Příkaz UPDATE

Vytvoří Aktualizační dotaz, který mění hodnoty polí v určené tabulce na základě určených kritérií.

Syntaxe

UPDATE tabulka
SET nová_hodnota
WHERE kritéria;

Příkaz UPDATE má následující části:

Část

Popis

tabulka

Název tabulky obsahující data, která mají být změněna.

nová_hodnota

Výraz určující hodnotu, která má být vložena do konkrétního pole v aktualizovaných záznamech.

kritéria

Výraz určující, které záznamy budou aktualizovány. Aktualizovány budou pouze záznamy vyhovující tomuto výrazu.


Poznámky

Příkaz UPDATE je užitečný zejména v případech, kdy je třeba změnit mnoho záznamů nebo kdy se měněné záznamy nacházejí v několika tabulkách.

Současně lze změnit několik polí. V následujícím příkladu jsou hodnoty v poli Mezisoučet zvýšeny o 10 procent a hodnoty v poli Dopravné zvýšeny o 3 procenta pro dopravce ve Velké Británii:

UPDATE Objednávky
SET MnožstvíObjednávky = MnožstvíObjednávky * 1.1,
Dopravné = Dopravné * 1.03
WHERE ZeměPříjemce = 'UK';

Důležité : 

  • Příkaz UPDATE negeneruje sadu výsledků. Po aktualizaci záznamů pomocí aktualizačního dotazu nelze tuto operaci vrátit zpět. Chcete-li zjistit, které záznamy budou aktualizovány, použijte nejprve Výběrový dotaz se stejnými kritérii, a pak spusťte aktualizační dotaz.

  • Pořizujte si vždy záložní kopie svých dat. Aktualizujete-li záznamy omylem, můžete je znovu načíst ze záložních kopií.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×