Příkaz TRANSFORM

Vytvoří Křížový dotaz.

Syntaxe

TRANSFORM agregační_funkce
příkaz_SELECT
PIVOT kontingenční_pole [IN (hodnota1[, hodnota2[, ...]])]

Příkaz TRANSFORM má následující části:

Část

Popis

agregační_funkce

Agregační funkce SQL operující nad vybranými daty.

příkaz_SELECT

Příkaz SELECT.

kontingenční_pole

Pole nebo Výraz, který má být použit k vytvoření záhlaví sloupců v sadě výsledků dotazu.

hodnota1, hodnota2

Pevné hodnoty použité k vytvoření záhlaví sloupců.


Poznámky

Při sumarizaci dat pomocí křížového dotazu jsou vybírány hodnoty z určených polí nebo výrazů jako záhlaví sloupců. Je tedy možné data zobrazit ve formátu, který je kompaktnější než v případě Výběrový dotaz.

Příkaz TRANSFORM je nepovinný. Je-li však použit, musí být prvním příkazem v Příkaz nebo řetězec SQL. Předchází příkazu SELECT, určujícímu pole použitá jako názvy řádků, a klauzuli GROUP BY, určující způsob seskupování řádků. Případně lze zahrnout jiné klauzule (například klauzuli WHERE), které určují další kritéria výběru a řazení. V křížových dotazech je také možné použít jako predikáty Poddotaz, konkrétně poddotazy v klauzuli WHERE.

Hodnoty vrácené v poli kontingenční_pole jsou použity jako záhlaví sloupců v sadě výsledků dotazu. Například v kontingenční tabulce obsahující objemy prodejů podle měsíců by křížový dotaz vytvořil 12 sloupců. Pole kontingenční_pole můžete omezit tak, aby záhlaví byla vytvářena z pevných hodnot (hodnota1, hodnota2) uvedených v nepovinné klauzuli IN. Můžete také vytvořit další sloupce zahrnutím pevných hodnot, pro něž neexistují žádná data.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×