Příklady obvyklých vzorců

Následující příklady můžete použít ve vypočítaných sloupcích seznamu nebo knihovny. Příklady, které neobsahují odkazy na sloupec, lze použít k zadání výchozí hodnoty sloupce.

V tomto článku:

Vzorce s podmínkou

Vzorce data a času

Matematické vzorce

Textové vzorce

Vzorce s podmínkou

Pomocí následujících vzorců můžete otestovat podmínku nebo výraz a vrátit hodnotu Ano nebo Ne, otestovat alternativní hodnoty, jako je V pořádku nebo Není v pořádku, nebo vrátit prázdnou hodnotu či pomlčku představující nulovou hodnotu.

Zjištění, zda je číslo větší nebo menší než jiné číslo

K tomuto porovnání použijte funkci KDYŽ.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15000

9000

=[Sloupec1]>[Sloupec2]

Je hodnota sloupce Sloupec1 vyšší než hodnota sloupce Sloupec2? (Ano)

15000

9000

=KDYŽ([Sloupec1]<=[Sloupec2]; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Je hodnota sloupce Sloupec1 menší nebo rovna hodnotě sloupce Sloupec2? (Není v pořádku).

Vrácení logické hodnoty po porovnání obsahů sloupců

Pro výsledky představující logickou hodnotu (Ano nebo Ne) použijte funkce A, NEBO a NENÍ.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15

9

8

=A([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3])

Je 15 vyšší než 9 a současně menší než 8? (Ne)

15

9

8

=NEBO([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3])

Je 15 větší než 9 nebo menší než 8? (Ano)

15

9

8

=Není([Sloupec1]+[Sloupec2]=24)

Je 15 plus 9 nerovno 24? (Ne)

Pro výsledky představující jiný výpočet nebo jakoukoli jinou hodnotu než Ano či Ne použijte funkce KDYŽ, A a NEBO.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (možný výsledek)

15

9

8

=KDYŽ([Sloupec1=15]; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 rovna 15, bude vrácen text V pořádku. (V pořádku)

15

9

8

=KDYŽ(A([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3]); "V pořádku"; "Není v pořádku")

Jestliže je 15 větší než 9 a menší než 8, bude vrácen text V pořádku. (Není v pořádku)

15

9

8

=KDYŽ(NEBO([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]<[Sloupec3]); "V pořádku"; "Není v pořádku")

Pokud je 15 větší než 9 nebo menší než 8, bude vrácen text V pořádku. (V pořádku)

Zobrazení nulových hodnot ve formě prázdných hodnot nebo pomlčky

Chcete-li zobrazit nulu, proveďte jeden výpočet. Chcete-li zobrazit prázdnou hodnotu nebo pomlčku, použijte funkci KDYŽ.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

10

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Druhé číslo je odečteno od prvního. (0)

15

9

=KDYŽ([Sloupec1]-[Sloupec2];"-";[Sloupec1]-[Sloupec2])

Když je hodnota nula, vrátí pomlčku. (-)

Skrytí chybových hodnot ve sloupcích

Chcete-li místo chybové hodnoty zobrazit pomlčku, hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI nebo NEDEF, použijte funkci JE.CHYBHODN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

10

0

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Výsledkem bude chyba. (#DIV/0)

10

0

=KDYŽ(JE.CHYBHODN([Sloupec1]/[Sloupec2]);"NEDEF";[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí hodnotu NEDEF, pokud je hodnota chybová.

10

0

=KDYŽ(JE.CHYBHODN([Sloupec1]/[Sloupec2]);"-";[Sloupec1]/[Sloupec2])

Vrátí pomlčku, pokud je hodnota chybová.

Začátek stránky

Vzorce data a času

Následující vzorce slouží k provádění výpočtů založených na datu a času, jako je například přičtení počtu dní, měsíců nebo roků k určitému datu, výpočet rozdílu mezi dvěma daty a převod času na desetinnou hodnotu.

Přičtení kalendářních dat

Chcete-li k datu přičíst počet dnů, použijte operátor součtu (+).

Poznámka : Při práci s kalendářními daty je nutné návratový typ vypočítaného sloupce nastavit na Datum a čas.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

3

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přičte 3 dny k datu 9. 6. 2007. (12. 6. 2007)

10. 12. 2008

54

=[Sloupec1]+[Sloupec2]

Přičte 54 dní k datu 10. 12. 2008. (2. 2. 2009)

Chcete-li k datu přičíst počet měsíců, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

3

=DATUM(ROK([Sloupec1]);MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2];DEN([Sloupec1]))

Přičte 3 měsíce k datu 9. 6. 2007. (9. 9. 2007)

10. 12. 2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1]);MĚSÍC([Sloupec1])+[Sloupec2];DEN([Sloupec1]))

Přičte 25 měsíců k datu 10. 12. 2008. (10. 1. 2011)

Chcete-li k datu přičíst počet roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

3

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2];MĚSÍC([Sloupec1]);DEN([Sloupec1]))

Přičte 3 roky k datu 9. 6. 2007. (9. 6. 2010)

10. 12. 2008

25

=DATUM(ROK([Sloupec1])+[Sloupec2];MĚSÍC([Sloupec1]);DEN([Sloupec1]))

Přičte 25 roků k datu 10. 12. 2008. (10. 12. 2033)

Jestliže chcete k datu přičíst kombinaci dnů, měsíců a roků, použijte funkce DATUM, ROK, MĚSÍC a DEN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007

=DATUM(ROK([Sloupec1])+3;MĚSÍC([Sloupec1])+1;DEN([Sloupec1])+5)

Přičte 3 roky, 1 měsíc a 5 dnů k datu 9. 6. 2007. (14. 7. 2010)

10. 12. 2008

=DATUM(ROK([Sloupec1])+1;MĚSÍC([Sloupec1])+7;DEN([Sloupec1])+5)

Přičte 1 rok, 7 měsíců a 5 dní k datu 10. 12. 2008. (15. 7. 2010)

Výpočet rozdílu mezi dvěma daty

K tomuto výpočtu použijte funkci DATEDIF.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

1. ledna 1995

15. června 1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"d")

Vrátí počet dnů mezi dvěma daty. (1 626)

1. ledna 1995

15. června 1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"rm")

Vrátí počet měsíců mezi dvěma daty, přičemž bude ignorována část data definující rok. (5)

1. ledna 1995

15. června 1999

=DATEDIF([Sloupec1]; [Sloupec2];"rd")

Vrátí počet dnů mezi dvěma daty, přičemž bude ignorována část data definující rok. (165)

Výpočet rozdílu mezi dvěma časy

Chcete-li zobrazit výsledek ve standardním formátu času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor odečítání (-) a funkci TEXT. Aby tato metoda fungovala, nesmí počet hodin překročit 24 a počet minut a sekund 60.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007 10:35 dop.

9. 6. 2007 3:30 odp.

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h")

Počet hodin mezi dvěma časy (4)

9. 6. 2007 10:35 dop.

9. 6. 2007 3:30 odp.

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h:mm")

Počet hodin a minut mezi dvěma časy (4:55)

9. 6. 2007 10:35 dop.

9. 6. 2007 3:30 odp.

=TEXT([Sloupec2]-[Sloupec1];"h:mm:ss")

Hodiny, minuty a sekundy mezi dvěma časy (4:55:00)

Jestliže chcete zobrazit výsledek jako souhrnnou hodnotu na základě jedné časové jednotky, použijte funkci CELÁ.ČÁST nebo funkce HODINA, MINUTA a SEKUNDA.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec2]-[Sloupec1])*24)

Celkový počet hodin mezi dvěma časy (28)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec2]-[Sloupec1])*1440)

Celkový počet minut mezi dvěma časy (1735)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=CELÁ.ČÁST(([Sloupec2]-[Sloupec1])*86400)

Celkový počet sekund mezi dvěma časy (104100)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=HODINA([Sloupec2]-[Sloupec1])

Počet hodin mezi dvěma časy, pokud rozdíl nepřekročí hodnotu 24. (4)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=MINUTA([Sloupec2]-[Sloupec1])

Počet minut mezi dvěma časy, pokud rozdíl nepřekročí hodnotu 60. (55)

9. 6. 2007 10:35 dop.

10.6.2007 3:30 odp.

=SEKUNDA([Sloupec2]-[Sloupec1])

Počet sekund mezi dvěma časy, pokud rozdíl nepřekročí hodnotu 60. (0)

Převod časů

Jestliže chcete převést hodiny ze standardního formátu času na desetinné číslo, použijte funkci CELÁ.ČÁST.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

10:35 dop.

=([Sloupec1]-CELÁ.ČÁST([Sloupec1]))*24

Počet hodin od 12:00 dop. (10,583333)

12:15 odp.

=([Sloupec1]-CELÁ.ČÁST([Sloupec1]))*24

Počet hodin od 12:00 dop. (12,25)

Pokud chcete převést hodiny z desetinného čísla na standardní formát času (hodiny:minuty:sekundy), použijte operátor dělení a funkci TEXT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23:58

=TEXT(Sloupec1/24; "h:mm:ss")

Hodiny, minuty a sekundy od 00:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Sloupec1/24; "h:mm")

Hodiny a minuty od 00:00 (0:05)

Vložení juliánských dat

Termín juliánské datum se používá, jestliže hovoříme o formátu data, který je kombinací aktuálního roku a počtu dní od začátku roku. Například 1. ledna 2007 se vyjadřuje jako 2007001 a 31. prosince 2007 jako 2007365. Tento formát není založen na juliánském kalendáři.

Chcete-li převést datum na juliánské datum, použijte funkce TEXT a DATUMHODN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23. 6. 2007

=TEXT([Sloupec1];"rr")&TEXT(([Sloupec1]-DATUMHODN("1/1/"& TEXT([Sloupec1];"rr"))+1);"000")

Datum ve formátu juliánského data s rokem definovaným pomocí dvou číslic (07174)

23. 6. 2007

=TEXT([Sloupec1];"rrrr")&TEXT(([Sloupec1]-DATUMHODN("1/1/"&TEXT([Sloupec1];"rr"))+1);"000")

Datum ve formátu juliánského data s rokem definovaným pomocí čtyř číslic (2007174)

Pokud chcete převést datum na juliánské datum používané v astronomii, použijte konstantu 2415018,50. Tento vzorec je funkční pouze u dat po 1. 3. 1901 a pouze v případě, že používáte kalendářní systém 1900.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

23. 6. 2007

=[Sloupec1]+2415018.50

Datum ve formátu juliánského data používané v astronomii (2454274,50)

Zobrazení dat jako dnů v týdnu

Jestliže chcete převést data na text představující den v týdnu, použijte funkci TEXT a DENTÝDNE.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

19. února 2007

=TEXT(DENTÝDNE([Sloupec1]); "dddd")

Vypočítá pro datum den v týdnu a vrátí celý název dne. (pondělí)

3. ledna 2008

=TEXT(DENTÝDNE([Sloupec1]); "ddd")

Vypočítá pro datum den v týdnu a vrátí zkrácený název dne. (út)

Začátek stránky

Matematické vzorce

Následující vzorce slouží k provádění řady matematických výpočtů, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel, výpočet průměru nebo mediánu čísel, zaokrouhlení čísla a výpočet hodnot.

Sčítání čísel

Pokud chcete sečíst čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor sčítání (+) nebo funkci SUMA.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

6

5

4

=[Sloupec1]+[Sloupec2]+[Sloupec3]

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích. (15)

6

5

4

=SUMA([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3])

Sečte hodnoty v prvních třech sloupcích. (15)

6

5

4

=SUMA(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]-[Sloupec2]; 10); [Sloupec3])

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 vyšší než hodnota ve sloupci Sloupec2, bude přičten rozdíl a Sloupec3. V opačném případě bude přičtena hodnota 10 a Sloupec3. (5)

Odečítání čísel

Pokud chcete odečíst čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor odčítání (-) nebo funkci SUMA se zápornými čísly.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

15000

9000

-8000

=[Sloupec1]-[Sloupec2]

Odečte 9 000 od 15 000. (6 000)

15000

9000

-8000

=SUMA([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3])

Sečte čísla v prvních třech sloupcích včetně záporných hodnot. (16 000)

Výpočet rozdílu mezi dvěma čísly ve formě procent

Použijte operátor odečítání (-), dělení (/) a funkci ABS.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

2342

2500

=([Sloupec2]-[Sloupec1])/ABS([Sloupec1])

Procentuální změna (6,75 % neboli 0,06746)

Násobení čísel

Pokud chcete vynásobit čísla ve dvou nebo více sloupcích na řádku, použijte operátor násobení (*) nebo funkci SOUČIN.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

5

2

=[Sloupec1]*[Sloupec2]

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích. (10)

5

2

=SOUČIN([Sloupec1]; [Sloupec2])

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích. (10)

5

2

=SOUČIN([Sloupec1];[Sloupec2];2)

Vynásobí čísla v prvních dvou sloupcích a hodnotu 2. (20)

Dělení čísel

K dělení čísel ve dvou nebo více sloupcích v řádku použijte operátor dělení (/).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

15000

12

=[Sloupec1]/[Sloupec2]

Vydělí 15 000 číslem 12. (1 250)

15000

12

=([Sloupec1]+10000)/[Sloupec2]

Sečte hodnoty 15 000 a 10 000 a součet potom vydělí hodnotou 12. (2 083)

Výpočet průměru z čísel

Průměr je také označován jako střední hodnota. Chcete-li vypočítat průměr z čísel ve dvou nebo více sloupcích řádku, použijte funkci PRŮMĚR.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

6

5

4

=PRŮMĚR([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3])

Vypočítá průměr z čísel v prvních třech sloupcích. (5)

6

5

4

=PRŮMĚR(KDYŽ([Sloupec1]>[Sloupec2]; [Sloupec1]-[Sloupec2]; 10); [Sloupec3])

Pokud je hodnota ve sloupci Sloupec1 vyšší než hodnota ve sloupci Sloupec2, vypočítá průměr z rozdílu a hodnoty ve sloupci Sloupec3. V opačném případě vypočítá průměr z hodnoty 10 a hodnoty ve sloupci Sloupec3. (2,5)

Výpočet mediánu čísel

Medián je hodnota uprostřed uspořádaného rozsahu čísel. Pomocí funkce MEDIAN můžete vypočítat medián skupiny čísel.

A

B

C

D

E

F

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Medián čísel v prvních šesti sloupcích (8)

Výpočet nejmenšího nebo největšího čísla v oblasti

Chcete-li vypočítat nejmenší nebo největší číslo ve dvou nebo více sloupcích v řádku, použijte funkce MIN a MAX.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

10

7

9

=MIN([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Nejmenší číslo (7)

10

7

9

=MAX([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Největší číslo (10)

Počet hodnot

Chcete-li zjistit počet číselných hodnot, použijte funkci POČET.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Jabloň

12. 12. 2007

=POČET([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Zjistí počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty. Vyloučeny jsou hodnoty data a času a textové a prázdné hodnoty. (0)

12 Kč

#DIV/0!

1,01

=POČET([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Zjistí počet sloupců, které obsahují číselné hodnoty, ale vyloučí chybové a logické hodnoty. (2)

Zvýšení nebo snížení čísla o procentuální hodnotu

K provedení tohoto výpočtu použijte operátor procent (%).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

23

3%

=[Sloupec1]*(1+5%)

Zvýší číslo ve sloupci Sloupec1 o 5 %. (24,15)

23

3%

=[Sloupec1]*(1+[Sloupec2])

Zvýší číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2, tedy o 3 %. (23,69)

23

3%

=[Sloupec1]*(1-[Sloupec2])

Sníží číslo ve sloupci Sloupec1 o procentuální hodnotu ve sloupci Sloupec2, tedy o 3 %. (22,31)

Umocnění čísla

K provedení tohoto výpočtu použijte operátor umocnění (^) nebo funkci POWER.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

5

2

=[Sloupec1]^[Sloupec2]

Vypočte druhou mocninu pěti. (25)

5

3

=POWER([Sloupec1]; [Sloupec2])

Vypočte třetí mocninu pěti. (125)

Zaokrouhlení čísla

Chcete-li zaokrouhlit číslo nahoru, použijte funkce ROUNDUP, ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ nebo ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ROUNDUP([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší celé číslo. (21)

-5,9

=ROUNDUP([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí -5,9 nahoru na nejbližší celé číslo. (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Sloupec1];2)

Zaokrouhlí 12,5493 nahoru na nejbližší setinu s dvěma desetinnými místy. (12,55)

20,3

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ([Sloupec1])

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší sudé číslo. (22)

20,3

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ([Sloupec1])

Zaokrouhlí 20,3 nahoru na nejbližší liché číslo. (21)

Jestliže chcete zaokrouhlit číslo dolů, použijte funkci ROUNDDOWN.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ROUNDDOWN([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí 20,3 dolů na nejbližší celé číslo. (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí -5,9 dolů na nejbližší celé číslo. (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Sloupec1];2)

Zaokrouhlí 12,5493 dolů na nejbližší setinu s dvěma desetinnými místy. (12,54)

Pokud chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší číslo nebo zlomek, použijte funkci ZAOKROUHLIT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

20,3

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí 20,3 dolů, protože zlomková část je menší než 0,5. (20)

5,9

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí 5,9 nahoru, protože zlomková část je vyšší než 0,5. (6)

-5,9

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];0)

Zaokrouhlí -5,9 dolů, protože zlomková část je menší než -0,5. (-6)

1,25

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1]; 1)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší desetinu (jedno desetinné místo). Protože je zaokrouhlovaná část 0,05 nebo větší, bude číslo zaokrouhleno nahoru. (1,3)

30,452

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1]; 2)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší setinu (dvě desetinná místa). Protože je zaokrouhlovaná část 0,002 menší než 0,005, bude číslo zaokrouhleno dolů. (30,45)

Pokud chcete číslo zaokrouhlit na více než 0 platných číslic, použijte funkce ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CELÁ.ČÁST a DÉLKA.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

5492820

=ZAOKROUHLIT([Sloupec1];3-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí číslo na 3 platné číslice. (5 490 000)

22230

=ROUNDDOWN([Sloupec1];3-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí číslo dolů na 3 platné číslice. (22 200)

5492820

=ROUNDUP([Sloupec1]; 5-DÉLKA(CELÁ.ČÁST([Sloupec1])))

Zaokrouhlí číslo nahoru na 5 platných číslic. (5 492 900)

Začátek stránky

Textové vzorce

Následující vzorce slouží pro práci s textem, jako je například kombinování nebo zřetězení hodnot z více sloupců, porovnání obsahu sloupců, odebrání znaků nebo mezer a opakování znaků.

Změna malých a velkých písmen v textu

Pro změnu malých a velkých písmen použijte funkce VELKÁ, MALÁ nebo VELKÁ2.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

petra Chvojková

=VELKÁ([Sloupec1])

Změní text na velká písmena. (PETRA CHVOJKOVÁ)

petra Chvojková

=MALÁ([Sloupec1])

Změní text na malá písmena. (petra chvojková)

petra Chvojková

=VELKÁ2([Sloupec1])

Změní písmena v textu na všechna první velká. (Petra Chvojková)

Kombinace křestních jmen a příjmení

Ke zkombinování křestních jmen a příjmení použijte operátor & (ampersand) nebo funkci CONCATENATE.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Roman

Miklus

=[Sloupec1]&[Sloupec2]

Zkombinuje dva řetězce. (RomanMiklus)

Roman

Miklus

=[Sloupec1]&" "&[Sloupec2]

Zkombinuje dva řetězce a oddělí je mezerou. (Roman Miklus)

Roman

Miklus

=[Sloupec2]&", "&[Sloupec1]

Zkombinuje dva řetězce a oddělí je čárkou a mezerou. (Miklus, Roman)

Roman

Miklus

=CONCATENATE([Sloupec2]; ","; [Sloupec1])

Zkombinuje dva řetězce a oddělí je čárkou. (Miklus,Roman)

Kombinace textu a čísel z různých sloupců

Ke zkombinování textu a čísel použijte funkci CONCATENATE, operátor ampersand (&) nebo funkci TEXT a operátor ampersand.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Lazecký

28

=[Sloupec1]&" prodal "&[Sloupec2]&" jednotek."

Zkombinuje výše uvedený obsah do věty. (Lazecký prodal 28 jednotek.)

Kupková

40 %

=[Sloupec1]&" dosáhla "&TEXT([Sloupec2],"0%")&" z celkového prodeje."

Zkombinuje výše uvedený obsah do věty. (Kupková dosáhla 40 % celkového prodeje.)

Poznámka : Funkce TEXT připojí místo zdrojové hodnoty formátovanou hodnotu sloupce Sloupec2, což je 0,4.

Lazecký

28

=CONCATENATE([Sloupec1];" prodal ";[Sloupec2];" jednotek.")

Zkombinuje výše uvedený obsah do věty. (Lazecký prodal 28 jednotek.)

Kombinace textu s datem nebo časem

Ke zkombinování textu s datem nebo časem použijte funkci TEXT a operátor & (ampersand).

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (výsledek)

Datum fakturace

5. června 2007

="Datum výpisu: "&TEXT([Sloupec2]; "d-mmm-rrrr")

Zkombinuje text s datem. (Datum výpisu: 5-VI-2007)

Datum fakturace

5. června 2007

=[Sloupec1]&" "&TEXT([Sloupec2]; "mmm-dd-rrrr")

Zkombinuje text a datum z rozdílných sloupců do jednoho sloupce. (Datum fakturace: VI-05-2007)

Porovnání obsahu sloupce

Chcete-li porovnat jeden sloupec s jiným sloupcem nebo seznamem hodnot, použijte funkci STEJNÉ nebo NEBO.

Sloupec1

Sloupec2

Vzorec

Popis (možný výsledek)

BD122

BD123

=STEJNÉ([Sloupec1];[Sloupec2])

Porovná obsah prvních dvou sloupců. (Ne)

BD122

BD123

=Stejné([Sloupec1]; "BD122")

Porovná obsah sloupce Sloupec1 a řetězce BD122. (Ano)

Ověření, zda hodnota sloupce nebo jeho část odpovídá určitému textu

Chcete-li zjistit, zda hodnota sloupce nebo jeho část odpovídá určitému textu, použijte funkci KDYŽ, NAJÍT, HLEDAT a JE.ČISLO.

Sloupec1

Vzorec

Popis (možný výsledek)

Kollár

=KDYŽ([Sloupec1]="Kollár"; "V pořádku"; "Není v pořádku")

Zjistí, zda Sloupec1 obsahuje text Kollár. (V pořádku)

Kollár

=KDYŽ(JE.ČISLO(NAJÍT(("o";[Sloupec1])); "V pořádku"; "Není v pořádku")

Zjistí, zda Sloupec1 obsahuje písmeno o. (V pořádku)

BD123

=JE.ČISLO(NAJÍT("BD";[Sloupec1]))

Zjistí, zda Sloupec1 obsahuje text BD. (Ano)

Spočítání neprázdných sloupců

K určení počtu neprázdných sloupců slouží funkce POČET2.

Sloupec1

Sloupec2

Sloupec3

Vzorec

Popis (výsledek)

Prodej

19

=POČET2([Sloupec1]; [Sloupec2])

Spočítá neprázdné sloupce. (2)

Prodej

19

=POČET2([Sloupec1]; [Sloupec2]; [Sloupec3])

Spočítá neprázdné sloupce. (2)

Odebrání znaků z textu

K odebrání znaků z textu slouží funkce DÉLKA, VLEVO a VPRAVO.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

Vitamin A

=VLEVO([Sloupec1];DÉLKA([Sloupec1])-2)

Vrátí 7 znaků (9-2) zleva. (Vitamin)

Vitamin B1

=VPRAVO([Sloupec1];DÉLKA([Sloupec1])-8)

Vrátí 2 znaky (10-8) zprava. (B1)

Odebrání mezer ze začátku a konce sloupce

K odebrání mezer ze sloupce slouží funkce PROČISTIT.

Sloupec1

Vzorec

Popis (výsledek)

 Ahoj všichni!

=PROČISTIT([Sloupec1])

Odebere mezery ze začátku a konce. (Ahoj všichni!)

Opakování znaku ve sloupci

K opakování určitého znaku ve sloupci můžete použít funkci OPAKOVAT.

Vzorec

Popis (výsledek)

=OPAKOVAT(".";3)

Zopakuje tečku třikrát. (...)

=OPAKOVAT("-";10)

Zopakuje pomlčku desetkrát. (----------)

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×