Představení aplikace OneNote Mobile 2007

Používáte-li aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 a zařízení Smartphone nebo počítač Pocket PC se systémem Microsoft Windows Mobile, můžete rozšířit používání aplikace OneNote i pro pořizování poznámek do svého zařízení, kdykoli jste mimo kancelář, a následnou synchronizaci těchto poznámek s oddílem poznámkového bloku v plné verzi aplikaci OneNote ve stolním počítači. To je výhodné v celé řadě soukromých i pracovních situací:

 • Vyfocení obrázků vizitek mobilním telefonem a jejich následné přenesení do aplikace OneNote.

 • Zaznamenání výsledků debat vyfocením předváděcích bloků a tabulí v konferenčních místnostech.

 • Zaznamenání stručných textových a hlasových poznámek v telefonu (například připomínky důležitých událostí, nápady pro projekty, cenová porovnání, doporučení, nápady pro blog apod.) a jejich synchronizace s vašimi poznámkami.

 • Příprava schůzky nebo informací o pracovní cestě v aplikace OneNote v počítači a jejich následný převod do mobilního zařízení tak, aby informace byly k dispozici mimo kancelář.

Aplikace OneNote Mobile je k dispozici zdarma jako součást plné verze aplikace Office OneNote 2007.

V tomto článku

Instalace aplikace OneNote Mobile v mobilním zařízení

Nastavení partnerství mezi mobilním zařízením a počítačem

Používání aplikace OneNote Mobile

Synchronizace mobilních poznámek s aplikací OneNote v počítači

Instalace aplikace OneNote Mobile v mobilním zařízení

Pokud počítač a mobilní zařízení splňují systémové požadavky, bude aplikace OneNote Mobile ve většině případů automaticky nainstalována. Není-li automatická instalace možná, můžete aplikaci OneNote Mobile nainstalovat ručně.

Požadavky na systém

Používání aplikace OneNote Mobile vyžaduje:

 • osobní počítač,

 • zařízení kompatibilní se systémem Windows Mobile, například zařízení Smartphone nebo počítač Pocket PC,

 • fyzické nebo bezdrátové připojení mezi osobním počítačem a mobilním zařízením (rozhraní USB, technologie Bluetooth nebo infračervené rozhraní),

 • software Microsoft Office OneNote 2007,

 • software pro synchronizaci Microsoft ActiveSync (v angličtině) pro zařízení se systémem Windows Mobile.

Automatická instalace

Pokud již máte v počítači nainstalován software Office OneNote 2007 a Microsoft ActiveSync 4.2 a mobilní zařízení úspěšně navázalo připojení k počítači, měla by se automaticky zobrazit výzva k instalaci aplikace OneNote Mobile do mobilního zařízení.

 1. Připojte mobilní zařízení k počítači.

  • Používáte-li zařízení Smartphone, připojte ho k počítači pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím bezdrátového připojení, například pomocí technologie Bluetooth nebo infračerveným připojením.

  • Počítač Pocket PC vložte do kolébky (je-li k dispozici).

 2. Pokud je navázáno připojení, aplikace OneNote rozpozná mobilní zařízení a zobrazí výzvu k instalaci aplikace OneNote Mobile v zařízení. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
  Výzva k instalaci aplikace OneNote Mobile

  Poznámka : Výzva k automatické instalaci se zobrazí jen tehdy, pokud je v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu systému Windows zobrazena ikona aplikace OneNote. Pokud jste dříve tuto ikonu odebrali, obnovte ji (v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a poté klepněte na příkaz Jiné) nebo podle následujících kroků proveďte ruční instalaci.

Ruční instalace

Jestliže se nezobrazila výzva k automatické instalaci nebo jste tuto výzvu odmítli, můžete aplikaci OneNote Mobile následujícím postupem nainstalovat ručně:

 1. Spusťte aplikaci Office OneNote 2007.

 2. Připojte mobilní zařízení k počítači.

  • Používáte-li zařízení Smartphone, připojte ho k počítači pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím bezdrátového připojení, například pomocí technologie Bluetooth nebo infračerveným připojením.

  • Počítač Pocket PC vložte do kolébky (je-li k dispozici).

 3. V aplikaci OneNote klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti.

 4. V dialogovém okně Možnosti klepněte v seznamu Kategorie na položku OneNote Mobile a poté klepněte na možnost Instalovat aplikaci OneNote Mobile.

 5. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

Začátek stránky

Nastavení partnerství mezi mobilním zařízením a počítačem

Při prvním připojení mobilního zařízení k počítači zobrazí aplikace Microsoft ActiveSync výzvu k vytvoření partnerství. V aplikaci ActiveSync se partnerstvím rozumí softwarové připojení mezi počítačem a dalšími hardwarovými zařízeními, které vám umožní převádět a synchronizovat dokumenty v počítači, jako jsou dokumenty, e-mailové zprávy, kalendáře a poznámky. O partnerství aplikace ActiveSync můžete uvažovat jako o tlumočníkovi, který nabízí jeden jazyk pro všechna elektronická zařízení umožňující jejich vzájemné používání a komunikaci. Po vytvoření partnerství můžete vyměňovat soubory mezi mobilním zařízením a počítačem.

Poznámka : Před provedením následujících kroků ověřte, zda je v počítači nainstalována aplikace Office OneNote 2007 a nejnovější verze aplikace Microsoft ActiveSync. V mobilním zařízení také musí být nainstalována aplikace OneNote Mobile (způsobem popsaným v předchozí části Instalace aplikace OneNote Mobile v mobilním zařízení).

 1. Spusťte aplikaci Office OneNote 2007.

 2. Spusťte aplikaci Microsoft ActiveSync.

 3. Připojte mobilní zařízení k počítači.

  • Používáte-li zařízení Smartphone, připojte ho k počítači pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím bezdrátového připojení, například pomocí technologie Bluetooth nebo infračerveným připojením.

  • Počítač Pocket PC vložte do kolébky (je-li k dispozici).

 4. Je-li vytvořeno připojení, aplikace Microsoft ActiveSync spustí Průvodce novým partnerstvím.
  Průvodce novým partnerstvím v aplikaci Microsoft ActiveSync

 5. V Průvodci novým partnerstvím klepněte na přepínač Standardní partnerství a potom na tlačítko Další.

 6. Chcete-li sdílet informace mezi aplikací OneNote Mobile a aplikací Office OneNote 2007 v počítači, klepněte na tlačítko Synchronizovat s tímto počítačem a poté klepněte na tlačítko Další.

 7. V seznamu nastavení synchronizace ověřte, zda je vybrána položka Microsoft Office OneNote (můžete zrušit zaškrtnutí políček u všech ostatních možností, které nechcete používat ve svém mobilním zařízení) a potom klepněte na tlačítko Další.

 8. Klepnutím na tlačítko Dokončit spustíte partnerství mezi mobilním zařízením a počítačem.

  Poznámka : V závislosti na používaném mobilním zařízení může být před vytvořením partnerství nutné odebrat a znovu vložit zařízení v kolébce.

Začátek stránky

Používání aplikace OneNote Mobile

Ačkoli účelem aplikace OneNote Mobile není duplikace úplné sady funkcí aplikace Microsoft Office OneNote 2007, nabízí většinu základních funkcí pro pořizování poznámek v mobilním zařízení. Základní dostupné funkce aplikace OneNote Mobile jsou zobrazeny v následujícím seznamu. Pamatujte na to, že hlavní výhodou aplikace OneNote Mobile je možnost pořizování poznámek mimo kancelář. K formátování, uspořádání, vyhledávání a sdílení poznámek doporučujeme přenos poznámek do plné verze aplikace OneNote v počítači.

Spuštění aplikace OneNote Mobile

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V zařízení Smartphone se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na položku OneNote Mobile.

 • V počítači Pocket PC se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko Start, poté na příkaz Programy a poté klepněte na na položku OneNote Mobile.

Poznámka : Na rozdíl od plné verze aplikace OneNote v počítači, aplikace OneNote Mobile neotevře prázdnou poznámku, ale seznam pro prohlížení poznámek. Pomocí příkazů nabídky v mobilním zařízení vytvořte novou poznámku nebo otevřete stávající poznámku.

Zobrazení příručky Začínáme

Při první instalaci aplikace OneNote Mobile je do seznamu pro prohlížeče poznámek přidána ukázková poznámka s názvem Začínáme. Pokud si tuto ukázkovou poznámku otevřete a přečtete, získáte stručný přehled o používání aplikace OneNote Mobile v příslušném zařízení.

 1. V aplikace OneNote Mobile vyberte v seznamu pro prohlížení poznámek položku Začínáme a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Používáte-li zařízení Smartphone, stiskněte klávesu pro akci.

  • Používáte-li počítač Pocket PC, vyberte poznámku pomocí pera.

 2. Stisknutím směrových kláves na klávesnici zařízení procházejte obsah ukázkové poznámky.

  Tip : Při čtení poznámky v zařízení Smartphone, můžete k procházení obsahu poznámky použít tlačítka pro zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti. Používáte-li počítač Pocket PC, můžete k procházení poznámek použít pero.

 3. K zavření ukázkové poznámky Začínáme a k návratu do seznamu pro prohlížení poznámek vyberte možnost Hotovo.

  Tip : Pokud již ukázkovou poznámku Začínáme nadále nechcete mít v zařízení k dispozici, můžete ji odstranit a tím uvolnit úložný prostor. V seznamu pro prohlížení poznámek vyberte poznámku Začínáme, vyberte možnost Nabídka a poté vyberte možnost Odstranit.

Použití prohlížeče poznámek ke správě mobilních poznámek

Při každém spuštění aplikace OneNote Mobile v zařízení se zobrazí prohlížeč poznámek. V tomto seznamu jsou zobrazeny všechny poznámky, které jsou v zařízení k dispozici. Prohlížeč poznámek můžete používat k vytvoření, otevření, přejmenování, odstranění, řazení a správě poznámek pořízených pomocí aplikace OneNote Mobile.

Vytvoření a uložení nové poznámky

 1. V prohlížeči poznámek vyberte položku Nová.

 2. Začněte psát poznámku v zařízení.

  Tip : Při psaní poznámek můžete chyby vrátit zpět výběrem možnosti Nabídka a poté výběrem možnosti Vrátit zpět.

  Poznámka : První řádek zadávaného textu je název souboru pro danou poznámku. Názvy souborů můžete změnit v prohlížeči poznámek přejmenováním poznámek v seznamu.

 3. Po dokončení zadávání poznámek vyberte možnost Hotovo. Aplikace OneNote Mobile znovu zobrazí seznam pro prohlížení poznámek.

  Poznámka : Stejně jako v plné verzi aplikace Office OneNote 2007 není nutné poznámky ukládat. Aplikace OneNote nepřetržitě ukládá změny prováděné v aktuální poznámce a změny jsou uloženy také při zavření poznámky.

Otevření nebo zavření poznámky

Chcete-li otevřít poznámku pro čtení či úpravy, postupujte následovně:

 • V seznamu pro prohlížení poznámek vyberte poznámku, kterou chcete otevřít, a potom na zařízení stiskněte klávesu pro akci.

Chcete-li zavřít poznámku a vrátit se do prohlížeče poznámek, postupujte následovně:

 • Během čtení nebo úprav poznámky zvolte možnost Hotovo.

  Poznámka : Stejně jako v plné verzi aplikace Office OneNote 2007 není nutné poznámky ukládat. Aplikace OneNote Mobile nepřetržitě ukládá změny prováděné v aktuální poznámce a změny jsou uloženy také při zavření poznámky.

Přejmenování poznámky

 1. V seznamu pro prohlížení poznámek vyberte poznámku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte možnost Nabídka a poté vyberte možnost Přejmenovat.

Odstranění poznámky

 1. V prohlížeči poznámek vyberte poznámku, kterou chcete odstranit.

 2. Vyberte možnost Nabídka a poté vyberte možnost Odstranit.

Řazení poznámek

Poté, co dokončíte čtení nebo úpravy poznámky, můžete poznámku zavřít a vrátit se do prohlížeče poznámek.

 1. Chcete-li poznámku zavřít a vrátit se do prohlížeče poznámek, vyberte možnost Nabídka a poté vyberte možnost Možnosti.

 2. Pomocí směrových kláves pro pohyb do stran na klávesnici zařízení vyberte požadované kritérium řazení (Název nebo Datum změny) a poté vyberte možnost Hotovo.

Přidání formátování textu k mobilním poznámkám

V aplikaci OneNote Mobile můžete k formátování textu použít podobné možnosti, jako v programu na úpravu textu, například tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo či přeškrtnuté písmo. Můžete také vytvořit seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy nebo vložit hypertextové odkazy na webové servery.

Formátování textu

 1. Umístěte ukazatel doprostřed slova, které chcete formátovat.

 2. Vyberte možnost Nabídka, potom vyberte možnost Formát a poté vyberte požadovaný styl formátování.

  Tip : Chcete-li zrušit veškeré formátování pro vybraný text, vyberte příkaz Vymazat vše v nabídce Formát.

Vytvoření číslovaného seznamu

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit začátek seznamu.

 2. Klepněte na možnost Nabídka, vyberte možnost Seznam a poté vyberte možnost Číslování.

  Tip : Pokud chcete vymazat formátování číslovaného seznamu, umístěte kurzor na libovolnou položku seznamu a poté v nabídce Seznam vyberte příkaz Vymazat vše.

Vytvoření seznamu s odrážkami

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit začátek seznamu.

 2. Klepněte na možnost Nabídka, vyberte možnost Seznam a poté vyberte možnost Odrážky.

  Tip : Pokud chcete vymazat formátování seznamu s odrážkami, umístěte kurzor na libovolnou položku seznamu a poté v nabídce Seznam vyberte příkaz Vymazat vše.

Vytvoření hypertextového odkazu

 • Při vytváření poznámky zadejte internetovou adresu, na níž má hypertextový odkaz směřovat. Chcete-li například vytvořit hypertextový odkaz na web společnosti Microsoft, zadejte http://www.microsoft.com.

  Tip : Jestliže chcete v poznámce otevřít hypertextový odkaz, umístěte ukazatel na odkaz a poté na svém zařízení stiskněte klávesu pro akci.

Přidání obrázku nebo zvukového záznamu do mobilních poznámek

V aplikaci OneNote Mobile můžete do poznámek vložit libovolný obrázek, který jste zaznamenali pomocí mobilního zařízení (nebo ho do něj přesunuli). Můžete také zaznamenat zvukové poznámky a umístit je do psaných poznámek.

Vložení obrázku

Do poznámek můžete přidat libovolný obrázek, který jste zaznamenali pomocí fotoaparátu ve vašem zařízení, nebo jste do zařízení přesunuli z počítače.

 1. Klepněte na možnost Nabídka a poté vyberte možnost Vložit obrázek.

 2. Stisknutím směrových kláves na klávesnici zařízení vyberte požadovaný obrázek a a poté vyberte možnost Vložit.

  Poznámka : Chcete-li výběr zrušit, vyberte možnost Nabídka a potom vyberte možnost Storno.

  Tip : Jestliže chcete zobrazit detaily vložených obrázků, můžete je přiblížit nebo oddálit. Přesuňte kurzor nad obrázek, stiskněte na svém zařízení klávesu pro akci a poté stisknutím směrových kláves na klávesnici upravte úroveň přiblížení.

Vložení zvukového záznamu

Pomocí mikrofonu v mobilním zařízení můžete pořizovat zvukové poznámky a poté je připojit k poznámkám psaným. To je zvláště vhodné tehdy, pokud potřebujete zaznamenat velké množství informací a jejich ruční zadání do mobilního zařízení je příliš těžkopádné.

 1. Klepněte na možnost Nabídka a poté vyberte možnost Vložit záznam.

 2. Chcete-li zahájit záznam zvukových poznámek, vyberte možnost Záznam.

  Poznámka : Chcete-li zaznamenávání zrušit, vyberte možnost Nabídka a potom vyberte možnost Storno.

Přehrávání zvukových záznamů

 1. V poznámkách umístěte ukazatel nad ikonu zvukového záznamu, který chcete vybrat. Kolem vybraných objektů se zobrazí tenké červené okraje.

 2. Na zařízení stiskněte tlačítko pro akci.

Začátek stránky

Synchronizace mobilních poznámek s aplikací OneNote v počítači

Chcete-li synchronizovat poznámky mezi vaším mobilním zařízením a počítačem, postupujte následovně:

 1. Připojte mobilní zařízení k počítači.

  • Používáte-li zařízení Smartphone, připojte ho k počítači pomocí kabelu USB nebo prostřednictvím bezdrátového připojení, například pomocí technologie Bluetooth nebo infračerveným připojením.

  • Počítač Pocket PC vložte do kolébky (je-li k dispozici).

 2. Po vytvoření připojení proveďte jeden z následujících kroků:

  • V aplikaci Microsoft ActiveSync v počítači klepněte na možnost Synchronizovat.

  • V mobilním zařízení klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz ActiveSync a poté vyberte položku Synchronizovat.

Během synchronizace jsou mobilní poznámky zkopírovány do počítače do nového poznámkového bloku aplikace Office OneNote 2007 s názvem OneNote Mobile. Po dokončení synchronizace můžete přenesené poznámky přetáhnout do libovolné jiné části a poznámkového bloku.

Tip : Chcete-li synchronizaci mobilních poznámek provádět automaticky, můžete aplikaci ActiveSync nastavit tak, aby synchronizaci prováděla průběžně nebo podle plánu. V aplikaci ActiveSync v počítači klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a poté klepněte na kartu Plán.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×