Přehled: Umístění příkazů aplikace Word 2003 v aplikaci Word 2007

Tento článek představuje základní prvky nového rozhraní Fluent systému Microsoft Office v aplikaci Microsoft Office Word 2007. Obsahuje rovněž seznamy příkazů, které již nejspíše znáte z aplikace Microsoft Office Word 2003, a uvádí, jak v aplikaci Office Word 2007 dosáhnout stejných výsledků.

Důležité   Tento článek má sloužit pouze jako rychlý zdroj referenčních informací, není určen ke školení nebo výuce.

V tomto článku:

Úvodní informace o novém rozhraní

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Nová umístění známých příkazů

Úvodní informace o novém rozhraní

Aplikace Office Word 2007 má nový vzhled – nové rozhraní Fluent systému Office, ve kterém jsou nabídky, panely nástrojů a většina podoken úloh z předchozích verzí aplikace Word nahrazeny jediným mechanismem, který je jednoduchý a přehledný. Nové rozhraní Fluent systému Office je navrženo tak, abyste mohli zvýšit svou produktivitu v aplikaci Word, snadněji vyhledat ty správné funkce pro různé úkoly, objevit nové funkce a pracovat efektivněji.

Tento článek je určen pro zkušené uživatele aplikace Word 2003 – pracovníky oddělení odborné pomoci, odborníky z oblasti informačních technologií a další uživatele ovládající rozhraní aplikace Word 2003 – kteří chtějí rychle najít známé příkazy v aplikaci Office Word 2007.

Fluent systému Office

Hlavní náhradou za nabídky a panely nástrojů je v aplikaci Office Word 2007 pás karet, což je součást nového rozhraní Fluent systému Office. Pás karet, jenž navržen tak, aby umožňoval snadné procházení, se skládá z karet, které jsou uspořádány podle konkrétních situací nebo objektů. Ovládací prvky na jednotlivých kartách jsou dále uspořádány do několika skupin. Pás karet rozhraní Office Fluent může zahrnovat více obsahu než nabídky a panely nástrojů, včetně tlačítek, galerií a obsahu dialogových oken.

Obrázek karty Domů aplikace Word

1. Karty jsou navrženy se zaměřením na jednotlivé úkoly.

2. Skupiny na každé kartě rozdělují úkol na dílčí úkoly.

3. Příkazová tlačítka v jednotlivých skupinách slouží k provedení příkazu nebo zobrazení nabídky příkazů.

Karty zobrazované v případě potřeby

Kromě standardní sady karet, která se na pásu karet zobrazuje při spuštění aplikace Office Word 2007, existují dva jiné druhy karet, které se do rozhraní doplní v případě, že je to vhodné pro právě vykonávaný typ úlohy.

Kontextové nástroje:     Kontextové nástroje umožňují pracovat s objektem vybraným na stránce, například s tabulkou, obrázkem nebo výkresem. Po klepnutí na objekt se vedle standardních karet zobrazí příslušná sada kontextových karet se zvýrazněnou barvou.

Kontextové nástroje a zvýraznění

1. Vyberte položku v dokumentu.

2. Název kontextových nástrojů se zobrazí se zvýrazněnou barvou a vedle standardní sady karet se zobrazí kontextové karty.

3. Kontextové karty obsahují ovládací prvky pro práci s vybranou položkou.

Aplikační karty:     Aplikační karty nahradí standardní sadu karet po přepnutí do určitých režimů vytváření nebo zobrazení, například do zobrazení náhledu.

Náhled

Nabídky, panely nástrojů a další známé prvky

Kromě karet, skupin a příkazů jsou v aplikaci Office Word 2007 k dispozici další prvky, které umožňují provádění úloh. Následující prvky se více podobají nabídkám a panelům nástrojů, které již znáte z předchozích verzí aplikace Word.

Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka:     Toto tlačítko je umístěno v levém horním rohu okna aplikace Word. Klepnutím na toto tlačítko se otevře nabídka znázorněná na následujícím obrázku.

Tlačítko Office v aplikaci Word

Panel nástrojů Rychlý přístup:     Panel nástrojů Rychlý přístup je ve výchozím nastavení umístěn v horní části okna aplikace Word. Umožňuje rychlý přístup k často používaným nástrojům. Panel nástrojů Rychlý přístup lze upravit přidáním příkazů.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Spouštěče dialogových oken:     Spouštěče dialogových oken jsou malé ikony, které se zobrazují v některých skupinách. Klepnutím na spouštěč dialogového okna se otevře příslušné dialogové okno nebo podokno úloh nabízející další možnosti, které souvisejí s danou skupinou.

Spouštěč dialogového okna

Začátek stránky

Přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Některé příkazy aplikace Word 2003 jsou v aplikaci Office Word 2007 dostupné pouze v seznamu všech příkazů v dialogovém okně Možnosti aplikace Word. Chcete-li tyto příkazy používat v aplikaci Office Word 2007, přidejte je nejprve na panel nástrojů Rychlý přístup následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. V seznamu vlevo klepněte na položku Přizpůsobit.

 3. V rozevíracím seznamu Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

  Výpis všech příkazů

 4. V rozevíracím seznamu Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup vyberte položku Pro všechny dokumenty (výchozí) nebo konkrétní dokument.

 5. Klepněte na požadovaný příkaz a potom na tlačítko Přidat.

  Opakujte tento krok pro každý příkaz, který chcete přidat.

 6. Pomocí tlačítek se šipkami Nahoru a Dolů seřaďte příkazy tak, jak mají být zobrazeny na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nová umístění známých příkazů

Chcete-li najít umístění příkazů nabídek a panelů nástrojů v aplikaci Office Word 2007, otevřete sešit s mapováním pásu karet aplikace Word. První list sešitu obsahuje pokyny k vlastnímu nastavení, hledání a tisku dat.

Začátek stránky

Použít na: Word 2007Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk