Přístupnost v Excelu Online

Excel Online obsahuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací Excel Online můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Poznámka

 • Excel Online je webová aplikace, takže klávesové zkratky a navigace se můžou lišit od těch v Excelu 2016. Další informace získáte v tématu Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • Pokud se chcete dozvědět, jak nastavit předvolby usnadnění a procházet aplikace Office 2016, přečtěte si téma Přístupnost v Office Online.

 • Excel Online doporučujeme používat v Internet Exploreru.

V tomto článku

Seznámení s uživatelským rozhraním Excelu Online

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Změna velikosti listu a zobrazení

Navigace v Excelu Online

Seznámení s funkcemi pro usnadnění přístupu v prohlížečích

Používání funkce Řekněte mi

Vytváření přístupných dokumentů

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Seznámení s uživatelským rozhraním Excelu Online

Uživatelské rozhraní aplikace Excel Online existuje ve webovém prohlížeči. Excel Online pracuje ve dvou zobrazeních: zobrazení pro čtení a zobrazení pro úpravy. V každém z obou zobrazení vypadá horní část okna aplikace Excel Online trochu jinak a nabízí jiné příkazy.

 • V zobrazení pro čtení můžete svůj sešit zobrazit, tisknout, sdílet, aktualizovat jeho datová připojení, přepočítat v něm vzorce a přidávat do něj komentáře. Ve výchozím nastavení se Excel Online otevře v zobrazení pro čtení.

  V zobrazení pro čtení je v horní části okna aplikace Excel Online v záhlaví napsané „Excel Online“. Na levém okraji záhlaví je spouštěč aplikací, který obsahuje dlaždice odkazující na služby Microsoftu a aplikace Office Online včetně Pošty, Kalendáře, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a dalších.

  Pod záhlavím je panel nástrojů, na kterém vpravo najdete sadu příkazů (Upravit sešit, Tisk, Sdílet, Data a další), a pokud to šířka prohlížeče umožní, uprostřed bude název vašeho sešitu.

 • Pokud chcete přepnout ze zobrazení pro čtení do zobrazení pro úpravy, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud se neozve „Excel Online“. Dalším stisknutím Ctrl+F6 se pak přesunete na název složky, která obsahuje sešit. Pomocí tabulátoru přejděte na tlačítko Upravit sešit, stiskněte Enter a pak pomocí šipky dolů vyberte Upravit v aplikaci Excel Online.

  V zobrazení pro úpravy můžete v sešitu dělat změny. V tomto zobrazení je v horní části okna aplikace Excel Online na levé straně záhlaví spouštěč aplikací, pak název aplikace („Excel Online“), vpravo tlačítko Sdílet, a pokud to šířka prohlížeče umožňuje, uprostřed najdete název svého sešitu.

  Pod záhlavím je panel nástrojů uspořádaný do karet: Soubor, Domů, Vložení, Data, Revize, Zobrazení a Otevřít v Excelu. Pod ním je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na tom pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, grafy, hypertextové odkazy nebo komentáře, které se dají vložit do sešitu.

V zobrazení pro čtení i v zobrazení pro úpravy po sadě příkazů následuje aktivní list daného sešitu. Většinu stránky zabírá mřížka buněk na listu. Některé příkazy, jako třeba Přejít na nebo Najít, otevřou okno, které se zobrazí uprostřed listu. Jiné příkazy, například ty pro zobrazení nebo vložení položek, otevřou podokno napravo nebo nalevo od listu.

Pod mřížkou buněk je panel, který obsahuje karty jednotlivých listů v sešitu. Tuto řadu karet můžete procházet a vybírat z ní listy. Aktuálně vybraný list se označuje jako „aktivní list“.

V dolní části okna aplikace Excel Online je stavový řádek. Když vyberete skupinu buněk, zobrazí se na stavovém řádku aktuální průměr, počet a součet čísel z vybraných buněk. Položky zobrazované na stavovém řádku můžete změnit, když přizpůsobíte vytváření souhrnu dat v Excelu. Přejděte klávesou Tab na nabídku Vlastní nastavení stavového řádku a stiskněte Enter. V místní nabídce pomocí klávesy Šipka dolů vyberte některou z možností (například Číselný počet, Maximum nebo Minimum) a stiskněte Enter.

Obecné informace o procházení pásu karet, podoken nebo obsahu získáte v tématu Přístupnost v Office Online.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • Když chcete přecházet mezi adresním řádkem prohlížeče a obsahem sešitu v aplikaci Excel Online, stiskněte F6.

 • Když chcete přepínat mezi oblastmi v aplikaci Excel Online (pásem karet, listem, panelem s kartami listů a stavovým řádkem), stiskněte Ctrl+F6.

 • Pokud se chcete přesunout na jiný list v sešitu, stiskněte Ctrl+Alt+PgUp nebo Ctrl+Alt+PgDn.

 • Pokud se chcete přesunout na jinou kartu na panelu nástrojů nebo se chcete pohybovat mezi příkazy na pásu karet, stiskněte klávesu Tab (pro směr dopředu) nebo Shift+Tab (pro směr dozadu).

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Když chcete vybrat buňku, umístěte na ni fokus.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Pro pohyb v mřížce buněk použijte klávesu Tab, šipkové klávesy nebo klávesové zkratky.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Součástí aplikace Excel Online jsou přístupné názvy. Když pracujete v aplikaci, můžou čtečky obrazovky tyto názvy číst. Můžete použít Předčítání – čtečku integrovanou ve Windows, nebo nástroj jiného výrobce, třeba JAWS.

Změna velikosti listu a zobrazení

List si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část listu ve zmenšené velikosti.

Poznámka Pro přiblížení v aplikaci Excel Onlinemusíte použít příkazy prohlížeče.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí klávesnice

 • Pokud chcete zobrazení přiblížit, stiskněte Ctrl+znaménko plus (+) nebo Alt+A, I a pak Z.

 • Pokud chcete zobrazení oddálit, stiskněte Ctrl+znaménko minus (-) nebo Alt+A, I a pak M.

 • Pokud chcete vybrat procento zvětšení, stiskněte Alt+A, I. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte „Přiblížit, Control plus, I“ nebo „Přiblížit, kontextová nabídka“. V nabídce Lupa pomocí šipky dolů vyberte požadované procento a stiskněte Enter.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí myši

 1. V prohlížeči na kartě Zobrazení klikněte na možnost Lupa.

 2. V nabídce Lupa klikněte na požadované procento.

Navigace v Excelu Online

Souhrn toho, jak se navigace v aplikaci Excel Online liší od navigace v Excelu 2016, tipy pro rychlé procházení, používání konkrétních čteček obrazovky a odkazy na provádění běžných úkolů v aplikaci Excel Online pomocí čtečky obrazovky najdete v tématu Začínáme používat čtečku obrazovky v Excelu Online.

Seznámení s funkcemi pro usnadnění přístupu v prohlížečích

Informace o funkcích pro usnadnění přístupu prohlížeče najdete na webu vašeho prohlížeče.

Používání funkce Řekněte mi

Když v zobrazení pro úpravy neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

 2. Stiskněte Alt+Q. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytváření přístupných dokumentů

Tipy pro vytváření sešitů s podporou přístupnosti v Excelu Online najdete v tématu Kontrolní seznam: Vytvoření tabulky přístupné v Excelu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím s žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk.

Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte prosím Microsoft Disability Answer Desk, kde najdete kontaktní údaje pro svou oblast.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×