Přístupnost v Office 2016 pro iPad

Aplikace Office pro iPad využívají funkce přístupnosti v iPadu. V tomto tématu se dozvíte o nastaveních, která vám usnadní práci, ať už na iPadu používáte Word, Excel, OneDrive, OneNote nebo PowerPoint.

V tomto tématu
 1. Použití nastavení přístupnosti v Office pro iPad

 2. Použití režimu VoiceOver v Office pro iPad

 3. Navigace v aplikacích Office pro iPad

 4. Navigace pomocí externí klávesnice

 5. Provádění běžných úkolů v Office pro iPad

 6. Nepodporované funkce

 7. Sdělte nám svůj názor na funkce přístupnosti v Office pro iPad

 8. Další užitečná témata a zdroje informací

 9. Technická podpora pro zákazníky s postižením

Použití nastavení přístupnosti v Office pro iPad

Office pro iPad funguje s funkcemi přístupnosti iPadu, jako jsou například VoiceOver, Speak Screen, diktování, lupa, inverzní barvy a dynamické písmo. Máte dokonce možnost používat Siri. Můžete říct třeba: „Ahoj Siri, spusť Excel.“

Pokud máte externí klávesnici, aplikace Office podporují pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek.

Poznámka : Můžete si vytvořit zástupce Přístupnost ke spouštění funkcí, které v aplikacích Office používáte nejvíc, třeba VoiceOveru. Zástupce určíte v nastaveních iPadu. Klepněte postupně na Obecné, Přístupnost a Zástupce funkce přístupnosti. Zástupce aktivujete trojitým kliknutím na tlačítko Domů.

Přiblížení

Abyste mohli v aplikacích Office používat lupu na obrazovce, zapněte funkci Lupa.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. V Nastavení klepněte postupně na Obecné, Zpřístupnění a Lupa.

 3. Zapněte funkci Lupa.

 4. Když chcete lupu zobrazit nebo skrýt, poklepejte třemi prsty.

Zvětšení nabídek

Pokud chcete mít v nabídkách Office větší text, zapněte dynamické písmo. V aplikaci Outlook se zvětší celá Doručená pošta. V aplikacích Excel, OneNote, PowerPoint a Word se zvětší jen nabídky, ale můžete měnit přiblížení dokumentu stažením a roztažením prstů.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. V Nastavení klepněte postupně na Obecné, Zpřístupnění a Větší písmo.

 3. Zapněte Větší velikosti pro zpřístupnění.

Použití vysokého kontrastu

Viditelnost můžete na iPadu zlepšit tak, že invertujete barvy. Například v aplikací Excel a Word můžete zobrazit bílý text na černém pozadí.

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné a Zpřístupnění.

 3. Zapněte Invertovat barvy.

Diktování dokumentů

Texty můžete v aplikacích Office diktovat. Pokud je v aplikaci Excel, OneNote, PowerPoint nebo Word kurzor v textové oblasti, můžete na klávesnici na obrazovce klepnout na tlačítko mikrofonu vlevo od mezerníku a pak text namluvit.

Po dokončení diktování klepněte na Hotovo uprostřed dolní části obrazovky. Když je zapnutý i VoiceOver, tak na Hotovo poklepejte.

Pokud se klávesa mikrofonu na klávesnici nezobrazí, textová oblast nepodporuje diktování.

Použití VoiceOveru v Office pro iPad

VoiceOver je čtečka obrazovky integrovaná v iPhonu. Tuto funkci zapnete trojitým kliknutím na tlačítko Domů. Pokud to nefunguje, požádejte Siri („Ahoj Siri, zapni VoiceOver.“). Nebo udělejte toto:

Poznámka : V tomto tématu se předpokládá, že používáte výchozí gesta, ne přizpůsobená nastavení AssistiveTouch.

Zapnutí nástroje VoiceOver

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné, Zpřístupnění a VoiceOver.

 3. Zapněte VoiceOver.

Vytvoření zástupce VoiceOveru pod tlačítkem Domů

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Klepněte postupně na Nastavení, Obecné a Zpřístupnění.

 3. Posuňte se dolů a potom klepněte na Zástupce funkce přístupnosti.

 4. Klepněte na VoiceOver.

 5. Když pak chcete pomocí zástupce VoiceOver zapnout nebo vypnout, stiskněte rychle třikrát po sobě tlačítko Domů.

Spuštění aplikace Office při zapnutém VoiceOveru

Posouvejte prst přes aplikace a potáhnutím prstem se podle potřeby přesouvejte mezi obrazovkami. Když se dotknete ikony některé aplikace, VoiceOver vám řekne její název. Pokud je to aplikace, kterou chcete spustit, poklepejte na ni.

Navigace v aplikacích Office pro iPad

Když používáte VoiceOver k navigaci v aplikacích Office, můžete používat buď jen gesta, nebo gesta a klávesové zkratky (pokud máte externí klávesnici).

Použití rotoru VoiceOveru

Na obrazovce si můžete pomocí rotoru VoiceOveru vybrat možnosti navigace. Pokud vyberete třeba slova, bude se kurzor v dokumentu při každém potáhnutí přesouvat po jednotlivých slovech. Nápovědu najdete v článku Informace o rotoru VoiceOveru v iPhonu, iPadu a iPodu touch na webu podpory pro Apple.

Posouvání při zapnutém VoiceOveru

V aplikacích Office se můžete posouvat tak, že budete třemi prsty posouvat nahoru nebo dolů. Když prsty z displeje zvednete, VoiceOver zjistí, kde na stránce zrovna jste.

Použití pásu karet při zapnutém VoiceOveru

Blízko středu horní části obrazovky je ve většině aplikací Office pro iPad pás karet. Když po pásu karet posouváte prst nebo stisknete VO+Šipka doleva nebo doprava, uslyšíte název dané karty, například „karta Domů“. Pokud taky uslyšíte, že je daná karta vybraná, zobrazí se i tlačítka pásu karet.

 • Když chcete na pásu karet zobrazit tlačítka karet, poklepejte na libovolné místo na obrazovce nebo stiskněte VO+Mezerník.

 • Pokud chcete přejít na jinou kartu, posuňte prst doprava nebo doleva nebo stiskněte VO+Šipka doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název karty, na kterou chcete, třeba „karta Vložit“. Poklepejte nebo stiskněte VO+Mezerník.

 • Když chcete vybrat tlačítko na otevřené kartě, posouvejte se dolů a poslouchejte názvy tlačítek. Až se ozve název tlačítka, které chcete použít, poklepejte na něj. Můžete taky opakovaně tisknout VO+Šipka vlevo, dokud se neozve tlačítko, které chcete.

 • Tlačítka na pásu karet můžete skrýt a zobrazit poklepáním na pás karet nebo na některou kartu.

Navigace pomocí externí klávesnice

Při práci s aplikacemi Office pro iPad můžete používat externí klávesnici. Základní klávesové zkratky úprav, jako jsou třeba Command+X (Vyjmout), Command+C (Kopírovat) a Command+V (Vložit), fungují jako obvykle.

Pokud používáte VoiceOver s externí klávesnicí a chcete používat klávesové zkratky, nezapomeňte vypnout QuickNav. Na externí klávesnici současně stiskněte klávesy Šipka doleva a doprava. VoiceOver vám oznámí vypnutí funkce QuickNav. Dalším stisknutím stejných kláves QuickNav zase zapnete.

Najděte si další klávesové zkratky pro:

Používání funkce Jedním prstem

Funkce Jedním prstem umožňuje používat kombinace kláves, aniž by bylo nutné držet stisknutou klávesu modifikátoru. Když je zapnutá a chcete použít třeba příkaz Vyjmout (Command+X), stačí prostě stisknout Command a pak X.

Zapnutí funkce Jedním prstem:

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Poklepejte postupně na Nastavení, Obecné, Přístupnost a nakonec na Klávesnice.

 3. Poklepejte na Jedním prstem.

Použití funkce Pomalé klávesy

Pokud chcete nastavit zpoždění mezi stisknutím klávesy a její aktivací, zapněte funkci Pomalé klávesy.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy:

 1. Stiskněte tlačítko Domů.

 2. Poklepejte postupně na Nastavení, Obecné a Přístupnost.

 3. Posuňte se dolů a poklepejte na Klávesnice.

 4. Poklepejte na Pomalé klávesy.

 5. Nastavte dobu mezi klávesami klepáním na ikonu plus nebo mínus. (Pokud je zapnutý VoiceOver, oznámí vám, že se jedná o tlačítko k prodloužení, resp. zkrácení intervalu.)

Provádění běžných úkolů v Office pro iPad

Tyto postupy předpokládají, že máte zapnutý VoiceOver a umíte ho používat.

Spuštění aplikace Office pro iPad

Ke spuštění aplikace použijte metodu, která vám připadá nejsnadnější:

 • Posouvejte prst přes aplikace a potáhnutím prstem se podle potřeby přesouvejte mezi obrazovkami. Když se dotknete ikony některé aplikace, VoiceOver vám řekne její název. Pokud je to aplikace, kterou chcete spustit, poklepejte na ikonu.

 • Můžete taky použít Siri. Stačí stisknout a podržet tlačítko Domů a požádat Siri o spuštění aplikace. Řekněte například: „Ahoj Siri, spusť Excel.“

Aplikace se spustí a otevře naposledy zobrazený dokument nebo obrazovku pro otevření souboru.

Zahájení nového dokumentu na obrazovce pro otevření souboru

Pokud se jedná o první spuštění aplikace Office, zobrazí se obrazovka Otevřít soubor a ozve se „Nastavení účtu“ (možnost v levém horním rohu). Vybere se tlačítko Nový a zobrazí se seznam možností včetně prázdného sešitu, dokumentu nebo prezentace spolu se šablonami běžných typů souborů.

Posouvejte prst po možnostech, dokud se neozve název požadovaného typu souboru, například „prázdný sešit“. Otevřete ho poklepáním na danou možnost.

Pokud chcete na obrazovku Otevřít soubor přejít při práci v aplikaci Office poklepejte vlevo nahoře na tlačítko Uložit a zavřít.

Otevření některého z naposled použitých sešitů

 1. Otevření některého z naposled použitých sešitů

 2. Až se ozve „tlačítko Poslední“, poklepejte na tlačítko. V horní části obrazovky je seznam souborů, které byly otevřeny v minulém týdnu, a po něm následuje seznam starších souborů.

 3. Potahujte prstem dolů přes sešity, dokud se neozve název požadovaného souboru, a pak na soubor poklepejte.

Připojení ke službě cloudového úložiště nebo k aplikaci SharePoint

Když chcete z iPadu přistupovat k souborům, které máte na počítači, můžete Office připojit k OneDrivu, Dropboxu nebo k nějakému týmovému webu. Když pak svoji práci uložíte v cloudu, můžete soubor otevřít pomocí vhodné aplikace Office pro iPad.

 1. V levé horní části obrazovky Otevřít soubor poklepejte na tlačítko Nastavení účtu. Ozve se „Účet“.

  Tip : Pokud chcete v aplikaci Office přejít na obrazovku Otevřít soubor, poklepejte vlevo nahoře na tlačítko Uložit a zavřít.

 2. V dialogovém okně Účet udělejte v části Připojené služby jednu z těchto věcí:

  • Vyberte v seznamu cloudovou službu, například OneDrive nebo Dropbox, a přihlaste se.

  • Zvolte SharePoint. K sharepointovým webům, které chcete používat, potřebujete platný firemní účet.

  • Zvolte možnost Přidat službu. Na obrazovce se objeví seznam služeb, které je možné přidat, a to v tomto pořadí: OneDrive, OneDrive pro firmy a Dropbox. Vyberte službu, kterou chcete přidat, a postupujte podle pokynů k přihlášení. Až příště přejdete do nabídky Účet, nová služba bude uvedená v části Připojené služby.

Informace o neoptimalizovaných funkcích

Na funkcích přístupnosti pracujeme a velký kus práce máme pořád před sebou. Tady je seznam toho, co jsme zatím nestihli optimalizovat:

 • Excel: oznamování formátu textu v režimu VoiceOver, ověřování dat, minigrafy, vkládání hodnot a automatické vyplňování řady dat

 • PowerPoint: vyhledávání a oznamování formátu textu v režimu VoiceOver

 • Word: SmartArt, grafy, změna velikosti obrazců a spoluvytváření

Sdělte nám svůj názor na funkce přístupnosti v Office pro iPad

Pomozte nám prosím Office pro iPad vylepšit.

 1. Pokud chcete svůj názor poslat z aplikací Excel, PowerPoint nebo Word, klepněte vlevo nahoře na nabídku Soubor (druhá ikona zleva). Při zapnutém VoiceOveru se ozve „tlačítko Soubor“.

 2. Na levé straně klepněte na tlačítko Poslat názor.

 3. Vyberte buď Řekněte nám, co se vám líbí, nebo Řekněte nám, co by bylo lepší. Pište do textového pole, které je k dispozici. Až bude kurzor v textovém poli, ozve se „Váš názor, úprava textu“. Ve svém názoru uveďte slovo Přístupnost, abychom ho snáz našli.

 4. Pokud chcete, uveďte e-mailovou adresu a přidejte snímek obrazovky.

 5. Svůj názor odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat.

Další užitečná témata a zdroje informací

Přístupnost v Excelu pro iPad

Přístupnost v PowerPointu pro iPad

Přístupnost ve Wordu pro iPad

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×