Představení aplikace: Úpravy a zadávání dat v listu

Chcete-li pracovat s daty v listu, je nejprve nutné tato data zadat do buněk listu. Poté můžete data upravit tak, aby byla viditelná a zobrazit je požadovaným způsobem.

Přehrát video

Jak?

Obrázek ikony

Zadejte data.

 1. Klikněte na libovolnou buňku a zadejte do ní data.

 2. Stisknutím klávesy ENTER nebo TAB se přesuňte do další buňky.

  Tip:     Chcete-li data zadat na nový řádek v buňce, stisknutím kombinace kláves ALT+ENTER vložte konec řádku.

 3. Pokud potřebujete zadat řadu dat, například dny, měsíce nebo po sobě jdoucí čísla, zadejte počáteční hodnotu do jedné buňky a zadáním hodnoty do další buňky stanovte vzor.

  Chcete-li vytvořit například řadu 1, 2, 3, 4, 5..., zadejte do prvních dvou buněk 1 a 2.

  Vyberte buňky obsahující počáteční hodnoty a přetáhněte Úchyt Úchyt přes oblast, kterou chcete vyplnit.

Tip:    Přetažením směrem dolů nebo vpravo bude oblast vyplněna vzestupně. Přetažením směrem nahoru nebo vlevo vyplníte oblast sestupně.

Obrázek ikony

Upravte nastavení.

 1. Pokud potřebujete text v buňce zalomit, vyberte buňky, které chcete naformátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na tlačítko Zalomit text.

  Skupina Zarovnání na kartě Domů

 2. Chcete-li šířku sloupců a výšku řádků automaticky přizpůsobit obsahu buňky, vyberte sloupce nebo řádky, které chcete změnit, a na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

  Skupina Buňky na kartě Domů

  V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců nebo Přizpůsobit výšku řádků.

  Tip:    Chcete-li rychle automaticky přizpůsobit všechny sloupce nebo řádky v listu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom dvakrát klikněte na libovolnou hranici mezi dvěma záhlavími sloupců nebo řádků.

  Tlačítko Vybrat vše  

Obrázek ikony

Naformátujte data.

 1. Chcete-li použít formátování čísel, klikněte na buňku obsahující čísla, která chcete formátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle položky Obecný a potom klikněte na požadovaný formát.

  Skupina Písmo na kartě Domů

 2. Chcete-li změnit písmo, vyberte buňky obsahující data, která chcete naformátovat, a na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na požadovaný formát.

  Skupina Písmo na kartě Domů

Začátek stránky

Použít na: Excel 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk