Příkazy, které mohou být zakázány v případě, že dokument upravuje více uživatelů

Když pracujete na dokumentu ve stejnou dobu jako jiný autor, mohou být určité části dokumentu blokovány, protože na nich pracuje někdo jiný. Pokud je část dokumentu blokována, následující příkazy nebudou v této části dostupné.

Umístění

Nedostupné příkazy

Karta Home (Domů) skupina Font (Písmo)

Bold (Tučné písmo), Change Case (Velká písmena), Clear Formatting (Vymazat formátování), Font (Písmo), Font Color (Barva písma), Font Size (Velikost písma), Increase Font Size (Zvětšit písmo), Italic (Kurzíva), Decrease Font Size (Zmenšit písmo), Strikethrough (Přeškrtnuté), Subscript (Dolní index), Superscript (Horní index), Text Effects (Textové efekty), Text Highlight Color (Barva zvýraznění textu), Underline (Podtržené)

Karta Home (Domů) skupina Paragraph (Odstavec)

Bulleted List (Seznam s odrážkami), Numbered List (Číslovaný seznam), Multilevel List (Víceúrovňový seznam), Align Text Left (Zarovnat text doleva), Align Text Right (Zarovnat text doprava), Borders (Ohraničení), Center Text (Zarovnat text na střed), Decrease Indent (Zmenšit odsazení), Increase Indent (Zvětšit odsazení), Justify Text (Zarovnat text do bloku), Line Spacing (Řádkování), Sort (Řazení)

Karta Home (Domů) skupina Styles (Styly)

Všechny styly a sady stylů jsou nedostupné. Nemůžete změnit, styly, barvy nebo písma, která se používají na text.

Karta Document Elements (Prvky dokumentu) – všechny skupiny

Můžete vkládat záhlaví, zápatí a titulní stránky. Všechny ostatní příkazy na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) jsou nedostupné.

Karta Layout (Rozložení) skupina Page Setup (Vzhled stránky)

Konce (Breaks), Orientation (Orientace)

Karta Layout (Rozložení) skupina Page Background (Pozadí stránky)

Page Color (Barva stránky)

Karta Format (Formát) skupina Arrange (Uspořádat)

Position (Pozice), Wrap Text (Zalamovat text), Bring Forward (Přenést blíž), Send Backward (Přenést dál), Align (Zarovnat) (Můžete zobrazit mřížku, ale nemůžete změnit zarovnání.)

Karta Format Picture (Formát obrázku) skupina Arrange (Uspořádat)

Position (Pozice), Wrap Text (Zalamovat text), Bring Forward (Přenést blíž), Send Backward (Přenést dál), Align (Zarovnat) (Můžete zobrazit mřížku, ale nemůžete změnit zarovnání.)

Další nedostupné akce

Psaní nového textu, vkládání konce stránek nebo jakékoli vkládání či odstraňování v blokované oblasti.

Nabídka File (Soubor)

Check Out (Rezervovat)

Viz taky

Uložení a aktualizace dokumentů na serveru

Blokování autorů

Řešení konfliktních změn

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×