Přístupnost ve Swayi pro iPad

Sway spolupracuje s funkcemi přístupnosti vašeho iPadu, takže kdokoliv může vytvářet interaktivní zprávy, prezentace, osobní příběhy a spoustu dalšího. Vy dodáte obsah a Sway se postará o zbytek a zajistí, aby vytvořené rozložení vypadalo skvěle prakticky na každém zařízení.

Poznámky

V tomto tématu

Průzkum uživatelského rozhraní Swaye

Když spustíte aplikaci Sway, nahoře se zobrazí Moje swaye . Toto zobrazení ukazuje všechny Swaye přidružené k účtu, pod kterým jste se přihlásili. Patří sem Swaye, které jste vytvořili, a všechny Swaye, které s vámi někdo sdílí.

Když chcete začít nový Sway, vyberte tlačítko Vytvořit v řádku nabídek, nebo použijte možnost Vytvořit nový.

Když vytváříte nebo upravujete Sway, uprostřed horního navigačního panelu najdete dvě tlačítka:

 • Upravit Když chcete přidat kartu do struktury obsahu, použijte tlačítko Upravit. Pod strukturou obsahu se zobrazí řada tlačítek pro přidání obsahu, jako jsou média, fotografie, text a záhlaví.

 • Náhled Když si chcete prohlédnout Sway, použijte tlačítko Náhled. Tady můžete remixovat návrh, vyzkoušet různé styly navigace a změnit barevné schéma.

Tip Když chcete svůj Sway odstranit, použijte ikonu odpadkového koše v pravém dolním rohu obrazovky.

Začínáme s aplikací Sway pomocí VoiceOveru

VoiceOver vám může pomoct s navigací a prací ve Swayi bez ohledu na to, jestli používáte gesta nebo externí klávesnici. Toto téma předpokládá, že funkce Quick Nav je vypnutá. Zkratka „VO“ tady znamená klávesy VoiceOveru (Control a Option). Pokud chcete vypnout Quick Nav, stiskněte zároveň šipku vlevo a šipku vpravo.

Tady jsou klíčové tipy, jak se vyznat ve Swayi:

 • Když spustíte Sway, v záhlaví nahoře na obrazovce najdete Moje swaye, když posunete prst ke středu horní části obrazovky, uslyšíte „Moje swaye, záhlaví“. Pokud uslyšíte „Moje swaye, tlačítko“, je aktivní zobrazení Náhled nebo Upravit a kurzor VoiceOveru je na tlačítku Moje swaye v levém horním rohu.

 • Když budete sway upravovat, dostupné příkazy najdete, když rychle potáhnete prstem nahoru nebo dolů. Pokud používáte klávesnici, stiskněte VO+šipku dolů. VoiceOver uvádí seznam možností pro aktuální kontext podle toho, co je vybrané. Když uslyšíte požadovanou možnost, dvakrát klepněte.

Přihlaste se

Swayukládá vaši práci do iCloudu, OneDrivu nebo do jiného účtu. Takže když spustíte Sway, musíte se taky přihlásit k účtu, do kterého chcete svoje dílo uložit.

Jestli zatím nejste přihlášení, při spuštění Swaye uslyšíte „Pro spuštění se přihlaste.“ Jak se přihlásit:

 1. Pokud chcete aktivovat tlačítko Pro spuštění se přihlaste, dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Zrušit v levém horním rohu.

 2. Rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte „Jakou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo chcete použít pro přihlášení do Swaye?“

 3. Kurzor přesunete do textového pole tak, že dvakrát klepnete, zadáte informace o účtu a pak klepnete na Návrat. Zobrazí se dialog pro přihlášení k vašemu účtu.

 4. Podle pokynů na obrazovce zadejte přihlašovací údaje. Až budete hotoví, Sway se otevře v zobrazení Moje swaye.

Otevření existujícího swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného swaye.

 2. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce. Sway se otevře v okně Náhled. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Moje swaye v levém horním rohu.

 3. Když chcete tento sway upravit, posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte „Upravit, tlačítko“. Pak dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce.

Vytvoření nového swaye

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte „Vytvořit, tlačítko“, nebo „Vytvořit nový“.

 2. Dvakrát klepněte na libovolné místo na obrazovce. Ve struktuře obsahu se objeví nová, prázdná úvodní karta, vedle které najdete řadu tlačítek pro přidání obsahu.

Přidání obsahu do nového swaye pomocí VoiceOveru

 1. V zobrazení Upravitpřesuňte prst na první kartu ve struktuře obsahu. Nebo pokud používáte klávesnici, opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte „Úvodní karta bez obrázku na pozadí“.

 2. Pokud chcete přidat obrázek, který se objeví za názvem, opakovaně potáhněte prstem nahoru. Nebo pokud používáte externí klávesnici, pakovaně stiskněte klávesy VO+šipku dolů, dokud neuslyšíte „Nahradit obrázek“. Potom poklepejte na libovolné místo. Otevře se dialogové okno s fotkami z fotoaparátu, panoramaty nebo dalšími obrázky. Kurzor VoiceOveru je na tlačítku Předchozí obrázek.

  Poznámka: Při procházení VoiceOver identifikuje snímky jako „Obrázek, položka“. VoiceOver momentálně nedokáže identifikovat fotografie podle názvu souboru.

 3. Fotografie můžete procházet tak, že rychle posunete prst doleva nebo doprava nebo stisknete klávesy VO+šipku doleva nebo VO+šipku doprava. Když najdete fotku, kterou chcete, poklepejte na ni nebo stiskněte klávesy VO+mezerník. Fotografie se vloží na úvodní kartu jako její pozadí.

 4. Když chcete přidat název, zkontrolujte, jestli je vybraná úvodní karta, a pak na ni třikrát klepněte. V textovém poli se zobrazí kurzor. Klikněte na text názvu.

 5. Pokud chcete přidat další obsah, použijte tlačítka pod úvodní kartou.

Zobrazení v režimu přístupnosti a náhled

Když zobrazíte náhled svého swaye, můžete zapnout zobrazení pro přístupnost. Svoje dílo pak uvidíte ve webovém prohlížeči ve vysoce kontrastním stylu, který se snadněji čte. S VoiceOverem můžete používat procházení pomocí klávesnice a všechny animace jsou vypnuté.

V režimu náhledu představuje odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti oblast orientačních bodů, která je skrytá. Odkaz zobrazíte takto:

 • Na externí klávesnici stiskněte opakovaně klávesy VO+šipku doleva, dokud neuslyšíte „Odkaz Zobrazení v režimu přístupnosti“, a pak stiskněte VO+mezerník. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče.

 • Pokud používáte gesta, klepněte na sway. Uslyšíte název vaše swaye. Opakovaně posuňte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazení v režimu přístupnosti“. Dvakrát klepněte. Váš sway se otevře v novém okně prohlížeče.

Během prohlížení swaye v Zobrazení v režimu přístupnosti:

 • Když chcete procházet možnosti, které se dají vybrat, na klávesnici opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doleva nebo VO+šipku doprava, dokud se nedostanete na tu, kterou chcete.

 • Pokud chcete zvětšit vybraný obrázek v aktuálním swayi, na klávesnici stiskněte na klávesnici mezerník. Pokud chcete obrázek zavřít a vrátit se ke Swayi, stiskněte klávesu Esc.

Poznámka: Aby byly obrázky přístupné, je vhodné začlenit alternativní text, což je funkce, která bude brzy součástí Swaye, v době psaní tohoto článku ale ještě není dostupná.

Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti

 1. Posuňte prstem doleva nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipku doleva nebo VO+šipku doprava, dokud neuslyšíte „Další možnosti“. Pak dvakrát klepněte na obrazovku.

 2. Přesuňte se k možnosti Ukončení Zobrazení v režimu přístupnosti a pak dvakrát klepněte nebo stiskněte klávesy VO+mezerník.

 3. Jestli se chcete vrátit k úpravám, přepněte zpátky do aplikace Sway. Použijte přepínač aplikací (dvakrát klikněte na tlačítko Domů), nebo stiskněte klávesy Command+Tab.

Informace o neoptimalizovaných funkcích

Sway se vyvíjí a tým Swaye vám chce nabídnout skvělé a přístupné prostředí. Zatím jsme neoptimalizovali alternativní text nebo výběr obrázků, aby fungovaly v režimu přístupnosti. (VoiceOver nemůže identifikovat fotky podle názvu.)

Dejte nám prosím vědět, které funkce přístupnosti jsou pro vás nejdůležitější. Pokud chcete poslat zpětnou vazbu, navštivte web Sway UserVoice. Nebo nám pošlete e-mail:

 1. V zobrazení Moje swaye rychle posuňte prstem doleva, dokud neuslyšíte "Možnosti, tlačítko". Pak dvakrát klepněte na obrazovku.

 2. Přejděte rychlým pohybem prstu doprava nebo opakovaně stiskněte klávesy VO+šipka doprava, dokud neuslyšíte „Odeslat názor, tlačítko.“ Dvakrát klepněte.

 3. V dialogovém okně Pomozte nám zlepšit služby vyberte OK. Otevře se e-mailová zpráva adresovaná týmu Swaye ve společnosti Microsoftu.

 4. Napište zprávu a pošlete ji. Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo Accessibility (Přístupnost), abychom ho snadněji našli.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×