Přístupnost pro tělesně postižené uživatele v Online Skypu pro firmy

Microsoft usiluje o to, aby používání jeho produktů a služeb bylo pro všechny uživatele co nejjednodušší. Následující témata poskytují informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání aplikace Centrum pro správu Skypu pro firmy osobám s postižením.

V tomto článku

Funkce pro usnadnění přístupu v Centrum pro správu Skypu pro firmy

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky textového pole

Funkce pro usnadnění přístupu k nápovědě Centrum pro správu Skypu pro firmyu

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Alternativní text pro obrázky

Produkty a služby pro přístupnost od Microsoftu

Funkce přístupnosti ve Windows

Volně dostupné podrobné výukové programy

Pomocné technické prostředky pro Windows

Dokumentace v alternativních formátech

Služby zákazníkům pro uživatele se sluchovým postižením

Další informace

Funkce pro usnadnění přístupu v Centrum pro správu Skypu pro firmy

Kromě funkcí a nástrojů, které usnadňují přístup ve Windows, mají lidé s postižením dostupné v aplikaci Centrum pro správu Skypu pro firmy následující funkce pro usnadnění přístupu:

  • Klávesové zkratky

    Poznámka :  Informace v tomto dokumentu platí jenom pro uživatele, kteří získali licenci na produkty Microsoft v USA. Pokud jste produkt získali mimo USA, použijte seznam telefonních čísel a adres služeb podpory Microsoftu, který najdete kartě s informacemi o pobočkách dodané se softwarovým balíčkem nebo na webu Microsoft Accessibility. Můžete se obrátit na místní pobočku a zjistit, jestli je typ produktů a služeb popsaných v této části dostupný ve vaší oblasti. Informace o přístupnosti jsou k dispozici i v jiných jazycích, například ve francouzštině nebo japonštině.

Klávesové zkratky

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Přesun kurzoru dopředu na další prvek nebo odkaz v uživatelském rozhraní

TABULÁTOR

Přesun kurzoru zpátky na předchozí prvek nebo odkaz v uživatelském rozhraní

SHIFT+TABULÁTOR

Přepínání mezi:

  • Možnostmi v otevřeném rozevíracím seznamu

  • Možnostmi ve skupině možností

  • Položkami v seznamu

ŠIPKA NAHORU

ŠIPKA DOLŮ

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

Výběr nebo zrušení výběru vybraného zaškrtávacího políčka

MEZERNÍK

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zavření vybraného rozevíracího seznamu

ESC

Provedení vybraného příkazu

Otevření vybraného odkazu

Úprava vybrané položky v seznamu

ENTER

Klávesové zkratky textového pole

Textové pole je prázdné pole, do kterého můžete psát nebo vkládat text.

Požadovaná akce

Klávesa

Přechod na začátek pole

HOME

Přechod na konec pole

END

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky

SHIFT+HOME

Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky

SHIFT+END

Funkce pro usnadnění přístupu k nápovědě Centrum pro správu Skypu pro firmyu

Nápověda Centrum pro správu Skypu pro firmyu má funkce, díky kterým ji může používat větší okruh uživatelů, včetně osob s omezenou pohyblivostí, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením.

Klávesové zkratky pro práci s oknem nápovědy

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení okna nápovědy

F1

Přepnutí kurzoru mezi podoknem s tématy nápovědy a navigačním podoknem (karty jako je Obsah, Vyhledávání, Rejstřík)

F6

Přepnutí mezi kartami (Obsah, Vyhledávání a Rejstřík) v navigačním podokně

ALT + podtržené písmeno karty

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

TABULÁTOR

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TABULÁTOR

Provedení akce spojené s kliknutím na vybranou funkci Zobrazit vše, Skrýt vše nebo na skrytý text či hypertextový odkaz.

ENTER

Zobrazení nabídky Možnosti a následný přístup ke všem příkazům panelu nástrojů Nápověda

ALT+O

Skrytí nebo zobrazení podokna obsahujícího karty Obsah, Vyhledávání a Rejstřík

ALT+O a potom T

Zobrazení předchozího prohlíženého tématu

ALT+O a potom B

Zobrazení následujícího tématu v naposledy zobrazené posloupnosti témat

ALT+O a potom F

Návrat na určenou domovskou stránku

ALT+O a potom H

Zastavení otvírání tématu nápovědy v okně nápovědy (zastavení načítání webové stránky)

ALT+O a potom S

Otevření dialogového okna Možnosti Internetu Microsoft Internet Exploreru, ve kterém můžete změnit nastavení usnadnění

ALT+O a potom I

Obnovení tématu (při prohlížení obsahu z webové stránky)

ALT+O a potom R

Vytisknutí všech témat v publikaci nebo jen vybraného tématu

ALT+O a potom P

Zavření okna nápovědy

ALT+F4

Pomocí následujících klávesových zkratek pro nápovědu můžete rychle provést mnoho běžných úkolů.

Alternativní text pro obrázky

Každý obrázek v nápovědě Centrum pro správu Skypu pro firmyu, včetně snímků obrazovky a ikon, má přiřazený alternativní text. Uživatelé, kteří obrázky nedokážou rozpoznat, na ně můžou najet myší přečíst si alternativní text. Alternativní text popisuje, co je na obrázku, nebo vysvětluje příkaz programu, který daná ikona zastupuje.

Produkty a služby pro přístupnost od Microsoftu

Cílem společnosti Microsoft je usnadňovat uživatelům používání produktů a služeb. V následujících tématech jsou uvedeny informace o funkcích, produktech a službách, které usnadňují používání systému Windows tělesně postiženým uživatelům:

Funkce přístupnosti ve Windows

Operační systém Windows obsahuje mnoho předdefinovaných funkcí usnadnění, jež jsou užitečné pro uživatele, kteří mají potíže s používáním klávesnice nebo myši, jsou nevidomí nebo slabozrací, nebo neslyšící či slabě slyšící. Funkce jsou instalovány v průběhu instalace. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k systému Windows a na webu Microsoft Accessibility.

Volně dostupné podrobné výukové programy

Společnost Microsoft nabízí řadu podrobných výukových programů, které obsahují detailní postupy pro nastavení funkcí usnadnění v počítači. Tyto informace jsou ve formátu, u něhož jsou alternativní metody uvedeny vedle sebe, takže je možné se seznámit s ovládáním pomocí myši, klávesnice nebo kombinace obou.

Podrobné výukové programy najdete na webu Microsoft Accessibility.

Pomocné technické prostředky pro Windows

Pro uživatele s postižením je k dispozici řada pomocných technických prostředků usnadňujících používání počítačů. Katalog pomocných technických prostředků pro systém Windows můžete prohledávat na webu Microsoft Accessibility.

Pokud používáte pomocné technické prostředky, poraďte se před upgradem softwaru nebo hardwaru se svým dodavatelem pomocných technických prostředků a ujistěte se, zda nedojde k potížím s kompatibilitou.

Dokumentace v alternativních formátech

Jestliže máte potíže se čtením nebo manipulací s tištěnými materiály, můžete dokumentaci k mnoha produktům společnosti Microsoft získat v dostupnějších formátech. Rejstřík dostupné dokumentace k produktům najdete na webu Microsoft Accessibility.

Navíc můžete další publikace Microsoftu získat od organizace Learning Ally (Recording for the Blind & Dyslexic, Inc), která distribuuje tyto dokumenty registrovaným oprávněným členům svojí distribuční služby. Pokud chcete získat informace o dostupnosti dokumentace k produktům Microsoftu a knih nakladatelství Microsoft Press, použijte web http://learningally.org/ nebo kontakt:

Learning Ally

20 Roszel Road

Princeton, NJ 08540

Telefonní číslo z USA: (800) 221-4792

Telefonní číslo z jiných zemí než USA a Kanada: (609) 452-0606

Fax: (609) 987-8116

Protože neustále dochází ke změnám webových adres, některé zde uvedené weby mohou být nedostupné.

Služby zákazníkům pro uživatele se sluchovým postižením

Pokud jste neslyšící nebo máte poruchu sluchu, můžete využít úplný přístup k produktům a službám společnosti Microsoft prostřednictvím textové telefonní služby (TTY/TDD):

  • Informace o službě zákazníkům získáte v prodejním informačním centru společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:30 do 17:30 pacifického času s výjimkou svátků.

  • Potřebujete-li technickou pomoc v USA, obraťte se na Služby podpory produktů společnosti Microsoft na čísle (800) 892-5234 v pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 pacifického času s výjimkou svátků. V Kanadě použijte číslo (905) 568-9641 v pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 východního času s výjimkou svátků.

Na služby podpory společnosti Microsoft se vztahují ceny, termíny a podmínky platné v čase použití služby.

Další informace

Víc se o tom, jak počítačové technologie pro přístupnost pomáhají zlepšovat životy lidí s postižením, dozvíte na webu Microsoft Accessibility.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×