Přístupnost v Excelu 2016 pro Mac

V aplikaci Excel 2016 pro Mac můžete zapnout funkce usnadnění přístupu a nechat si předčítat text nebo využívat dalších možností usnadnění přístupu.

Poznámky : 

 • Pokud chcete zjistit, jak nastavit předvolby a usnadnit používání produktů aplikace Excel 2016 pro Mac pomocí klávesnice a

  VoiceOveru, integrované čtečky obrazovky pro Mac, přečtěte si téma Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

 • V článku se předpokládá, že máte zapnutou klávesnici na obrazovce. Některé postupy v tomto tématu předpokládají, že máte zapnutý VoiceOver a že znáte příkaz pro VO. (Když chcete použít příkaz pro VO, stiskněte Control+Option.)

 • Přečtěte si taky téma Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac.

V tomto tématu

Seznámení s rozhraním Excelu pro Mac

Po otevření aplikace Excel 2016 pro Mac se v horní části obrazovky za nabídkou Apple zobrazí nabídka Excelu. Pod ní se na panelu nástrojů zobrazí vycentrovaný název dokumentu. V levém horním rohu obrazovky je panel nástrojů Rychlý přístup. Ten obsahuje často používané příkazy jako Uložit, Vrátit zpět nebo Znovu. Na stejném řádku na pravé straně obrazovky se nachází vyhledávací pole a ikona možností sdílení. Pod nimi je nabídka Pomozte vylepšit Office.

Pod tímto panelem nástrojů najdete záložky pásu karet, třeba Vložení nebo Zobrazení. Pod touto řadou karet se nachází pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Karta Vložení třeba přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky, jako jsou tabulky nebo obrázky, a vložit je do dokumentu.

Pod pásem karet najdete pole Název a panel Vzorec. Pole Název zobrazuje název nebo umístění aktuálně vybrané buňky v listu. Na panelu Vzorec je obsah aktuální buňky a můžete na něm zadat text nebo vzorce, podle kterých Excel provede výpočty.

Pod ním je sešit s otevřeným aktuálním listem. List zabírá nejvíc obrazovky. Nový list se skládá z mřížky prázdných buněk. Nahoře na listu jsou záhlaví sloupců, písmena nebo kombinace písmen označující sloupce. Nalevo od listu a podél něho směrem dolů jsou čísla řádků začínající od 1. Pole Název, které jsme už zmínili, identifikuje buňky podle písmene sloupce a čísla řádku, třeba C3.

Nakonec v levé dolní části listu je sada záložek, jedna pro každý list sešitu, a tlačítko pro přidání nového listu. Vpravo je pak stavový řádek s tlačítky pro změnu rozložení stránky, zvětšení atd.

Navigace v Excelu pro Mac

Když otevřete sešit, je fokus ve výchozím nastavení na aktuálním listu. Pokud chcete přejít na jiné oblasti , stiskněte Fn+F6. Nebo se zapnutým VoiceOverem stiskněte VO+Šipka doprava a VO+Šipka doleva. Stisknutím Fn+F6 se dokola přepíná mezi oblastmi rozhraní:

 • Tlačítko Otevřít / horní panel nástrojů

 • Aktuální karta na pásu karet

 • Pole Název na panelu nástrojů

 • List

 • „Tlačítko Připraveno“ na stavovém řádku

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves FN+funkční klávesa. Pokud nechcete klávesu Fn stisknout pokaždé, když používáte některou funkční klávesu, můžete změnit předvolby systému Apple.

Informace o používání pásu karet a dalších příkazů nebo informace o změně předvoleb funkčních kláves najdete v tématu Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

Navigace v sešitu

 • Pokud chcete vložit nový list, stiskněte Fn+Shift+F11. (Tahle kombinace funguje jenom v případě, že máte zrušené přiřazení výchozí funkce pro klávesu F11. Pokyny najdete v tématu Přístupnost v Office 2016 pro Mac.)

 • Pokud chcete přejít na další list v sešitu, stiskněte Option+Šipka doprava.

 • Pokud chcete přejít na předchozí list v sešitu, stiskněte Option+Šipka doleva.

Navigace v listu

Pokud chcete přejít do listu a začít pracovat, stiskněte Fn+F6, dokud se nedostanete do listu.

 • Přecházet mezi buňkami listu můžete pomocí šipkových kláves. (VoiceOver nemusí nutně jmenovat buňky, mezi kterými se přesouváte.)

 • Pokud chcete zadat text nebo vzorec do aktuální buňky, napište ho.

 • Pokud chcete upravit aktuální buňku, stiskněte F2 a pak pomocí šipkových kláves přejděte na místo, které chcete upravit. Po dokončení úprav opusťte buňku stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete vybrat oblast buněk, umístěte fokus na buňku, kde má oblast začínat, a pak podržte klávesu Shift a stisknutím šipkových kláves vyberte buňky.

Zobrazení místní nabídky

Místní nabídka obsahuje různé časté akce jako vyjmutí, kopírování, vložení a vymazání. Místní nabídku otevřete tak, že když je fokus na buňce, stisknete Fn+Shift+F10.

Po vybrání akce se místní nabídka automaticky zavře. Pokud chcete místní nabídku opustit bez výběru akce, stiskněte Esc.

Použití VoiceOveru pro práci v Excelu pro Mac

Tady najdete řadu běžných úkolů v Excelu s pokyny, jak je provádět pomocí VoiceOveru. VoiceOver zapnete stisknutím Command+F5.

Psaní vzorců

 1. Pokud chcete vybrat buňku, do které se má přidat vzorec, přesuňte na ni fokus pomocí šipkových kláves.

 2. Napište rovnítko (=) následované vzorcem. Pokud má Excel navrhovanou funkci, ozve se „Excel má nové okno“. Seznam navrhovaných funkcí můžete procházet šipkou nahoru a šipkou dolů. Položku ze seznamu můžete vybrat stisknutím klávesy Tab. Seznam opustíte stisknutím klávesy Esc.

 3. Po dokončení zadávání vzorce stiskněte Enter.

Vytvoření vzorce pomocí Tvůrce vzorců

 1. V buňce, do které chcete přidat vzorec, otevřete Tvůrce vzorců stisknutím Shift+F3. Fokus se přesune na řádek vzorců a Excel vloží rovnítko (=).

 2. Stiskněte VO+čipka doprava, dokud se neozve „Podokno úloh Tvůrce vzorců“.

 3. Pokud chcete s Tvůrcem vzorců pracovat, stiskněte VO+Shift+Šipka dolů, dokud se neozve „Interakce s Tvůrcem vzorců“. Pak se stisknutím klávesy Tab a šipkových klávesy přesuňte na jednotlivá pole, tlačítka, nabídky a popisy funkcí.

Řazení a filtrování

Když přesunete fokus na buňku, která obsahuje šipku filtru, VoiceOver vám oznámí, že se jedná o tlačítko filtru.

 1. Pokud chcete otevřít dialogové okno Seřadit a filtrovat pro aktuální buňku, stiskněte VO+mezerník.

 2. Stisknutím tabulátoru a šipkových kláves v dialogovém okně Seřadit a filtrovat se přesunete na jednotlivá pole, tlačítka, nabídky a hodnoty polí.

Čtení komentářů

Když fokus přesunete na buňku s komentářem, VoiceOver vám oznámí, že buňka obsahuje komentář. Pokud si chcete komentář poslechnout, stiskněte VO+mezerník.

Nalezení objektů Art v sešitě a práce s nimi

Začněte v oblasti sešitu otevřeného sešitu. Fokus by už měl být na „oblasti sešitu, oblasti rozložení“. Pokud není, stiskněte Fn+F6, dokud se fokus nepřesune na oblast sešitu, oblast rozložení.

 1. Stiskněte VO+Shift+Šipka dolů a pak stiskněte VO+Šipka doprava. Pokud sešit obsahuje objekty Art, VoiceOver oznámí „Obsahuje objekty Office Art“.

 2. Stiskněte VO+Shift+Šipka dolů, dokud se neozve „Interakce s objektem Art“. VoiceOver popíše objekt a můžete s ním pracovat.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo máte dotazy týkající se přístupnosti, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Navštivte web Microsoft Disability Answer Desk a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na Answer Desk pro usnadnění přístupu určený pro velké podniky.

Odeslání názoru na přístupnost v Excelu pro Mac

Na funkcích přístupnosti pořád pracujeme a velký kus práce máme ještě před sebou. Zajímá nás, co se vám líbí a co podle vás můžeme zlepšit. Zpětnou vazbu v souboru Excelu nám pošlete takto:

 1. Přejděte na záložky pásu karet stisknutím Fn+F6, dokud se neozve „Právě se nacházíte na kartě...uvnitř skupiny karet“.

 2. Pak stiskněte a podržte klávesu Tab, dokud se neozve „Chcete pomoct vylepšit Office?“

 3. Nabídku otevřete stisknutím klávesy VO+mezerníku. Pak pomocí klávesy Šipka dolů vyberte možnost „Řekněte nám, co se vám líbí“ nebo „Řekněte nám, co by se dalo zlepšit“. Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 4. Názor zadejte do dialogového okna. Mezi ovládacími prvky můžete přepínat klávesou Tab. Uvidíte tři pole: textové pole pro váš názor, přepínač, kterým určíte, jestli přidáte snímek obrazovky (standardně je nastavený na přidání snímku obrazovky), a pole, kde můžete zadat svoji e-mailovou adresu (nepovinné). Fokus je v textovém poli, kam můžete zadat svůj komentář.

  Abychom návrhy týkající se přístupnosti mohli snadno najít, přidejte ke svému názoru slovo Přístupnost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×