Příprava, publikování a údržba webu v aplikaci Publisher

Po navržení a vytvoření webové publikace v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 lze tuto publikaci publikovat na webu, na síťovém serveru nebo ve sdílené složce ve vlastním počítači. Aplikace Publisher vytvoří bez ohledu na cíl z webové publikace soubory ve filtrovaném formátu HTML. Tyto soubory HTML je možné otevřít a číst v libovolném webovém prohlížeči, například v aplikaci Internet Explorer.

Webová publikace s navigačním panelem, textem a grafikou

V tomto článku

Tento článek popisuje postup při vytváření a publikování webové publikace ve formátu souborů HTML a při aktualizaci webu úpravami webové publikace a jejím opakovaným publikováním.

Příprava webu

Publikování webu

Údržba webu

Příprava webu

Web je vizitkou vaší firmy a vaší obchodní značky, a proto je nutné jeho vytvoření naplánovat. Potřebnou nápovědu získáte v článku Plánování webu.

Který nástroj je nejvhodnější?

Při plánování webu a poskytovaných informací je nutné zvážit, který nástroj pro vytváření webů nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Aplikace Office Publisher 2007 je vhodným nástrojem, jestliže chcete rychle vytvářet, publikovat a spravovat jednoduché statické weby, které vyjadřují obchodní značku společnosti a u kterých je nutné revidovat pouze text a grafiku. Aplikace Office Publisher 2007 není vhodná v následujících případech:

 • Pokud web vyžaduje interaktivitu nebo obsah uložený v databázích, aby návštěvníci mohli reagovat na webový deník (blog) nebo prostřednictvím nákupního košíku nakupovat položky.

 • Pokud web vyžaduje ověřování dat, například při ověřování čísel kreditní karty.

 • Pokud předpokládáte, že po vytvoření webu v aplikaci Office Publisher 2007, která při vytváření webů kombinuje kód HTML, Jazyk XML (Extensible Markup Language) a VML (Vector Markup Language), budete v editoru HTML upravovat čistý kód HTML.

Pro vytváření základních hostitelských webů a webů online je vhodným nástrojem služba Microsoft Office Live. Informace naleznete na webu služby Microsoft Office Live (v angličtině).

V případě interaktivních webů použijte aplikaci Microsoft Expression Web, která poskytuje nástroje pro tvorbu standardních webů s velkým množstvím dat. Informace naleznete na webu aplikace Microsoft Expression Web (v angličtině).

Vytvoření webu

Novou webovou publikaci lze vytvořit v aplikaci Office Publisher 2007. Chcete-li pracovat se stávajícím webem, pro který není k dispozici žádná webová publikace, můžete obsah zkopírovat z publikovaných webových stránek a vložit jej do nové webové publikace, čímž dojde k novému vytvoření původního webu jako webové publikace, nebo můžete použít nástroj pro úpravy kódu HTML.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

 2. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Webové servery.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit vlastní web vyhovující vlastním záměrům, ujistěte se, že je v podokně úloh Možnosti zaškrtnuto políčko Použít Průvodce rychlým vytvářením webů, a klepněte na požadovaný návrh.

  • Chcete-li vytvořit zcela nový web, klepněte v části Webové servery na položku Velikosti prázdných stránek a potom klepněte na požadovanou velikost.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Pokud se rozhodnete použít Průvodce rychlým vytvářením webů, vyberte požadované možnosti v dialogovém okně Nástroj pro rychlé vytváření webů a klepněte na tlačítko OK.

 6. Přidejte do publikace obsah a proveďte požadované změny.

  Tip : Neumisťujte ve webové publikaci objekty na stránky předlohy. Objekty na stránkách předlohy aplikace Office Publisher 2007 nejsou v některých webových prohlížečích zobrazeny správně.

Kontrola webové publikace

Před publikováním webu zkontrolujte, zda web funguje podle očekávání a zda jste pamatovali na všechny problémy, které mohou vzniknout.

Možné problémy zjistíte pomocí nástroje Kontrola návrhu a náhledem webu.

Hledání a odstranění problémů pomocí nástroje Kontrola návrhu

Kontrola návrhu je výkonný nástroj pro hledání potenciálních problémů. Hledá především základní problémy formátování. Hledá však také speciálně problémy, které mohou negativně ovlivnit webové publikace. Chcete-li zkontrolovat návrh tímto nástrojem, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola návrhu.

 2. V podokně úloh Kontrola návrhu zaškrtněte políčka Spustit obecné kontroly návrhu a Spustit kontroly pro webové servery.

  Poznámka : Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko Spustit kontroly pro komerční tisk.

 3. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit v podokně úloh Kontrola návrhu klepněte na šipku zobrazenou vedle položky, kterou chcete opravit, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Po klepnutí na příkaz Automatická oprava bude automaticky provedena oprava dané položky.

   Automatická oprava bude záviset na problému. Ve většině případů nebude k dispozici žádná automatická oprava.

  • Klepnutím na příkaz Přejít na tuto položku přejděte na stránku, kde je vybraná problémová položka umístěna.

   Provedením potřebných změn potom můžete daný problém odstranit.

  • Klepnutím na příkaz Vysvětlit otevřete téma nápovědy, ve kterém je daný problém podrobněji vysvětlen a je navrženo jeho řešení.

  • Kontrolu vypnete klepnutím na příkaz Tuto kontrolu již nespouštět.

   Klepnutí na tuto možnost bude mít vliv na všechny výskyty daného problému.

Zobrazení náhledu webu

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Náhled webové stránky.

Náhled webu se zobrazí ve výchozím prohlížeči. Zkontrolujte v náhledu tyto skutečnosti:

 • Web se zobrazí a všechny stránky jsou přístupné.

 • Všechny hypertextové odkazy fungují podle očekávání.

 • Navigační ovládací prvky pracují podle očekávání.

 • Žádné prvky nechybí.

 • Zvuky v pozadí se přehrávají podle očekávání.

Vyhledání webové hostitelské služby

Před publikováním webu je nutné si předplatit webovou hostitelskou službu u Poskytovatel internetových služeb. Díky této službě získáte přístup k Internetu, volný prostor na webovém serveru a URL (Uniform Resource Locator), která bude sloužit k přístupu na váš web. Před publikováním webu požádejte svého poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo správce systému o potřebné informace a adresu URL webu nebo adresu serveru FTP, kam můžete ukládat soubory.

Ve vaší oblasti je pravděpodobně k dispozici více poskytovatelů služeb Internetu. Ujistěte se, že poskytovatel, k odběru jehož služeb jste se přihlásili, poskytuje požadovanou podporu. Máte-li s publikováním na webu málo zkušeností, budete pravděpodobně chtít takového poskytovatele, který vám pomůže při možných problémech.

Začátek stránky

Publikování webu

Po kontrole a náhledu webové publikace a přihlášení se k odběru webové hostitelské služby jste připraveni k publikování webu.

Web můžete publikovat na Webový server, síťovém serveru, serveru FTP nebo ve složce ve vašem vlastním počítači.

Publikování webu v umístění ve vlastním počítači může sloužit k různým účelům:

 • Publikované soubory lze použít k testování webu před zpřístupněním souborů na webu.

 • Soubory lze z umístění v počítači publikovat na webu uložením pomocí nástroje FTP.

 • Je zachována místní kopie souborů HTML i webová publikace.

Poskytovatel služeb Internetu vám může poskytnout informace, které vám pomohou zvolit nejvhodnější metodu publikování.

Bez ohledu na to, zda publikujete na webu nebo ve svém počítači, aplikace Office Publisher 2007 shromažďuje všechny vytvořené související soubory v jedné složce. Soubory vytvořené aplikací Office Publisher 2007 zahrnují ostatní stránky HTML tvořící web, obrázky GIF a JPEG použité na stránkách a soubory vložených zvuků.

Uspořádání těchto souborů ve složce, v níž publikujete web, lze v aplikaci Office Publisher 2007 nastavit dvěma způsoby. Ve výchozím nastavení aplikace Office Publisher 2007 vytvoří jednu domovskou stránku a podsložku, která obsahuje všechny podpůrné soubory potřebné pro web. Domovskou stránku a všechny podpůrné soubory pro web lze také uspořádat do jedné složky.

Jak určit způsob uspořádání publikovaných webových souborů v aplikaci Office Publisher 2007?

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Web a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li oddělit domovskou stránku od podpůrných souborů, zaškrtněte políčko Uspořádat podpůrné soubory do složky.

 • Chcete-li seskupit domovskou stránku a podpůrné soubory do stejné složky, zaškrtnutí políčka Uspořádat podpůrné soubory do složky zrušte.

Při publikování publikace na webu aplikace Office Publisher 2007 vytvoří filtrované soubory HTML, které lze na web přidat rychleji než nefiltrované soubory HTML. Vzhledem k tomu, že filtrované soubory HTML vytvořené aplikací Office Publisher 2007 neobsahují žádné značky specifické pro systém Microsoft Office, nelze soubory HTML otevřít a upravit v aplikaci Office Publisher 2007. Změny je nutné provést ve webové publikaci na webu a potom celý web znovu publikovat.

Publikování webu v umístění na Internetu nebo v síti

Před provedením tohoto postupu kontaktujte poskytovatele služeb Internetu nebo správce systému, kteří vám poskytnou informace potřebné k publikování a adresu URL webu, kam můžete ukládat soubory.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webu zadejte do pole Název souboru adresu URL webového nebo síťového serveru, na který chcete uložit svůj web, například http://www.northwindtraders.com.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

 4. Po zobrazení výzvy zadejte své uživatelské jméno a heslo a poté klepněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Publikovat na webu se zobrazí adresář přidružený k vaší adrese URL.

 5. Poklepejte na složku, do níž chcete svůj web uložit.

 6. V rozevíracím poli Název souboru vyberte jako výchozí název domovské stránky položku index a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Index.htm je výchozí název. Vyberete-li index jako název domovské stránky, usnadníte přístup k webu a zabráníte uživatelům v zobrazení seznamu souborů, které váš web obsahuje.

 7. Po výzvě klepněte na tlačítko OK.

Publikování webu pomocí serveru FTP

Před provedením tohoto postupu kontaktujte poskytovatele služeb Internetu nebo správce systému, kteří vám poskytnou informace potřebné k publikování na serveru FTP. Dále musíte ve složce Adresy FTP vytvořit server FTP.

Jak?

Než přidáte server FTP do seznamu ve složce Adresy FTP, musíte mít přístup k Internetu nebo k intranetu.

V systému Windows Vista

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webu klepněte na tlačítko Nástroje a potom klepněte na příkaz Připojit síťovou jednotku.

 3. V dialogovém okně Připojit síťovou jednotku proveďte následující kroky:

  • V seznamu Jednotka klepněte na písmeno jednotky. Můžete zvolit libovolné dostupné písmeno.

  • Chcete-li se připojit při každém přihlášení k počítači, zaškrtněte políčko Znovu připojit při přihlášení.

  • Klepněte na odkaz Připojit k webovému serveru, na který lze ukládat dokumenty a obrázky.

 4. V Průvodci přidáním umístění v síti klepněte na tlačítko Další, klepněte na položku Vybrat vlastní umístění v síti a potom na tlačítko Další.

 5. Do pole Adresa v síti nebo v Internetu zadejte adresu serveru FTP (například ftp://ftp.microsoft.com) a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka : Pokud se k síťové jednotce nebo složce nelze připojit, je daný počítač pravděpodobně vypnutý nebo nemáte správná oprávnění. Nelze-li se připojit, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele služeb Internetu.

 6. Pokud se nechcete k serveru přihlásit anonymně, zrušte zaškrtnutí políčka Přihlásit se anonymně, zadejte do pole Uživatelské jméno uživatelské jméno a klepněte na tlačítko Další.

 7. Zadejte název umístění v síti a klepněte na tlačítko Další.

 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

V systému Microsoft Windows XP

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V rozevíracím seznamu Uložit do klepněte na šipku a potom na položku Adresy FTP.

 3. Poklepejte na položku Přidat či změnit adresy FTP.

 4. Do pole Název serveru FTP zadejte název serveru FTP, například ftp.microsoft.com.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li se přihlásit k serveru FTP, který umožňuje anonymní přihlášení, klepněte ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení na přepínač anonymně.

  • Chcete-li se přihlásit k serveru FTP, pro který máte oprávnění k přihlášení, klepněte ve skupinovém rámečku Účet pro přihlášení na přepínač jako uživatel, vyberte uživatele a zadejte heslo do pole Heslo.

 6. Klepněte na tlačítko Přidat.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V rozevíracím seznamu Uložit doklepněte na položku Adresy FTP.

 3. V seznamu serverů FTP poklepejte na požadovaný server a poté poklepejte na složku, ve které chcete web publikovat.

  Poznámka : Pokud poskytovatel služeb Internetu vyžaduje, abyste pro uložení webu použili zvláštní program, nebo pokud publikujete web v podnikové síti intranet, bude pravděpodobně nutné uložit verzi vašeho webu ve speciálním formátu souboru HTML a pro publikaci webu použít jiný postup. Další informace o uložení a publikování webu vám poskytne poskytovatel služeb Internetu nebo správce systému.

Publikování webu ve složce v počítači

V systému Windows Vista

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. Na adresním řádku klepněte na jednotku nebo složku, ve které chcete web publikovat, například na složku Dokumenty.

  Poznámka : Pokud chcete web přidat do nové složky, vytvořte klepnutím na tlačítko Nová složka na panelu nástrojů novou složku, zadejte její název a stiskněte klávesu ENTER.

 3. V rozevíracím poli Název souboru vyberte jako výchozí název domovské stránky položku index a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Index.htm je výchozí název. Vyberete-li index jako název domovské stránky, usnadníte přístup k webu a zabráníte uživatelům v zobrazení seznamu souborů, které váš web obsahuje.

Systém Windows XP

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V rozevíracím seznamu Uložit do klepněte na jednotku nebo složku, ve které chcete web publikovat, například na složku Dokumenty.

  Poznámka : Chcete-li web přidat do nové složky, klepněte pravým tlačítkem myši na místo, kam chcete novou složku přidat, vyberte příkaz Nový a klepnutím na příkaz Složka vytvořte novou složku. Do pole Název zadejte její název a klepněte na tlačítko Otevřít.

 3. V rozevíracím poli Název souboru vyberte jako výchozí název domovské stránky položku index a poté klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : Index.htm je výchozí název. Vyberete-li index jako název domovské stránky, usnadníte přístup k webu a zabráníte uživatelům v zobrazení seznamu souborů, které váš web obsahuje.

Začátek stránky

Údržba webu

Web můžete po publikování podle potřeby aktualizovat, aby odrážel nové informace. V aplikaci Publisher však nelze otevřít filtrované soubory HTML. Je nutné otevřít původní webovou publikaci, provést požadované změny a pak web znovu publikovat.

Poznámka : Neaktualizujte soubory ve filtrovaném formátu HTML pomocí textového editoru, jako je program Poznámkový blok nebo aplikace Microsoft WordPad. Je to sice možné, ale kód HTML generovaný aplikací Publisher je velmi složitý a jeho ruční úpravy vám budou pravděpodobně připadat obtížné. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li v aplikaci Publisher aktualizovat webovou publikaci a tu potom znovu publikujete na webu.

Publikování změn

V aplikaci Office Publisher 2007 lze rychle publikovat aktualizace dříve publikovaných webů pomocí přírůstkového publikování na webu, při němž jsou publikovány pouze aktualizované stránky. Pokud máte v úmyslu aktualizovat web často nebo jde o rozsáhlý a složitý web, můžete přírůstkovým publikováním aktualizaci webu urychlit.

Jestliže však provádíte změny webu přímo na Webový server, nikoli v aplikaci Office Publisher 2007, a zapnete přírůstkové publikování na webu, nebude pravděpodobně možné následné aktualizace daného webu pomocí příkazu Publikovat na webu. Chcete-li spravovat webové soubory přímo na webovém serveru (například prostřednictvím samostatného programu FTP), přírůstkové publikování na webu vypněte.

Poznámka : Přírůstkové publikování na webu je v aplikaci Publisher ve výchozím nastavení zapnuto.

Zapnutí nebo vypnutí přírůstkového publikování na webu

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Web.

 2. Ve skupinovém rámečku Ukládání proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přírůstkové publikování na webu vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit přírůstkové publikování na webu.

  • Chcete-li přírůstkové publikování na webu zapnout, zaškrtněte políčko Povolit přírůstkové publikování na webu.

Publikování změn na webu

Publikování aktualizací webu se poněkud liší od prvního publikování webu. Po publikování na webu nebo v umístění v síti se ve složce Místa v síti zobrazí zástupce webového serveru nebo síťového serveru.

V systému Windows Vista

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webu klepněte v navigačním podokně na položku Počítač.

 3. V seznamu souborů poklepejte na zástupce složky na webovém nebo síťovém serveru, ve které jste web publikovali.

 4. Poklepejte na složku, do níž chcete soubor uložit.

 5. Do pole Název souboru zadejte název aktualizovaného souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Systém Windows XP

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat na webu.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webu klepněte na položku Místa v síti.

 3. Poklepejte na zástupce složky na webovém nebo síťovém serveru, ve které jste web publikovali.

 4. Poklepejte na složku, do níž chcete soubor uložit.

 5. Do pole Název souboru zadejte název aktualizovaného souboru a potom klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×