Přístupnost v Outlooku 2016 pro Mac

V Outlooku 2016 pro Mac můžete zapnout funkce zpřístupnění a nechat si předčítat text nebo využívat další užitečné možnosti.

Poznámky : 

 • Pokud chcete zjistit, jak si nastavit předvolby pro snadnější používání produktů Office 2016 pro Mac s klávesnicí a VoiceOverem (integrovanou čtečkou obrazovky pro Mac), přečtěte si téma Usnadnění v Office 2016 pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že jste zapnuli celoobrazovkový systém přístupu pomocí klávesnice. Některé postupy vyžadují, aby byla zapnutá čtečka VoiceOver (VO) a použili jste příkaz VO. Když chcete použít příkaz VO, stiskněte klávesy Control+Option.

 • Přečtěte si i téma Klávesové zkratky v Outlooku 2016 pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Seznámení s rozhraním Outlooku

Když otevřete Outlook 2016 pro Mac, zobrazí se jeho nabídka v horní části obrazovky za nabídkou Apple. Uprostřed pod ní bude název aktuálního zobrazení nebo složky. Ve výchozím nastavení je v levé části obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů obsahuje často používané příkazy, například Uložit, Zpět nebo Znovu. Vyhledávací pole a ikona možností sdílení se nachází na stejném řádku po pravé straně obrazovky.

Pod nimi je nabídka Chcete pomoct vylepšit Office?

Pod tímto řádkem uvidíte karty pásu karet, například Domů nebo Uspořádání. Pod kartami se nachází pás karet. Výběrem karty zobrazíte na pásu karet specifické možnosti pro danou kartu. Každá karta na pásu karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Na kartě Nástroje například najdete takové možnosti, jako je přidání účtů nebo import dat.

Pod pásem karet se zobrazuje vaše poštovní schránka a e-maily ve vybrané složce nebo zobrazení. Pokud třeba jste ve složce Doručená pošta, zobrazení obsahuje seznam zpráv k přečtení a podokno náhledu s obsahem aktuálně vybrané zprávy. Pokud jste v zobrazení Lidé, najdete na levé straně podokno s kategoriemi lidí, uprostřed podokno s lidmi ve vybrané kategorii a nalevo další podokno s kontaktními údaji aktuálně vybrané osoby.

V dolní části obrazovky pod touto hlavní oblastí je navigační panel se zobrazeními:

 • Pošta

 • Kalendář

 • Lidé

 • Úkoly

 • Poznámky

Navigace v Outlooku

Stisknutím F6 můžete přejít na pás karet. Pokud F6 nefunguje, stiskněte klávesu Tab. (Pokud jste v e-mailu nebo podobném místě umožňujícím úpravy, budete možná napřed muset ukončit režim úprav, například stisknutím Command+W.) K pohybu mezi kartami použijte šipkové klávesy.

Když jste na pásu karet na kartě, kterou chcete použít (například Domů), můžete stisknutím klávesy Tab přejít na první příkaz na dané kartě. K přesouvání mezi příkazy slouží klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo. Když se nacházíte na tlačítku nabídky v rámci skupiny na kartě (například na tlačítku pro výběr barvy písma nebo zvýraznění) a chcete danou nabídku otevřít, stiskněte šipku dolů. Zavřete ji pak stisknutím Esc. (Pokud chcete otevřít nabídku ve VoiceOveru, stiskněte VO+Shift+M.) Když chcete vybrat ovládací prvek na pásu karet, stiskněte mezerník.

Běžné úkoly v poště

Čtení e-mailu

Pokud chcete přejít na předchozí nebo další zprávu v seznamu zpráv, stiskněte šipku nahoru nebo dolů.

Poznámka : K přesouvání mezi seznamem e-mailů a seznamem složek použijte kombinaci Shift+Control+].

Odpověď na e-mail nebo přeposlání e-mailu

 1. Pokud chcete odpovědět odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, když je zpráva poslaná ze seznamu adresátů), stiskněte Command+R.

 2. Pokud chcete odpovědět všem příjemcům e-mailu i jeho odesílateli, stiskněte Shift+Command+R.

 3. Pokud chcete zprávu přeposlat, stiskněte Command+J.

Vytvoření a poslání e-mailu

 1. Pokud chcete přejít do složky Pošta, stiskněte Command+1.

 2. Novou zprávu můžete vytvořit stisknutím Command+N. Fokus bude v poli Komu.

 3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo začněte psát jméno kontaktu a objeví se okno Kontakty a poslední adresy. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů, dokud neuvidíte nebo neuslyšíte požadované jméno, a pak stiskněte Enter. Opakováním tohoto postupu můžete přidat další příjemce.

 4. Pokud chcete zkontrolovat správnost e-mailových adres příjemců, stiskněte Control+Command+C.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se nedostanete do pole Předmět, a pak zadejte předmět e-mailu.

 6. Do textu zprávy přejdete dalším stisknutím klávesy Tab. Napište zprávu.

 7. Až budete chtít zprávu odeslat, stiskněte Command+Return.

Práce s kalendářem se zapnutým VoiceOverem

 1. Pokud chcete přejít do zobrazení Kalendář, stiskněte Command+2.

 2. Novou událost můžete vytvořit stisknutím Command+N.

 3. Pokud chcete otevřít adresář a pozvat účastníky na schůzku, přejděte klávesou Tab na Adresář a stiskněte mezerník. Vyhledejte kontakty v adresáři. Do pole Hledat lidi zadejte jména účastníků a stisknutím klávesy Tab zobrazte tabulku s výsledky. Pokud je tabulka prázdná, nastavte v místní nabídce adresářů možnost Všechny složky. Stisknutím Tab přejděte do tabulky s výsledky a vyberte účastníka.

 4. Klávesou Tab přejděte do pole Předmět a zadejte účel schůzky.

 5. Stisknutím Tab přejděte do pole Místo konání a zadejte, kde se bude schůzka pořádat.

 6. Opět pomocí Tab přejděte na pole začátku a konce a zadejte počáteční a koncové datum schůzky. Pak znovu pomocí Tab zadejte počáteční a koncový čas.

 7. Do textu v okně zprávy můžete přejít dalším stisknutím klávesy Tab. (Ve VoiceOveru stiskněte VO+Shift+Šipka vlevo.) Zadejte kontext pro schůzku.

 8. Až budete chtít zprávu odeslat, stiskněte Command+Return.

Práce se zobrazeními Lidé, Úkoly a Poznámky

 • Pokud chcete přejít do zobrazení Lidé se seznamem všech vašich kontaktů, stiskněte Command+3. Nový kontakt můžete vytvořit stisknutím Command+N.

 • Pokud chcete přejít do zobrazení Úkoly, stiskněte Command+4. Nový úkol můžete vytvořit stisknutím Command+N.

 • Pokud chcete přejít do zobrazení Poznámky, stiskněte Command+5. Novou poznámku můžete vytvořit stisknutím Command+N.

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Váš názor na zpřístupnění Outlooku

Na funkcích zpřístupnění pořád pracujeme a velký kus práce máme ještě před sebou. Zajímá nás, co se vám líbí a co podle vás můžeme zlepšit. Váš názor nám pošlete následovně. V Outlooku:

 1. Přesuňte se na pás karet stisknutím VO+Šipka vpravo nebo VO+Šipka vlevo nebo F6. Mělo by se ozvat „Právě se nacházíte na kartě...uvnitř skupiny karet“.

 2. Pak stiskněte a podržte klávesu Tab, dokud se neozve „Chcete pomoct vylepšit Office?“

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace VO+mezerník. Pak pomocí šipky dolů vyberte možnost Řekněte nám, co se vám líbí nebo Řekněte nám, co by se dalo zlepšit. Požadovanou položku vyberete stisknutím klávesy Return.

 4. 4. Napište svůj názor do dialogového okna. Mezi ovládacími prvky můžete přepínat klávesou Tab. Uvidíte tři pole: textové pole pro váš názor, přepínač, kterým určíte, jestli přidáte snímek obrazovky (standardně je nastavený na přidání), a pole, kde můžete zadat svoji e-mailovou adresu (nepovinné). Fokus bude v textovém poli pro váš názor.

  Důležité : Ke svému názoru prosím připište slovo „Accessibility“ (anglicky „Zpřístupnění“), abychom ho snadněji našli.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×