Přístupnost v Outlooku 2016

Outlook 2016 zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací Outlook 2016 můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Poznámky

  • Pokud se chcete dozvědět, jak nastavit předvolby přístupnosti a procházet aplikace Office 2016, přečtěte si téma Funkce přístupnosti v Office 2016.

  • V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Prozkoumání uživatelského rozhraní Outlooku 2016

Zobrazení Outlooku si můžete přizpůsobit tak, aby se uživatelské rozhraní víc hodilo pro úkoly, které děláte nejčastěji.

Panely nástrojů, pásy karet a karty

V Outlooku 2016 je uprostřed v horní části obrazovky název vašeho otevřeného e-mailového účtu. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace jako Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je v levém horním rohu obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Odeslat a přijmout u všech složek, Odpovědět a Přeposlat.

Pod tímto panelem nástrojů je sada záložek pásu karet, včetně Domů, Odeslat a přijmout a Složka. Pod ní je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Pásy karet se liší podle toho, jestli jste v zobrazení e-mailu, kalendáře, úkolů nebo poznámek. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Domů v e-mailu, objeví se pás karet. Na pásu pak můžete vybrat různé položky, třeba Odstranit, Odpovědět nebo Přeposlat.

Obecné informace o procházení pásu karet, podoken nebo dokumentů najdete v tématu Funkce přístupnosti v Office 2016.

E-mail

Při prvním použití Outlooku 2016 se použije výchozí zobrazení se třemi podokny. Zleva doprava to jsou podokno složek, podokno seznamu zpráv a podokno čtení. Existuje řada způsobů, jak přizpůsobit prezentované informace a jejich pořadí. Hodně z těchto možností přizpůsobení je na pásu karet Zobrazení, včetně podokna čtení, které můžete umístit napravo nebo pod podokno seznamu zpráv (nebo ho můžete úplně vypnout).

Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky v Outlooku.

Kalendář

Pokud chcete přejít do zobrazení kalendáře, stiskněte Ctrl+2.

Při prvním použití kalendáře se použije výchozí zobrazení se dvěma podokny. Na levé straně je podokno Složka a vpravo podokno Kalendář. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat můžete zobrazit jenom kalendář pro dnešek (hodiny jsou seřazené od nejčasnějších nahoře po nejpozdější dole) nebo přepnout zobrazení na týden nebo měsíc.

Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku 2016

Úkoly

Pokud chcete přejít do zobrazení úkolů, stiskněte Ctrl+4. Nahoře jsou karty Soubor, Domů, Odeslat a přijmout, Složka, Zobrazení a Řekněte mi.

Při prvním použití zobrazení úkolů se použije výchozí zobrazení se dvěma podokny. Na levé straně je podokno Moje úkoly se seznamem položek úkolů a v pravém podokně jsou úkoly.

Nový úkol otevřete stisknutím Ctrl+N. Nový úkol má pět karet: Soubor, Úkol, Vložit, Formátovat text, Revize a Řekněte mi. Pod nimi je pás karet. Jako vždy se pás karet mění podle toho, kterou kartu vyberete. Na kartě Úkol je skupina Akce, ve které můžete úkoly Uložit a zavřít, Odstranit a Přeposlat. Ve skupině Spravovat úkol můžete úkoly Označit jako dokončené, Přiřadit úkol a Poslat zprávu o stavu úkolu.

Pod pásem karet je sada polí, ve kterých můžete přiřadit předmět, počáteční datum, termín splnění, stav, procento dokončení a prioritu a požádat o připomenutí úkolu. Dole je pole, do kterého můžete zadat poznámky k úkolu.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

  • K navigaci v Outlooku 2016 a cyklickému procházení prvků na obrazovce použijte klávesu Tab (směr dopředu) nebo kombinaci kláves Shift+Tab (dozadu).

  • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

  • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky v Microsoft Outlooku 2013 a 2016.

Provádění běžných úkolů

Postupy k provádění běžných úkolů v Outlooku 2016 najdete v těchto článcích:

Používání funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

  1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

  2. Stiskněte Alt+Q. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

  3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

  4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytvoření přístupného e-mailu

Tipy, jak vylepšit přístupnost e-mailových zpráv, najdete v článku Kontrolní seznam: Vytvoření přístupného e-mailu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×