Předání dál a automatické přesměrování e-mailu

Pomocí Pravidlo můžete všechny přijaté e-maily, které splňují v pravidle zadané podmínky, předávat nebo přesměrovat na jiný e-mailový účet. Například můžete předávat nebo přesměrovat všechny e-mailové zprávy od určeného odesílatele nebo s určeným předmětem. Informace o rozdílech mezi předáváním a přesměrováním najdete v části Informace o předávání a přesměrování e-mailových zpráv.

Poznámka : Přesměrování vyžaduje, abyste používali účet serveru Microsoft Exchange Server.

V tomto článku

Informace o předávání a přesměrování e-mailových zpráv

Automatické předávání příchozích zpráv na jiný e-mailový účet

Automatické přesměrování příchozích zpráv na jiný e-mailový účet

Informace o předávání a přesměrování e-mailových zpráv

Mezi automatickým předáváním a přesměrováním příchozí zprávy jsou následující rozdíly a podobnosti:

 • Předávání zpráv:    Pokud pravidlo přijatou zprávu automaticky předává, přidá označení „RE:“ na začátek řádku Předmět, změní formátování zprávy a předá zprávu na účet určený pravidlem. Příjemce představovaný účtem vidí, že zpráva přišla od vás. Kopie přijaté zprávy zůstane ve vaší složce Doručená pošta nebo ve složce, do které byla původně doručena.

 • Přesměrování zpráv:    Pokud pravidlo zprávu automaticky přesměruje, odešle ji beze změn na účet určený pravidlem. Příjemci se zpráva zobrazí, jako kdyby přišla přímo od původního odesílatele. Nijak není uvedeno, že zpráva byla doručená prostřednictvím vašeho účtu. Kopie přijaté zprávy zůstane ve vaší složce Doručená pošta nebo ve složce, do které byla původně doručena.

Předpokládejme, že Jana, prodejní zástupkyně ve společnosti Contoso Pharmaceuticals, převádí několik účtů na spolupracovníka Jonáše, který spravuje účty v sousední prodejní oblasti. Namísto nutnosti informovat každého klienta, kterého se změna týká, vytvoří Jana pravidlo, které přesměruje všechny zprávy od těchto klientů na Jonáše. Aniž by došlo k jakýmkoli problémům v komunikaci, může Jonáš navázat na místě, kam Jana se svými bývalými klienty dospěla.

Můžeme si představit také jinou situaci, kdy Robert pracuje na projektu s asistentem. U všech e-mailů, které Robert obdrží v souvislosti s projektem, může použít pravidlo, které bude tyto zprávy předávat jeho asistentovi. Předáváním zpráv je zajištěno, že Robertův asistent automaticky obdrží všechny zprávy týkající se projektu.

Předávat nebo přesměrovat můžete všechny zprávy, které obdržíte, s výjimkou případu, kdy odesílatel pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) zabrání příjemci ve sdílení obsahu zprávy s ostatními uživateli. Omezené oprávnění u zprávy může odebrat jen původní odesílatel. Zprávy s technologií IRM jsou zřetelně označené zprávou na Informačním panelu.

V některých organizacích znamená předávání zpráv na externí adresu porušení interních pravidel pro práci se sítí a počítači. Když zprávy přestanou být chráněné podnikovou sítí, hrozí nebezpečí, že by je mohli přesměrovat nebo zachytit nežádoucí příjemci. E-mailová adresa, která je mimo vaši organizaci, obvykle obsahuje symbol @ a doménu – část za symbolem @, která se liší od domény ve vaší vlastní e-mailové adrese. Například adresa pat@contoso.com je z jiné organizace než adresa bobby@fourthcoffee.com.

Začátek stránky

Automatické předávání příchozích zpráv na jiný e-mailový účet

Tuto metodu použijte, chcete-li jinému uživateli předávat kopie zpráv. Příjemce uvidí, že zpráva byla předána ze zprávy původně doručené na váš e-mailový účet.

Poznámka : Následující kroky popisují vytvoření a použití pravidla u složky Doručená pošta nebo některé ze soukromých složek. Chcete-li vytvořit pravidlo pro veřejnou složku, je nutné to provést v dialogovém okně Vlastnosti dané složky.

 1. Klepněte na položku Pošta v Navigační podokno.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 3. Pokud v e-mailovém profilu aplikace Outlook používáte více e-mailových účtů, klepněte v seznamu Použít změny u této složky na složku Doručená pošta, u níž chcete nové pravidlo použít.

 4. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.

 5. Ve skupinovém rámečku Vytvořit zcela nové pravidlo klepněte na položku Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčka vedle všech podmínek, které chcete u doručených zpráv použít.

 7. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klepněte na podtrženou hodnotu odpovídající požadované podmínce a vyberte nebo zadejte pro podmínku požadované informace.

  Příklad: Předávání všech doručených zpráv od Jany Novotné

  1. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčko od: seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

  2. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klepněte na odkaz seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

  3. V jednom ze seznamů adres dvakrát klikněte na jméno Jana Novotná a potom klikněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. V části Krok 1: Vyberte akce zaškrtněte políčko předat dál uživateli: seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 10. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na odkaz Seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 11. V některém ze seznamů adres poklepejte na jméno nebo distribuční seznam, na něž chcete předávat doručené zprávy, a potom klepněte na tlačítko OK.

 12. Klikněte dvakrát na Další.

 13. V části Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte název tohoto pravidla.

  Když chcete toto pravidlo použít u zpráv, které jsou už uložené ve vašich složkách, zaškrtněte políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce.

  Pokud chcete toto pravidlo použít u všech e-mailových účtů a složek Doručená pošta, zaškrtněte políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty. Jestliže nemáte více než jeden e-mailový účet nebo jednu složku Doručená pošta, není tato možnost aktivní.

 14. Klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Automatické přesměrování příchozích zpráv na jiný e-mailový účet

Tato funkce vyžaduje účet serveru Microsoft Exchange 2000, 2003 nebo 2007 v režimu Cached Exchange. Většina domácích a osobních účtů server Exchange nepoužívá.

Tuto metodu použijte, pokud nechcete, aby příjemci přesměrovaných zpráv věděli, že zprávy byly doručeny prostřednictvím vašeho e-mailového účtu.

Poznámka : Následující kroky popisují vytvoření a použití pravidla u složky Doručená pošta nebo některé ze soukromých složek. Chcete-li vytvořit pravidlo pro veřejnou složku, je nutné to provést v dialogovém okně Vlastnosti dané složky.

 1. Klikněte na položku Pošta v navigačním podokně.

 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pravidla a oznámení.

 3. Pokud v e-mailovém profilu aplikace Outlook používáte více e-mailových účtů, klepněte v seznamu Použít změny u této složky na složku Doručená pošta, u níž chcete nové pravidlo použít.

 4. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.

 5. Ve skupinovém rámečku Vytvořit zcela nové pravidlo klepněte na položku Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčka vedle všech podmínek, které chcete u doručených zpráv použít.

 7. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klepněte na podtrženou hodnotu odpovídající požadované podmínce a vyberte nebo zadejte pro podmínku požadované informace.

  Příklad: Přesměrování všech doručených zpráv, jejichž předmět obsahuje slovní spojení Contoso Pharmaceuticals

  1. V části Krok 1: Vyberte podmínky zaškrtněte políčko pokud v poli předmětu obsahuje určitá slova.

  2. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klepněte na odkaz určitá slova.

  3. V dialogovém okně Hledat text zadejte výraz Contoso Pharmaceuticals do pole Zadejte slova, klikněte na tlačítko Přidat a potom na OK.

 8. Klikněte na tlačítko Další.

 9. V části Krok 1: Vyberte akce zaškrtněte políčko Přesměrovat na seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 10. V části Krok 2: Upravte popis pravidla klikněte na odkaz Seznam uživatelů nebo distribuční seznam.

 11. V některém ze seznamů adres poklepejte na jméno nebo distribuční seznam, na něž chcete přesměrovat doručené zprávy, a potom klepněte na tlačítko OK.

 12. Klikněte dvakrát na Další.

 13. V části Krok 1: Zadejte název pravidla zadejte název tohoto pravidla.

  Když chcete toto pravidlo použít u zpráv, které jsou už uložené ve vašich složkách, zaškrtněte políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce.

  Pokud chcete toto pravidlo použít u všech e-mailových účtů a složek Doručená pošta, zaškrtněte políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty. Jestliže nemáte více než jeden e-mailový účet nebo jednu složku Doručená pošta, není tato možnost aktivní.

 14. Klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×