Přehled: Změna požadovaného zobrazení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Úvodní obrázek k tématu

V žádných dvou organizacích nejsou informace (a to ani informace o projektu) zobrazovány stejným způsobem. Jednoduchý seznam úkolů a několik pruhů nemusí vždy být nejlepším způsobem, jak zobrazit stav projektu.

Aplikace Project 2010 obsahuje nové funkce, které nejenže umožňují zobrazit kritické části projektu, ale umožňují také efektivněji provádět plánování a správu zdrojů.

Tento článek je jedním z mnoha cílů při řízení projektů v Průvodci projektem.

V tomto článku

Krok 1: Nalezení vhodného zobrazení

Krok 2: Úprava zobrazení

Krok 3: Zobrazení dat projektu v jiné aplikaci

Krok 1: Nalezení vhodného zobrazení

Jako klasický způsob zobrazení informací projektu se běžně používalo Zobrazení Ganttův diagram. Aplikace Project 2010 však nabízí mnoho dalších zobrazení umožňujících zobrazit pouze data, která vás zajímají. Tato nová zobrazení lze také použít k usnadnění správy úkolů a členů týmu způsobem, který v předchozích verzích aplikace Project nebyl možný.

Příklady řízení projektů...

Následující postup vám pomůže vybrat správné zobrazení, díky kterému data projektu uvidíte co možná nejefektivněji a nejzřetelněji.

  • Zdroje nebo úkoly?    Nejdřív se rozhodněte, zda se potřebujete dívat na informace o úkolech nebo o zdrojích. Například Ganttův diagram zobrazí informace o úkolech. Týmový plánovač je nejvhodnější pro zobrazování informací o zdrojích přiřazených k úkolům. Zobrazení kalendáře zobrazí úkoly ve známém formátu měsíčního kalendáře.

  • Přizpůsobení zobrazení    Jakmile zjistíte, jaké zobrazení potřebujete, je dalším důležitým krokem zjistit, jak si zobrazení přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašemu pohledu na věc.

  • Vytvoření přehledu úkolů v projektu    Seskupení úkolů vám pomůže uspořádat projekty do smysluplných fází.

  • Zobrazení informací o projektu bez aplikace Project    Způsoby zobrazení informací o projektu bez aplikace Microsoft Project mohou být jednoduché i komplexní Mezi jednoduchá řešení patří například zkopírování zobrazení časové osy a vložení do jiné aplikace. Mezi komplexní řešení patří například export informací o projektu do databázových aplikací.

Zobrazení jednotlivých zobrazení

Nejprve je třeba vyhledat zobrazení, která bude možné použít. Výběr jednotlivých zobrazení úkolů nebo zobrazení zdrojů je usnadněn použitím pásu karet.

Orchestrace práce pomocí Týmového plánovače

Text | Video

Týmový plánovač umožňuje přiřazovat práci ke zdrojům a přesouvat ji přetažením. Správa práce týmu nebyla nikdy snazší.

Seznámení s pásem karet aplikace Project 2010

Pomocí pásu karet lze snadno najít vhodné zobrazení. Veškeré funkce, které potřebujete použít, jsou v aplikaci Microsoft Project mnohem blíže na dosah než kdykoli předtím.

Rychlé zmenšení a přesunutí pruhů Ganttova diagramu (video)

Chcete-li přesně určit, jakou část zobrazení časové osy projektu chcete zobrazit, použijte nový posuvník lupy. Naleznete jej v pravém dolním rohu okna aplikace Project.

Uspořádání úkolů na souhrnné úkoly a dílčí úkoly pomocí osnovy

Projekt nesestává z pouhého seznamu úkolů. Smyslem projektu jsou vzájemné vztahy mezi úkoly. Naučte se vytvářet úkoly s ohledem na vztahy, které odrážejí práci na projektu.

Zobrazení dat projektu bez použití aplikace Project 2010

V některých případech aplikaci Project nepotřebujete (opravdu ne). K základní práci s projektem lze použít i jiné aplikace, například aplikaci Excel nebo Visio.

Začátek stránky

Krok 2: Úprava zobrazení

O zobrazeních projektu s jistotou platí, že jakmile získáte více informací o projektu a týmu, bude třeba je upravit. Pokud budete chtít upravit zobrazení, přihlédněte k následujícím informacím.

Přidání sloupce do zobrazení

Text | Video

Přidáváním sloupců do zobrazení projektu můžete určovat, jaké informace se zobrazí. Chcete-li chránit důvěrné informace, můžete příslušné sloupce také skrýt.

Kontrola problémů s plánováním úkolů pomocí nástroje kontrola úkolů

I při použití aplikace Project 2010 mohou být projekty komplikované. Naučte se zjišťovat příčiny potíží s plánováním tím, že umístíte ukazatel myši na úkol nebo použijete nástroj Kontrola úkolu na kartě Úkol.

Filtrování zobrazení

Text | Video

Filtrování zobrazení napomáhá zlepšit přehlednost plánu. Můžete se pak lépe zaměřit na konkrétní úkoly nebo zdroje.

Řazení informací o projektu (odkaz bude doplněn)

Řazení umožňuje číselně nebo abecedně uspořádat úkoly či zdroje. Usnadní se tím zjišťování potíží s plánováním za pomoci trendů, které můžete vytvořit.

Seskupování úkolů a zdrojů v projektu (Video)

Seskupení umožňuje zařadit úkoly či zdroje do kategorií, aby se související informace zobrazovaly na jednom místě.

Tisk zobrazení nebo sestavy

Každý uživatel samozřejmě potřebuje zobrazení vytisknout. Aplikace Project tisk zobrazení nebo sestavy výrazně usnadňuje.

Začátek stránky

Krok 3: Zobrazení dat projektu v jiné aplikaci

V některých případech nemusí aplikace Microsoft Project stačit. Informace o projektu je naštěstí možné snadno zobrazit i bez aplikace Project 2010.

Použití aplikace Project se službou SharePoint

Aplikace Project 2010 umožňuje mnohem snadnější sdílení informací o projektu se službou SharePoint – a to i v případě, že ve vaší organizaci není nainstalován Project Server 2010.

Zobrazení dat projektu bez použití aplikace Project 2010

Informace o projektu je možné zobrazit, i když nemáte v počítači nainstalovánu tuto skvělou aplikaci pro řízení projektů.

Použití aplikace Outlook s aplikací Microsoft Project (blog)

Pokud je ve vaší organizaci nainstalován Project Server 2010, můžete zobrazit a aktualizovat informace o úkolech pomocí aplikace Outlook.

Podávání zpráv o projektu pomocí Vizuálních sestav (video)

Pomocí pokročilých funkcí vytváření sestav v aplikaci Project lze exportovat informace do aplikací Excel, Visio a PowerPoint.

Zkopírování a vložení informací o úkolech projektu do aplikace Excel a jiných aplikací

Pořízením snímku projektu a jeho vložením do jiné aplikace systému Office lze snadno přesunout informace o projektu. Pro snadné vytváření sestav můžete zachovat základní formátování.

Export dat do jiného formátu souboru

Informace z aplikace Microsoft Project lze pomocí průvodce exportovat do jiných formátů. Mezi oblíbené formáty patří formáty aplikace Excel, textové soubory a soubory XML.

Uložení plánu do formátu PDF nebo XPS

Formáty souborů PDF a XPS představují oblíbené způsoby uložení plánu projektu pro uživatele, kteří v počítači nemají nainstalovanou aplikaci Project a chtějí plán projektu zobrazit.

Použití aplikace Project 2010 s předchozími verzemi

Proč nepracovat se staršími verzemi projektů v aplikaci Project? Aplikace Project 2010 dokáže pracovat s projekty vytvořenými ve starších verzích aplikace Project, ale některé nové funkce mohou u starších verzí fungovat odlišně.

Začátek stránky | Návrat na stránku Průvodce projektem

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×