Přehled e-mailových profilů aplikace Outlook

E-mailový profil se skládá z e-mailových účtů, datových souborů a informací o uložení e-mailů. Profily v aplikaci Microsoft Outlook jsou obdobou identit v aplikaci Outlook Express.

V tomto článku:

Co je e-mailový profil

Použití jednoho profilu

Úprava profilu

Použití několika profilů

Vytvořit nový profil

Konfigurace aplikace Outlook pro používání vždy téhož profilu

Konfigurace aplikace Outlook pro zobrazení výzvy k výběru profilu po spuštění

Obrázek

Co je e-mailový profil

E-mailové profily označují entity, které aplikace Outlook používá k uložení používaných e-mailových účtů a k zapamatování umístění, ve kterém jsou uložena data pro jednotlivé účty. Každý profil poskytuje aplikaci Outlook následující údaje:

 • Typy používaných informací o účtu    Tyto údaje zahrnují uživatelské jméno, zobrazované jméno, název e-mailového serveru a heslo k účtu Poskytovatel internetových služeb.

 • Umístění pro doručení a uložení e-mailových dat    V aplikaci Outlook jsou data doručena a uložena buď na e-mailovém serveru, nebo v souboru PST v místním počítači. Tato data obsahují pravidla, zprávy, kontakty, kalendáře, poznámky, úkoly položky deníku, složky výsledků hledání a další nastavení.

E-mailové profily aplikace Outlook jsou uloženy v registru systému Windows. Při spuštění aplikace Outlook se provede načtení profilu z registru.

Poznámka : Možnosti pro konfiguraci e-mailových profilů aplikace Access jsou k dispozici po klepnutí na panel Pošta v Ovládacích panelech. Ovládací panel Pošta je k dispozici až po instalaci aplikace Outlook a alespoň po jednom spuštění aplikace.

Při prvním spuštění aplikace Outlook se otevře Průvodce spuštěním, který vás provede postupem vytvoření nového profilu. Takto vytvořený profil se použije při každém spuštění aplikace Outlook. Většina uživatelů udržuje pouze jeden profil. V některých případech však může být užitečné mít více profilů. Jeden profil můžete například používat pro pracovní poštu a druhý profil pro soukromou. Pokud navíc jeden počítač používá několik uživatelů, můžete jejich účty a nastavení udržovat v samostatných profilech, které mají různé názvy.

Profily aplikace Outlook nelze chránit pomocí hesla. Chcete-li zajistit ochranu dat aplikace Outlook před neoprávněným vniknutím ze strany jiných uživatelů, použijte uživatelský účet systému Windows chráněný heslem.

Důležité : Při spuštěné aplikaci Outlook nelze přepínat z jednoho e-mailového profilu do jiného.

Základní profil se skládá z jednoho nebo několika e-mailových účtů a souboru úložiště. Soukromý uživatel může mít internetový e-mailový účet (například účet POP3), zatímco podnikoví uživatelé mohou mít e-mailový účet serveru Microsoft Exchange. Účty ostatních typů (včetně účtů IMAP4 nebo HTTP) lze přidat do kteréhokoli profilu včetně dalších souborů úložiště (například soubor Archive.pst file s archivem starších zpráv). V některých případech je možné přidat také zvláštní služby, jako je fax nebo složky adresáře.

Poznámka : Profil sice může obsahovat několik internetových účtů, může však obsahovat pouze jeden účet serveru Exchange.

Začátek stránky

Použití jednoho profilu

Většina uživatelů potřebuje jen jeden profil. Při prvním spuštění aplikace Outlook se automaticky vytvoří první profil a je mu přiřazený název Outlook. Pokaždé, když dojde ke spuštění aplikace Outlook, se automaticky spustí výchozí profil. Když přidáte nebo upravíte e-mailové účty nebo vložíte další soubor PST, provádíte úpravu profilu. Profil lze kdykoli upravit, ale po vytvoření profilu již nelze změnit jeho název.

Začátek stránky

Úprava profilu

 1. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na možnost Ovládací panely.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Systém Microsoft Windows Vista    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

  • Systém Microsoft Windows XP    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

 3. Panel Pošta se zobrazí až po instalaci aplikace Outlook a jejím prvním spuštění.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pošty.

  Nastavení pošty

 4. Proveďte některý z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat další e-mailový účet, klepněte na tlačítko E-mailové účty.

  • Pokud chcete změnit způsob ukládání dat v aplikaci Outlook, klepněte na tlačítko Datové soubory.

  • Chcete-li zobrazit seznam vašich aktuálních profilů, klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

Začátek stránky

Použití několika profilů

Více než jeden profil budete potřebovat v následujících případech:

 • Aplikaci Outlook používáte v jednom počítači, který sdílíte s dalšími důvěryhodnými uživateli.    
  Vy a vaše manželka máte například samostatné e-mailové účty a každý z vás může mít také samostatný profil s osobními účty a nastavením.

 • Udržujete několik e-mailových účtů serveru Exchange.    

Pokud potřebujete více než jeden profil, můžete kdykoli vytvořit další profil a přidat do něj požadované účty a nastavení. Přepnete-li z jednoho profilu na jiný, změníte v dané relaci aplikace Outlook dostupné e-mailové účty a nastavení.

Začátek stránky

Vytvořit nový profil

 1. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na možnost Ovládací panely.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Systém Microsoft Windows Vista    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

  • Systém Microsoft Windows XP    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

 3. Panel Pošta se zobrazí až po instalaci aplikace Outlook a jejím prvním spuštění.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pošty.

  Nastavení pošty

 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat.

 6. Zadejte název profilu a klepněte na tlačítko OK.

  Nový profil

 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte e-mailový účet, který chcete použít v profilu.

Začátek stránky

Konfigurace aplikace Outlook pro používání vždy téhož profilu

 1. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na možnost Ovládací panely.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Systém Microsoft Windows Vista    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

  • Systém Microsoft Windows XP    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

 3. Panel Pošta se zobrazí až po instalaci aplikace Outlook a jejím prvním spuštění.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení pošty.

  Nastavení pošty

 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

 5. Ve skupinovém rámečku Při spuštění aplikace Microsoft Office Outlook použít profil klepněte na přepínač Vždy používat profil a pak klepněte v seznamu na profil, který chcete používat.

  Dialogové okno Pošta

Začátek stránky

Konfigurace aplikace Outlook pro zobrazení výzvy k výběru profilu po spuštění

 1. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na možnost Ovládací panely.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Systém Microsoft Windows Vista    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

    Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na položku Pošta.

   • Systém Microsoft Windows XP    Klepněte na položku Uživatelské účty a potom na položku Pošta.

    Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na položku Pošta.

  • Ikona Pošta se zobrazí až po instalaci aplikace Outlook a jejím prvním spuštění.

 3. Otevře se dialogové okno Nastavení pošty.

 4. Nastavení pošty

 5. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.

 6. Ve skupinovém rámečku Při spuštění aplikace Microsoft Office Outlook použít profil klepněte na přepínač Nabídnout výběr profilu.

  Dialogové okno Pošta

 7. Po spuštění aplikace Outlook klepněte v seznamu Název profilu na profil, který chcete použít.

  Dialogové okno Zvolit profil

Tip : Používáte-li několik profilů, pak jeden z nich obvykle používáte nejčastěji. Pomocí možnosti Nabídnout výběr profilu můžete aplikaci Outlook nakonfigurovat tak, aby v seznamu Název profilu vždy vybrala tento profil. K používání tohoto profilu pak stačí klepnout na tlačítko OK:

 1. V dialogovém okně Zvolit profil klepněte v seznamu Název profilu na profil, který se má automaticky vybírat.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti a potom ve skupinovém rámečku Možnosti zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí profil.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×