Přehled: Umístění příkazů aplikace Word 2003 v aplikaci Word 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Word 2007. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Microsoft Office Word 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office Word 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité : Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen ke školení nebo výuce.

V tomto článku:

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

Aplikace Office Word 2007 má nový vzhled – nové rozhraní Fluent systému Office, ve kterém jsou nabídky, panely nástrojů a většina podoken úloh z předchozích verzí aplikace Word nahrazeny jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Nové rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Word, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Word 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Word 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Word 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office Word 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet, jenž navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet rozhraní Office Fluent může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Obrázek karty Domů aplikace Word

1. Karty jsou navrženy se zaměřením na jednotlivé úkoly.

2. Skupiny na každé kartě rozdělují úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet zobrazuje při spuštění aplikace Office Word 2007, existují dva jiné druhy karet, které se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s tabulkou, obrázkem nebo výkresem. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Kontextové nástroje a zvýraznění

1. Vyberte položku v dokumentu.

2. Název kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

Aplikační karty:     Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení náhledu.

Náhled

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Word 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Word.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka :     Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace Word. Klepnutím na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

Tlačítko Office v aplikaci Word

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace Word. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Spouštěč dialogového okna

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Některé příkazy aplikace Word 2003 jsou v aplikaci Office Word 2007 dostupné pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace Word. Chcete-li tyto příkazy používat v aplikaci Office Word 2007, přidejte je nejprve na panel nástrojů Rychlý přístup následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

  Výpis všech příkazů

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo konkrétní dokument.

 5. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak mají být zobrazeny na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v aplikaci Office Word 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Word. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×