Přehled: Nastavení a odesílání návrhů projektů

Přehled: Nastavení a odesílání návrhů projektů

Microsoft Project Server 2010 obsahuje nové funkce, jež vás provedou procesem návrhu nových projektů a jejich odeslání pomocí pracovního postupu. Před navrhováním nových projektů je nutné, aby správce portfolia společně se správcem webu nastavili pracovní postup, stránky podrobností projektu a šablony používané v průběhu procesu. První seznámení s tímto procesem se vám možná bude zdát trochu odrazující, je to však mnohem jednodušší, než se zdá.

V tomto článku

Nastavení procesu návrhu

Pracovní postupy

Stránky podrobností projektu

Typy projektů organizace

Schválení

Návrh nového projektu

Nastavení procesu návrhu

Před zahájením navrhování nových projektů uživateli je nutné, aby správce portfolia společně se správcem webu nastavili proces návrhu. Tento proces má několik částí: pracovní postupy, stránky podrobností projektu, typy projektů organizace a schválení.

Pracovní postupy

Projekt při návrhu ve webové aplikaci Project Web App prochází pracovním postupem, ve kterém se určuje, zda daný projekt zapadá do strategických a finančních cílů organizace a zda bude nakonec schválen jako realizovatelný projekt. Před zahájením návrhu projektů je nutné, aby správce portfolia společně se správcem webu nastavili v aplikaci Project Web App infrastrukturu odpovídající způsobu, jakým organizace pracuje. Vypadá to složitě? Ve skutečnosti stačí vzít postup, jakým hodnotíte návrhy projektů nyní, a upravit tento proces na formálnější fáze a dílčí fáze, jež podporuje aplikace Project Web App. Výsledkem je bezproblémový proces od jednoduchého návrhu až po funkční projekt, pro který lze zaznamenávat časy a vytvářet sestavy.

Akce

Popis

Určení fází a dílčích fází životního cyklu projektu

Správce portfolia společně se správcem webu nastaví pracovní postup pro návrhy v organizaci.

Stránky podrobností projektu

Dále správce portfolia vytvoří stránky podrobností projektu. Jedná se o atraktivnější označení formulářů, jež uživatelé vyplňují při návrhu projektu. Správce portfolia vybere pole a jejich umístění. Může vytvořit více stránek, jež budou používány v průběhu různých částí pracovního postupu. Můžete mít například velmi jednoduchou stránku, kterou vyplňují uživatelé při odeslání návrhu, nebo můžete mít jinou, složitější stránku, kterou vyplňují schvalovatelé a během procesu revize do ní vkládají informace týkající se návrhu. Jedná se vlastně o analýzu, kdy a kde v pracovním postupu jsou informace vkládány a kdo je vkládá.

Akce

Popis

Vytvoření webové stránky pro odesílání návrhů

Správce portfolia vytvoří formuláře, které budou sloužit ke shromažďování informací o návrhu v průběhu pracovního postupu.

Typy projektů organizace

Dále je nutné, aby správci portfolia nastavili typy projektů organizace. Jedná se o šablony, jež uživatelé volí při vytváření nového projektu nebo návrhu. Typy projektů organizace představují způsob, jakým webová aplikace Project Web App spojuje pracovní postupy se stránkami podrobností projektu. V organizaci může existovat několik typů projektů organizace. Personální oddělení může mít například jeden typ projektu organizace se svou vlastní sadou stránek podrobností projektu a svým vlastním pracovním postupem, zatímco oddělení prodeje může mít samostatný typ projektu organizace se samostatným pracovním postupem a sadou stránek podrobností projektu. Tím je zajištěno, že uživatel bude mít při návrhu takové možnosti, které mu umožní dosáhnout opravdu přesně toho, co požaduje.

Akce

Popis

Vytvoření vlastního typu projektu organizace

Správce portfolia nastaví typ projektu organizace, což je šablona, kterou budou uživatelé používat k návrhům projektů.

Schválení

Nakonec musí správce portfolia nastavit proces schvalování. Po navržení projektu je nutné, aby určité osoby v organizaci provedly revizi návrhu a aby návrh přijaly nebo odmítly. Správce portfolia určí tyto revidující osoby a také pořadí, ve kterém by měli návrh k revizi obdržet. Po nastavení této posloupnosti schvalování mohou uživatelé zahájit odesílání návrhů.

Akce

Popis

Vytvoření procesu schvalování návrhu

Správce portfolia nastaví proces schvalování, který určuje uživatele provádějící revizi odeslaných návrhů a jejich pořadí.

Začátek stránky

Návrh nového projektu

Po nastavení procesu návrhu správcem portfolia a správcem webu je odeslání nového návrhu projektu velmi jednoduché. Jakmile je projekt navržen, je zahájen pracovní postup a schvalovatelům je oznámeno, že návrh je připraven k revizi. Proces revize může zahrnovat několik kroků, a to i složitější kroky, jež jsou součástí analýzy portfolia. Další informace o tomto procesu naleznete v tématu Přehled: Analýza a schvalování návrhů projektů.

Akce

Popis

Vytvoření nebo úpravy projektu nebo návrhu

K vytvoření nového projektu nebo návrhu můžete použít stránky podrobností projektu, jež nastavil správce portfolia.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×