Přístupnost v Excelu pro iPhone

Použití režimu VoiceOver v Excelu

Práce se vzorci

Řazení a filtrování

Hledání a čtení komentářů

Úprava objektů

Použití klávesnice pro vzorce

Použití externí klávesnice v režimu VoiceOver

Funkce, které nejsou plně podporované

Odeslání názoru na přístupnost Excelu pro iPhone

Použití režimu VoiceOver v Excelu

Připojení ke službě cloudového úložiště

Na obrazovce Otevření souboru se přes ikonu Nastavení připojte ke cloudové službě. Při prvním otevření aplikace je fokus právě na obrazovce Otevření souboru. Pokud máte otevřený excelový soubor a chcete se vrátit na obrazovku Otevření souboru, použijte tlačítko Uložit a zavřít v levém horním rohu aplikace.

Tlačítkem Nastavení se dostanete na obrazovku, kde se můžete přihlásit do cloudových služeb. Na začátku této obrazovky jsou vaše aktuální přihlašovací údaje, za kterými následuje seznam všech připojených služeb. Abyste se mohli připojit k souborům v cloudu, budete muset přidat službu. Na další obrazovce je seznam všech dostupných služeb, ke kterým se můžete připojit, v tomto pořadí: OneDrive, OneDrive pro firmy a Dropbox. Vyberte službu, kterou chcete přidat, a postupujte podle pokynů k přihlášení. Když se vrátíte do nabídky Účet, bude nová úspěšně připojená služba uvedená v části Připojené služby.

Připojení k SharePointu

Přejděte na ikonu Nastavení a přihlaste se k této aplikaci. Musíte mít platný firemní účet pro weby SharePointu, ke kterým se chcete dostat.

Vyhledání pásu karet

  • Klepněte na tlačítko Zobrazit pás karet a pak dalším poklepáním na toto tlačítko zobrazte pás karet ve spodní části obrazovky.

  • Poklepáním na kartu Domů zpřístupníte na pásu další karty a potahováním prstu doprava nebo doleva můžete procházet dostupné karty. Poklepáním nějaké karty jí dáte fokus a potahováním prstu doprava nebo doleva můžete procházet nástroje na jednotlivých kartách.

  • Klepnutím a následným poklepáním na tlačítko Skrýt pás karet můžete pás karet schovat. Tlačítko Skrýt pás karet se nachází napravo od tlačítek zpět/znovu v horní části jednotlivých karet.

Úprava buňky

Přesuňte fokus na buňku, kterou chcete upravit, poklepáním ji vyberte a pak poklepáním upravte vybranou buňku v řádku vzorců.

Použití místní nabídky

Místní nabídka obsahuje různé funkce včetně častých akcí, jako je vyjmutí, kopírování, vložení a vymazání. Místní nabídku otevřete tak, že přesunete fokus na nějakou buňku a poklepete dvěma prsty. K procházení nabídky a výběru možností můžete použít standardní gesta potažení prstem, která nabízí VoiceOver.

Po provedení nějaké akce se místní nabídka automaticky zavře. Pokud místní nabídku nechcete použít, jednoduše vyberte jinou buňku.

Výběr oblasti buněk

Pokud chcete vybrat oblast, umístěte fokus na buňku, kde chcete začít výběr oblasti, a potom poklepejte a podržte prst na displeji. Přehraje se zvuk, který vás upozorní, že teď vybíráte oblast. Nechejte prst na displeji a přetahováním výběru přes mřížku začněte s výběrem oblasti. Při přetahování prstu přes mřížku oznamuje VoiceOver vybraný rozsah.

Práce se vzorci

V Excelu se funkce dají zadávat několika způsoby. Můžete stisknout tlačítko pro vložení funkce vedle řádku vzorců, stisknout rovnítko na klávesnici nebo vybrat nějakou funkci na kartě Vzorce na pásu karet. Když některou funkci vyberete, vloží se do řádku vzorců s dotykovými symboly, které vám pomůžou umístit proměnné ve správném pořadí.

Práce se vzorci na řádku vzorců

Při úpravě buňky na řádku vzorců klepněte na tlačítko Vložit funkci nalevo od řádku vzorců – je to jediné tlačítko, které nalevo od řádku vzorců najdete. Tím přidáte rovnítko do řádku vzorců a otevřete seznam všech funkcí, na jehož začátku jsou nejčastěji používané funkce.

Práce se vzorci na pásu karet

  1. Klepněte a pak poklepejte na tlačítko Zobrazit pás karet. Fokus se přesune na kartu Domů.

  2. Poklepejte na kartu Domů a potažením prstu doleva nebo doprava přesuňte fokus na kartu Vzorce.

  3. Poklepejte na kartu Vzorce.

  4. Poklepáním vyberte některou kategorii a otevřete seznam funkcí. Když pak budete kdekoli na displeji potahovat prstem směrem doprava, uslyšíte jednotlivé funkce v této kategorii.

    Za každou funkcí uslyšíte tlačítko Další informace, jehož poklepáním se dozvíte víc o příslušné funkci.

  5. Poklepáním vložte vybranou funkci do řádku vzorců.

Úprava argumentů

Po vložení vzorce se vybere první argument. Klepnutím a následným poklepáním vyberte v mřížce data, která chcete pro tento argument použít, nebo argument jednoduše zadejte. Po přidání argumentu se posouváním prstu dolů můžete v řádku vzorců pohybovat směrem dopředu, nebo posouváním prstu nahoru směrem dozadu.

Řazení a filtrování

Když přesunete fokus na buňku, která obsahuje prvek pro řazení nebo filtrování, VoiceOver vám to oznámí.

Fokus přesunete na filtr tak, že budete prstem potahovat doprava, až bude fokus na buňce, která obsahuje filtr. Poklepáním pak otevřete nabídku filtru.

Hledání a čtení komentářů

Když fokus přesunete na buňku s komentářem, VoiceOver vám oznámí, že tato buňka obsahuje komentář. Potažením prstu doprava si tento komentář můžete poslechnout. Fokus se přesune na komentář a VoiceOver ho přečte. V Excelu pro iPhone v současnosti nejdou přidávat komentáře.

Úprava objektů

Změna velikosti objektu a jeho otočení

Jedním klepnutím objekt zvýrazněte a pak poklepáním na displej tento objekt vyberte.

Potahováním prstu doprava přesunete fokus na úchyty pro výběr v tomto pořadí: vlevo uprostřed, nahoře uprostřed, vlevo nahoře, úchyt pro otáčení. Když je fokus na úchytu pro výběr, můžete potažením prstu nahoru nebo dolů objekt zvětšit nebo zmenšit (případně otočit, pokud používáte úchyt pro otáčení).

Přidání textu k objektu

Jedním klepnutím objekt zvýrazněte a pak poklepáním na displej tento objekt vyberte. Poklepáním na vybraný obrazec aktivujete režim úpravy textu.

Použití klávesnice pro vzorce

Excel pro iPhone má vlastní klávesnici, která umožňuje rychlý přístup k číslům a symbolům, které souvisejí se vzorci. Pokud ji chcete najít, přesuňte fokus na buňku, kterou chcete upravit, poklepáním ji vyberte a pak poklepáním upravte vybranou buňku v řádku vzorců. Pod řádkem vzorců se objeví tři tlačítka v tomto pořadí: Klávesnice pro vzorce, Zrušit, Enter. Poklepáním na tlačítko Klávesnice pro vzorce můžete přepínat mezi standardní klávesnicí iOS a vlastní klávesnicí pro vzorce.

Použití externí klávesnice v režimu VoiceOver

Abyste mohli v režimu VoiceOver v Excelu zadávat text pomocí externí klávesnice, musíte v iOS vypnout Quick Nav.

Quick Nav zapnete nebo vypnete současným stisknutím kláves se šipkou vlevo a vpravo na externí klávesnici, když používáte VoiceOver. Až to uděláte, VoiceOver oznámí, že je funkce Quick Nav zapnutá nebo vypnutá.

Viz taky: Použití externí klávesnice v Excelu pro iPhone.

Funkce, které nejsou optimalizované

Na funkcích přístupnosti pořád pracujeme a ještě před sebou máme spoustu práce. Tady je seznam toho, co jsme zatím nestihli optimalizovat: oznamování formátu textu v režimu VoiceOver, ověřování dat, minigrafy, vkládání hodnot a automatické vyplňování řady dat.

Klidně nám napište svůj názor na to, co dalšího byste chtěli. Nezapomeňte do komentáře připsat slovo „Accessibility“ (Přístupnost). Děkujeme!

Odeslání názoru na přístupnost Excelu pro iPhone

Zajímá nás, co se vám líbí a co podle vás můžeme zlepšit. Pokud nám chcete poslat svůj názor, přejděte do nabídky Soubor v levém horním rohu aplikace (druhá ikona zleva). Přejděte na Odeslat názor v této nabídce a vyberte možnost, které se váš názor týká.

Když vyberete „Řekněte nám, co se vám líbí“ nebo „Řekněte nám, co by se dalo zlepšit“, uvidíte dvě pole: textové pole pro váš názor a pole pro zadání vaší e-mailové adresy (nepovinné).

Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo „Accessibility“, abychom ho snáz našli.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×