou všechny e-mailové adresy ze složky Kontakty zahrnuty do tohoto seznamu. Zprávy od uživatelů uvedených ve složce Kontakty proto nebudou nikdy považovány za zprávy nevyžádané pošty.

 • E-mailové adresy osob, které nejsou uvedeny ve složce Kontakty, ale s nimiž si dopisujete, budou přidány do tohoto seznamu, pokud zaškrtnete políčko Automaticky přidávat adresáty mých e-mailů do seznamu bezpečných odesílatelů. (Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.)

  • E-mailová adresa příjemce je ve výchozím nastavení uložena do seznamu pouze tehdy, když vytvoříte a odešlete zprávu v aplikaci Outlook ručně, nikoli při automatickém generování zprávy touto aplikací.

  • Pomocí tohoto zaškrtávacího políčka nelze přidat osobní distribuční seznamy.

  • Pokud odpovíte na e-mailovou zprávu nevyžádané pošty (například odešlete požadavek na odhlášení ze seznamu příjemců nevyžádané pošty) a je zaškrtnuto toto políčko, dojde omylem k tomu, že bude e-mailová adresa daného odesílatele nevyžádané pošty přidána do seznamu bezpečných odesílatelů. Pokud v seznamu Doručená pošta naleznete další zprávu od tohoto odesílatele nevyžádané pošty, je třeba jej přidat do seznamu blokovaných odesílatelů a odebrat jej ze seznamu bezpečných odesílatelů. Nachází-li se stejná adresa v seznamu blokovaných odesílatelů i bezpečných odesílatelů, bude mít přednost seznam bezpečných odesílatelů a příslušná adresa nebude považována za nebezpečnou.

 • Používáte-li e-mailový účet serveru Microsoft Exchange Server, jsou všechny názvy a e-mailové adresy v Globální adresář automaticky považovány za bezpečné.

 • Aplikaci Outlook můžete také nakonfigurovat tak, aby byly přijímány pouze zprávy od odesílatelů uvedených v seznamu bezpečných uživatelů. Tato konfigurace umožňuje úplnou kontrolu nad tím, jaké zprávy jsou doručovány do složky Doručená pošta.

Seznam bezpečných příjemců

Bezpečný příjemce

Pokud je vaše adresa součástí adresářů a distribučních seznamů, můžete přidat odesílatele seznamu do seznamu bezpečných příjemců, aby bez ohledu na obsah zprávy nebyly žádné zprávy odeslané na tyto e-mailové adresy nebo názvy domén nikdy považovány za e-maily nevyžádané pošty.

Seznam blokovaných odesílatelů

Blokovaní odesílatelé

Zprávy od konkrétních odesílatelů můžete snadno blokovat přidáním jejich e-mailových adres nebo názvů domén do seznamu blokovaných odesílatelů. Přidáte-li název nebo e-mailovou adresu do tohoto seznamu, přesune aplikace Outlook jakoukoli příchozí zprávu z tohoto zdroje do složky Nevyžádaná pošta. Zprávy od osob nebo z názvů domén uvedených v tomto seznamu jsou bez ohledu na obsah zprávy vždy považovány za zprávy nevyžádané pošty.

Jestliže máte existující seznamy bezpečných a blokovaných názvů nebo adres, můžete je naimportovat do aplikace Outlook.

Seznam mezinárodních blokovaných domén prvního řádu

Mezinárodní

Chcete-li blokovat nežádoucí e-mailové zprávy, které pocházejí z jiné země nebo oblasti, můžete přidat kódy těchto zemí či oblastí do seznamu blokovaných domén prvního řádu.

Tento seznam umožňuje blokovat e-mailové adresy, které končí konkrétní doménou prvního řádu. Pokud v tomto seznamu například zaškrtnete políčka u položek CA [Kanada], US [Spojené státy] a MX [Mexiko], budou blokovány zprávy z e-mailových adres, které končí .ca, .us a .mx. Seznam obsahuje také další kódy zemí či oblastí.

Seznam mezinárodních blokovaných kódování

Mezinárodní

Chcete-li blokovat nežádoucí e-mailové zprávy v jiném jazyce, můžete tato kódování přidat do seznamu blokovaných kódování.

Tento seznam umožňuje blokovat všechny e-mailové adresy v určitém jazykovém Kódování, které také bývá označováno jako znaková sada. V současnosti je většina nevyžádané pošty odesílána v kódování US-ASCII. Zbývající část nevyžádaných zpráv je odesílána v různých jiných mezinárodních kódováních. Seznam blokovaných kódování umožňuje filtrovat nežádoucí mezinárodní e-maily v jazyce, kterému nerozumíte.

Poznámka : 

 • Kódování Unicode nelze v seznamu blokovaných kódování použít.

 • Zprávy s neznámým nebo neurčeným kódováním podléhají filtrování běžným filtrem nevyžádané pošty.

Začátek stránky

Typy e-mailových účtů podporovaných filtrem nevyžádané pošty

Filtr Nevyžádaná pošta lze použít u následujících typů e-mailových účtů:

 • e-mailový účet Microsoft Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí,

 • účet serveru Exchange s doručováním do Soubor osobních složek (PST),

 • účet HTTP (Windows Live Mail),

 • účet POP3,

 • účet IMAP,

 • Microsoft Office Outlook Connector pro aplikaci IBM Lotus Domino,

 • Outlook Connector pro MSN.

Všechny e-mailové adresy v jednom Profil Outlooku sdílejí stejné nastavení a seznamy nevyžádané pošty. Pokud zároveň používáte e-mailový účet Exchange a účet služby Windows Live Mail, přísluší každému účtu vlastní složka Nevyžádaná pošta. Pokud však používáte zároveň e-mailový účet Exchange a účet POP3, bude nevyžádaná pošta pro oba účty umístěna do složky Nevyžádaná pošta pro účet Exchange.

Změníte-li profil, je třeba před provedením změn exportovat kopii seznamů nevyžádané pošty a poté informace naimportovat do aplikace Outlook. Nebudete tak muset znovu vytvářet seznamy filtru Nevyžádaná pošta.

Začátek stránky

Filtr nevyžádané pošty s odlišnou verzí serveru Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2003

 • Používání režimu serveru Exchange s mezipamětí nebo stahování do souboru osobních složek (PST):    Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru a jsou dostupné z libovolného počítače. Seznamy filtru také používá server k vyhodnocování zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu blokovaných odesílatelů, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nebudou vyhodnocovány aplikací Outlook.

 • Práce v online režimu:    Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru. Jsou dostupné z libovolného počítače, ale pouze v případě, že máte povolenou funkci Nevyžádaná pošta v aplikaci Outlook Web Access. Seznamy filtru také používá server k vyhodnocování zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu blokovaných odesílatelů, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nebudou vyhodnocovány aplikací Outlook.

Microsoft Exchange 2000 a dřívější

 • Používání režimu serveru Exchange s mezipamětí nebo stahování do souboru osobních složek (PST):    Můžete vytvářet a používat seznamy filtru Nevyžádaná pošta, které jsou uloženy na serveru a dostupné z jakéhokoli používaného počítače. Používáte-li režim serveru Exchange s mezipamětí a možnost stahování do souboru osobních složek (PST) jako výchozí umístění pro doručování, budou seznamy filtru Nevyžádaná pošta k dispozici pouze v počítači, ve kterém jste názvy a adresy přidali.

 • Práce v online režimu:     Filtr Nevyžádaná pošta není k dispozici.

Začátek stránky

Odfiltrování podvodných zpráv

Filtr Nevyžádaná pošta také automaticky vyhodnotí každou příchozí zprávu, zda není podezřelá, falešná nebo není součástí podvodného útoku. Další informace naleznete v článku Povolení a zakázání odkazů a funkcí u podvodných e-mailových zpráv.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×