Přístupnost v Excelu 2016 pro Windows

Excel 2016 zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací Excel 2016 můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

Poznámky

Seznámení s uživatelským rozhraním Excelu 2016

V Excelu 2016 je uprostřed v horní části obrazovky název vašeho sešitu. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace, jako je Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je v levém horním rohu obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, Zpět a Znovu.

Pod tímto panelem nástrojů je sada karet, třeba Domů, Vložení, Vzorce, Data, Revize a Power Pivot. Pod sadou karet je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na něm pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, grafy, hypertextové odkazy nebo ilustrace, a vložit je do listu.

Pod pásem karet se nachází mřížka buněk aktivního listu, která tvoří velkou část stránky. Některé příkazy, jako je Pravopis nebo Najít, otevřou okno uprostřed listu. Další příkazy, jako je Sdílet, otevřou na pravé nebo levé straně listu podokno.

Pod mřížkou buněk je panel, který obsahuje karty jednotlivých listů v sešitu. Tuto řadu karet můžete procházet a vybírat z ní listy. Aktuálně vybraný list se označuje jako „aktivní list“.

V dolní části excelového okna je stavový řádek. V pravé části stavového řádku jsou příkazy různých zobrazení listu (například Normální zobrazení nebo Zobrazit konce stránek) a posuvník a tlačítko úrovně přiblížení. Když vyberete skupinu buněk, zobrazí se na stavovém řádku průměr, počet a součet čísel z vybraných buněk. Uvedené položky na stavovém řádku můžete změnit, když přizpůsobíte vytváření souhrnu dat v Excelu. Stavový řádek můžete upravit opakovaným stisknutím klávesy F6, dokud neuslyšíte „Stavový řádek, panel nástrojů.“ (V Předčítání uslyšíte „Zapnuto, normální tlačítko“.) Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. V nabídce Vlastní nastavení stavového řádku můžete vybrat požadované možnosti (třeba Počet buněk s číselnými hodnotami, Maximum, Minimum a Scroll Lock), když použijete šipky nahoru a dolů a potom stisknete Enter.

Obecné informace o procházení pásu karet, podoken nebo sešitu získáte v tématu Usnadnění v Office 2016 a Windows 10.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Když chcete v Excelu 2016 procházet mezi prvky na obrazovce (list, pás karet, podokno úloh (když je otevřené), stavový řádek nebo panel nástrojů), stiskněte klávesu F6 (procházení vpřed) nebo kombinaci kláves Shift+F6 (procházení vzad). Když je otevřené víc než jedno okno sešitu, přepnete se do dalšího okna sešitu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6. Mezi buňkami nebo sloupci se v tabulce můžete přesouvat stisknutím klávesy Tab (procházení vpřed), kombinace kláves Shift+Tab (procházení vzad) nebo pomocí kláves se šipkami. Pokud chcete vybrat buňku, přesuňte na ni fokus. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc. Když chcete v otevřeném sešitu přejít na další nebo předchozí list, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down nebo Ctrl+Page Up. Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Windows.

Součástí Excelu 2016 jsou přístupné názvy. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows, nebo čtečku obrazovky od třetí strany, třeba JAWS. Informace o používání Excelu 2016 se čtečkou obrazovky najdete v tématu Získání nápovědy k používání čtečky obrazovky s Excelem 2016.

Změna velikosti listu a zobrazení

List nebo výběr v listu si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí klávesnice

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+W, Q. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte „Dialogové okno Lupa“ nebo „Okno Lupa“.

 2. Procento zvětšení můžete vybrat pomocí šipky nahoru a šipky dolů. Pokud chcete zadat vlastní procentuální hodnotu, vyberte přepínač Vlastní a zadejte požadovanou velikost.

 3. Až uslyšíte požadované procento, přejděte klávesou Tab na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Použijte posuvník Lupa na stavovém řádku v dolní části listu.

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa. V dialogovém okně Lupa, vyberte požadované zvětšení nebo zadejte procentuální hodnotu a potom klikněte na OK.

Přiblížení na vybranou oblast buněk pomocí klávesnice

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo tabulku, kterou chcete přiblížit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+W, G. Úroveň zvětšení se automaticky zvýší na větší procentuální hodnotu (například 300 % nebo 400 %).

 3. Když chcete vybranou oblast zmenšit zpět na úroveň 100 %, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z nebo Alt+W, J.

Přiblížení na vybranou oblast buněk pomocí myši

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo tabulku, kterou chcete přiblížit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použijte posuvník Lupa na stavovém řádku v dolní části listu.

  • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na Přejít na výběr. Když chcete vybranou oblast zmenšit zpět na úroveň 100 %, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na Zpět nebo na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klikněte na tlačítko 100 %.

Přidání příkazů ze skupiny Číst na panel nástrojů Rychlý přístup

Příkazy ze skupiny Číst přečtou vybraný text a můžete si je přidat do panelu nástrojů Rychlý přístup v Excelu 2016.

 1. Stisknutím kombinace kláves Alt+F, T přejděte do dialogového okna Možnosti. Uslyšíte „Možnosti“ nebo „Okno možností Excelu“.

 2. Pokud chcete upravit panel nástrojů Rychlý přístup, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „panel nástrojů Rychlý přístup“.

 3. Stisknutím kláves Alt+C získáte seznam dostupných příkazů. Uslyšíte „Oblíbené příkazy“. Fokus je v poli se seznamem Zvolit příkazy z.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „příkazy mimo pás karet“ a pak stiskněte klávesu TAB.

 5. Když chcete přejít na příkaz ze skupiny Číst stiskněte klávesu Č a pak opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Číst obsah buněk“ (první příkaz ze skupiny Číst).

 6. Pokud chcete vybrat jiný příkaz ze skupiny Číst, použijte šipku dolů. Toto jsou možnosti: Číst obsah buněk – Zastavit čtení buněk, Číst obsah buněk podle sloupců, Číst obsah buněk podle řádků a Číst obsah buněk při stisknutí klávesy Enter.

 7. Stisknutím kombinace kláves Alt+A přidáte vybraný příkaz Číst na panel nástrojů Rychlý přístup.

 8. Dialogové okno zavřete tak, že klávesou Tab přejdete na tlačítko OK a stisknete klávesu Enter.

Ikona příkazu Číst je teď na panelu nástrojů Rychlý přístup. Klávesová zkratka závisí na počtu příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud se například jedná o pátý příkaz na panelu nástrojů Rychlý přístup, přečtete vybraný text stisknutím kombinace kláves Alt+5.

Používání funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

 2. Stiskněte Alt+Q. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytváření excelových sešitů podporujících funkce usnadnění

Tipy, jak vytvořit sešit podporujících funkce usnadnění, najdete v článku Kontrolní seznam: Vytvoření tabulky přístupné v Excelu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×