Předání kontaktu dál

Elektronická vizitka – příklad Jeden nebo několik kontaktů můžete předat dál jiné osobě jako přílohu e-mailové zprávy. Při odeslání informací v připojeném souboru je odeslán Formulář kontaktu s úplnými kontaktními informacemi. V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 lze kontakty předávat dál jako Elektronická vizitka. V závislosti na e-mailové aplikaci, kterou příjemce používá, se mu ve zprávě zobrazí celý obrázek vizitky, nebo dostane jen soubor VCF obsahující kontaktní informace. V obou případech může příjemce snadno přidat kontaktní informace do svého seznamu kontaktů.

V tomto článku:

Jak se elektronické vizitky zobrazují jiným uživatelům?

Předání kontaktu dál ve formě elektronické vizitky

Předání kontaktních informací dál ve formuláři kontaktu

Jak se elektronické vizitky zobrazují jiným uživatelům?

Příloha VCF v záhlaví zprávy Poklepáním na soubor VCF připojený k e-mailové zprávě otevřete Formulář kontaktu, který lze potom uložit do seznamu kontaktů příjemce.

Uživatelé aplikace Outlook 2007     uvidí elektronickou vizitku ve zprávě tak, jak jste ji odeslali. Příjemce může na vizitku klepnout pravým tlačítkem myši a uložit informace do složky Kontakty. Odpovídající soubor VCF je také připojen.

Uživatelé starších verzí aplikace Outlook nebo jiných e-mailových aplikací vyžadujících zobrazení e-mailů ve formátu HTML     rovněž uvidí ve zprávě elektronickou vizitku. Tyto vizitky jsou však pouhé obrázky. Příjemci dostávají také připojený soubor VCF obsahující kontaktní informace. Mohou soubor VCF otevřít a uložit informace v něm obsažené do svých seznamů kontaktů.

Uživatelé zobrazující e-maily ve formátu prostého textu     neuvidí ve zprávě obrázek elektronické vizitky, ale obdrží jako přílohu soubor VCF.

Začátek stránky

Předání kontaktu dál ve formě elektronické vizitky

Kontakty ze seznamu kontaktů můžete přidat do zpráv a potom je předat dál nebo odeslat jiným osobám.

Vložení elektronické vizitky do zprávy

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V nové zprávě

  1. Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Zahrnout na tlačítko Vizitka a potom klepněte na jméno ze seznamu.

   Poznámka : Pokud není tlačítko Vizitka v dané skupině přístupné, aktivujte funkci vizitky klepnutím do těla zprávy.

  2. Pokud nevidíte požadované jméno, klepněte na položku Jiné vizitky, klepněte na jméno v seznamu Zařazeno jako a potom klepněte na tlačítko OK.

   Vizitka je zobrazena v těle zprávy a je připojen odpovídající soubor VCF.

   Tip : Pro lepší orientaci v duplicitních jménech klepněte v nabídce Vizitka na položku Jiné vizitky. V dialogovém okně Vložit vizitku se zobrazí další informace včetně náhledu vizitky.

  3. Po určení adresy a dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.

 • Z elektronické vizitky

  1. Ve složce Kontakty v ZobrazeníVizitky klepněte pravým tlačítkem myši na vizitku, kterou chcete odeslat.

  2. V místní nabídce klepněte na příkaz Poslat jako vizitku.

   Otevře se nová zpráva, v jejímž těle je zobrazena vizitka a jejíž přílohu tvoří soubor VCF.

  3. Po určení adresy a dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.

   Poznámky : 

   • V nabídce Vizitka se zobrazí 10 posledních jmen kontaktů vložených do zpráv jako vizitky.

   • Do zprávy lze vložit více než jednu elektronickou vizitku.

   • Přetáhnete-li vizitku do nové zprávy ze zobrazení Vizitky, připojí se ke zprávě při odeslání jen soubor VCF. Tento připojený soubor VCF otevře formulář kontaktu se všemi informacemi, které příjemci mohou uložit do svých seznamů kontaktů. Pokud příjemce používá aplikaci Outlook 2007, zobrazí se ve formuláři kontaktu elektronická vizitka.

Začátek stránky

Předání kontaktních informací dál ve formuláři kontaktu

Tímto způsobem lze kontaktní informace odeslat jako přílohu a nezahrnovat elektronickou vizitku do těla zprávy.

 1. Ve složce Kontakty klepněte na kontakt, který chcete předat dál.

  Tip : Chcete-li vybrat více kontaktů, stiskněte klávesu CTRL a klepejte na kontakty.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt a v místní nabídce přejděte na příkaz Odeslat úplné kontaktní informace.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na příkaz V internetovém formátu (vCard).

   Doporučený postup:    Tímto příkazem odešlete kontakt ve formátu, který mohou jiné e-mailové aplikace snadno číst. V některých e-mailových aplikacích nelze používat některé typy formátování, pole a vlastní vlastnosti, například obrázky nebo přílohy. Pokud zprávu budou číst uživatelé, kteří používají jiné e-mailové aplikace než aplikaci Outlook 2007 se serverem Microsoft Exchange, doporučujeme zvolit tuto možnost.

  • Klepněte na příkaz Ve formátu aplikace Outlook.

   Použití tohoto příkazu nedoporučujeme. Použijte jej pouze pokud jste si jisti, že všichni příjemci používají pro e-maily aplikaci Outlook 2007 se serverem Microsoft Exchange. V tomto případě připojený soubor zobrazí stejné informace a vlastnosti, které obsahuje odpovídající formulář kontaktu. Příjemci, kteří nepoužívají aplikaci Outlook se serverem Microsoft Exchange, ve většině případů nedostanou kontaktní informace v čitelném formátu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×