Představení aplikace: Vynesení dat v listu do grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Graf představuje vizuální znázornění dat. Pomocí prvků, jako jsou například sloupce (ve sloupcovém grafu) nebo čáry (ve spojnicovém grafu), zobrazuje graf řadu číselných dat v grafickém formátu.

Sloupcový graf

Grafický formát grafu umožňuje líp pochopit velké množství dat a vztahy mezi různými datovými řadami. Graf vám může taky ukázat širší kontext. Můžete tak data analyzovat a hledat důležité trendy.

Jak?

Vzhled ikony

Vyberte data, která chcete vynést do grafu.

Data v listu

Tip:    Data by měla být uspořádaná v řádcích nebo sloupcích s popisky řádků na levé straně a popisky sloupců nad daty  – Excel tak automaticky určí nejlepší způsob vynesení dat do grafu.

Vzhled ikony

Na kartě Vložení klikněte ve skupině Grafy na typ grafu, který chcete použít, a pak klikněte na podtyp grafu.

Obrázek pásu karet v Excelu

Tip:    Pokud chcete zobrazit všechny dostupné typy grafů, klikněte na vzhled tlačítka spusťte dialogové okno Vložit graf a potom klikněte na šipky procházejte typy grafů.

Dialogové okno Vložit graf

Když přejdete myší na některý typ grafu, zobrazí se popis s jeho názvem.

Další informace o jednotlivých typech grafů najdete v tématu dostupné typy grafů.

Vzhled ikony

Pomocí Nástroje grafu pro přidání prvků grafu, jako jsou názvy a popisky dat a upravit vzhled, rozložení nebo formátování grafu.

Nástroje grafu

Tip:    Pokud nevidíte Nástroje grafu, klikněte kamkoli do grafu ho aktivujete.

Další kroky

  • Získat dobré toho, co můžete přidat nebo změnit v grafu, klikněte na Návrh, rozložení a Formát a potom zkoumání skupiny a možnosti, které jsou k dispozici na jednotlivých kartách.

  • Můžete taky přístup k návrh, rozložení a formátování funkce, které jsou k dispozici ke konkrétním prvkům grafu (například os grafu nebo legendy) kliknutím pravým tlačítkem na tyto prvky grafu v grafu.

  • Podrobné pokyny k vytvoření grafu najdete v tématu Vytvoření grafu od začátku do konce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×