Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu 0 – 10 (pole úkolů)

Pole Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu 0 – 10 obsahují odhadovaný časový rozsah naplánovaný na provedení úkolu. Při nastavení Směrný plán, zkopíruje aplikace Microsoft Project hodnoty plánované doby trvání úkolů a uloží je do polí Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu (Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu a Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu 1 až Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu 10). Tento postup je použit pro úkoly naplánované ručně i automaticky. V případě ručně naplánovaný úkol se tyto hodnoty mohou lišit od hodnot uložených v polích Doba trvání podle směrného plánu. V případě automaticky naplánovaný úkol jsou hodnoty v polích Doba trvání podle směrného plánu a Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu shodné.

Datový typ:    Pole doby trvání

Typ položky:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Při nastavení směrného plánu jsou hodnoty v poli Plánovaná doba trvání úkolu zkopírovány do odpovídajícího pole Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu. Použité pole Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu (Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu, Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu 1 atd.) odpovídá uloženému směrnému plánu (Směrný plán, Směrný plán 1 atd.).

Nejvhodnější použití:    Pokud jste nastavili alespoň jeden směrný plán a chcete porovnat odhadovanou dobu trvání podle směrného plánu s naplánovanou nebo skutečnou dobou trvání, přidejte do zobrazení úkolů jedno nebo více polí Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu. Můžete také použít více směrných plánů a porovnat doby trvání podle směrného plánu, které byly nastaveny v různých fázích projektu.

Příklad:    Projekt zahrnuje několik ručně a automaticky naplánovaných úkolů a u některých ručně naplánovaných úkolů jsou neúplné informace o plánu. Před třemi měsíci jste zadali směrný plán pro projekt a chcete porovnat odhadované doby trvání podle směrného plánu nezávisle na době trvání zadané pro ručně naplánované úkoly. Můžete také porovnat tyto směrné plány se skutečnou nebo aktuální dobou trvání. Po přidání polí Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu a Skutečná doba trvání do zobrazení Seznam úkolů můžete analyzovat postup do aktuálního data.

Poznámky:    V poli Předpokládaná doba trvání podle směrného plánu je hodnota 0 dní, dokud není pro projekt zadán směrný plán, který je možné zadat kdykoli během projektu. Pokud chcete zadat směrný plán, klikněte na kartě Projekt ve skupině Plán na možnost Nastavit směrný plán. V dialogovém okně klikněte na položku Nastavit směrný plán. Vyberte požadovaný směrný plán – Směrný plán nebo Směrný plán 1 až Směrný plán 10. Po zadání směrného plánu jsou zkopírována všechna aktuálně naplánovaná pole úkolů do odpovídajících polí směrného plánu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×