Přechod na aplikaci OneNote 2010

Přehled

OneNote 2010 Máte již zkušenosti s dřívější verzí aplikace Microsoft Office OneNote a chcete se jenom v rychlosti seznámit se změnami ve verzi 2010? V takovém případě je tento kurz pro vás.

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

 • Provádět v aplikaci Microsoft OneNote 2010 běžné rutinní úkoly.

Tento kurz obsahuje:

 • Jedna lekce určená pro práci vlastním tempem

 • Jedno praktické cvičení pro vyzkoušení v praxi. Praktické cvičení vyžaduje aplikaci OneNote 2010.

 • Krátký test na konci lekce. Test není hodnocen.

 • Stručná referenční karta, kterou lze vytisknout nebo uložit pro budoucí použití.

Měli byste mít zkušenosti s aplikací OneNote 2003 nebo OneNote 2007, případně oběma.

Rychlé seznámení se změnami v aplikaci OneNote 2010

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Kreslení a panel nástrojů Rychlý přístup

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Poznámkové bloky a zobrazení Backstage

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Stránky a oddíly

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Inteligentnější hledání

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vkládání a propojování poznámek

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Praktická část

Praktická část v aplikaci OneNote 2010

Velikost ke stažení:35 kB

Praktická část v aplikaci OneNote 2010

Nyní si některé věci sami vyzkoušíte v praktickém cvičení. V tomto praktickém cvičení se blíže seznámíte s postupy, díky kterým si rychle zvyknete na práci v aplikaci OneNote 2010.

Informace o praktickém cvičení

Než začnete se cvičením, ukončete aplikaci OneNote.

Po kliknutí na možnost Praktická část v aplikaci OneNote se aplikace OneNote znovu spustí a je zobrazeno dialogové okno Rozbalit poznámkový blok.

Ponechejte všechna nastavení v dialogovém okně beze změny a klikněte na tlačítko OK.

Do počítače bude stažen cvičný poznámkový blok, který bude otevřen v aplikaci OneNote, a také se zobrazí samostatné okno s pokyny k praktické části.

Poznámka:    V počítači musí být nainstalována aplikace OneNote 2010.

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.

Chcete-li přepínat mezi zobrazením celého pásu karet a zobrazením pouze karet:

Klikněte na libovolnou kartu na pásu karet.

Ne, tato odpověď není správná. Kliknutím na kartu zobrazíte danou kartu, ale celý pás karet tím neminimalizujete ani nemaximalizujete. Která z odpovědí ještě vypadá pravděpodobně?

Použijte ovládací prvky na minipanelu nástrojů.

Na minipanelu nástrojů najdete spoustu praktických nástrojů, ovládací prvky pro minimalizaci a maximalizaci pásu karet tam však nejsou. Zkuste to znovu.

Klikněte na tlačítko pro rozbalení pásu karet v pravém horním rohu okna aplikace OneNote.

To je ono. Kliknutím na toto tlačítko můžete přepínat mezi maximalizovaným a minimalizovaným pásem karet.

Pokud si nejste jisti, co máte dělat, a nevíte, jak pokračovat, měli byste nejdříve:

Zavolat policii.

Pokud problém nespočívá v tom, že vám ukradli počítač, není volat policii dobrý nápad. Tip: Existuje velice snadný způsob, jak získat informace téměř o všem v pracovním prostoru aplikace OneNote. Vzpomenete si?

Kliknout pravým tlačítkem myši, ať už vás zmátlo cokoli.

To je ono. Ne vždy naleznete odpověď, kterou hledáte, ale naleznete ji častěji, než byste si mysleli.

Vyhledat nápovědu na webu.

Určitě jsou situace, kdy může být vyhledání informací na webu užitečné, ale neměli byste tak činit pokaždé, když si jen nejste jisti dalším krokem. Na začátku tohoto kurzu byla rada, že kdykoli si nevíte rady, můžete vyzkoušet jeden jednoduchý krok.

Vyhledat nápovědu v aplikaci OneNote.

Ne zcela přesná odpověď. Pomůže vám, když napovíme, že ze všech návrhů v seznamu, je provedení této akce také nejrychlejší?

Chcete-li položku z pásu karet používat bez zobrazení pásu karet, můžete příkaz přidat:

Do místní nabídky

Místní nabídky nelze přizpůsobovat. Zkuste to znovu.

Do zobrazení Backstage

Bohužel ne. A pravděpodobně by použití možnosti v zobrazení Backstage nebylo rychlejší než její použití na pásu karet. Která z odpovědí vypadá jako pravděpodobnější?

Do dialogového okna Možnosti

Do dialogového okna Možnosti nelze přidávat možnosti. Vzpomeňte si na videa a na praktické cvičení. Kde byly umístěny nejčastěji používané příkazy?

Na panel nástrojů Rychlý přístup

Přesně tak. Příkazy, které používáte nejčastěji, můžete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Původní příkazy zůstanou na svých místech a ty na panelu nástrojů Rychlý přístup lze kdykoli odebrat.

Chcete-li vložit text tak, aby jej nebylo možné upravit, kterou z možností vložení použijete?

Obrázek

Správná odpověď. Vložíte-li text jako obrázek (nebo jako jeho část), je považován za grafiku a nelze jej upravovat jako text.

Zachovat pouze text

Text vložený pomocí možnosti Zachovat pouze text bude mít pouze výchozí formátování, ale bude jej možné upravovat. Která z odpovědí asi bude lepší?

Sloučit formátování

Když vložíte text pomocí možnosti Sloučit formátování, bude jeho formát upraven tak, aby odpovídal formátu okolního textu, ale vložený text bude možné nadále upravovat. Máte další pokus.

Zachovat zdrojové formátování

Při použití možnosti Zachovat zdrojové formátování bude vložený text vypadat stejně jako před zkopírováním. Tip: Která z odpovědí vypadá, že nemá nic společného s textem?

Chcete-li zavřít aktuální poznámkový blok:

V zobrazení Backstage klikněte na panelu vlevo na položku Konec.

Nikoli, toto je již zmiňovaný chyták. Při kliknutí na položku Konec ukončíte celou aplikaci OneNote. Zkuste to znovu.

V normálním zobrazení klikněte na navigačním panelu na název poznámkového bloku a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Zavřít tento poznámkový blok.

Správná odpověď. Poznámkový blok lze zavřít také tak, že kliknete v zobrazení Backstage na tlačítko pro daný poznámkový blok na kartě Informace a potom na možnost Zavřít.

Váš názor

Karta Rychlá reference

Viz také

Minimalizace nebo maximalizace pásu karet

V pravém horním rohu okna aplikace OneNote klikněte vedle tlačítka Nápověda na tlačítko pro rozbalení pásu karet. (Minimalizaci nebo maximalizaci lze provést také stisknutím kláves CTRL+F1.)

Obrázek tlačítka

Použití minipanelu nástrojů pro práci s textem

Vyberte text, který chcete formátovat, označit příznakem nebo pro který chcete vytvořit úkol, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom na minipanelu nástrojů vyberte požadované možnosti.

Otevření nebo zavření zobrazení Microsoft Office Backstage

Na levém konci pásu karet klikněte na kartu Soubor.

Karta Soubor

Do normálního zobrazení se vrátíte buď opakovaným kliknutím na kartu Soubor nebo kliknutím na některou z ostatních karet v pásu karet. (Neklikejte pouze na tlačítko Konec, nechcete-li ukončit celou aplikaci.)

Kopírování formátu pomocí funkce Kopírovat formát

 1. Vyberte text, jehož formátování chcete kopírovat, a potom klikněte na tlačítko Kopírovat formát Obrázek tlačítka na minipanelu nástrojů nebo ve skupině Schránka na kartě Domů na pásu karet.
  Všimněte si, že se ukazatel změní na štětec.

 2. Vyberte tažením text, u kterého chcete formátování použít.

Poznámka:    Chcete-li formátování použít na více místech, vyberte text s formátováním, které chcete kopírovat, a dvakrát klikněte na tlačítko Kopírovat formát Obrázek tlačítka . Postupně tažením vybírejte jednotlivé části textu, u kterých chcete dané formátování použít. Po provedení změn formátování na všech místech vypněte stisknutím klávesy ESC funkci Kopírovat formát.

Vytvoření nového pera nebo zvýrazňovače

 1. Na kartě Kreslení klikněte ve skupině Nástroje na tlačítko Více v levém dolním rohu galerie per.
  Tlačítko Více v galerii per

 2. V dolní části galerie klikněte na položku Další možnosti barvy a tloušťky.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti pera klikněte v části Typ a tloušťka tahu na přepínač Pero nebo Zvýrazňovač a potom klikněte na požadovanou tloušťku.

 4. Klikněte na požadovanou barvu čáry pera nebo zvýrazňovače a potom na tlačítko OK.

Přidání nebo odebrání per a zvýrazňovačů na panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Přidání celé galerie per   
  Na kartě Kreslení na pásu karet klikněte pravým tlačítkem myši na galerii per a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přidat galerii na panel nástrojů Rychlý přístup   .

 • Přidání jednoho pera nebo zvýrazňovače   
  Klikněte na tlačítko Další na pravém konci panelu nástrojů Rychlý přístup.
  Obrázek tlačítka
  V místní nabídce klikněte na některé z uvedených oblíbených per a zvýrazňovačů.
  Chcete-li přidat větší počet oblíbených per a zvýrazňovačů, klikněte znovu na tlačítko Další na panelu nástrojů Rychlý přístup. V dolní části místní nabídky klikněte na příkaz Další příkazy a přidejte pera nebo zvýrazňovače pomocí ovládacích prvků v dialogovém okně Možnosti aplikace OneNote.

 • Odebrání nástroje nebo příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup   
  Klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup blíž k poznámkovému bloku

Na pravém konci panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko Více a potom v rozevírací nabídce klikněte na příkaz Zobrazit pod pásem karet. (Chcete-li panel nástrojů Rychlý přístup vrátit na původní místo, klikněte znovu na tlačítko Více a tentokrát klikněte na příkaz Zobrazit nad pásem karet.)

Vytvoření nového poznámkového bloku

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage a potom klikněte v levém podokně na kartu Nový.

 2. Zadejte umístění a název nového poznámkového bloku a klikněte na velké tlačítko Vytvořit poznámkový blok.
  Lze také začít tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na libovolný poznámkový blok v seznamu na navigačním panelu a potom kliknete na příkaz Nový poznámkový blok.

Změna vlastností poznámkového bloku (zobrazovaného názvu, barvy, umístění a formátu souboru)

Klikněte pravým tlačítkem myši na poznámkový blok v seznamu na navigačním panelu a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti. V dialogovém okně Vlastnosti poznámkového bloku proveďte požadované změny.

Zavření poznámkového bloku

Klikněte pravým tlačítkem myši na poznámkový blok v seznamu na navigačním panelu a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Zavřít tento poznámkový blok. (Poznámkový blok doporučujeme zavřít pouze v případě, že již není aktivně používán a nechcete jej zahrnout do vyhledávání.) Poznámkový blok není při zavření odstraněn, ale je pouze odebrán z navigačního panelu.

Přidání stránek

 • Na konec seznamu karet stránek   
  Klikněte na tlačítko Nová stránka.

 • Na jiné místo v seznamu karet stránek   
  Umístěte ukazatel myši na seznam karet stránek a počkejte, dokud se vlevo nezobrazí malá ikona Nová stránka se šipkou.
  Obrázek ikony
  Umístěte ukazatel myši na ikonu (neklikejte na ni však), a pomocí myši jí posunujte dolů a nahoru. Všimněte si, že v aktuálním umístění je zobrazena tlustá černá čára. V místě, kam chcete novou stránku umístit, na ikonu klikněte.

 • Na základě šablony   
  Nad kartami stránek klikněte na pravém konci tlačítka Nová stránka na černý trojúhelník a potom klikněte na příkaz Šablony stránek.
  Obrázek tlačítka
  V podokně úloh Šablony klikněte na požadovanou šablonu stránky.

Zvýšení nebo snížení úrovně stránky

 • Přetažením   
  Na kartě stránky přetáhněte název stránky doprava (snížení úrovně stránky) nebo doleva (zvýšení úrovně stránky). Existují tři možné polohy: vlevo, uprostřed a vpravo.

 • Pomocí místní nabídky   
  Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu stránky a potom klikněte na příkaz Vytvořit podstránku (snížení úrovně stránky) nebo Zvýšit úroveň podstránky (zvýšení úrovně stránky).

Výběr, sbalení a rozbalení skupin stránek

 • Výběr rozbalené skupiny   
  Kliknutím vyberte libovolnou stránku ze skupiny a potom dvojitým kliknutím vyberte celou skupinu.

 • Sbalení rozbalené skupiny   
  Umístěním ukazatele myši na kartu primární stránky (stránky nejvyšší úrovně) zobrazte tlačítko Rozbalit či sbalit a klikněte na ně.
  Tlačítko pro rozbalení či sbalení skupiny stránek
  Všimněte si, že na kartě stránky se sbalenými podstránkami je tlačítko Rozbalit či sbalit zobrazeno, i když není stránka vybrána, a pod kartou stránky je vidět okraje sbalených stránek ­– podle toho poznáte, že jde o sbalenou skupinu stránek.

 • Rozbalení sbalené skupiny   
  Klikněte u sbalené skupiny na tlačítko Rozbalit či sbalit.

Přesunutí nebo kopírování stránek přetažením

 • Do umístění ve stejném oddílu   
  Vyberte karty stránek, které chcete přesunout nebo kopírovat, přetáhněte je v seznamu karet stránek nahoru nebo dolů, dokud se tlustá černá čára nenachází v požadovaném umístění stránek, a uvolněním tlačítka myši stránky přemístěte.

 • Do jiného oddílu v aktuálním nebo jiném otevřeném poznámkovém bloku   
  Vyberte karty stránek, které chcete přesunout nebo kopírovat, a přetáhněte je do cílového oddílu na navigačním panelu. Než stránky přemístíte uvolněním tlačítka myši, ujistěte se, že je zvýrazněn správný oddíl.

Chcete-li, aby byly kopie v obou umístěních, podržte při přetahování klávesu CTRL.

Přetahování bude pravděpodobně bezpečnější, pokud nejdříve skupiny stránek sbalíte.

Přesunutí nebo kopírování stránek pomocí dialogového okna

Vyberte karty stránek, které chcete přesunout nebo kopírovat, klikněte na vybrané stránky pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Přesunout nebo kopírovat. Vyberte v dialogovém okně požadované možnosti a nezapomeňte, že pokud chcete, aby byly kopie v obou umístěních, je nutné použít tlačítko Kopírovat.

Přesunutí nebo kopírování oddílů přetažením

V řádku karet oddílů nad stránkou poznámkového bloku nebo v seznamu poznámkových bloků na navigačním panelu přetáhněte kartu oddílu do požadovaného umístění. Než oddíl přemístíte uvolněním tlačítka myši, ujistěte se, že jsou malý černý trojúhelník (na řádku karet) nebo černá tlustá čára (v seznamu poznámkových bloků) ve správném umístění. (Chcete-li, aby byly kopie v obou umístěních, podržte při přetahování klávesu CTRL.)
Obrázek ikony
Čára umístění oddílu v podokně Poznámkové bloky

Odeslání stránek poznámkového bloku připojených k e-mailové zprávě

Vyberte stránky, které chcete odeslat, a potom na pásu karet klikněte na kartě Sdílení ve skupině E-mail na tlačítko Odeslat stránku e-mailem.

Na kartě Sdílení v zobrazení Backstage najdete i další možnosti pro sdílení.

Zobrazení seznamů přetečení pro oddíly a poznámkové bloky

 • Oddíly   
  Na pravém konci řádku karet oddílů (nad stránkou s poznámkami), klikněte na malý trojúhelník na kartě s třemi tečkami.
  Karta přetečení oddílu

 • Poznámkové bloky   
  Na minimalizovaném navigačním panelu klikněte na malý trojúhelník na tlačítku s třemi tečkami v dolní části.
  Karta přetečení poznámkového bloku

Vyhledání obsahu ve všech otevřených poznámkových blocích

 1. Stiskněte klávesy CTRL+E a zadejte hledaný text.

 2. Výsledky můžete procházet buď pomocí rolovacího kolečka myši nebo pomocí kláves se šipkami na klávesnici.
  Všimněte si Posledních vybraných položek na začátku seznamu.
  Všimněte si také, že je v aplikaci OneNote k dispozici náhled každé stránky s některou z instancí.

 3. Chcete-li vybrat aktuálně zobrazenou stránku, stiskněte klávesu ENTER.

Vyhledání obsahu pouze na aktuální stránce

 1. Stiskněte klávesy CTRL+F a zadejte hledaný text.

 2. K přechodu mezi zvýrazněnými instancemi použijte malou šipky vedle pole Hledat (nad tlačítkem Nová stránka).
  Obrázek tlačítka

 3. Hledání zrušíte kliknutím na malý křížek na konci pole Hledat.
  Obrázek tlačítka

Vytvoření odkazu na jiné umístění

Vyberte text nebo jinou položku, kterou chcete používat k aktivaci odkazu, klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Odkaz. V dialogovém okně Odkaz vyberte požadované možnosti. (V předchozích verzích se tento příkaz jmenoval Hypertextový odkaz.)

Chcete-li přejít na právě vytvořený odkaz, podržte klávesu CTRL a potom klikněte na propojený text nebo položku.

Volba vhodného způsobu vložení zkopírovaného materiálu

 • Zachovat zdrojové formátování    Obrázek ikony
  Je zachováno původní formátování vkládaného textu.

 • Sloučit formátování    Obrázek ikony
  Vložený text převezme formátování okolního textu v místě vložení.

 • Zachovat pouze text    Obrázek ikony
  Je vložen pouze text a žádné grafické prvky. Není-li v blízkosti vloženého textu žádný jiný text, je použito výchozí formátování aplikace OneNote.

 • Obrázek    Obrázek ikony
  Veškerý zkopírovaný materiál je vložen jako jeden obrázek a text na obrázku nelze upravit.
  Poznámka:    Text vložený jako součást obrázku ve formátu, který lze upravit, je možné extrahovat. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek s textem a potom klikněte na příkaz Kopírovat text z obrázku.

Kompatibilita verzí v aplikaci OneNote 2010

 • S aplikací OneNote 2007   
  V aplikaci OneNote 2010 lze otevírat a upravovat poznámkové bloky ve formátu aplikace OneNote 2007.
  Pokud chcete sdílet poznámkový blok vytvořený v aplikaci OneNote 2010 s lidmi, kteří dosud používají aplikaci OneNote 2007, musíte poznámkový blok převést z formátu aplikace OneNote 2010 do formátu aplikace OneNote 2007: V aplikaci OneNote 2010 klikněte pravým tlačítkem myši na poznámkový blok v seznamu na navigačním panelu, klikněte na příkaz Vlastnosti a potom v dialogovém okně Vlastnosti poznámkového bloku klikněte na tlačítko Převést na verzi 2007. (Některé nové funkce verze 2010 nebudou v poznámkových sešitech verze 2007 k dispozici.)

 • S aplikací OneNote 2003   
  Poznámkové bloky ve formátu aplikace OneNote 2003 lze v aplikaci OneNote 2010 otevřít pro čtení, ale bez převedení do formátu aplikace OneNote 2010 nebo OneNote 2007 je nelze upravovat. Chcete-li poznámkový blok převést, otevřete jej v aplikaci OneNote 2010, klikněte na něj v seznamu poznámkových bloků na navigačním panelu pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Vlastnosti a v dialogovém okně Vlastnosti poznámkového bloku klikněte na tlačítko Převést na verzi 2010 nebo Převést na verzi 2007. (Některé nové funkce verze 2010 nebudou v poznámkových sešitech verze 2007 k dispozici.)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×