Představení aplikace: Lync 2010 Attendee

Pokud nemáte nainstalovaný komunikační software Microsoft® Lync™ 2010, můžete použít aplikaci Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, což je konferenční klient umožňující účastnit se online schůzek aplikace Lync 2010.

Aplikace Lync 2010 Attendee obsahuje komunikační nástroje, jako jsou zasílání rychlých zpráv, zvuk, video, a také nástroje pro spolupráci, jako jsou sdílení programů, sdílení obrazovky, přílohy, tabule, hlasování a prezentace.

V tomto tématu vám představíme několik úkolů, které bude potřeba provést, abyste mohli začít používat aplikaci Attendee.

Co chcete udělat?

Získání aplikace Lync 2010 Attendee

Příprava aplikace Lync 2010 Attendee na schůzku

Instalace aplikace Lync 2010 Attendee během připojení ke schůzce

Připojení k online schůzce aplikace Lync 2010

Čekání v předsálí

Spuštění zasílání rychlých zpráv, telefonu nebo videa

Zahájení sdílení

Získání aplikace Lync 2010 Attendee

Klienta Attendee můžete získat jedním z následujících způsobů:

 • Aplikaci Attendee vám nainstaluje tým podpory ve vaší organizaci. V takovém případě se vám v nabídce Start systému Windows zobrazí položka Microsoft Lync 2010 Attendee, pomocí níž můžete tuto aplikaci v případě potřeby otevřít a zobrazit možnosti změn.

 • Pokud tým podpory aplikaci Attendee nainstaloval, zobrazí se vám po kliknutí na odkaz Připojit k online schůzce v žádosti o online schůzku výzva ke stažení a instalaci aplikace Attendee.

  Obrázek pozvánky na schůzku

 • Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete si před tím, než se budete chtít připojit ke schůzce, aplikaci Attendee nainstalovat sami ze stránky pro stažení. Přejděte na web Microsoft Lync 2010 Attendee – Instalace na úrovni uživatele.

Začátek stránky

Příprava aplikace Lync 2010 Attendee na schůzku

Při přípravě na použití aplikace Attendee můžete upravit různá nastavení. Možnosti lze upravit i v době, kdy se účastníte schůzky.

 • Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Všechny programy a na položku Microsoft Lync 2010 Attendee. Zobrazí se dialogové okno Lync Attendee – možnosti.

V dialogovém okně Lync Attendee – možnosti můžete kliknout na možnosti Obecné, Osobní, Vyzváněcí tóny a zvuky, Zvukové zařízení a Videozařízení. Potom je můžete zkontrolovat a zjistit, zda je lze použít k zamýšlenému účelu, nebo je můžete změnit.

Dialogové okno možností aplikace Attendee

Poznámka :  Ke schůzkám aplikace Lync je možné se připojit pomocí starších verzí aplikace Communicator, ale k dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít aplikaci Lync 2010. S aplikací Lync 2010 Attendee získáte úplnou sadu funkcí potřebných pro schůzky.

Začátek stránky

Instalace aplikace Lync 2010 Attendee během připojení ke schůzce

 1. Klikněte v žádosti o online schůzku na odkaz Připojit k online schůzce.

 2. Zobrazí se obrazovka s pokyny k výběru klienta k instalaci. Klikněte na volbu Stáhnout a nainstalovat Lync Attendee.

  Obrázek okna prohlížeče s aplikací Lync

 3. Otevře se webová stránka s odkazem pro stažení a instalaci. Postupujte podle pokynů ke stažení a instalaci. Po dokončení instalace klikněte v žádosti o online schůzku znovu na možnost Připojit k online schůzce.

Začátek stránky

Připojení k online schůzce aplikace Lync 2010

Aplikaci Attendee lze použít k připojení k online schůzce aplikace Lync jako host nebo ověřený uživatel pomocí následujícího postupu.

 1. Klikněte v žádosti o online schůzku na odkaz Připojit k online schůzce.

 2. Na obrazovce aplikace Microsoft Lync Attendee pro přihlášení vyberte možnost Připojit jako Host, do textového pole zadejte své jméno a klikněte na možnost Připojit. Informace o nastavení metody připojení získáte v tématu Nastavení osobních možností v aplikaci Lync 2010 Attendee.

  Přihlášení k aplikaci Attendee

Obecné informace o připojení ke schůzce naleznete v tématu Připojení z počítače bez nainstalované aplikace Lync Online.

Začátek stránky

Čekání v předsálí

V závislosti na tom, jak organizátor nastavil schůzku, budete mít možnost se ke schůzce připojit okamžitě nebo počkat v předsálí, dokud vám předvádějící nepovolí připojení. Účast vám může povolit pouze předvádějící nebo organizátor.

Začátek stránky

Spuštění zasílání rychlých zpráv, telefonu nebo videa

Po povolení účasti na schůzce předvádějícím nebo organizátorem se vám zobrazí okno schůzky. Potom bude možné použít zasílání rychlých zpráv, telefon a video a zobrazit položky, které byly sdíleny nebo prezentovány.

Aplikace Communicator

 • Klikněte na volbu Rychlé zprávy, Telefon nebo Video, v závislosti na tom, co chcete udělat.

Začátek stránky

Zahájení sdílení

Pokud jste se připojili ke schůzce jako předvádějící, můžete ji sdílet. Když se schůzky účastníte jako účastník, nemáte k dispozici možnost sdílení. Pokud chcete začít používat některou z možností sdílení, musí vás organizátor nebo předvádějící zadat jako předvádějícího.

 • Pokud chcete zobrazit dostupné činnosti sdílení, klikněte na volbu Sdílet.

Informace o úkolech, které můžete provádět v režimu sdílení, získáte v tématu Pracujte chytře: Použití aplikace Lync 2010 Attendee.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×