Přístupnost ve Swayi pro iPhone

Sway spolupracuje s funkcemi přístupnosti vašeho iPhonu, takže kdokoliv může vytvářet interaktivní zprávy, prezentace, osobní příběhy a spoustu dalšího. Vy dodáte obsah a Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle prakticky na každém zařízení.

Poznámky : 

 • Pokud pro procházení používáte klávesové zkratky, přečtěte si téma Klávesové zkratky ve Swayi.

 • Toto používá ve klávesových zkratkách „VO“, což na externí klávesnici používané pro VoiceOver znamená klávesy Control a Option.

V tomto tématu

Průzkum uživatelského rozhraní Swaye

Když spustíte aplikaci Sway, nahoře se zobrazí Moje swaye. Toto zobrazení ukazuje všechny swaye přidružené k účtu, pomocí kterého jste se přihlásili. Patří sem swaye, které jste vytvořili, a všechny Swaye, které s vámi někdo sdílí.

Když chcete začít nový sway, v pravé horní části vyberte tlačítko Vytvořit, nebo použijte možnost Vytvořit nový.

Když vytváříte nebo upravujete sway, horní navigační panel obsahuje dvě tlačítka:

 • Tlačítko Upravit použijte, když chcete přidat obsah na kartu ve struktuře obsahu. V dolní části obrazovky se zobrazí řada tlačítek pro přidání obsahu: médií, fotek z fotoaparátu, textu, záhlaví a dalších prvků.

 • Tlačítko Náhled použijte, když si chcete prohlédnout Sway. Tady můžete remixovat návrh, vyzkoušet různé styly navigace a změnit barevné schéma. Sway můžete odstranit pomocí tlačítka v pravém dolním rohu.

Začínáme se Swayem pomocí VoiceOveru

VoiceOver vám může pomoct s navigací a prací ve Swayi bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici. VoiceOver je čtečka obrazovky integrovaná v iPhonu. Když chcete VoiceOver zapnout, třikrát klikněte na tlačítko Domů, nebo využijte Siri a řekněte: „Ahoj Siri, zapni VoiceOver.“

Tady jsou dva klíčové tipy, jak se vyznat ve Swayi:

 • Když spustíte Sway, v záhlaví nahoře na obrazovce najdete Moje swaye, když posunete prst ke středu horní části obrazovky, uslyšíte „Moje swaye, záhlaví“.

 • Když budete sway upravovat, dostupné příkazy najdete, když rychle potáhnete prstem nahoru nebo dolů. Pokud používáte klávesnici, stiskněte VO+Šipka dolů. VoiceOver uvádí seznam možností pro aktuální kontext podle toho, co je vybrané. Když uslyšíte požadovanou možnost, dvakrát klepněte, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník.

Přihlaste se

Swayukládá vaši práci do iCloudu, OneDrivu nebo do jiného účtu. Takže když spustíte Sway, musíte se taky přihlásit k účtu, do kterého chcete svoje dílo uložit.

Jestli zatím nejste přihlášení, při spuštění Swaye uslyšíte „Pro spuštění se přihlaste.“ Jak se přihlásit:

 1. Když chcete aktivovat tlačítko Pro spuštění se přihlaste, posunujte prstem dolů, dokud neuslyšíte „tlačítko Pro spuštění se přihlaste“. Pak dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zrušit v levém horním rohu.

 2. Rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Jakou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo chcete použít pro přihlášení do Swaye?“ a pak „Zadejte svoji e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, textové pole, povinné“.

 3. Dvakrát klepněte, abyste přesunuli kurzor do textového pole, a pak zadejte informace o účtu.

 4. Když chcete přejít k následujícímu kroku:

  • Na obrazovce přejděte dolů, dokud neuslyšíte „tlačítko Další“ a pak dvakrát klepněte prstem.

  • Na klávesnici stiskněte opakovaně VO+Mezerník+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Další“. Pak stiskněte VO+Mezerník. Zobrazí se dialog pro přihlášení k vašemu účtu.

 5. Podle pokynů na obrazovce zadejte přihlašovací údaje. Až budete hotoví, Sway se otevře v zobrazení Moje swaye.

Otevření existujícího swaye

 1. V části Moje swaye posunujte prstem dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného swaye. Na klávesnici stiskněte opakovaně VO+Šipka doprava.

 2. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Sway se otevře v okně Náhled. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zpět v levém horní části.

 3. Když chcete tento sway upravit, posuňte prstem doleva nebo doprava, nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Upravit, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce.

Vytvoření nového swaye

 1. V části Moje swaye posunujte prstem dolů nebo přejíždějte rychlým pohybem prstu doprava, dokud neuslyšíte „Vytvořit nový“. Na klávesnici stiskněte opakovaně kombinaci VO+Šipka doprava.

 2. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Ve struktuře obsahu se objeví nová, prázdná úvodní karta, vedle které najdete řadu tlačítek pro přidání obsahu.

Přidání obsahu do nového swaye pomocí VoiceOveru

 1. V zobrazení Upravitpřesuňte prst na první kartu ve struktuře obsahu. Nebo pokud používáte klávesnici, opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Úvodní karta bez obrázku na pozadí“.

 2. Když chcete přidat obrázek, který ze zobrazí za názvem, opakovaně posuňte prstem nahoru, nebo pokud používáte externí klávesnici, opakovaně stiskněte VO+Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Nahradit obrázek“. Potom poklepejte na libovolné místo. Otevře se dialog Z fotoaparátu. (Možná budete muset nejdřív v nastavení povolit Swayi přístup k fotkám.)

  Tip : Při procházení v dialogu Z fotoaparátu VoiceOver identifikuje snímky jako „Obrázek, položka“. VoiceOver momentálně nedokáže identifikovat fotky podle názvu souboru. Když najdete fotku, kterou chcete, poklepejte na ni nebo stiskněte klávesy VO+Mezerník. Fotka se vloží na úvodní kartu jako její pozadí.

 3. Když chcete přidat název, nejdřív zkontrolujte, jestli je vybraná úvodní karta (posuňte prstem na obrazovce dolů), a pak dvakrát klepněte, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Kurzor se nachází v textovém poli. Klikněte na text názvu.

 4. Pokud chcete přidat další obsah, použijte tlačítka pod úvodní kartou.

Zapnutí Zobrazení v režimu přístupnosti

Když zobrazíte náhled svého swaye, můžete zapnout zobrazení pro přístupnost. Svoje dílo pak uvidíte ve webovém prohlížeči ve vysoce kontrastním stylu, který se snadněji čte. Všechny animace budou vypnuté a s VoiceOverem můžete používat procházení pomocí klávesnice.

Odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti představuje oblast orientačních bodů, která je skrytá. Odkaz zobrazíte takto:

 • Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte opakovaně klávesy VO+Šipka doleva nebo VO+Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti“. Pak stiskněte VO+Mezerník. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče.

 • Pokud používáte gesta, přesuňte kurzor na sway. Uslyšíte název svého swaye. Opakovaně posuňte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“. Dvakrát klepněte. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče.

Použití Zobrazení v režimu přístupnosti

Při prohlížení libovolného Swaye:

 • Když chcete procházet možnosti, které se dají vybrat, na klávesnici opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka doleva nebo VO+Šipka doprava, dokud se nedostanete na tu, kterou chcete. Nebo můžete posunout prstem doleva nebo doprava.

 • Pokud chcete zvětšit vybraný obrázek v aktuálním swayi, stiskněte na klávesnici mezerník. Pokud chcete obrázek zavřít a vrátit se ke swayi, stiskněte klávesu Esc.

 • K hledání textu uvnitř Swaye můžete použít funkci Najít v prohlížeči.

Poznámka : Aby byly obrázky přístupné, je vhodné začlenit alternativní text, což je funkce, která bude brzy součástí Swaye, v době psaní tohoto článku ale ještě nebyla dostupná.

Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti

 1. Posuňte prstem doleva nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+Šipka doprava nebo VO+Šipka doleva, dokud neuslyšíte „Další možnosti“. Pak dvakrát klepněte na obrazovku.

 2. Přesuňte se k možnosti Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti a pak dvakrát klepněte nebo stiskněte klávesy VO+Mezerník.

 3. Jestli se chcete vrátit k úpravám, přepněte zpátky do aplikace Sway.

  • Použijte přepínač aplikací (dvakrát klepněte na tlačítko Domů).

  • Posouvejte prstem nebo opakovaně stiskněte VO+Šipka doleva nebo Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Zpět do Swaye“. Pak dvakrát klepněte, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník.

Funkce, které nejsou optimalizované

Sway se vyvíjí a jeho tým vám chce nabídnout skvělé a přístupné prostředí. Tady je pár věcí, které jsme zatím nestihli optimalizovat pro usnadnění přístupu: alternativní text, obrázky a výběr obrázků (VoiceOver nedokáže identifikovat fotky podle názvu).

Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Pokud chcete poslat zpětnou vazbu, navštivte web Sway UserVoice. Nebo nám pošlete e-mail na tuto adresu:

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Možnosti, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte na obrazovku.

 2. Posouvejte prstem dolů nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipka doprava, dokud neuslyšíte „Odeslat názor, tlačítko.“ Dvakrát klepněte.

 3. V dialogovém okně Pomozte nám zlepšit služby posouvejte prstem, dokud neuslyšíte „tlačítko OK“, nebo stiskněte VO+Šipka doleva nebo VO+Šipka doprava. Pak dvakrát klepněte, nebo na klávesnici stiskněte VO+Mezerník. Otevře se e-mailová zpráva adresovaná týmu Swaye ve společnosti Microsoft.

 4. Napište zprávu a odešlete ji. Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo „Přístupnost“.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×