Přechod na jiný plán Office 365 pro firmy

Kliknutím najdete nápovědu pro Office 365 pro domácnosti, Office 365 pro jednotlivce nebo Office 365 pro vysokoškoláky. Tento článek se týká Office 365 pro firmy.

Pokud se změní vaše obchodní potřeby nebo pokud jsou nějaké funkce Office 365, které chcete využít, ale nemáte je dostupné ve svém aktuálním plánu, budete možná moct převést některé nebo všechny svoje uživatele z aktuálního plánu na jiný plán.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Co se podporuje:

Co se nepodporuje:

 • Přechody mezi plány Office 365 Small Business, Small Business Premium nebo Midsize Business

 • Přechody z předplatných Office 365 pro soukromé osoby, jako je Office 365 pro domácnosti, Office 365 pro jednotlivce nebo Office 365 pro vysokoškoláky, na plány Office 365 pro firmy a naopak. Pokud chcete přejít na předplatné Office 365 pro firmy, budete si muset koupit požadované předplatné, vytvořit uživatelské účty pro toto předplatné a pak ručně zkopírovat soubory z OneDrivu do nového předplatného.

  Pokud chcete přejít na jiné předplatné Office 365 pro soukromé osoby, přečtěte si článek Přechod na jiný plán Office 365 pro soukromé osoby.

 • Přechody z předplatného Office 365 pro firmy na předplatné Office 365 pro soukromé osoby, jako je Office 365 pro domácnosti, Office 365 pro jednotlivce nebo Office 365 pro vysokoškoláky

Jak přejít na jiný plán

Nejjednodušší způsob, jak přejít na jiný plán, je použít průvodce Přepnout plány, který je integrovaný do Centra pro správu Office 365. Průvodce Přepnout plány se ale nedá použít vždycky. V takovém případě možná budete moct přejít na jiný plán ručně. Tento článek vám pomůže zvolit správný postup pro vaši situaci.

Co je průvodce Přepnout plány?

Průvodce Přepnout plány je integrovaný do Centra pro správu Office 365 všech předplatných Office 365 pro firmy a podniky i Office 365 Small Business, Small Business Premium a Midsize Business. Průvodce Přepnout plány dělá toto:

 • Provede vás procesem zakoupení plánu, na který pak přejdete ze svého aktuálního plánu.

 • Znovu přiřadí všechny licence uživatelů z plánu, ze kterého přecházíte, na plán, na který přecházíte.

 • Zruší váš starý plán.

Co znamená přejít na jiný plán ručně?

Ruční přechod mezi plány znamená, že místo využití průvodce Přepnout plány provedete následující samostatné postupy. Těmi postupy jsou:

 • Nákup licence pro předplatné, na které převádíte uživatele

 • Ověření, že předplatné je připravené na převod uživatelů

 • Opětovné přiřazení licencí uživatelů

 • Odstranění nepotřebných licencí z předplatného, ze kterého přecházíte

 • Zrušení původního předplatného (pokud převádíte všechny uživatele)

Průvodce Přepnout plány nepodporuje převod jenom vybraných uživatelů.

Průvodce Přepnout plány podporuje převod všech uživatelů z jednoho předplatného na jiné. Nepodporuje převod jenom vybraných uživatelů. Pokud chcete na jiné předplatné převést jenom některé ze svých uživatelů, možná je budete moct převést ručně. Na to se zaměříme v tomto článku později.

Ověřte, jestli se u vašeho předplatného dá použít průvodce Přepnout plány.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. Přejděte na stránku Předplatná:

  • Zvolte Fakturace > Předplatná nebo

  • V části Fakturace zvolte Zobrazit a upravit předplatná (pro předplatná Office 365 pro malé a středně velké firmy zakoupená prostřednictvím partnera).

 4. Na stránce Předplatná vyberte plán, ze kterého chcete přejít.

  Následující obrázky ukazují, jak vypadá předplatné, když průvodce Přepnout plány je a není dostupný.

  Je dostupný

  Není dostupný

  Tlačítko pro přechod na jiný plán

  Žádné zpráva o přechodu mezi plány

  Poznámky   Pokud tlačítko Přepnout plány nevidíte, tak se váš plán nedá změnit pomocí průvodce Přepnout plány. V tomto případě si přečtěte téma Ruční přechod mezi plány Office 365 pro firmy.

  Tady je pár příkladů, kdy tlačítko Přepnout plány nebude vidět:

  • Předplatné bylo zakoupeno na hromadnou licenční smlouvu.

  • Máte plán pro státní, vzdělávací nebo neziskové organizace.

 5. Pokud se vám zobrazí zpráva, že nejde převést plány, můžete najet myší na informační ikonu, kde se vám zobrazí zpráva popisující důvod, proč průvodce není dostupný.

  Zpráva o tom, proč nejde přecházet mezi plány

Je několik důvodů, proč průvodce Přepnout plány nemusí být dostupný. Za většinu z nich můžou dočasné problémy nebo problémy, které můžete vyřešit. Další informace najdete v článku Proč nejdou přepnout plány.

Ověřte, jestli se průvodce Přepnout plány dá použít k přechodu na plán, který chcete.

Pokud je průvodce Přepnout plány dostupný, dalším krokem je určit, jestli můžete přejít z vašeho aktuálního plánu na plán, který chcete. Průvodce Přepnout plány omezuje plány, na které můžete přejít, a to na základě služeb ve vašem aktuálním plánu. Průvodce přejde jenom na plán, který má stejné služby související s daty, třeba Exchange Online nebo SharePoint Online, nebo jejich vyšší verze. Tím se zajistí, že uživatelé při převodu nepřijdou o data, která s danými službami souvisí.

Průvodce Přepnout plány omezuje, na které plány můžete přejít, i proto, abyste nemohli přejít na plán s menším rozsahem služeb. To by totiž způsobilo ztrátu funkčnosti. Průvodce Přepnout plány například nepřejde z Office 365 Enterprise E4 (který obsahuje Plán 3 pro Online Skype pro firmy) na Office 365 Enterprise E3 (který obsahuje Plán 2 pro Online Skype pro firmy).

V článku Firemní plány Office 365, na které můžete přejít se uvádí, mezi kterými předplatnými se dá pomocí průvodce Přepnout plány přejít a mezi kterými předplatnými se dá přejít ručně.

Jaký postup mám zvolit?

V následující tabulce jsou doporučené postupy převodu uživatelů na jiný plán.

Co chcete udělat?

Použijte tento článek

 • Převod všech uživatelů

Přechod na jiný plán Office 365 pomocí průvodce Přepnout plány

 • Převod všech uživatelů

  (V případě, že se průvodce Přepnout plány nepodporuje.)

 • Převod jenom některých uživatelů

 • Převeďte některých nebo všech uživatelů z předplaceného předplatného, předplatného s multilicencí nebo předplatného státní, vzdělávací nebo neziskové organizace

 • Převod uživatelů na plán, který má míň služeb nebo nižší verzi jedné nebo víc služeb, než má váš aktuální plán

Ruční přechod mezi plány Office 365 pro firmy

Potřebujete další pomoc?

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Viz taky

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Přechod na jiný plán Office 365 pro domácnosti

Použít na: Správce Office 365, Správce Office 365 Small BusinessByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk