Přechod na jiný plán nebo předplatné Office 365

Pokud se změní vaše obchodní potřeby nebo pokud jsou nějaké funkce Office 365, které chcete využít, ale nemáte je dostupné ve svém aktuálním plánu, můžete přejít z aktuálního plánu na jiný plán. Podívejte se na seznam plánů Office 365, na které můžete přejít.

Tento článek vás provede procesem přechodu z jednoho placeného předplatného na jiné. Pokud chcete přejít ze zkušebního předplatného na placené, podívejte se na článek Zakoupení zkušební verze Office 365 pro firmy.

Přechod mezi předplatnými probíhá ve třech fázích v tomto pořadí:

 1. Příprava přechodu na jiný plán Office 365

 2. Přechod na jiný plán Office 365 pomocí průvodce Přepnout plány

 3. Aktualizace instalace Office na počítači PC nebo Mac po přechodu na jiný plán Office 365

Příprava přechodu na jiný plán Office 365

Než zkusíte přejít na jiný plán Office 365, pozorně si přečtěte tuto část. Vaše šance na úspěch se tím zvýší.

Co je průvodce Přepnout plány?

Průvodce Přepnout plány je integrovanou součástí Centra pro správu Office 365 u všech předplatných Office 365 Business a Enterprise. Průvodce Přepnout plány udělá tohle:

 • Provede vás procesem zakoupení plánu, na který pak přejdete ze svého aktuálního plánu.

  Poznámka   V průvodci se zobrazí jenom plány, na které můžete ze svého aktuálního předplatného přejít.

 • Přesune uživatele ze starého předplatného do nového.

 • Přiřadí uživatelům licence na nový plán.

 • Zruší váš starý plán.

Ověření možnosti přechodu na požadovaný plán

Než se pokusíte přejít na nový plán, měli byste nejdřív zjistit, jestli průvodce Přepnout plány podporuje přechod z vašeho současného plánu na požadovaný plán. V článku Firemní plány Office 365, na které můžete přejít je uvedeno, mezi kterými plány se dá pomocí průvodce Přepnout plány přejít. Průvodce Přepnout mezi plány zobrazí jenom plány, na které můžete přejít ze svého aktuálního plánu.

Průvodce Přepnout mezi plány nepodporuje tyhle přechody:

 • Nepodporuje přechod na méně nákladný plán, protože levnější plány obvykle poskytují méně služeb. Pokud potřebujete přejít na méně nákladný plán, kontaktujte technickou podporu.

 • Nepodporuje přechody z předplatných domácího typu, jako je Office 365 pro domácnosti, Office 365 pro jednotlivce nebo Office 365 pro vysokoškoláky, na plány Office 365 pro firmy.

Naplánování výpadku správy

Uživatelé nezaznamenají při přechodu mezi plány žádné přerušení. Budou mít dál plný přístup k předplatnému, ze kterého chcete přejít na jiné, až do ukončení činností průvodce Přepnout plány. Od tohoto okamžiku budou mít přístup k novému plánu.

Správci nebudou moct během přechodu na jiný plán používat Centrum pro správu Office 365. Podle počtu uživatelů to může trvat minuty až hodiny. Přechod na jiný plán proto naplánujte na dobu, kdy nebudete muset provádět aktualizace pomocí Centra pro správu Office 365.

Ověření kredibility při přechodu na jiný plán Office 365

Pokud je potřeba ověřit kredibilitu, může přechod na jiný plán trvat až dva týdny. Ověřit kredibilitu může být nutné, pokud jste se rozhodli platit fakturou nebo váš nákup dosáhl určité výše nákladů. Když k tomu dojde, nebudou mít správci k Centru pro správu Office 365 přístup, dokud ověřování kredibility neskončí. Uživatelé ale budou mít plný přístup k plánu, ze kterého chcete přejít na jiný.

Uživatelé, licence, fakturace a vlastní domény

Abyste pochopili, jak se při přechodu zachází s uživateli a licencemi, jak přechod mezi plány ovlivní vaši fakturaci a jak se zachází s vlastními doménami, podívejte se na článek Jak přechod mezi plány Office 365 ovlivní moje služby a fakturaci.

Přechod na jiný plán Office 365 pomocí průvodce Přepnout plány

V této části se dozvíte, jak pomocí průvodce Přepnout plány přejít na jiný plán.

Průvodce Přepnout plány nepodporuje přechod na méně nákladný plán, protože levnější plány obvykle poskytují méně služeb. Pokud potřebujete přejít na méně nákladný plán, kontaktujte technickou podporu.

Tip   Průvodce nepodporuje přechody z předplatných domácího typu, jako je Office 365 pro domácnosti, Office 365 pro jednotlivce nebo Office 365 pro vysokoškoláky, na plány Office 365 pro firmy.

Jak přejít na jiný plán Office 365 pomocí Průvodce přepnout plány
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • U předplatných Office 365 Small Business Premium klikněte v části fakturace na odkaz Zobrazit a upravit předplatná….

   Odkaz pro zobrazení a úpravy předplatného, změny množství licencí...
  • U všech ostatních předplatných typu Business a Enterprise vyberte Fakturace > Předplatná.

   Odkaz na stránku Předplatná v Office 365 Small Business Premium
 4. Na stránce Předplatná vyberte plán, ze kterého chcete přejít na jiný, a pak v části Akce klikněte na Přepnout plány.

  Odkaz Přepnout plány, který se používá pro změnu plánu Office 365

  Poznámka   Pokud odkaz Přepnout plány nevidíte, tak se váš plán pomocí průvodce Přepnout plány změnit nedá. Místo toho uvidíte Žádné plány k přepnutí. Přepnutí plánů může bránit mnoho faktorů. Například nejdou přepnout plány, které jsou předplacené pomocí kódu Product Key. Pokud chcete zjistit, proč nemůžete pomocí průvodce přepnout plány, najeďte myší na informační bublinu nebo klikněte na odkaz Další informace.

  Zpráva Žádné plány k přepnutí s odkazem Další informace Pokud vidíte toto, znamená to, že předplatné Office 365 nemůžete změnit.
 5. Na stránce Zvolit nový plán vyberte plán, na který chcete přejít, a pak udělejte tohle:

  1. Zkontrolujte mezisoučet nákupu.

  2. Klikněte na odkaz Klíčové informace, abyste zjistili, jak přechod na nový plán ovlivní vaše služby a fakturaci.

  3. Zaškrtněte políčko.

  4. Po zkontrolování objednávky klikněte na Další.

  Prohlédněte si stránku souhrnu.
 6. Na stránce Kontrola vaší objednávky, zkontrolujte, jestli je všechno správně.

  Tip   Pokud chcete přidat další licence, klikněte na stránce Kontrola vaší objednávky na odkaz Upravit, přidejte další uživatelské licence a klikněte na Aktualizovat košík.

  Přečtěte si a přijměte podmínky na stránce objednávky.

  Poznámka   Při přechodu na nový plán nemůžete odebírat licence. Počet licencí můžete snížit před přechodem na nový plán nebo po něm. Další informace najdete v článku Odebrání licencí z předplatného Office 365 pro firmy.

 7. Klikněte na Další.

 8. Pokud se zobrazí stránka se smlouvou, doplňte položky na stránce a klikněte na Další.

 9. Na stránce Platba udělejte tohle:

  1. Vyberte požadovanou četnost plateb.

  2. Vyberte typ platby.

   Poznámka   Pokud vyberete způsob platby fakturou, proces přechodu na nový plán se v případě, že je požadováno ověření kredibility, může zdržet až o dva týdny.

  3. Pokud chcete použít novou platební kartu, vyplňte část s platebními údaji.

  4. Až budete úplně hotovi, klikněte dole na stránce na Odeslat objednávku.

 10. Na stránce Objednávka dokončena můžete kliknutím na Stav zobrazit průběh zpracování objednávky.

  Když se zobrazí stránka Přepínání plánů: stav, proces přechodu na nový plán probíhá. Tuto stránku uvidíte, dokud nebude přechod na nový plán ukončený. Tuto stránku můžete zavřít a vrátit se k ní později, aniž byste tím přerušili proces přechodu na nový plán.

  Stránka stavu přechodu na jiný plán

  Poznámky   Pokud nedojde k nějakým chybám nebo problémům, trvá přechod na nový plán obvykle méně než deset minut. Ta část procesu, ve které se přeřazují licence, by měla trvat méně než minutu. U každé ze čtyř fází se při jejich dokončení postupně zobrazí značky zaškrtnutí.

  Pokud průvodce uvízne ve fázi 3 (přeřazování uživatelských licencí) déle než hodinu, zkuste najít řešení v článku Problémy s přidělením licencí při přechodu mezi plány v Office 365. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

 11. Až průvodce skončí svoji činnost, klikněte v dolní části stránky Přepínání plánů: stav na OK a vraťte se tak na hlavní stránku.

  Poznámka   Po přepnutí plánů je hlavní stránka nejdřív prázdná, až na tlačítko nabídky. Když kliknete na tlačítko nabídky a potom na ikonu správce, vrátíte se do Centra pro správu Office 365.

  Úvodní nabídka Office 365

  Když se po přepnutí plánů poprvé vrátíte do Centra pro správu Office 365, nejspíš uvidíte zprávu podobnou té na následujícím obrázku.

  Dialogové okno dokončení přechodu mezi plány Tuto zprávu uvidíte po dokončení přechodu na předplatné Office 365.

Aktualizace instalace Office na počítači PC nebo Mac po přechodu na jiný plán Office 365

Pokud si nainstalujete Office na PC nebo Mac v rámci svého předplatného Office 365 a pak přejdete na jiný plán Office 365, může platnost vašeho aktuálního předplatného Office vypršet. Když si budete chtít Office znova aktivovat, budete si muset aktualizovat instalaci Office, pokud přecházíte mezi následujícími verzemi Office 365:

 • Office 365 Small Business Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

Pokud svoji instalaci Office nebudete aktualizovat, můžou se zobrazovat následující chybové zprávy:

 • Platnost předplatného vypršela.

 • Nelicencovaný produkt

 • Produkt je deaktivovaný (nebo Deaktivovaný produkt)

 • Produkty, které jsme našli ve vašem účtu, se nedají použít k aktivaci aplikace <název produktu>.

Pokud jste nainstalovali Office na počítač PC, musíte nainstalovat novou verzi. Pokud jste nainstalovali Office na Mac, musíte svoji instalaci znova aktivovat.

Instalace nové verze Office na počítač PC po přechodu na nový plán Office 365

Když chcete přejít z jednoho plánu na jiný, musíte nejdřív nainstalovat novou verzi Office a pak odinstalovat aktuální verzi. Tento způsob je rychlejší, než kdybyste Office nejdřív odinstalovali a pak znova nainstalovali.

Důležité   Některé aplikace, jako třeba Lync nebo Access, nemusí být v nové verzi Office obsažené. Záleží to na tom, jakou verzi si nainstalujete. Informace o tom, jaké funkce jsou dostupné v různých plánech Office 365, najdete v článku Popis služeb aplikací Office.

 1. Nainstalujte na svůj počítač PC novou verzi Office. Podívejte se na postup v tématu Instalace Office s použitím Office 365 pro firmy.

 2. Odinstalujte verzi Office, kterou teď máte na počítači.

  1. Přejděte na Ovládací panely > Programy a Funkce.

  2. Starší verzi Office poznáte podle data ve sloupci Nainstalováno. Klikněte na starší verzi Office pravým tlačítkem a pak klikněte na Odinstalovat.

  Sloupec „Nainstalováno v“ vám pomůže určit, kterou verzi Office máte odinstalovat.

  Důležité   Odinstalaci Office nedělejte pomocí nástroje Fix it, jak uvádí článek KB2739501. Nástroj Fix it by odinstaloval obě verze Office.

Opětovná aktivace Office na počítači Mac po přechodu na nový plán Office 365

Během 24 až 48 hodin po přechodu na jiný plán se vaše předplatné Office deaktivuje a při příštím spuštění některé aplikace Office se objeví obrazovka s informací o deaktivaci produktu.

Pokud chcete svoji instalaci Office znova aktivovat, vyberte Přihlásit se k existujícímu předplatnému Office 365 a pak se přihlaste pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

V okně deaktivovaného produktu vyberte Přihlásit se k stávajícímu předplatnému Office 365

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz taky

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Použít na: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk